Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hudební festivaly a nahrávky v ČR

Hudební festivaly a nahrávky v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Vondryska
Šetření:24. 03. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení přátelé,
prosím Vás o vyplnění mého dotazníku, který mi pomůže při psaní mé bakalářské práce na téma „Vliv recese prodeje hudebních nosičů na živou hudební produkci v ČR“. Cílem dotazníku je zjistit, zda preferujete návštěvu živé hudební produkce nebo nákup hudebního CD.
Za vyplnění mého dotazníku předem děkuji.
Honza
 

Odpovědi respondentů

1. 1. Pokud byste se měl/a rozhodnout zda si koupíte hudební CD nebo vstupenku na živé hudební vystoupení, co byste zvolil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vstupenku na koncert10388,79 %88,03 %  
CD1311,21 %11,11 %  

Graf

2. 2. Jak často navštěvujete hudební kluby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjimečně4740,87 %40,17 %  
Jednou měsíčně4034,78 %34,19 %  
Pravidelně1513,04 %12,82 %  
Jednou týdně54,35 %4,27 %  
Několikrát týdně43,48 %3,42 %  
Nikdy za posledních 5 let43,48 %3,42 %  

Graf

3. 3. Jaký typ hudební akce v klubech navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
živé vystoupení kapely10088,5 %85,47 %  
DJ produkce2320,35 %19,66 %  
reprodukovaná hudba1513,27 %12,82 %  

Graf

4. 4. Jaký hudební žánr preferujete při vystoupení kapely v hudebním klubu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rock6355,75 %53,85 %  
Jiné4539,82 %38,46 %  
jazz3026,55 %25,64 %  
pop3026,55 %25,64 %  
ska3026,55 %25,64 %  
funky2219,47 %18,8 %  
nic10,88 %0,85 %  

Graf

5. 5. Navštívil/la jste v posledních 5 letech hudební festival?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7565,22 %64,1 %  
navštěvuji pravidelně2824,35 %23,93 %  
více než jednou ročně2219,13 %18,8 %  
Ne1311,3 %11,11 %  

Graf

6. 6. Jaký hudební festival znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rock for People9387,74 %79,49 %  
Sázavafest9286,79 %78,63 %  
Colours of Ostrava7772,64 %65,81 %  
České hrady7166,98 %60,68 %  
Creamfields3533,02 %29,91 %  
Agharta Jazz festival2119,81 %17,95 %  

Graf

7. 7. Kolik peněz jste ochotný/á zaplatit za vstupenku na dvoudenní festival?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1000,- Kč5548,67 %47,01 %  
do 500,-Kč3127,43 %26,5 %  
do 1500,-Kč1815,93 %15,38 %  
na ceně nezáleží97,96 %7,69 %  

Graf

8. 8. Kolik peněz jste ochotný/á zaplatit za nové originální hudební CD?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500,- Kč5952,68 %50,43 %  
do 200,- Kč 4943,75 %41,88 %  
do 1000,- Kč21,79 %1,71 %  
na ceně nezáleží21,79 %1,71 %  

Graf

9. 9. Koupil/a jste si v posledních 5 letech nové originální hudební CD?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4337,39 %36,75 %  
Ano - více než 1 kus4337,39 %36,75 %  
Ano - 1 kus2622,61 %22,22 %  
pravidelně kupuji CD54,35 %4,27 %  

Graf

10. 10. Koupil/a jste si někdy hudbu přes internet? ( např. ilegalne.cz,itunes apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9481,74 %80,34 %  
Ano1613,91 %13,68 %  
Pravidelně 54,35 %4,27 %  

Graf

11. 11. Stahujete hudbu z internetu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9787,39 %82,91 %  
ne1412,61 %11,97 %  

Graf

12. 12. Z jakého důvodu preferujete stahování hudby z internetu před nákupem hudebního CD?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepotřebuji fyzické medium-preferuji např mp3 apod6460,95 %54,7 %  
pohodlnější přístup k hudbě6460,95 %54,7 %  
vysoká cena5956,19 %50,43 %  
nic10,95 %0,85 %  

Graf

13. 13. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let8875,86 %75,21 %  
26 - 35 let1512,93 %12,82 %  
do 18 let76,03 %5,98 %  
36 let a více65,17 %5,13 %  

Graf

14. 14. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou7262,07 %61,54 %  
vysokoškolské vzdělání3328,45 %28,21 %  
119,48 %9,4 %  

Graf

15. 15. Vaše zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student8876,52 %75,21 %  
zaměstnanec soukromé firmy1613,91 %13,68 %  
státní zaměstnanec65,22 %5,13 %  
podnikatel54,35 %4,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. 6. Jaký hudební festival znáte?

  • odpověď Colours of Ostrava:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Creamfields na otázku 6. 6. Jaký hudební festival znáte?
  • odpověď České hrady:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Creamfields na otázku 6. 6. Jaký hudební festival znáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Pokud byste se měl/a rozhodnout zda si koupíte hudební CD nebo vstupenku na živé hudební vystoupení, co byste zvolil/a?

2. 2. Jak často navštěvujete hudební kluby?

3. 3. Jaký typ hudební akce v klubech navštěvujete?

4. 4. Jaký hudební žánr preferujete při vystoupení kapely v hudebním klubu?

5. 5. Navštívil/la jste v posledních 5 letech hudební festival?

6. 6. Jaký hudební festival znáte?

7. 7. Kolik peněz jste ochotný/á zaplatit za vstupenku na dvoudenní festival?

8. 8. Kolik peněz jste ochotný/á zaplatit za nové originální hudební CD?

9. 9. Koupil/a jste si v posledních 5 letech nové originální hudební CD?

10. 10. Koupil/a jste si někdy hudbu přes internet? ( např. ilegalne.cz,itunes apod.)

11. 11. Stahujete hudbu z internetu?

12. 12. Z jakého důvodu preferujete stahování hudby z internetu před nákupem hudebního CD?

13. 13. Váš věk?

14. 14. Nejvyšší dosažené vzdělání?

15. 15. Vaše zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Pokud byste se měl/a rozhodnout zda si koupíte hudební CD nebo vstupenku na živé hudební vystoupení, co byste zvolil/a?

2. 2. Jak často navštěvujete hudební kluby?

3. 3. Jaký typ hudební akce v klubech navštěvujete?

4. 4. Jaký hudební žánr preferujete při vystoupení kapely v hudebním klubu?

5. 5. Navštívil/la jste v posledních 5 letech hudební festival?

6. 6. Jaký hudební festival znáte?

7. 7. Kolik peněz jste ochotný/á zaplatit za vstupenku na dvoudenní festival?

8. 8. Kolik peněz jste ochotný/á zaplatit za nové originální hudební CD?

9. 9. Koupil/a jste si v posledních 5 letech nové originální hudební CD?

10. 10. Koupil/a jste si někdy hudbu přes internet? ( např. ilegalne.cz,itunes apod.)

11. 11. Stahujete hudbu z internetu?

12. 12. Z jakého důvodu preferujete stahování hudby z internetu před nákupem hudebního CD?

13. 13. Váš věk?

14. 14. Nejvyšší dosažené vzdělání?

15. 15. Vaše zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vondryska, J.Hudební festivaly a nahrávky v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14525.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.