Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michala Medunová
Šetření:07. 04. 2011 - 14. 04. 2011
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Michala Medunová a jsem studentka Univerzity Pardubice. V rámci zpracování mé bakalářské práce Vás prosím o vyplnění dotazníku, který se týká Vašeho názoru a Vašich zkušeností s agenturním zaměstnáváním. (Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte vždy jednu odpověď).

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2771,05 %71,05 %  
muž1128,95 %28,95 %  

Graf

2. Myslíte si, že jsou personální agentury na trhu práce dostatečně prezentovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2257,89 %57,89 %  
ne1642,11 %42,11 %  

Graf

3. Kolikrát jste využila služeb agenturního zaměstnávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1950 %50 %  
jednou1334,21 %34,21 %  
opakovaně615,79 %15,79 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední s maturitou2565,79 %65,79 %  
vysokoškolské923,68 %23,68 %  
základní25,26 %5,26 %  
střední s výučním listem12,63 %2,63 %  
vyšší odborné12,63 %2,63 %  

Graf

5. Jste student?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3181,58 %81,58 %  
ne718,42 %18,42 %  

Graf

6. S jakým tvrzením se při hledání brigády nebo práce ztotožňujete nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferuji spíše spolupráci s konkrétními podniky, které práci nabízejí2976,32 %76,32 %  
Je mi jedno, kdo inzerát nabízí923,68 %23,68 %  

Graf

7. Které kritérium pouvažujete za nejdůležitější při výběru personální agentury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení agentury od známých1950 %50 %  
Počet inzerovaných nabídek práce615,79 %15,79 %  
Počet umístěných pracovníků za rok513,16 %13,16 %  
Známé jméno společnosti513,16 %13,16 %  
Velikost společnosti12,63 %2,63 %  
Je to jedno, záleží co se hledá.12,63 %2,63 %  
firmy ve kterých práci nabízí12,63 %2,63 %  

Graf

8. Se kterým názorem, týkající se doby zkontaktování, souhlasíte nejvíce? (jedná se zde o dobu, která uplyne mezi Vaší reakcí na inzerát a kontaktováním Vás od agentury práce či zaměstnavatele)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U personální agentury je tato doba většinou kratší než u klasického zaměstnavatele1231,58 %31,58 %  
nevím1231,58 %31,58 %  
U personální agentury je tato doba většinou stejně dlouhá jako klasického zaměstnavatele821,05 %21,05 %  
U personální agentury je tato doba většinou delší než u klasického zaměstnavatele615,79 %15,79 %  

Graf

9. Setkali jste se při agenturním zaměstnávání s některými problémy jako (můžete označit libovolný počet odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužil/a jsem služeb agenturního zaměstnávání1847,37 %47,37 %  
Nedostatečné informování o obsahu pracovního poměru1026,32 %26,32 %  
Inzerovaná práce neodpovídala skutečné práci718,42 %18,42 %  
Nedodržení zásady srovnatelných pracovních podmínek agenturního zaměstnance jako u stálého zaměstnance uživatele (dovolená, příspěvek na stravování, příznivé pracovní podmínky, hygienické podmínky atd.)718,42 %18,42 %  
Nedodržení zásady srovnatelných platových nebo mzdových podmínek agenturního zaměstnance jako u stálého zaměstnance uživatele513,16 %13,16 %  
Neproplácení mezd410,53 %10,53 %  
Jiné37,89 %7,89 %  
Problémy související se skončením pracovního poměru37,89 %7,89 %  
Zneužití Vašich osobních údajů12,63 %2,63 %  

Graf

10. Co očekáváte od služeb personální agentury oproti službám konkrétního zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší šance získat pracovní zkušenosti1436,84 %36,84 %  
Krátkodobý kontakt bez závazků1026,32 %26,32 %  
Kariérní poradenství923,68 %23,68 %  
Nic513,16 %13,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Medunová, M.Agenturní zaměstnávání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15105.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.