Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alergie

Alergie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Míša Cihelníková
Šetření:28. 02. 2009 - 21. 03. 2009
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.66
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je splnění úkolu na kurz Počítačové dovednosti pro výuku AJ.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7990,8 %90,8 %  
Muž89,2 %9,2 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-30 let7282,76 %82,76 %  
0-15 let1011,49 %11,49 %  
31-50 let55,75 %5,75 %  

Graf

3. V jakém kraji bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město praha1314,94 %14,94 %  
Ústecký1213,79 %13,79 %  
Jihomoravský1213,79 %13,79 %  
Moravskoslezský1011,49 %11,49 %  
Jihočeský910,34 %10,34 %  
Zlínský78,05 %8,05 %  
Olomoucký66,9 %6,9 %  
Středočeský66,9 %6,9 %  
Plzeňský44,6 %4,6 %  
Pardubický33,45 %3,45 %  
Vysočina22,3 %2,3 %  
Karlovarský22,3 %2,3 %  
Královehradecký11,15 %1,15 %  

Graf

4. Jste alergik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5866,67 %66,67 %  
Ne2933,33 %33,33 %  

Graf

5. Na co jste alergický/á

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prach, Roztoči, Plísně3357,89 %37,93 %  
Pyl3256,14 %36,78 %  
Seno2136,84 %24,14 %  
Jiné1933,33 %21,84 %  
Zvířecí srst1831,58 %20,69 %  
Jídlo (Ovoce, Ořechy, atp.)1628,07 %18,39 %  
Léky1424,56 %16,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste alergik?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jídlo (Ovoce, Ořechy, atp.) na otázku 5. Na co jste alergický/á
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 5. Na co jste alergický/á
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Léky na otázku 5. Na co jste alergický/á
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prach, Roztoči, Plísně na otázku 5. Na co jste alergický/á
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pyl na otázku 5. Na co jste alergický/á
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seno na otázku 5. Na co jste alergický/á
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvířecí srst na otázku 5. Na co jste alergický/á

5. Na co jste alergický/á

 • odpověď Pyl:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seno na otázku 5. Na co jste alergický/á

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. V jakém kraji bydlíte

4. Jste alergik?

5. Na co jste alergický/á

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. V jakém kraji bydlíte

4. Jste alergik?

5. Na co jste alergický/á

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Cihelníková, M.Alergie (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://1532.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.