Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění odpadu

Třídění odpadu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Janešíková
Šetření:26. 03. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:182
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Dotazník se bude týkat otázky třídění odpadu, zabere tak pět minut. pomozte mi prosím jeho vyplněním.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 3013674,73 %74,73 %  
méně než 401910,44 %10,44 %  
méně než 20158,24 %8,24 %  
méně než 5063,3 %3,3 %  
více než 5063,3 %3,3 %  

Graf

2. Kolik je členů v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45831,87 %31,87 %  
24725,82 %25,82 %  
34021,98 %21,98 %  
více než 42714,84 %14,84 %  
1105,49 %5,49 %  

Graf

3. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinné domy7842,86 %42,86 %  
panelákové byty6234,07 %34,07 %  
činžovní domy2915,93 %15,93 %  
jiné84,4 %4,4 %  
řadové domy52,75 %2,75 %  

Graf

4. Jaké odpady třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plasty15987,36 %87,36 %  
Papír14579,67 %79,67 %  
Barevné i bílé sklo11160,99 %60,99 %  
ostatni4625,27 %25,27 %  
BIO3117,03 %17,03 %  
netřídím158,24 %8,24 %  

Graf

5. Jaké jsou důvody, proč netřídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný důvod3550 %19,23 %  
nejsou nádoby1217,14 %6,59 %  
nemám čas1217,14 %6,59 %  
nádoby jsou daleko710 %3,85 %  
nemá to význam45,71 %2,2 %  

Graf

6. Které plastové odpady třídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PET láhve15398,08 %84,07 %  
plastové obaly, kelímky a výrobky9460,26 %51,65 %  
nápojové kartony7246,15 %39,56 %  
Polystyrén6239,74 %34,07 %  
nic10,64 %0,55 %  

Graf

7. Jaké papírové obaly třídíte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Noviny, letáky, kanc. papír13093,53 %71,43 %  
Karton10676,26 %58,24 %  
Papírové obaly8359,71 %45,6 %  
nic10,72 %0,55 %  

Graf

8. Jaká je Vaše donášková vzdálenost k nádobám pro komunální odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 25m11261,54 %61,54 %  
méně než 50m3418,68 %18,68 %  
méně než 100m147,69 %7,69 %  
více než 100m137,14 %7,14 %  
méně než 75m94,95 %4,95 %  

Graf

9. Jaká je Vaše donášková vzdálenost k nádobám pro tříděný odpad

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100m5932,42 %32,42 %  
méně než 100m4223,08 %23,08 %  
méně než 25m3921,43 %21,43 %  
méně než 50m3720,33 %20,33 %  
méně než 5m52,75 %2,75 %  

Graf

10. Odhadňete množství komunálního odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti [l/týden]?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 255530,22 %30,22 %  
méně než 504323,63 %23,63 %  
méně než 104122,53 %22,53 %  
více než 502413,19 %13,19 %  
méně než 51910,44 %10,44 %  

Graf

11. Odhadňete množství papírového odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti [kg/týden]

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1,08446,15 %46,15 %  
méně než 2,55329,12 %29,12 %  
méně než 0,252413,19 %13,19 %  
méně než 5147,69 %7,69 %  
více než 573,85 %3,85 %  

Graf

12. Odhadňete množství plastového odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti [l/týden]?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2,56334,62 %34,62 %  
méně než 1,05128,02 %28,02 %  
méně než 53820,88 %20,88 %  
více než 5158,24 %8,24 %  
méně než 0,25158,24 %8,24 %  

Graf

13. Jak částo bývá kontejner na PLAST plný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x/týden7440,66 %40,66 %  
1x/2 týdny3318,13 %18,13 %  
1x/měsíc2815,38 %15,38 %  
velmi málo2714,84 %14,84 %  
nikdy2010,99 %10,99 %  

Graf

14. Jak částo bývá kontejner na PAPÍR plný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x/týden5429,67 %29,67 %  
1x/2 týdny3921,43 %21,43 %  
velmi málo3519,23 %19,23 %  
1x/měsíc3418,68 %18,68 %  
nikdy2010,99 %10,99 %  

