Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití GPS a Augmented Reality v cestovním ruchu - firmy

Využití GPS a Augmented Reality v cestovním ruchu - firmy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Šinogl
Šetření:14. 04. 2011 - 14. 04. 2011
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):24 / 21.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník pro cestovní kanceláře a agentury na téma Využití GPS a Augmented Reality v cestovním ruchu.

Odpovědi respondentů

1. Říká vám něco pojem Augmented Reality, či rozšířená realita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 3, něco mi to říká, ale moc o tom nevímotázka č. 3, anootázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne550 %50 %  
ano330 %30 %  
něco mi to říká, ale moc o tom nevím220 %20 %  

Graf

2. Kde jste se s tímto pojmem setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
web3100 %30 %  
literatura133,33 %10 %  
vlastní zkušenost133,33 %10 %  

Graf

3. Je vaše společnost nakloněna používání nejmodernějších technologií, které pomáhají zlepšit image firmy, nebo kvalitu služeb?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsme otevřeni každé novince, která nám může pomoci770 %70 %  
ne, používáme jen zavedené technologie220 %20 %  
ano, ale většinou čekáme, až jak se k novince postaví konkurence110 %10 %  

Graf

4. Je vaše společnost nakloněna používání nejnovějších forem reklamy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, používáme jen zavedené technologie440 %40 %  
ano, jsme otevření každé novince, ktrá nám může pomoci330 %30 %  
ano, ale většinou čekáme, až jak se k novince postaví konkurence330 %30 %  

Graf

5. Ohodnoťte použitelnost následujících forem reklamy pro váš podnik jako ve škole.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
papírová podoba (katalogy, letáky)2.42.44
internetová podoba (reklamní bannery, mailové newslettery)32.4
přímá osobní propagace (veletrhy)3.31.61

Graf

6. Jak veklé výdaje má vaše firma na propagaci pomocí IT technologií za 1 rok(internetová reklama, maily, jiné)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100.000,- až 500.000,-440 %40 %  
500.000,- a více220 %20 %  
10.000,- až 50.000,-220 %20 %  
méně než 10.000,-220 %20 %  

Graf

7. Jaký je obrat vaší firmy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 miliarda a více330 %30 %  
do 10 mil.330 %30 %  
50 mil. až 100 mil.220 %20 %  
500 mil. až 1 miliarda110 %10 %  
10 mil. až 50 mil.110 %10 %  

Graf

8. Charakterizoval byste vaši firmu jako proaktivní, nakloněnou novým technologiím?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %70 %  
ne330 %30 %  

Graf

9. Vytváří vaše společnosti informativní/průvodcovské materiály pro klienty o atraktivitách destinace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 11, anootázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne440 %40 %  

Graf

10. Jaké informativní/průvodcovské materiály pro klienty vytváří vaše společnost o atraktivitách v destinaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové583,33 %50 %  
tištěné466,67 %40 %  
jiné116,67 %10 %  

Graf

11. Používá vaše společnost v některých případech GPS zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 13, anootázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %70 %  
ne330 %30 %  

Graf

12. V jakých případech používá vaše společnost GPS zařízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní potřeba7100 %70 %  
součást nabízených služeb klientům114,29 %10 %  

Graf

13. Plánujete rozšíření využití GPS zařízení v horizontu 2 let?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne770 %70 %  
ano330 %30 %  

Graf

14. Uvažovali jste nad následujícími možnostmi využití GPS ve vašem podniku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neuvažovali660 %60 %  
mapa atraktivit destinace330 %30 %  
plánování tras klientům220 %20 %  
animační programy s využitím GPS - geocaching220 %20 %  

Graf

15. Zaujala Vás ukázka interaktivního průvodce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %80 %  
ne111,11 %10 %  

Graf

16. Dokázali byste si představit využití této technologie i ve vašem podniku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano550 %50 %  
ne550 %50 %  

Graf

17. Kolik byste byli maximálně ochotni investovat do podobné technologie?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0330 %30 %  
40000110 %10 %  
100000110 %10 %  
30000110 %10 %  
300000110 %10 %  
200000110 %10 %  
15000110 %10 %  
35000110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:72000
Minimum:0
Maximum:300000
Variační rozpětí:300000
Rozptyl:10234444444.44
Směrodatná odchylka:101165.43
Medián:32500
Modus:0

Graf

18. Jaké odhadujete průměrné výrobní náklady těchto ukázek?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100000337,5 %30 %  
200000225 %20 %  
60000112,5 %10 %  
150000112,5 %10 %  
180000112,5 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:136250
Minimum:60000
Maximum:200000
Variační rozpětí:140000
Rozptyl:2855357142.86
Směrodatná odchylka:53435.54
Medián:125000
Modus:100000

Graf

19. Zaujala Vás ukázka marketingové prezentace?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %80 %  
ne111,11 %10 %  

Graf

20. Dokázali byste si představit využití této technologie i ve vašem podniku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %50 %  
ne444,44 %40 %  

Graf

21. Kolik byste byli maximálně ochotni investovat do podobných technologií?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50000333,33 %30 %  
200000222,22 %20 %  
0222,22 %20 %  
150000111,11 %10 %  
15000111,11 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:79444.44
Minimum:0
Maximum:200000
Variační rozpětí:200000
Rozptyl:6677777777.78
Směrodatná odchylka:81717.67
Medián:50000
Modus:50000

Graf

22. Jaké odhadujete průměrné výrobní náklady těchto ukázek?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100000222,22 %20 %  
10000111,11 %10 %  
200000111,11 %10 %  
20000111,11 %10 %  
150000111,11 %10 %  
50000111,11 %10 %  
80000111,11 %10 %  
1000111,11 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:79000
Minimum:1000
Maximum:200000
Variační rozpětí:199000
Rozptyl:4466500000
Směrodatná odchylka:66831.88
Medián:80000
Modus:100000

Graf

23. Která z ukázek vás zaujala více?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marketingová prezentace666,67 %60 %  
interaktivní průvodce333,33 %30 %  

Graf

24. Odhadněte, kdy váš podnik využije některé z obdobných technologií?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy555,56 %50 %  
za více než 5 let333,33 %30 %  
do 5 let111,11 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (72 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šinogl, L.Využití GPS a Augmented Reality v cestovním ruchu - firmy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15333.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.