Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost žen o HPV

Informovanost žen o HPV

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Drahošová
Šetření:08. 03. 2011 - 15. 03. 2011
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, ktary slouží k vypracování praktické části mé absolventské práce

Odpovědi respondentů

1. Chodíte na pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, chodím preventivně alespoň jednou ročně7083,33 %83,33 %  
Nenavštívila jsem gynekologa už dva roky67,14 %7,14 %  
Navštívím jej pouze když mám nějaké obtíže44,76 %4,76 %  
Na preventivní prohlídky vůbec nechodím22,38 %2,38 %  
nic11,19 %1,19 %  
Nenavštívila jsem ho více než pět let11,19 %1,19 %  

Graf

2. Slyšela jste o Human papilloma virus (HPV) a víte, co tyto viry způsobují

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem o tomto tématu velmi dobře informovaná4553,57 %53,57 %  
Ano, ale mnoho o tomto tématu nevím1821,43 %21,43 %  
Ano, ale dále jsem se o toto téma nezajímala1416,67 %16,67 %  
Ne, nikdy jsem tento termín neslyšela78,33 %8,33 %  

Graf

3. Pokud jste odpověděla ano, kde jste se o tomto tématu dozvěděla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od svého gynekologa2529,76 %29,76 %  
Z reklamy či z internetu2125 %25 %  
Z letáčků v ordinaci, či z časopisů1922,62 %22,62 %  
škola33,57 %3,57 %  
ve škole33,57 %3,57 %  
Od přítele či přátel33,57 %3,57 %  
nic22,38 %2,38 %  
při sstudiu na VŠ11,19 %1,19 %  
na přednášce z mikrobiologie na VŠ11,19 %1,19 %  
studijní materiál11,19 %1,19 %  
jsem zdravotník- ze školy11,19 %1,19 %  
nedověděla11,19 %1,19 %  
ze školy11,19 %1,19 %  
od jiné ženy11,19 %1,19 %  
zr bšech váše uvedených11,19 %1,19 %  

Graf

4. Byly tyto informace dostačující, aby vás toto téma začalo více zajímat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nic jsem k řešení tohoto problému nepodnikala3946,43 %46,43 %  
Ano, byly a začala jsem tento problém řešit2934,52 %34,52 %  
Ne, nebyly a dále jsem se o tento problém nezajímala1619,05 %19,05 %  

Graf

5. Víte, že rakovině děložního čípku můžete předcházet i očkováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím7791,67 %91,67 %  
Ne, nikdy jsem o tom neslyšela78,33 %8,33 %  

Graf

6. Uvažovala jste o očkování proti HPV (popřípadě nechala jste se již očkovat) či jste nechala očkovat své dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem očkovaná a ani se k tomu nechystám4755,95 %55,95 %  
Ano, jsem již očkovaná1517,86 %17,86 %  
Ano, nejsem očkovaná, ale chystám se k tomu (děti nemám)1416,67 %16,67 %  
Ano, nechám očkovat své děti/své dítě55,95 %5,95 %  
Ano, nechala jsem sebe i své děti/dítě očkovat 33,57 %3,57 %  

Graf

7. Z jakého důvodu se nechcete nechat očkovat proti HPV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná odpověď3946,43 %46,43 %  
Z finančních důvodů2529,76 %29,76 %  
Vzhledem k negativním názorům na očkování2023,81 %23,81 %  

Graf

8. Měli jste tuto nemoc v rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím o tom7690,48 %90,48 %  
Ano, měli89,52 %9,52 %  

Graf

9. Zajímáte se o zdravotní stav svých sexuálních partnerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4452,38 %52,38 %  
spíše ano3339,29 %39,29 %  
Ne, je mi to jedno78,33 %8,33 %  

Graf

10. Střídáte často své partnery?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7589,29 %89,29 %  
ano910,71 %10,71 %  

Graf

11. Jste kuřačka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5261,9 %61,9 %  
Ano2023,81 %23,81 %  
Ano, ale pouze příležitostně1214,29 %14,29 %  

Graf

12. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-267184,52 %84,52 %  
27 - 4567,14 %7,14 %  
46 – 6033,57 %3,57 %  
61a více33,57 %3,57 %  
0 -1511,19 %1,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Byly tyto informace dostačující, aby vás toto téma začalo více zajímat?

  • odpověď Ano, byly a začala jsem tento problém řešit:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jsem již očkovaná na otázku 6. Uvažovala jste o očkování proti HPV (popřípadě nechala jste se již očkovat) či jste nechala očkovat své dítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodíte na pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi?

2. Slyšela jste o Human papilloma virus (HPV) a víte, co tyto viry způsobují

3. Pokud jste odpověděla ano, kde jste se o tomto tématu dozvěděla?

4. Byly tyto informace dostačující, aby vás toto téma začalo více zajímat?

5. Víte, že rakovině děložního čípku můžete předcházet i očkováním?

6. Uvažovala jste o očkování proti HPV (popřípadě nechala jste se již očkovat) či jste nechala očkovat své dítě?

7. Z jakého důvodu se nechcete nechat očkovat proti HPV?

8. Měli jste tuto nemoc v rodině?

9. Zajímáte se o zdravotní stav svých sexuálních partnerů?

10. Střídáte často své partnery?

11. Jste kuřačka?

12. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodíte na pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi?

2. Slyšela jste o Human papilloma virus (HPV) a víte, co tyto viry způsobují

3. Pokud jste odpověděla ano, kde jste se o tomto tématu dozvěděla?

4. Byly tyto informace dostačující, aby vás toto téma začalo více zajímat?

5. Víte, že rakovině děložního čípku můžete předcházet i očkováním?

6. Uvažovala jste o očkování proti HPV (popřípadě nechala jste se již očkovat) či jste nechala očkovat své dítě?

7. Z jakého důvodu se nechcete nechat očkovat proti HPV?

8. Měli jste tuto nemoc v rodině?

9. Zajímáte se o zdravotní stav svých sexuálních partnerů?

10. Střídáte často své partnery?

11. Jste kuřačka?

12. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drahošová, M.Informovanost žen o HPV (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13850.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.