Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zavedení školného na VŠ

Zavedení školného na VŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Bozděchová
Šetření:08. 03. 2011 - 13. 03. 2011
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží ke zpracování bakalářské práce, cílem je zhodnotit názory různých skupin lidí na zavedení školného na vysokých školách. Předem děkuji za pomoc a za vyplnění:)

Odpovědi respondentů

1. Jaká je v současné době Vaše pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studentotázka č. 2, rodič studentaotázka č. 3, ostatníotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student13583,33 %83,33 %  
ostatní2314,2 %14,2 %  
rodič studenta42,47 %2,47 %  

Graf

2. Jste student

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní VŠ9872,59 %60,49 %  
Státní SŠ2014,81 %12,35 %  
Soukromé VŠ118,15 %6,79 %  
Soukromé SŠ32,22 %1,85 %  
university v usa10,74 %0,62 %  
církevní sš10,74 %0,62 %  
VOŠ10,74 %0,62 %  

Graf

3. Jste rodič studenta

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní SŠ250 %1,23 %  
Církevní SŠ125 %0,62 %  
Státní VŠ125 %0,62 %  

Graf

4. Jste pro zavedení školného na vysokých školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5433,33 %33,33 %  
určitě ne4326,54 %26,54 %  
spíše ano4225,93 %25,93 %  
určitě ano2314,2 %14,2 %  

Graf

5. Měla by být podle Vás odlišná výše školného pro různé typy VŠ? (např. ekonomické oproti technickým apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5634,57 %34,57 %  
určitě ne4729,01 %29,01 %  
spíše ano4527,78 %27,78 %  
určitě ano148,64 %8,64 %  

Graf

6. Myslíte si, že školné zvýší úroveň vysokých škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5533,95 %33,95 %  
spíše ano5030,86 %30,86 %  
určitě ne3521,6 %21,6 %  
určitě ano2213,58 %13,58 %  

Graf

7. Kdyby peníze za školné sloužili hlavně ke zkvalitnění výuky, byli byste pro zavedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6439,51 %39,51 %  
spíše ano5835,8 %35,8 %  
spíše ne3219,75 %19,75 %  
určitě ne84,94 %4,94 %  

Graf

8. Co byste nejvíce uvítali v rámci zkvalitnění výuky po zavedení školného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více odborných přednášek od specialistů12275,31 %75,31 %  
lepší vybavení učeben6439,51 %39,51 %  
více akcí od škol pro studenty5936,42 %36,42 %  
lepší IT zázemí školy4829,63 %29,63 %  
možnost šaten (skříněk) pro studenty3119,14 %19,14 %  
všechno předchozí na škole máme10,62 %0,62 %  
Dostanou peníze a stejně budou ho*no dělat10,62 %0,62 %  
nic, je kvalitní dostatečně10,62 %0,62 %  
možnost vyloučit ze školy neschopné, líné studenty10,62 %0,62 %  
jazykové kurzy10,62 %0,62 %  
zkvalitnění výuky jako celku10,62 %0,62 %  
větší kontrolu práce samotných pedagogů 10,62 %0,62 %  
méně slabých studentů v ročníku10,62 %0,62 %  
půjčky pro studenty (britský systém)10,62 %0,62 %  
větší hmotné zabezpečení pedagogů10,62 %0,62 %  
CO MAJ CO SKŘÍŇKY SPOLEČNÝHO S KVALITOU VÝUKY?!:-D10,62 %0,62 %  
spíš než množství kvalitu, atraktivitu10,62 %0,62 %  
více praktických zkušeností10,62 %0,62 %  
více praktických činností10,62 %0,62 %  
Vetší variability výuky.(volitel. předměty)10,62 %0,62 %  
vetsi propojeni se soukromym sektorem10,62 %0,62 %  
větší propojení s praxí10,62 %0,62 %  
jiný systém10,62 %0,62 %  
redukci počtu VŠ10,62 %0,62 %  
více praxe10,62 %0,62 %  
více jazykové průpravy10,62 %0,62 %  
zařízení praxe v prestižních firmách10,62 %0,62 %  
sjednotit náročnost sourk. a státních VŠ10,62 %0,62 %  
propojení s podniky10,62 %0,62 %  
všechno10,62 %0,62 %  
tvrdší zkoušky, aby VŠ nevystudoval každý10,62 %0,62 %  

