Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace pracovníků

Motivace pracovníků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Dvořáková
Šetření:02. 04. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

Jmenuji se Martina Dvořáková a jsem studentkou Západomoravské vysoké školy v Třebíči, obor management a marketing.

 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění mého krátkého dotazníku, který je zcela anonymní.

Tento zpracováný dotazník poslouží k vyhodnocení a zpracování výsledků mé bakalářské práce na téma: Význam a komparace motivačních programů v procesu řízení firem.

 

Hlavní cílem dotazníku je zjistit, jak jsou lidé v zaměstnání motivováni. 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu.
 

S pozdravem Martina Dvořáková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2385,19 %85,19 %  
muž414,81 %14,81 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 302385,19 %85,19 %  
31 - 4027,41 %7,41 %  
41 - 5027,41 %7,41 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední vzdělání s maturitou1451,85 %51,85 %  
Vysokoškolské - bakalářské 829,63 %29,63 %  
Vysokoškolské - magisterské414,81 %14,81 %  
Vyšší odborné vzdělání (dis)13,7 %3,7 %  

Graf

4. Jste zaměstnaný:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem1970,37 %70,37 %  
Ne, nejsem 829,63 %29,63 %  

Graf

5. Obor, ve kterém pracuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomie, obchod, bankovnictví, pojišťovnictví 1244,44 %44,44 %  
Jiné829,63 %29,63 %  
Stavebnictví, průmysl, doprava414,81 %14,81 %  
Školství27,41 %7,41 %  
Zdravotnictví, humanitní a sociální služby13,7 %3,7 %  

Graf

6. Jste v práci motivován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano933,33 %33,33 %  
Spíše ne829,63 %29,63 %  
Spíše ano725,93 %25,93 %  
Ne518,52 %18,52 %  

Graf

7. Co Vás motivuje k vyšším pracovním výkonům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční odměna 1555,56 %55,56 %  
Pochvala, uznání 311,11 %11,11 %  
Kariérní postup 27,41 %7,41 %  
Kariérní postup 27,41 %7,41 %  
Odpovědnost13,7 %3,7 %  
Možnost dalšího vzdělávání13,7 %3,7 %  
Úspěch v práci 13,7 %3,7 %  
Možnost dalšího vzdělávání13,7 %3,7 %  
Pocit jistoty v zaměstnání13,7 %3,7 %  

Graf

8. Jaké finanční motivační faktory v oboru, kde pracujete, se využívají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příspěvky na volnočasové aktivity (večírky, rauty)933,33 %33,33 %  
Příspěvky na stravování933,33 %33,33 %  
13 nebo 14 plat, popřípadě další finanční odměny622,22 %22,22 %  
Příspěvky na (životní, penzijní a jiné pojištění) 27,41 %7,41 %  
Příspěvky na dopravu13,7 %3,7 %  

Graf

9. Jaké materiální motivační faktory v oboru, kde pracujete, se využívají?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Firemní automobil2.371.863
Firemní mobil2.2961.468
Firemní notebook2.5931.204
Vzdělání a osobní rozvoj2.4071.575
Firemní kurzy, stáže, školení2.3331.481
Stravenky2.4441.728
Firemní akce (večírky, rauty...)2.4811.139
Osobní ohodnocení21.333
Sjednané slevy u dodavatelů2.7411.303
Výhodné ceny nebo slevy firemních služeb a výrobků2.371.418

Graf

10. Co Vás motivuje z oblasti finančních motivačních faktorů? (Označte maximálně 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13 nebo 14 plat, popřípadě další finanční odměny 2177,78 %77,78 %  
Příspěvky na volnočasové aktivity (sportovní, kulturní a další...)1140,74 %40,74 %  
Příspěvky na stravování 1140,74 %40,74 %  
Příspěvky na (životní, penzijní a jiné pojištění) 725,93 %25,93 %  
příspěvky na dopravu414,81 %14,81 %  
Příspěvky na lékařskou péči27,41 %7,41 %  

Graf

11. Co Vás motivuje z oblasti materiálních motivačních faktorů? (Označte maximálně 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firemní kurzy, stáže, školení1762,96 %62,96 %  
Firemní automobil1244,44 %44,44 %  
Vzdělání a rozvoj1140,74 %40,74 %  
Osobní ohodnocení829,63 %29,63 %  
Firemní notebook518,52 %18,52 %  
Firemní mobil518,52 %18,52 %  
Výhodné ceny nebo slevy firemních služeb a výrobků414,81 %14,81 %  
Firemní akce (večírky, rauty ...)27,41 %7,41 %  
Sjednané slevy u dodavatelů 27,41 %7,41 %  
Stravenky27,41 %7,41 %  

Graf

12. Jste spokojeni z motivačními faktory, které Vám nabízí podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1348,15 %48,15 %  
Spíše ano622,22 %22,22 %  
Ne518,52 %18,52 %  
Ano311,11 %11,11 %  

Graf

13. Co je pro Vás v práci nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výše platu a další finanční odměny a bonusy1140,74 %40,74 %  
Mezilidské vztahy na pracovišti933,33 %33,33 %  
Hmotné a nehmotné odměny518,52 %18,52 %  
Osobní přístup vedoucí k mé osobě27,41 %7,41 %  

Graf

14. Práce, kterou dělám mě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše baví1140,74 %40,74 %  
Spíše nebaví829,63 %29,63 %  
Baví622,22 %22,22 %  
Nebaví27,41 %7,41 %  

Graf

15. V případě, že nebaví, o změně zaměstanání přemýšlím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přemýšlím933,33 %33,33 %  
Nepřemýšlím829,63 %29,63 %  
Spíše nepřemýšlím725,93 %25,93 %  
Spíše přemýšlím311,11 %11,11 %  

Graf

16. Jste spokojen s platem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1348,15 %48,15 %  
Spíše ne725,93 %25,93 %  
Ano518,52 %18,52 %  
ne27,41 %7,41 %  

Graf

17. Co by Vás přimělo uvažovat o změně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Peníze1037,04 %37,04 %  
Vyšší postavení933,33 %33,33 %  
Jiná práce622,22 %22,22 %  
Pracovní kolektiv27,41 %7,41 %  

Graf

18. Bojíte se ztráty zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1037,04 %37,04 %  
Spíše ano829,63 %29,63 %  
Ne518,52 %18,52 %  
Ano414,81 %14,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, M.Motivace pracovníků (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14873.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.