Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kupujete knihy?

Kupujete knihy?

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Nová
Šetření:17. 03. 2011 - 20. 03. 2011
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem je zjistit, jak často a za jakým účelem lidé kupují knihy.

Odpovědi respondentů

1. Kupujete knihy, protože se chcete pobavit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5355,21 %55,21 %  
ne2425 %25 %  
občas1919,79 %19,79 %  

Graf

2. Kupujete knihy, protože hledáte nějaký dárek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6062,5 %62,5 %  
občas2425 %25 %  
ne1212,5 %12,5 %  

Graf

3. Kupujete knihy, protože se chcete vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6466,67 %66,67 %  
občas2627,08 %27,08 %  
ne66,25 %6,25 %  

Graf

4. Kupujete knihy, protože je sbíráte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5759,38 %59,38 %  
ano2930,21 %30,21 %  
občas1010,42 %10,42 %  

Graf

5. Kupujete knihy, protože se zajímáte o určité téma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7376,04 %76,04 %  
občas1212,5 %12,5 %  
ne1111,46 %11,46 %  

Graf

6. Kupujete knihy, protože se zajímáte o určitého autora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5456,25 %56,25 %  
ne2526,04 %26,04 %  
občas1717,71 %17,71 %  

Graf

7. Kupujete knihy, protože jste dostali poukázku na jejich nákup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5860,42 %60,42 %  
ano2222,92 %22,92 %  
občas1616,67 %16,67 %  

Graf

8. Kupujete knihy, protože jste dlouho žádnou nekoupili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6567,71 %67,71 %  
ano1717,71 %17,71 %  
občas1414,58 %14,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kupujete knihy, protože je sbíráte?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Kupujete knihy, protože se zajímáte o určité téma?

6. Kupujete knihy, protože se zajímáte o určitého autora?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 4. Kupujete knihy, protože je sbíráte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kupujete knihy, protože se chcete pobavit?

2. Kupujete knihy, protože hledáte nějaký dárek?

3. Kupujete knihy, protože se chcete vzdělávat?

4. Kupujete knihy, protože je sbíráte?

5. Kupujete knihy, protože se zajímáte o určité téma?

6. Kupujete knihy, protože se zajímáte o určitého autora?

7. Kupujete knihy, protože jste dostali poukázku na jejich nákup?

8. Kupujete knihy, protože jste dlouho žádnou nekoupili?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kupujete knihy, protože se chcete pobavit?

2. Kupujete knihy, protože hledáte nějaký dárek?

3. Kupujete knihy, protože se chcete vzdělávat?

4. Kupujete knihy, protože je sbíráte?

5. Kupujete knihy, protože se zajímáte o určité téma?

6. Kupujete knihy, protože se zajímáte o určitého autora?

7. Kupujete knihy, protože jste dostali poukázku na jejich nákup?

8. Kupujete knihy, protože jste dlouho žádnou nekoupili?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nová, K.Kupujete knihy? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14191.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.