Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > znalost resuscitace

znalost resuscitace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dita Šnajdrová
Šetření:08. 03. 2011 - 27. 03. 2011
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené kolegyně a kolegové,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Jmenuji se Dita Šnajdrová a jsem studenkou Slezské univerzity v Opavě, obor: všeobecná sestra. Tento dotazník poslouží v mé bakalářské práci na téma „Úroveň znalostí KPR u sester pracujících na standardních odděleních“. Dotazník je anonymní. Děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Poměr masáže a ventilace při základní KPR dospělých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30:22781,82 %81,82 %  
15:2618,18 %18,18 %  

Graf

2. Poměr masáže a ventilace při KPR novorozenců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3:11957,58 %57,58 %  
15:2721,21 %21,21 %  
5:2721,21 %21,21 %  

Graf

3. Frekvence srdeční masáže u dospělých je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 - 120 / min2575,76 %75,76 %  
80 - 100 / min618,18 %18,18 %  
60 – 80 / min26,06 %6,06 %  

Graf

4. O kolik centimetrů komprimujeme hrudník dospělého při zevní srdeční masáži?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4,0 – 5,0 cm1545,45 %45,45 %  
5,5 – 6,5 cm1339,39 %39,39 %  
2,5 – 3,5 cm515,15 %15,15 %  

Graf

5. Postup při KPR dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
155 – 5 dechů – komprese: dýchání 30 : 21236,36 %36,36 %  
5 dechů – 155 - komprese: dýchání 30 : 21133,33 %33,33 %  
5 dechů - komprese: dýchání 30 : 2 – 1 minuta resuscitace – 1551030,3 %30,3 %  

Graf

6. Do jaké polohy uložíte postiženého v bezvědomí se zachovanou dechovou aktivitou, u kterého není podezření na poranění krční páteře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do zotavovací Rautekovy polohy2575,76 %75,76 %  
Do polohy na zádech618,18 %18,18 %  
Do polohy v polosedě26,06 %6,06 %  

Graf

7. Za jak dlouhou dobu dochází k poškození mozkové tkáně při hypoxii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za 5 minut2266,67 %66,67 %  
za 2 minuty824,24 %24,24 %  
za 10 minut39,09 %9,09 %  

Graf

8. Neodkladnou resuscitací se rozumí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soubor metod, opatření a postupů, jejichž cílem je obnovení a udržení průtoku okysličené krve tkáněmi, zejména mozkem a srdcem3193,94 %93,94 %  
soubor metod a postupů, jejichž cílem je obnovení prokrvení v periferních částech těla13,03 %3,03 %  
soubor metod a postupů, jejichž cílem je obnovení vědomí člověka13,03 %3,03 %  

Graf

9. Klinická smrt je charakterizována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smrtí mozku1648,48 %48,48 %  
reverzibilním selháním vitálních funkcí1442,42 %42,42 %  
ireverzibilním selháním vitálních funkcí39,09 %9,09 %  

Graf

10. Nejefektivnějším zajištěním dýchacích cest při resuscitaci je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
endotracheální rourka1854,55 %54,55 %  
ústní vzduchovod1030,3 %30,3 %  
laryngeální maska515,15 %15,15 %  

Graf

11. Kombirourka se používá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k zajištění dýchacích cest v podmínkách přednemocniční péče2163,64 %63,64 %  
jako dlouhodobé zajištění dýchacích cest na ARO1236,36 %36,36 %  

Graf

12. Postižený náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka nadechne. Je potřeba přivolat pomoc a ihned?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zahájit resuscitaci – nepřímou masáž srdce a případně dýchání z plic do plic1442,42 %42,42 %  
Otočit postiženého do „stabilizované“ polohy, protože hrozí riziko vdechnutí zvratků1236,36 %36,36 %  
Zahájit dýchání z plic do plic, protože tato frekvence je příliš nízká.721,21 %21,21 %  

Graf

13. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na hrudníku dva prsty vlevo od hrudní kosti v místě srdečního hrotu.1236,36 %36,36 %  
Na hrudní kosti uprostřed hrudníku. 1236,36 %36,36 %  
Na hrudní kosti při jejím spodním okraji.927,27 %27,27 %  

