Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znovuobnovení lázní v Bílině

Znovuobnovení lázní v Bílině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Hudecová
Šetření:24. 03. 2011 - 07. 04. 2011
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty ekonomické a pokud vyplníte tento dotazník, pomůžete mi při tvorbě mé bakalářské práce, která je psána na téma : „Průzkum veřejného mínění na záměr obnovení lázní v městě Bílina“. Za vyplnění předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste obyvatelem města Bílina, popřípadě nanejvýš 10km vzdálené obce (prosím vypište)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1062,5 %62,5 %  
NE531,25 %31,25 %  
Most16,25 %6,25 %  

Graf

2. Znáte areál lázní Kyselka ve městě Bílina?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %68,75 %  
ne531,25 %31,25 %  

Graf

3. Jste seznámeni s počínáním města, které je vlastníkem těchto budov, ohledně jejich dalšího využití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, nejsem. 850 %50 %  
Něco jsem zaslechl/a. 531,25 %31,25 %  
ANO, jsem. 318,75 %18,75 %  

Graf

4. Souhlasíte se znovuobnovením provozu lázní nebo se Vám spíše zamlouvá představa jiného využití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím se znovuobnovením. 1275 %75 %  
Nevím. 425 %25 %  

Graf

5. Která ze tří možností se Vám, při zamyšlení nad tímto tématem, zdá nejpřijatelnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lázně prodat pouze za určitých podmínek. 956,25 %56,25 %  
Lázně ponechat ve vlastnictví města. 637,5 %37,5 %  
Lázně prodat, jakémukoliv zájemci.16,25 %6,25 %  

Graf

6. Pokud souhlasíte se znovuobnovením provozu, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znamenalo by to zvýšení cestovního ruchu, s tím spojené zisky a rozkvět města.1168,75 %68,75 %  
Chci ponechat tradici lázeňství. 425 %25 %  
Kvůli novým pracovním příležitostem.16,25 %6,25 %  

Graf

7. Pokud naopak nesouhlasíte se znovuobnovením provozu, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím se znovuobnovením. 1487,5 %87,5 %  
Nevěřím, že by se zde znovu uchytilo lázeňství.212,5 %12,5 %  

Graf

8. Byli byste ochotni finančně přispět na znovuobnovení lázní, pokud by vlastníkem zůstalo město?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ale pouze nějakou symbolickou částkou. 850 %50 %  
NE. 850 %50 %  

Graf

9. Kdyby došlo k nějakému rozhodnutí ohledně areálu lázní, se kterým byste nesouhlasil/a, snažil/a byste se to změnit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1168,75 %68,75 %  
ne531,25 %31,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hudecová, P.Znovuobnovení lázní v Bílině (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14333.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.