Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cafés and Cafeterias

Cafés and Cafeterias

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga Dastychová
Šetření:27. 03. 2011 - 03. 04. 2011
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hi all!! Would you be so kind and fill in this questionaire for me, please? I just need to get to know you better ;-))). It´s only17 questions so i shouldn´t take you more than 5 minutes :-)

Odpovědi respondentů

1. What is your gender?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Female5183,61 %82,26 %  
Male1016,39 %16,13 %  

Graf

2. What is your age?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 305590,16 %88,71 %  
31 - 4058,2 %8,06 %  
60 and more11,64 %1,61 %  

Graf

3. What is your highest education?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
High school with a leving exam2948,33 %46,77 %  
Bc., Bs.,...1931,67 %30,65 %  
Ing., Mgr., ...711,67 %11,29 %  
Primary school23,33 %3,23 %  
High school without a leaving exam23,33 %3,23 %  
higher11,67 %1,61 %  

Graf

4. Are you:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4371,67 %69,35 %  
Employee1728,33 %27,42 %  
Unemployed35 %4,84 %  
Pensioner11,67 %1,61 %  
Entrepreneur11,67 %1,61 %  

Graf

5. How often do you go to cafés (drinks) / cafeterias (drinks + smaller meals)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x per week2744,26 %43,55 %  
Twice a month1422,95 %22,58 %  
3x and more times per week813,11 %12,9 %  
2x per week711,48 %11,29 %  
Once a month58,2 %8,06 %  

Graf

6. What do you usually buy in a café/cafeteria

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Coffee5285,25 %83,87 %  
Water, sodas, juices,...2337,7 %37,1 %  
Cakes1829,51 %29,03 %  
Tea, chocolate,...1727,87 %27,42 %  
Snacks and baguettes1727,87 %27,42 %  
Alcoholic drinks813,11 %12,9 %  
Ice cream (in summer)69,84 %9,68 %  
Other23,28 %3,23 %  

Graf

7. How much time do you usually spend in café/cafeteria?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31min - 1h3963,93 %62,9 %  
2h1118,03 %17,74 %  
15min58,2 %8,06 %  
16 - 30 min46,56 %6,45 %  
more than 2h23,28 %3,23 %  

Graf

8. What do you usually do in a café/cafeteria?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chat with friends / family5081,97 %80,65 %  
Have a meeting1829,51 %29,03 %  
Study / work (alone)1422,95 %22,58 %  
Read newspapers / magaiznes1219,67 %19,35 %  
Nothing, relax711,48 %11,29 %  
Have a breakfast / snack / brunch / ...711,48 %11,29 %  
other23,28 %3,23 %  

Graf

9. Do you prefere cafés (drinks available) or cafeterias (drinks + smaller meals available)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cafeteria4168,33 %66,13 %  
Café1931,67 %30,65 %  

Graf

10. Do you expect cafés to offer freshly-made snacks and baguettes?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
yes4677,97 %74,19 %  
no1322,03 %20,97 %  

Graf

11. Do you go/walk to café/cafeteria in your neighborhood or do you travel to a different part of your city/town?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
travel3253,33 %51,61 %  
don´t travel2846,67 %45,16 %  

Graf

12. Do you have a favorite café/cafeteria where you go or do you change the place?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
change from time to time3456,67 %54,84 %  
change place1525 %24,19 %  
don´t change place1118,33 %17,74 %  

Graf

13. Do you smoke?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No3760,66 %59,68 %  
Yes2439,34 %38,71 %  

Graf

14. Do you mind when people smoke in a café/cafeteria?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No3150,82 %50 %  
Yes3049,18 %48,39 %  

Graf

15. Do you prefer quiet café/cafetria or with a music?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Music3963,93 %62,9 %  
Quiet2236,07 %35,48 %  

Graf

16. Dou you use Wi-Fi when it is available?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Yes4777,05 %75,81 %  
No1422,95 %22,58 %  

Graf

17. Do you choose a café/cafeteria according to whether it has a Wi-Fi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
No4268,85 %67,74 %  
Yes1931,15 %30,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Do you prefere cafés (drinks available) or cafeterias (drinks + smaller meals available)?

  • odpověď Cafeteria:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2h na otázku 7. How much time do you usually spend in café/cafeteria?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. What is your gender?

2. What is your age?

3. What is your highest education?

4. Are you:

5. How often do you go to cafés (drinks) / cafeterias (drinks + smaller meals)?

6. What do you usually buy in a café/cafeteria

7. How much time do you usually spend in café/cafeteria?

8. What do you usually do in a café/cafeteria?

9. Do you prefere cafés (drinks available) or cafeterias (drinks + smaller meals available)?

10. Do you expect cafés to offer freshly-made snacks and baguettes?

11. Do you go/walk to café/cafeteria in your neighborhood or do you travel to a different part of your city/town?

12. Do you have a favorite café/cafeteria where you go or do you change the place?

13. Do you smoke?

14. Do you mind when people smoke in a café/cafeteria?

15. Do you prefer quiet café/cafetria or with a music?

16. Dou you use Wi-Fi when it is available?

17. Do you choose a café/cafeteria according to whether it has a Wi-Fi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. What is your gender?

2. What is your age?

3. What is your highest education?

4. Are you:

5. How often do you go to cafés (drinks) / cafeterias (drinks + smaller meals)?

6. What do you usually buy in a café/cafeteria

7. How much time do you usually spend in café/cafeteria?

8. What do you usually do in a café/cafeteria?

9. Do you prefere cafés (drinks available) or cafeterias (drinks + smaller meals available)?

10. Do you expect cafés to offer freshly-made snacks and baguettes?

11. Do you go/walk to café/cafeteria in your neighborhood or do you travel to a different part of your city/town?

12. Do you have a favorite café/cafeteria where you go or do you change the place?

13. Do you smoke?

14. Do you mind when people smoke in a café/cafeteria?

15. Do you prefer quiet café/cafetria or with a music?

16. Dou you use Wi-Fi when it is available?

17. Do you choose a café/cafeteria according to whether it has a Wi-Fi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dastychová, O.Cafés and Cafeterias (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14600.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.