Graf

9. Jaká by podle Vás měla být výše školného v Kč za 1 semestr?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50003924,07 %24,07 %  
02414,81 %14,81 %  
100001710,49 %10,49 %  
2000169,88 %9,88 %  
3000148,64 %8,64 %  
1000106,17 %6,17 %  
1500063,7 %3,7 %  
600053,09 %3,09 %  
800053,09 %3,09 %  
700053,09 %3,09 %  
ostatní odpovědi 20000
4000
1500
2500
3500
500
25000
5.000
7500
10.000
9000
50000
2112,96 %12,96 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4534.35
Minimum:0
Maximum:15000
Variační rozpětí:15000
Rozptyl:12146157.68
Směrodatná odchylka:3485.13
Medián:5000
Modus:5000

Graf

10. Jakým způsobem byste financovali zaplacení školného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zdroje (úspory)9860,49 %60,49 %  
půjčka od banky2616,05 %16,05 %  
půjčka od známých2012,35 %12,35 %  
rodiče95,56 %5,56 %  
od rodičů42,47 %2,47 %  
nevím31,85 %1,85 %  
brigády21,23 %1,23 %  
splatné 5 let po ukončení studia. 10,62 %0,62 %  
dotace od rodiny10,62 %0,62 %  
studentské půjčky, brigády, úspory,...10,62 %0,62 %  
já a rodiče10,62 %0,62 %  
proč platit?10,62 %0,62 %  
nestudovala bych10,62 %0,62 %  
státen navrhované splacení po dokončení studia10,62 %0,62 %  
těžce10,62 %0,62 %  
půjčka od školy10,62 %0,62 %  
uskrovnění domácnosti10,62 %0,62 %  
kombinace10,62 %0,62 %  
rodice10,62 %0,62 %  
z prace pri skole10,62 %0,62 %  
nesouhlasím se školným na VŠ10,62 %0,62 %  
Brigáda, částečný úvazek10,62 %0,62 %  
Jedině pujčkou ve formě Australského modelu!10,62 %0,62 %  
prospěchová stipendia10,62 %0,62 %  
žádným, odmítám tento systém10,62 %0,62 %  
systém špecializovaných požičiek na študium10,62 %0,62 %  
prepracovaný štipendijný systém10,62 %0,62 %  
stipendium10,62 %0,62 %  
úspory rodičů10,62 %0,62 %  
Když to stát vyžaduje, ať to taky financuje.10,62 %0,62 %  
půjčka od rodičů10,62 %0,62 %  
rodina10,62 %0,62 %  
z příjmů10,62 %0,62 %  

Graf

11. Uvažuje se o možnosti tzv. odloženého školného (školné student zaplatí zpětně, až školu dostuduje a dosáhne na průměrný příjem). Uvítali byste tento systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6037,04 %37,04 %  
určitě ano4527,78 %27,78 %  
spíše ne3119,14 %19,14 %  
určitě ne2616,05 %16,05 %  

Graf

12. Od roku 2013 by mělo být odložené školné 20 000 kč za rok. Je to podle Vás přiměřené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - je to hodně10866,67 %66,67 %  
spíše ano3722,84 %22,84 %  
určitě ano138,02 %8,02 %  
ne - je to málo42,47 %2,47 %  

Graf

13. V návrhu ministra školství je také přívětivější varianta - tzv. každoroční zápisné na VŠ 6 000 kč. Uvítali byste spíše tento systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7244,44 %44,44 %  
spíše ne4930,25 %30,25 %  
určitě ano2213,58 %13,58 %  
určitě ne1911,73 %11,73 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11168,52 %68,52 %  
muž5131,48 %31,48 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let12778,4 %78,4 %  
27-40148,64 %8,64 %  
15-18 let127,41 %7,41 %  
41-5995,56 %5,56 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou10564,81 %64,81 %  
vysokoškolské - Bc.2817,28 %17,28 %  
vysokoškolské - vyšší138,02 %8,02 %  
základní116,79 %6,79 %  
střední bez maturity53,09 %3,09 %  

