Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Narodni galerie v Praze

Narodni galerie v Praze

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Olšovský
Šetření:19. 03. 2011 - 26. 03. 2011
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.33
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosíme o vyplnění dotazníku týkajícího se Národní galerie v Praze, děkujeme za každou odpověď a šíření dotazníku dále :)

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se aktivně o umění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano960 %60 %  
ne640 %40 %  

Graf

2. Jak často navštěvujete muzea, výstavy či galerie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně 2-3x ročně1173,33 %73,33 %  
nikdy213,33 %13,33 %  
alespoň 1x za měsíc213,33 %13,33 %  

Graf

3. Co víte o organizaci "Národní galerie v Praze"? (dále jen NG)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Co dodat největší, paláce, ale v poslední době trpí nesmyslným nákupy pana Knížáka. Nevyužívá plně svůj potenciál, špatná spolupráce s ostatními galeriem v zahraničí.

jen málo

mizerný ředitel korupce výstavy a nákupy děl autorů, které jsou blízké řediteli

Myslím že tam patří Veletržní palác.

Nevím bohužel nic

NIC

nic

Nic moc

O organizaci asi nic, ale občas chodím do NG na Výstavišti.

O té bohužel nic nevím.

sbírky umění

Sídlí na několika místech v Praze a jejím ředitelem byl M. Knížák. Ve Veletržním paláci jsou sbírky 19. a 20. století. Nyní by tam měla být Slovanská Epopej.

Státní organizace spravující nejrozsáhlejší sbírku výtvarného umění v Česku. Sídlí v Praze, Veletržní palác. Má stále expozice, vybaví se mi jen 3. Dům u Černé Matky Boží , Kubismus, Veletržní palác - Moderní umění, Schwarzenberský palác - Baroko.

Státní subjekt, sídlo v Holešovicích, vystavuje obrazy a umělecká díla

4. Navštívili jste některou z jejich sbírek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano853,33 %53,33 %  
ne746,67 %46,67 %  

Graf

5. Pokud ano, jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Anežský klášter, kubismus, Zbraslav

Monet-Warhol, stálé expozice

Mucha

Naposledy výstavu Monet-Warhol, jinak vždycky projdu celou budovu.

Sbírka současného umění

6. Myslíte si, že existuje dostatek informačních a propagačních materiálů o NG?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne960 %60 %  
ano320 %20 %  
nevím320 %20 %  

Graf

7. Zúčastnili jste se někdy některé z akcí konaných NG? (letní dílna, přednáška, komentovaná prohlídka, vzdělávací program,...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15100 %100 %  

Graf

8. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

9. Víte, že tyto akce NG pořádá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1280 %80 %  
ano320 %20 %  

Graf

10. Plánujete navštívit některou ze sbírek NG?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, někdy v budoucnu1173,33 %73,33 %  
Ano, v horizontu měsíce213,33 %13,33 %  
Ne213,33 %13,33 %  

Graf

11. Která ze sbírek NG je pro Vás nejzajímavější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sbírka starého umění426,67 %26,67 %  
Sbírka umění 19. století320 %20 %  
Sbírka moderního a současného umění320 %20 %  
Sbírka orientálního umění320 %20 %  
Žádná16,67 %6,67 %  
Sbírka kresby a grafiky16,67 %6,67 %  

Graf

12. Je pro vás možnost návštěvy galerie jedním z faktorů, když se rozhodujete o místě své dovolené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1280 %80 %  
ano320 %20 %  

Graf

13. Navštívil jste již nějakou lokalitu jen kvůli umění, které daná oblast nabízí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano960 %60 %  
ne640 %40 %  

Graf

14. Byla by pro Vás návštěva NG dostatečným důvodem pro návštěvu Prahy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1280 %80 %  
ano320 %20 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 301386,67 %86,67 %  
méně než 18213,33 %13,33 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské853,33 %53,33 %  
vysokoškolské640 %40 %  
základní16,67 %6,67 %  

Graf

17. Vaše národnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká960 %60 %  
ČR213,33 %13,33 %  
Českij16,67 %6,67 %  
čech16,67 %6,67 %  
Češka16,67 %6,67 %  
ceska16,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Olšovský, M.Narodni galerie v Praze (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14266.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.