Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní kultúra

Firemní kultúra

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ľubomíra Breciková
Šetření:04. 04. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý deň,

    Sme skupina študentov Vysokej školy ekonomickej v Prahe a  vyplnením tohto dotazníka nám pomožete zíkať informácie o postoji zamestnancov k firemnej kultúre potrebné pre seminárnu prácu.

 

      Ľ. Breciková a kol.                                                                   

Odpovědi respondentů

1. Jakou funkci ve vaši firmě zastávate?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Radový zaměstnanec 1173,33 %73,33 %  
Vedoucí pracovník426,67 %26,67 %  

Graf

2. Jak hodnotíte součastní úroveň firemní kultúry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhovujíci 1386,67 %86,67 %  
Nevyhovujíci213,33 %13,33 %  

Graf

3. Jaký je podle vás vliv firemní kultury na život ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velký15100 %100 %  

Graf

4. Jak vnímate firemní kulturu ve vašem podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak velmi duležitý faktor uspešnosti podniku15100 %100 %  

Graf

5. Používají se /jsou dány ve společnosti, kde pracujete , nasledujíci prostredky firemní kultury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firemní barvy a loga1386,67 %86,67 %  
Intranet960 %60 %  
Propagační předmety960 %60 %  
Hodnocení pracovníku960 %60 %  
Zvyky, rituály, ceremoniály640 %40 %  
Eticky kodex533,33 %33,33 %  
Normy chování533,33 %33,33 %  
Firemní časopis533,33 %33,33 %  
Dress code320 %20 %  

Graf

6. Jakým spúsobem je ve společnosti, kde pracujete vymáhano dodržování firemní kultúry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádným1066,67 %66,67 %  
Jinou formou motivace533,33 %33,33 %  

Graf

7. Která charkteristika firemní kultury je ve vašem podniku nejvýznamnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tímová práce1066,67 %66,67 %  
Komunikace 213,33 %13,33 %  
Zodpovědnost 213,33 %13,33 %  
Otevřenost a duvěra 16,67 %6,67 %  

Graf

8. Jsou v organizaci, kde pracujete, využívány v souvislosti s firemní kultúrou některé vzdelavací metody(např. Inštruktáž, prednáška, intranet, seminár...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1280 %80 %  
ne320 %20 %  

Graf

9. Ztotožňujete se s firmou UNICORN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano853,33 %53,33 %  
Spíše ne426,67 %26,67 %  
Ne, beru ji pouze jako svého zaměstnavatele320 %20 %  

Graf

10. Jsem rád, že pracuji právě pro Unicorn?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím640 %40 %  
souhlasím426,67 %26,67 %  
spíše souhlasím320 %20 %  
nesouhlasím213,33 %13,33 %  

Graf

11. Vztahy na pracovišti byste popsali jako?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelské1066,67 %66,67 %  
Formální533,33 %33,33 %  

Graf

12. Co je podle vás hlavním cílem společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojenost zákazníků640 %40 %  
Zisk a vedoucí postavení na trhu533,33 %33,33 %  
Být leaderem v technickém pokroku, inovace320 %20 %  
Spokojenost zaměstnanců16,67 %6,67 %  

Graf

13. Jste stotožneni s cílem vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %66,67 %  
ne533,33 %33,33 %  

Graf

14. Je vaše práce adekvátně finančně ohodnocena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím640 %40 %  
nevím320 %20 %  
spíše nesouhlasím320 %20 %  
nesouhlasím320 %20 %  

Graf

15. Jaký máte názor na firemní barvy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Líbí se mi1066,67 %66,67 %  
Nelíbí se mi z jiného důvodu426,67 %26,67 %  
Myslím, že jsou příliš výstřední16,67 %6,67 %  

Graf

16. Duvodem pro vaši práci ve vašim zamestnáni jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelský kolektív, dobré vztahy na pracovišti960 %60 %  
Pracovní výzvy640 %40 %  
„Práce je mé hobby“533,33 %33,33 %  
Dobré vztahy s nadřízenými533,33 %33,33 %  
Pracovní doba533,33 %33,33 %  
Pracovní prostředí533,33 %33,33 %  
Dobrý plat vzhledem k ostatním organizacím426,67 %26,67 %  
Možnost kariérniho rústu426,67 %26,67 %  
Reputace organizace320 %20 %  
Délka pracovného volna320 %20 %  
Jistota zaměstnání 213,33 %13,33 %  