Graf

17. Jaký je Váš současný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student13180,86 %80,86 %  
zaměstnanec1811,11 %11,11 %  
OSVČ, živnostník116,79 %6,79 %  
rodičovská dovolená10,62 %0,62 %  
nezaměstnaný10,62 %0,62 %  

Graf

18. Kolik obyvatel má obec nebo město, ve kterém bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 0007948,77 %48,77 %  
do 9992716,67 %16,67 %  
5 000 - 49 9992414,81 %14,81 %  
50 000 - 99 9991811,11 %11,11 %  
1 000 - 4 999148,64 %8,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste student

 • odpověď Státní SŠ:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 let na otázku 15. Věk
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Kdyby peníze za školné sloužili hlavně ke zkvalitnění výuky, byli byste pro zavedení?

 • odpověď určitě ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 4. Jste pro zavedení školného na vysokých školách?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 6. Myslíte si, že školné zvýší úroveň vysokých škol?

10. Jakým způsobem byste financovali zaplacení školného?

 • odpověď vlastní zdroje (úspory):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Soukromé VŠ na otázku 2. Jste student

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je v současné době Vaše pozice?

2. Jste student

4. Jste pro zavedení školného na vysokých školách?

5. Měla by být podle Vás odlišná výše školného pro různé typy VŠ? (např. ekonomické oproti technickým apod.)

6. Myslíte si, že školné zvýší úroveň vysokých škol?

7. Kdyby peníze za školné sloužili hlavně ke zkvalitnění výuky, byli byste pro zavedení?

8. Co byste nejvíce uvítali v rámci zkvalitnění výuky po zavedení školného?

9. Jaká by podle Vás měla být výše školného v Kč za 1 semestr?

10. Jakým způsobem byste financovali zaplacení školného?

11. Uvažuje se o možnosti tzv. odloženého školného (školné student zaplatí zpětně, až školu dostuduje a dosáhne na průměrný příjem). Uvítali byste tento systém?

12. Od roku 2013 by mělo být odložené školné 20 000 kč za rok. Je to podle Vás přiměřené?

13. V návrhu ministra školství je také přívětivější varianta - tzv. každoroční zápisné na VŠ 6 000 kč. Uvítali byste spíše tento systém?

14. Pohlaví

15. Věk

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaký je Váš současný stav

18. Kolik obyvatel má obec nebo město, ve kterém bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je v současné době Vaše pozice?

2. Jste student

4. Jste pro zavedení školného na vysokých školách?

5. Měla by být podle Vás odlišná výše školného pro různé typy VŠ? (např. ekonomické oproti technickým apod.)

6. Myslíte si, že školné zvýší úroveň vysokých škol?

7. Kdyby peníze za školné sloužili hlavně ke zkvalitnění výuky, byli byste pro zavedení?

8. Co byste nejvíce uvítali v rámci zkvalitnění výuky po zavedení školného?

9. Jaká by podle Vás měla být výše školného v Kč za 1 semestr?

10. Jakým způsobem byste financovali zaplacení školného?

11. Uvažuje se o možnosti tzv. odloženého školného (školné student zaplatí zpětně, až školu dostuduje a dosáhne na průměrný příjem). Uvítali byste tento systém?

12. Od roku 2013 by mělo být odložené školné 20 000 kč za rok. Je to podle Vás přiměřené?

13. V návrhu ministra školství je také přívětivější varianta - tzv. každoroční zápisné na VŠ 6 000 kč. Uvítali byste spíše tento systém?

14. Pohlaví

15. Věk

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jaký je Váš současný stav

18. Kolik obyvatel má obec nebo město, ve kterém bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bozděchová, L.Zavedení školného na VŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13849.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.