Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sportovní aktivity studentů

Sportovní aktivity studentů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Malík
Šetření:06. 04. 2011 - 12. 04. 2011
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.85
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník si klade za cíl zmapovat sportovní aktivity studentů univerzit nejen u nás, ale i v zahraničí

Odpovědi respondentů

1. Sport je pro tebe...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
relaxací, uvolněním rekreací4168,33 %68,33 %  
společenskou událostí, možností seznámení se se zajímavými lidm915 %15 %  
vybítím agrese, možnost soupeření711,67 %11,67 %  
sportu se věnuji jen pasivně23,33 %3,33 %  
zdroj obživy11,67 %1,67 %  

Graf

2. Jaký typ sportu provozujete nejčastěji

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální-důležitější je ovládnout určitou dovednost, sám se v ní zlepšovat (aerobik, jóga, zumba)3457,63 %56,67 %  
kolektivní-dvě skupinky soupeří proti sobě (volejbal, fotbal, hokej)1423,73 %23,33 %  
soupeřivý-hrajete proti soupeři sám za sebe (box, judo, tenis, badminton)1118,64 %18,33 %  

Graf

3. Nejčastějí provozovaný druh sportu (vyberte pět nejčastěji provozovaných sportů, 1-nejčastěji, 5-nejméně častěji)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
jízda na kole, jízda na in-line bruslích, skateboardu2.5331.816
kolektivní míčové hry-fotbal, basketbal, nohejbal, volejbal3.2172.136
soupeřivé míčové hry-tenis, ping-pong, badminton3.2831.87
zimní-lyžování, snowboarding, sáňkování3.0331.866
pohybový sport-tanec, aerobic, jóga3.3172.516
lehká nebo těžká atletika3.8671.982
posilování, kulturistika3.5671.879
jiné3.1832.183

Graf

4. Kolik času trávíte sportováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-5 hodiny týdně2440 %40 %  
1-2 hodiny týdně1220 %20 %  
5-8 hodin týdně1016,67 %16,67 %  
do 1 hodiny týdně711,67 %11,67 %  
nepravidelně46,67 %6,67 %  
více než 14 hodin týdně11,67 %1,67 %  
11-14 hodin týdně11,67 %1,67 %  
8-11 hodin týdně11,67 %1,67 %  

Graf

5. Kolik je ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-23 let3761,67 %61,67 %  
24-27 let1220 %20 %  
15-19 let1016,67 %16,67 %  
35 a více11,67 %1,67 %  

Graf

6. Jsi studentem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studentem prezenčního studia5694,92 %93,33 %  
pracujícím23,39 %3,33 %  
studentem kombinovaného studia, distančního studia11,69 %1,67 %  

Graf

7. Napiš jakou univerzitu studuješ

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karlovu niverzitu815,09 %13,33 %  
Masarykovu univerzitu59,43 %8,33 %  
nic59,43 %8,33 %  
VŠE47,55 %6,67 %  
Univerzitu Palackého35,66 %5 %  
VŠB-TU Ostrava23,77 %3,33 %  
ČVUT23,77 %3,33 %  
Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně11,89 %1,67 %  
VUT11,89 %1,67 %  
Západočeská univerzita11,89 %1,67 %  
VUT Brno11,89 %1,67 %  
VSE11,89 %1,67 %  
VŠE Praha11,89 %1,67 %  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně11,89 %1,67 %  
UJEP11,89 %1,67 %  
žádná uni, gympl11,89 %1,67 %  
Mendelova univerzita v Brně11,89 %1,67 %  
VOŠKU11,89 %1,67 %  
VUT v Brně11,89 %1,67 %  
ČZU11,89 %1,67 %  
VOŠ knihovnických, informačních a sociálních služe11,89 %1,67 %  
Gymnázium všeobecné11,89 %1,67 %  
Mendelu11,89 %1,67 %  
UTB ve Zlíně11,89 %1,67 %  
VŠPJ11,89 %1,67 %  
Univerzita Tomáše Bati11,89 %1,67 %  
ˇVŠE Praha11,89 %1,67 %  
gymnázium11,89 %1,67 %  
VŠE v Praze11,89 %1,67 %  
VŠO v Praze11,89 %1,67 %  
UTB Zlín11,89 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký typ sportu provozujete nejčastěji

  • odpověď individuální-důležitější je ovládnout určitou dovednost, sám se v ní zlepšovat (aerobik, jóga, zumba):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolektivní míčové hry-fotbal, basketbal, nohejbal, volejbal=5 na otázku 3. Nejčastějí provozovaný druh sportu (vyberte pět nejčastěji provozovaných sportů, 1-nejčastěji, 5-nejméně častěji)
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohybový sport-tanec, aerobic, jóga=1 na otázku 3. Nejčastějí provozovaný druh sportu (vyberte pět nejčastěji provozovaných sportů, 1-nejčastěji, 5-nejméně častěji)
  • odpověď kolektivní-dvě skupinky soupeří proti sobě (volejbal, fotbal, hokej):
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolektivní míčové hry-fotbal, basketbal, nohejbal, volejbal=1 na otázku 3. Nejčastějí provozovaný druh sportu (vyberte pět nejčastěji provozovaných sportů, 1-nejčastěji, 5-nejméně častěji)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sport je pro tebe...

2. Jaký typ sportu provozujete nejčastěji

3. Nejčastějí provozovaný druh sportu (vyberte pět nejčastěji provozovaných sportů, 1-nejčastěji, 5-nejméně častěji)

4. Kolik času trávíte sportováním?

5. Kolik je ti let?

6. Jsi studentem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sport je pro tebe...

2. Jaký typ sportu provozujete nejčastěji

3. Nejčastějí provozovaný druh sportu (vyberte pět nejčastěji provozovaných sportů, 1-nejčastěji, 5-nejméně častěji)

4. Kolik času trávíte sportováním?

5. Kolik je ti let?

6. Jsi studentem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malík, T.Sportovní aktivity studentů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15062.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.