Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důchodová reforma

Důchodová reforma

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Frieberová
Šetření:11. 03. 2011 - 21. 03. 2011
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

 

obracím se na Vás s žádostí o spolupráci. Prosím Vás o vyjádření se k dotazníku na téma důchodová reforma. Údaje budou použity pro účely mé bakalářské práce. Dotazník je anonymní.

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je důchodová reforma potřebná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7768,75 %68,75 %  
nevím2017,86 %17,86 %  
ne1513,39 %13,39 %  

Graf

2. Máte informace o důchodové reformě v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7869,64 %69,64 %  
ne3430,36 %30,36 %  

Graf

3. Pokud Ano odkud?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize 3844,19 %33,93 %  
Internet 3034,88 %26,79 %  
Noviny a časopisy1213,95 %10,71 %  
Jiné možnosti 55,81 %4,46 %  
Rádio 11,16 %0,89 %  

Graf

4. Obáváte se, že nebudete v důchodě dostatečně zajištěni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obávám se velmi 5448,21 %48,21 %  
Spíše se obávám 3531,25 %31,25 %  
Spíše se neobávám 119,82 %9,82 %  
Nevím 76,25 %6,25 %  
Neobávám se 54,46 %4,46 %  

Graf

5. Jste rádi, že se na důchod bude pracovat více let než doposud?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9383,04 %83,04 %  
ano1210,71 %10,71 %  
nevím76,25 %6,25 %  

Graf

6. Myslíte si, že díky důchodové reformě dojde ke snížení schodku státního rozpočtu ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9685,71 %85,71 %  
ano1614,29 %14,29 %  

Graf

7. Jaký je váš názor na založení si soukromého penzijního fondu již v produktivním věku, kde si bude člověk šetřit na důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sami si vybereme jak, kde a odkdy budeme spořit5448,21 %48,21 %  
Je to jedno s možných řešení 2925,89 %25,89 %  
Vlastní názor 1916,96 %16,96 %  
Spoření by mělo zůstat v soukromé formě, tzn. bez finančního příspěvku státu 87,14 %7,14 %  
Nemám názor 21,79 %1,79 %  

Graf

8. Spoříte si na stáří?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6053,57 %53,57 %  
ano5246,43 %46,43 %  

Graf

9. Jestliže si nespoříte z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem studen a nemám finanční prostředky pro spoření 2332,86 %20,54 %  
Jiná odpověď 1825,71 %16,07 %  
Nezbývají mi peníze 1217,14 %10,71 %  
Budu si spořit až budu vydělávat1115,71 %9,82 %  
Raději peníze utrácím 68,57 %5,36 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena 6154,46 %54,46 %  
Muž 5145,54 %45,54 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let 8475 %75 %  
30 - 45 let 1513,39 %13,39 %  
45 - 65 let 108,93 %8,93 %  
do 18 let 21,79 %1,79 %  
65 a více let 10,89 %0,89 %  

Graf

12. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské7970,54 %70,54 %  
Vysokoškolské 2623,21 %23,21 %  
Vyučen76,25 %6,25 %  

Graf

13. Do které kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student 4943,75 %43,75 %  
Zaměstnaný/á4439,29 %39,29 %  
Jiné 119,82 %9,82 %  
Nezaměstnaný/á76,25 %6,25 %  
Důchodce 10,89 %0,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Spoříte si na stáří?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budu si spořit až budu vydělávat na otázku 9. Jestliže si nespoříte z jakého důvodu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem studen a nemám finanční prostředky pro spoření na otázku 9. Jestliže si nespoříte z jakého důvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezbývají mi peníze na otázku 9. Jestliže si nespoříte z jakého důvodu?

10. Pohlaví

 • odpověď Žena :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 13. Do které kategorie patříte?

13. Do které kategorie patříte?

 • odpověď Student :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem studen a nemám finanční prostředky pro spoření na otázku 9. Jestliže si nespoříte z jakého důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je důchodová reforma potřebná?

2. Máte informace o důchodové reformě v České republice?

3. Pokud Ano odkud?

4. Obáváte se, že nebudete v důchodě dostatečně zajištěni?

5. Jste rádi, že se na důchod bude pracovat více let než doposud?

6. Myslíte si, že díky důchodové reformě dojde ke snížení schodku státního rozpočtu ČR?

7. Jaký je váš názor na založení si soukromého penzijního fondu již v produktivním věku, kde si bude člověk šetřit na důchod?

8. Spoříte si na stáří?

9. Jestliže si nespoříte z jakého důvodu?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Vzdělání

13. Do které kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je důchodová reforma potřebná?

2. Máte informace o důchodové reformě v České republice?

3. Pokud Ano odkud?

4. Obáváte se, že nebudete v důchodě dostatečně zajištěni?

5. Jste rádi, že se na důchod bude pracovat více let než doposud?

6. Myslíte si, že díky důchodové reformě dojde ke snížení schodku státního rozpočtu ČR?

7. Jaký je váš názor na založení si soukromého penzijního fondu již v produktivním věku, kde si bude člověk šetřit na důchod?

8. Spoříte si na stáří?

9. Jestliže si nespoříte z jakého důvodu?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Vzdělání

13. Do které kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frieberová, J.Důchodová reforma (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13969.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.