Graf

17. Jaké motivační faktory se ve společnosti kde pracujete využívají: (lze zvolit i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firemní kurzy a stáže853,33 %53,33 %  
Stravenky746,67 %46,67 %  
Vzdelávaní a osobní rozvoj746,67 %46,67 %  
Homeworking746,67 %46,67 %  
Příspěvek na penzíjní pojištení640 %40 %  
Účast na akcích pořádaných podnikem640 %40 %  
Osobní ohodnocení 640 %40 %  
Prémie533,33 %33,33 %  
Notebook i k soukromým účelúm533,33 %33,33 %  
Sick days (dny pracovního volna v případe nemoci)426,67 %26,67 %  
Dárkové poukazy na jiné vyžití (sportovní, kulturní)320 %20 %  
13. plat213,33 %13,33 %  
Podílení se na rozhdování213,33 %13,33 %  
Příspěvek na dovolenou213,33 %13,33 %  
Povýšení213,33 %13,33 %  
Ubytování213,33 %13,33 %  
Lekářske služby16,67 %6,67 %  
Sjednané slevy u dodavatelú podniku16,67 %6,67 %  
Rekreační zařizení podniku16,67 %6,67 %  
Stravování16,67 %6,67 %  
Automobil i k soukromým účelúm16,67 %6,67 %  
Příspěvek na životní pojištení16,67 %6,67 %  

Graf

18. Pro Vaše pracovné prostředí je typické? (lze zvolit i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pochvala je mnohem vzácnější než kritika.746,67 %46,67 %  
Všechna manažerská rozhodnutí jsou zdůvodňována finančními ukazateli.746,67 %46,67 %  
Na manažerských postech není různorodost – jsou většinou muži, bílí Češi. 426,67 %26,67 %  
Na dobro a zdraví pracovníků se příliš nedbá.426,67 %26,67 %  
Přiznání chyby nebo neúspěchu omezuje kariérové vyhlídky. 213,33 %13,33 %  
Je velmi obtížné přimět někoho, aby vám naslouchal.16,67 %6,67 %  
Spolupracovníci vytvářejí konkurenční tlak vyvolávající přesčas. 16,67 %6,67 %  
Mezi jednotlivými stupni v řídící hierarchii se dělají velké rozdíly. 16,67 %6,67 %  

Graf

19. Existují jasné mechanismy, které umožňují otevřeně sdělovat vlastní myšlenky a názory na pracovní problémy nadřízeným pracovníkům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím640 %40 %  
souhlasím533,33 %33,33 %  
nevím320 %20 %  
spíše nesouhlasím16,67 %6,67 %  

Graf

20. K profesnímu růstu mě motivuje zejména:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční ohodnocení.533,33 %33,33 %  
Zkvalitnění vlastní práce.426,67 %26,67 %  
Kariérní růst.320 %20 %  
Uznání od přímých nadřízených.16,67 %6,67 %  
Uznání od kolegů v oboru.16,67 %6,67 %  
Zvýšení společenské prestiže.16,67 %6,67 %  

Graf

21. Máte přístup k informacím o hospodáření a plnění plánu ve vašém podniku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1173,33 %73,33 %  
ne426,67 %26,67 %  

Graf

22. Jaká je úroveň komunikace a informovanosti ve vašem úseku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední informovanost, občas zadržování určitých informácí960 %60 %  
Dobrá informovanost, komunikace bez větších problémú640 %40 %  

Graf

23. Jaká je úroveň kontroly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontrola je na dobré úrovni, hledají se i příčiny problému, nejen viníci1280 %80 %  
Kontrola je zameřena pouze na vyhledávaní viníku320 %20 %  

Graf

24. Jaká je personální politika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jasná personální politika, která se v zásadě dodržuje533,33 %33,33 %  
Personální politika existuje spíš na papíře, v praxi se hodně porušuje426,67 %26,67 %  
Jasná personální politika, která se prosadzuje díky společně zdíleným hodnotám320 %20 %  
Personální politika je založena na inciatívě vedoucího320 %20 %  

Graf

25. Jaká je image vašeho pracovište?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firma má velmi dobrou pověst, daři se jí vytvářet image o jaký usiluje853,33 %53,33 %  
Firma má velmi dobrou pověst746,67 %46,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Breciková, Ľ.Firemní kultúra (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14950.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.