Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání elektronického bankovnictví

Využívání elektronického bankovnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Hnilicová
Šetření:27. 03. 2011 - 30. 03. 2011
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka vysoké školy a budu velice ráda, když vyplníte tento dotazník, který se týká elektronického bankovnictví. Výsledky použiji pro zpracování své bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Které banky jste klienti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná5851,79 %51,79 %  
ČSOB2522,32 %22,32 %  
Poštovní spořitelna1715,18 %15,18 %  
GE Money108,93 %8,93 %  
Citibank10,89 %0,89 %  
Volksbank10,89 %0,89 %  

Graf

2. Elektronické bankovnictví je založeno na komunikaci klienta s bankou bez nutnosti navštívit pobočku (zadávání příkazů, využívání platebních karet..). Využíváte elektronické bankovnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10391,96 %91,96 %  
ne98,04 %8,04 %  

Graf

3. Které služby elektronického bankovnictví využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové bankovnictví (zadávání příkazů přes internet)9791,51 %86,61 %  
Platební karty5753,77 %50,89 %  
Telefonní bankovnictví32,83 %2,68 %  
Home banking (speciální software pro komunikaci s bankou)21,89 %1,79 %  
GSM bankovnictví (přes aplikaci v mobilním telefonu)10,94 %0,89 %  
WAP bankovnictví (v mobilním telefonu)10,94 %0,89 %  

Graf

4. Jak často využíváte elektronické bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou týdně4138,32 %36,61 %  
několikrát za měsíc2321,5 %20,54 %  
jednou za měsíc1614,95 %14,29 %  
denně1614,95 %14,29 %  
méně1110,28 %9,82 %  

Graf

5. Které z těchto možností elektronického bankovnictví využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zadávání jednorázových příkazů k úhradě / inkasu8480 %75 %  
kontrola stavu účtu7773,33 %68,75 %  
kontrola historie plateb7167,62 %63,39 %  
platba platební kartou6158,1 %54,46 %  
výběr peněz z bankomatu5451,43 %48,21 %  
zadávání trvalých příkazů4744,76 %41,96 %  

Graf

6. Jste spokojeni s výši poplatků za tyto služby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poplatky jsou přiměřené4744,34 %41,96 %  
poplatky jsou příliš vysoké3936,79 %34,82 %  
poplatky jsou nízké2018,87 %17,86 %  

Graf

7. Co je pro Vás nevýhodou těchto služeb elektronického bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic6259,05 %55,36 %  
nízká bezpečnost2120 %18,75 %  
cena1413,33 %12,5 %  
potřeba technického vybavení1312,38 %11,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Které z těchto možností elektronického bankovnictví využíváte?

  • odpověď kontrola historie plateb:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi GE Money na otázku 1. Které banky jste klienti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které banky jste klienti?

2. Elektronické bankovnictví je založeno na komunikaci klienta s bankou bez nutnosti navštívit pobočku (zadávání příkazů, využívání platebních karet..). Využíváte elektronické bankovnictví?

3. Které služby elektronického bankovnictví využíváte?

4. Jak často využíváte elektronické bankovnictví?

5. Které z těchto možností elektronického bankovnictví využíváte?

6. Jste spokojeni s výši poplatků za tyto služby?

7. Co je pro Vás nevýhodou těchto služeb elektronického bankovnictví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které banky jste klienti?

2. Elektronické bankovnictví je založeno na komunikaci klienta s bankou bez nutnosti navštívit pobočku (zadávání příkazů, využívání platebních karet..). Využíváte elektronické bankovnictví?

3. Které služby elektronického bankovnictví využíváte?

4. Jak často využíváte elektronické bankovnictví?

5. Které z těchto možností elektronického bankovnictví využíváte?

6. Jste spokojeni s výši poplatků za tyto služby?

7. Co je pro Vás nevýhodou těchto služeb elektronického bankovnictví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hnilicová, Š.Využívání elektronického bankovnictví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14609.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.