Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost studentů VŠE s vedlejší specializací Manažer kvality

Spokojenost studentů VŠE s vedlejší specializací Manažer kvality

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie šafránková
Šetření:18. 03. 2011 - 22. 03. 2011
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):16 / 10.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro seminární práci k předmětu Metody a techniky v managementu kvality a je určen studentům vedlejší specializace Manažer kvality na VŠE v Praze. Při vyplňování prosím zkuste vnímat vedlejší specializaci jako celek.

Předem děkuji za vyplnění :-)

 

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem vedlejší specializace Manažer kvality na VŠE v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %68,75 %  
ne531,25 %31,25 %  

Graf

2. Předměty, které jsem v rámci VS absolvoval/a nabo je mám aktuálně zapsané

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3MA521 Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty (Hykš)11100 %68,75 %  
3MA522 Systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti (Veber)11100 %68,75 %  
3MA523 Metody a techniky v managementu kvality 1 (Hykš, Jarošová)11100 %68,75 %  
3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 (Plášková)1090,91 %62,5 %  
3MA525 Management kvality – případové studie (Plášková)872,73 %50 %  

Graf

3. Prosím seřaďte následující znaky VS podle toho, jak jsou pro vás důležité. (1 - nejméně důležitá, 5 - nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Obsah předmětů VS (nové poznatky, praktická využitelnost)3.7272.926
Odborné kvality vyučujících VS3.5453.157
Forma výuky předmětů VS (zapojení studentů, exkurze apod.)41.273
Dostupnost informací souvisejících se studiem VS (podmínky pro absolvování předmětů, materiály, apod.)2.5451.339
Přístup vyučujících ke studentům VS3.9091.174
Jiný pro vás důležitý znak3.2736.198

Graf

4. Pokud je pro vás v předchozí otázce důležitý jiný znak než vypsané, prosím uveďte jej

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1100 %6,25 %  

Graf

5. Jak jste spokojen s obsahem předmětů VS? Oznámkujte jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2654,55 %37,5 %  
1327,27 %18,75 %  
3218,18 %12,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.89
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.36
Směrodatná odchylka:0.6
Medián:2
Modus:2

Graf

6. Jak jste spokojen s formou výuky předmětů VS? Oznámkujte jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2763,64 %43,75 %  
1218,18 %12,5 %  
3218,18 %12,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:2
Modus:2

Graf

7. Jak jste spokojen s odbornými kvalitami vyučujících VS? Oznámkujte jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2654,55 %37,5 %  
1545,45 %31,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.56
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.28
Směrodatná odchylka:0.53
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Jak jste spokojen s přístupem vyučujících ke studentům? Oznámkujte jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1545,45 %31,25 %  
2436,36 %25 %  
3218,18 %12,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.67
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:2
Modus:1

Graf

9. Jak jste spokojen s dostupností informací souvisejících s VS? Oznámkujte jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2545,45 %31,25 %  
3327,27 %18,75 %  
1218,18 %12,5 %  
419,09 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.22
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.44
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Na základě čeho jste se rozhodli pro tuto VS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem o problematiku654,55 %37,5 %  
Vhodné doplnění mého hlavního oboru436,36 %25 %  
Zprostředkované zkušenosti spolužáků, kteří tuto VS studovali (všeborec)218,18 %12,5 %  
Dobří vyučující218,18 %12,5 %  
Prezentace VS na stránkách katedry218,18 %12,5 %  
alernativa k hlavní specializaci19,09 %6,25 %  

Graf

11. Jaká byla vaše očekávání ohledně VS?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Doplnění hlavní specializace a rozšíření odborného pole působnosti.

dostatečně porozumět dané problematice a prohloubit znalosti

Jelikož mám jako hlavní specializaci úplně jiný obor, brala jsem tuto vedlejšku jako rozšíření obzoru. Vybrala jsem si manažera kvality, protože se dá pak v praxi využít ve všech oblastech a přišlo mi to zajímavé.

Něčím se odlišit od spousty jiných absolventů, získat užší specializaci a tím mít výhodu při hedání práce.

obohacení znalostí z mého oboru

pochopit problematiku kvality

poznat něco nového s tím, že mě to třeba začne bavit

rozšířit si vědomosti dané problematiky

Využitelnost v praxi, přehled o problematice i pro praktický život

Získat dobré znalosti podložené praxi z oblasti kvality

získat znalosti využitelné v praxi

12. Naplnila se vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano654,55 %37,5 %  
nevím436,36 %25 %  
ne19,09 %6,25 %  

Graf

13. Chcete se managementu kvality věnovat i v budoucnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano545,45 %31,25 %  
nevím436,36 %25 %  
ne218,18 %12,5 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena981,82 %56,25 %  
muž218,18 %12,5 %  

Graf

15. Fakulta, na které studujete svůj hlavní obor

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Fakulta podnikohospodářská436,36 %25 %  
2 Fakulta mezinárodních vztahů218,18 %12,5 %  
4 Fakulta informatiky a statistiky218,18 %12,5 %  
1 Fakulta financí a účetnictví218,18 %12,5 %  
5 Národohospodářská fakulta19,09 %6,25 %  

Graf

16. Vaše připomínky

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ot. 3 - špatně uděláno, vyplnovat posl. kolonku jsem vůbec nechtěla, ale nešlo to. tak mám u ní 1 ( ale vůbec tím není nic myšleno)

Přístup některých vyučujícíh je neporovnatelný např. srovnání VeberXPlášková...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

šafránková, L.Spokojenost studentů VŠE s vedlejší specializací Manažer kvality (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14243.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.