Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o českou kuchyni

Zájem o českou kuchyni

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Michalcová
Šetření:20. 03. 2011 - 08. 04. 2011
Počet respondentů:380
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto průzkumem bych ráda získala informace o zájmu české veřejnosti o naší národní (popř. regionální) kuchyni. Dále mě také zajímá spokojenost s kvalitou českých restaurací.

 

Výsledky budou použity v mé bakalářské práci a některé také předány Asociaci hotelů a restaurací.

Prosím studenty, kdyby to mohli  poslat svým rodičům a prarodičům, ráda bych měla výsledky ze všech věkových kategorií :-) (ale budu ráda, pokud to vyplníte také)

Výsledky budou po skončení k nahlédnutí.

 

Velice Vám děkuji za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Máte rádi českou kuchyni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano36495,79 %95,79 %  
ne164,21 %4,21 %  

Graf

2. Poznali byste rádi pokrmy z jiných regionů ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano34795,33 %91,32 %  
ne174,67 %4,47 %  

Graf

3. Podnikli byste cestu do jiného regionu ČR kvůli poznání jeho kuchyně? (tzn. motivuje vás gastronomie k cestování?)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21662,25 %56,84 %  
ano13137,75 %34,47 %  

Graf

4. Víte, kde najít informace o tom, jaké jsou typické pokrmy pro jednotlivé regiony a v jakých restauracích se vaří?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22560,16 %59,21 %  
ano14939,84 %39,21 %  

Graf

5. Jste spokojený/á s kvalitou českých restaurací? (více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem spokojený/á13836,32 %36,32 %  
Jsem nespokojený/á s obsluhou10828,42 %28,42 %  
Jsem nespokojený/á s kvalitou pokrmů10026,32 %26,32 %  
Jsem nespokojený/á s cenami8021,05 %21,05 %  
Jsem nespokojený/á s interiérem či vybavením restaurací359,21 %9,21 %  
nechodím do restaurací - nemůžu posoudit277,11 %7,11 %  
Jsem spokojený/ý195 %5 %  
Nejsem spokojený/á s cenami112,89 %2,89 %  
Nejsem spokojený/á (s ničím)82,11 %2,11 %  
necodím do restaurací - nemůžu posoudit30,79 %0,79 %  
Nejsem spokojený/á (s ničím)30,79 %0,79 %  

Graf

6. Slyšeli jste o projektu Ochutnejte Českou republiku - Czech Specials?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, vím o co se jednáotázka č. 7, ano, ale neznám podrobnostiotázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne32084,21 %84,21 %  
ano, ale neznám podrobnosti4411,58 %11,58 %  
ano, vím o co se jedná164,21 %4,21 %  

Graf

7. Navštívili jste nějakou restauraci, která je v projektu zapojená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5186,44 %13,42 %  
ano813,56 %2,11 %  

Graf

8. Řídili byste se průvodcem restaurací, který by vydala Asociace hotelů a restaurací a zaručoval by kvalitu zařízení a zároveň zaručoval, že v restauraci ochutnáte regionální specialitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20353,42 %53,42 %  
nevím12532,89 %32,89 %  
ne5213,68 %13,68 %  

Graf

9. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž19350,79 %50,79 %  
žena18749,21 %49,21 %  

Graf

10. Jsem ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 - 45 let13335 %35 %  
do 26 let12833,68 %33,68 %  
45 - 60 let8923,42 %23,42 %  
nad 60 let307,89 %7,89 %  

Graf

11. Pracujete v oboru cestovní ruch nebo tento obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedno30881,05 %81,05 %  
studuji4311,32 %11,32 %  
pracuji297,63 %7,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Navštívili jste nějakou restauraci, která je v projektu zapojená?

  • odpověď ne:
    • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale neznám podrobnosti na otázku 6. Slyšeli jste o projektu Ochutnejte Českou republiku - Czech Specials?

8. Řídili byste se průvodcem restaurací, který by vydala Asociace hotelů a restaurací a zaručoval by kvalitu zařízení a zároveň zaručoval, že v restauraci ochutnáte regionální specialitu?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, vím o co se jedná na otázku 6. Slyšeli jste o projektu Ochutnejte Českou republiku - Czech Specials?

10. Jsem ve věku:

  • odpověď do 26 let:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji na otázku 11. Pracujete v oboru cestovní ruch nebo tento obor studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte rádi českou kuchyni?

2. Poznali byste rádi pokrmy z jiných regionů ČR?

3. Podnikli byste cestu do jiného regionu ČR kvůli poznání jeho kuchyně? (tzn. motivuje vás gastronomie k cestování?)

4. Víte, kde najít informace o tom, jaké jsou typické pokrmy pro jednotlivé regiony a v jakých restauracích se vaří?

5. Jste spokojený/á s kvalitou českých restaurací? (více možných odpovědí)

6. Slyšeli jste o projektu Ochutnejte Českou republiku - Czech Specials?

7. Navštívili jste nějakou restauraci, která je v projektu zapojená?

8. Řídili byste se průvodcem restaurací, který by vydala Asociace hotelů a restaurací a zaručoval by kvalitu zařízení a zároveň zaručoval, že v restauraci ochutnáte regionální specialitu?

9. Jsem:

10. Jsem ve věku:

11. Pracujete v oboru cestovní ruch nebo tento obor studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte rádi českou kuchyni?

2. Poznali byste rádi pokrmy z jiných regionů ČR?

3. Podnikli byste cestu do jiného regionu ČR kvůli poznání jeho kuchyně? (tzn. motivuje vás gastronomie k cestování?)

4. Víte, kde najít informace o tom, jaké jsou typické pokrmy pro jednotlivé regiony a v jakých restauracích se vaří?

5. Jste spokojený/á s kvalitou českých restaurací? (více možných odpovědí)

6. Slyšeli jste o projektu Ochutnejte Českou republiku - Czech Specials?

7. Navštívili jste nějakou restauraci, která je v projektu zapojená?

8. Řídili byste se průvodcem restaurací, který by vydala Asociace hotelů a restaurací a zaručoval by kvalitu zařízení a zároveň zaručoval, že v restauraci ochutnáte regionální specialitu?

9. Jsem:

10. Jsem ve věku:

11. Pracujete v oboru cestovní ruch nebo tento obor studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Michalcová, V.Zájem o českou kuchyni (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14299.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.