Graf

15. Jak částo bývá kontejner na SKLO plný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi málo5932,42 %32,42 %  
nikdy3720,33 %20,33 %  
1x/měsíc3619,78 %19,78 %  
1x/2 týdny2513,74 %13,74 %  
1x/týden2513,74 %13,74 %  

Graf

16. Je-li nádoba na tříděný odpad plná - co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dám jej vedle kontejneru na zem 10557,69 %57,69 %  
Donesu jej dál do jiného kontejneru na tříděný odpad 3016,48 %16,48 %  
Donesu jej domů a počkám na vyprazdnění. 2413,19 %13,19 %  
Dám jej do kontejneru na kominální odpad 2312,64 %12,64 %  

Graf

17. Považujete stávající systém za optimální?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9351,1 %51,1 %  
ano8948,9 %48,9 %  

Graf

18. Domníváte se, že by bylo vhodnější mít na tříděný odpad vlastní nádobu/pytel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10859,34 %59,34 %  
ne7440,66 %40,66 %  

Graf

19. Domníváte se, že stávajíci frekvence svozu je optimální?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11965,38 %65,38 %  
ne6334,62 %34,62 %  

Graf

20. Domníváte se, že by větší počet kontejnérů zvýšil množství tříděného odpadu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10054,95 %54,95 %  
ne8245,05 %45,05 %  

Graf

21. Domníváte se, že by zavedení vratých (placených) obalů vyřešilo problém vysokého množství odpadů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12970,88 %70,88 %  
ne5329,12 %29,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaké papírové obaly třídíte

  • odpověď Karton:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Papírové obaly na otázku 7. Jaké papírové obaly třídíte

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Kolik je členů v domácnosti?

3. Bydlíte v:

4. Jaké odpady třídíte?

5. Jaké jsou důvody, proč netřídíte?

6. Které plastové odpady třídíte?

7. Jaké papírové obaly třídíte

8. Jaká je Vaše donášková vzdálenost k nádobám pro komunální odpad?

9. Jaká je Vaše donášková vzdálenost k nádobám pro tříděný odpad

10. Odhadňete množství komunálního odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti [l/týden]?

11. Odhadňete množství papírového odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti [kg/týden]

12. Odhadňete množství plastového odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti [l/týden]?

13. Jak částo bývá kontejner na PLAST plný?

14. Jak částo bývá kontejner na PAPÍR plný?

15. Jak částo bývá kontejner na SKLO plný?

16. Je-li nádoba na tříděný odpad plná - co uděláte?

17. Považujete stávající systém za optimální?

18. Domníváte se, že by bylo vhodnější mít na tříděný odpad vlastní nádobu/pytel?

19. Domníváte se, že stávajíci frekvence svozu je optimální?

20. Domníváte se, že by větší počet kontejnérů zvýšil množství tříděného odpadu?

21. Domníváte se, že by zavedení vratých (placených) obalů vyřešilo problém vysokého množství odpadů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Kolik je členů v domácnosti?

3. Bydlíte v:

4. Jaké odpady třídíte?

5. Jaké jsou důvody, proč netřídíte?

6. Které plastové odpady třídíte?

7. Jaké papírové obaly třídíte

8. Jaká je Vaše donášková vzdálenost k nádobám pro komunální odpad?

9. Jaká je Vaše donášková vzdálenost k nádobám pro tříděný odpad

10. Odhadňete množství komunálního odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti [l/týden]?

11. Odhadňete množství papírového odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti [kg/týden]

12. Odhadňete množství plastového odpadu vyprodukované ve Vaší domácnosti [l/týden]?

13. Jak částo bývá kontejner na PLAST plný?

14. Jak částo bývá kontejner na PAPÍR plný?

15. Jak částo bývá kontejner na SKLO plný?

16. Je-li nádoba na tříděný odpad plná - co uděláte?

17. Považujete stávající systém za optimální?

18. Domníváte se, že by bylo vhodnější mít na tříděný odpad vlastní nádobu/pytel?

19. Domníváte se, že stávajíci frekvence svozu je optimální?

20. Domníváte se, že by větší počet kontejnérů zvýšil množství tříděného odpadu?

21. Domníváte se, že by zavedení vratých (placených) obalů vyřešilo problém vysokého množství odpadů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janešíková, M.Třídění odpadu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14597.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.