Graf

14. Aniž došlo k obnovení životních funkcí, provádíme resuscitaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do převzetí resuscitace záchrannou službou nebo do úplného vyčerpání zachránců.3193,94 %93,94 %  
Maximálně 20 minut.13,03 %3,03 %  
Pouze pokud během resuscitace projevuje postižený alespoň částečné známky života, jinak je resuscitace zbytečná.13,03 %3,03 %  

Graf

15. Pro kvalitu resuscitace má největší význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou frekvencí a dostatečně hluboko. 2678,79 %78,79 %  
Správný poměr mezi masáží srdce a vdechy z plic do plic s náležitými pauzami. 515,15 %15,15 %  
Účinné vdechy z plic do plic co největším objemem doplněné v pauzách srdeční masáží s nepříliš vysokou frekvencí. 26,06 %6,06 %  

Graf

16. Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce je asi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 x za minutu 2163,64 %63,64 %  
60 x za minutu 721,21 %21,21 %  
30x za minutu515,15 %15,15 %  

Graf

17. Použití automatického defibrilátoru („AED“ - přístroje pro obnovení účinné srdeční akce elektrickým výbojem, který bývá umístěný na veřejně dostupných místech) laikem bez příslušného proškolení je v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možné jen na pokyn dispečera/dispečerky tísňové linky (laik nedokáže posoudit nutnost provedení výboje). 1442,42 %42,42 %  
zakázáno (neškolené obsluze hrozí úraz elektrickým proudem, zvláště v prostředí s vysokou vlhkostí – za deště, u bazénu, na lodích apod.). 1030,3 %30,3 %  
možné bez omezení, u člověka s náhlou zástavou oběhu může jít dokonce o život zachraňující výkon.927,27 %27,27 %  

Graf

18. Lék první volby při zástavě oběhu je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adrenalin3090,91 %90,91 %  
Atropin39,09 %9,09 %  

Graf

19. „Lapavé dechy“ – nádechy v nápadně dlouhých intervalech nebo ojedinělé nadechnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou typickou známkou náhlé zástavy oběhu, kdy je potřeba ihned začít s resuscitací (zejména nepřímou masáží srdce). 1751,52 %51,52 %  
jsou pro dýchání sice nedostatečné, ale znamenají, že krevní oběh je v pořádku.1236,36 %36,36 %  
jsou typickou známkou otravy alkoholem nebo drogami, postiženého je nutné ihned uložit do „stabilizované polohy". 412,12 %12,12 %  

Graf

20. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SZŠ2163,64 %63,64 %  
VŠ Bc721,21 %21,21 %  
VŠ Mgr39,09 %9,09 %  
VOŠ, specializace26,06 %6,06 %  

Graf

21. Na jakém oddělení pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chirurgie39,09 %9,09 %  
student39,09 %9,09 %  
interní26,06 %6,06 %  
ARO26,06 %6,06 %  
nikde26,06 %6,06 %  
nejlíp někde v clubu :D13,03 %3,03 %  
chir13,03 %3,03 %  
interním13,03 %3,03 %  
Neonatologie13,03 %3,03 %  
dia ambulance13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi pneumologie a ftizeologie
chirurgie, interna
studentka
psychiatrie
ORL
interna
nov JIP
zadnem
CH JIP
kardiologie
nepracuji
ZZS
-
neurologie
prodeje
mimo zdravotnictví
1648,48 %48,48 % 

Graf

22. Jak dlouho zde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 let3090,91 %90,91 %  
6 - 10 let39,09 %9,09 %  

Graf

23. Uvítala byste pravidelné školení v PP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3090,91 %90,91 %  
ne39,09 %9,09 %  

Graf

24. Už jste někdy resuscitovala v rámci povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 25, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1751,52 %51,52 %  
ne1648,48 %48,48 %  

Graf

25. Pokud ano, byla jste si jistá ve všech krocích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne952,94 %27,27 %  
ano847,06 %24,24 %  

Graf

26. Víte, kde na vašem oddělení jsou pomůcky pro resuscitaci a uměla byste je použít?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3090,91 %90,91 %  
ne39,09 %9,09 %  

Graf

27. .Znáte zpaměti telefonní číslo na resuscitační tým, nebo jej máte alespoň na viditelném místě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2678,79 %78,79 %  
ne721,21 %21,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šnajdrová, D.znalost resuscitace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13837.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.