Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání reklamy diváky na motokrosových závodech

Vnímání reklamy diváky na motokrosových závodech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Vlček
Šetření:13. 04. 2011 - 20. 04. 2011
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Vážený respondente/ko,

   dovoluji si Vás oslovit ohledně vyplnění dotazníku, pro účely zpracování mé bakalářské práce na téma: Analýza sponzoringu motokrosového týmu.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete motokrosové závody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x za měsíc444,44 %44,44 %  
2-3x za měsíc333,33 %33,33 %  
4x za měsíc nebo častěji222,22 %22,22 %  

Graf

2. Věnujete se motokrosu také aktivně, jako jezdec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
ano222,22 %22,22 %  

Graf

3. Věnujete se nějakému jinému sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, aktivně777,78 %77,78 %  
ano, ale pouze pasivně111,11 %11,11 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

4. Všímáte si na motokrosových závodech reklamy na dresech/motocyklech nebo zázemí jezdců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano444,44 %44,44 %  
spíše ano333,33 %33,33 %  
spíše ne222,22 %22,22 %  

Graf

5. Jaké webové stránky s motokrosovou tématikou navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpravodajské (články, novinky ze závodů)666,67 %66,67 %  
stránky týmu Rentor333,33 %33,33 %  
žádné222,22 %22,22 %  
stránky jiného týmu111,11 %11,11 %  

Graf

6. Uveďte názvy některých společností, které byly propagovány na motokrosových závodech, jež jste navštívil/a.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dirtbikes, Rentor, RK Atrim, Kuchyně Válek - kačena

Dracar, FS Group

FS Group, DracarCZ, Rentor, GT Motocross,

KTM, Mitas

MK Klemens, Dirtbikes

Nikdy jsem na motokrosovém závodu nebyl...

redbull, rockstar , fox

Shella

škoda

7. Nechal/a jste se někdy vědomě ovlivnit, např. při nákupu určitého produktu nebo služby, reklamou, kterou jste viděl/a na motokrosových závodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jednouotázka č. 8, ano, více než jednouotázka č. 8, ano, pravidelněotázka č. 8, ne, nikdyotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy666,67 %66,67 %  
ano, více než jednou222,22 %22,22 %  
ano, pravidelně111,11 %11,11 %  

Graf

8. Pokud jste se někdy nechal/a ovlivnit, o jaký nákup se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výrobek266,67 %22,22 %  
služba133,33 %11,11 %  

Graf

9. O jaký výrobek nebo službu se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mx produkty133,33 %11,11 %  
veci133,33 %11,11 %  
masaž 133,33 %11,11 %  

Graf

10. Všímáte si více reklamy na dresech/motocyklu jezdce, který se umístí v závodě na předních pozicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne444,44 %44,44 %  
spíše ano333,33 %33,33 %  
ne111,11 %11,11 %  
ano111,11 %11,11 %  

Graf

11. Doporučil/a jste někomu určitou společnost (její výrobek nebo službu), pouze na základě toho, že jste její logo viděl na motokrosových závodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
ano222,22 %22,22 %  

Graf

12. Ohodnoťte jednotlivé způsoby propagace výrobku nebo firmy podle toho, jak si jich na motokrosových závodech všímáte. (kdy 1 znamená ''nevšímám si'')

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
reklamní logo na motocyklu2.8891.654
reklamní logo na dresech jezdců2.8891.654
reklamní logo na servisním zázemí týmu3.2221.951
reklamní stojan se vzorky výrobků3.1110.988
propagační letáky2.7781.062
reklamní bannery podél motokrosové tratě3.2221.284

Graf

13. Seřaďte následující možnosti propagace podle Vámi vnímané intenzity vystavení na motokrosových závodech: (kdy 1 znamená nejvyšší intenzita)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
reklamní logo na motocyklu2.8893.21
reklamní logo na dresech jezdců3.2222.617
reklamní logo na servisním zázemí týmu32.444
reklamní stojan se vzorky výrobků3.3330.889
propagační letáky4.1112.765
reklamní bannery podel motokrosové tratě4.4443.58

Graf

14. Připadá Vám, že je na motokrosových závodech velké množství reklam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je to v pořádku444,44 %44,44 %  
ano, ale stále se v ní dá orientovat333,33 %33,33 %  
ne, mohlo by jí být více111,11 %11,11 %  
ano, působí to až zmateně111,11 %11,11 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž555,56 %55,56 %  
žena444,44 %44,44 %  

Graf

16. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25666,67 %66,67 %  
26 - 40333,33 %33,33 %  

Graf

17. Jaký je Váš celkový měsíční čístý příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 9 000450 %44,44 %  
15 001 - 20 000225 %22,22 %  
více než 30 000112,5 %11,11 %  
20 001 - 30 000112,5 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vlček, J.Vnímání reklamy diváky na motokrosových závodech (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15326.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.