Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika závislosti v naší společnosti

Problematika závislosti v naší společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Švorc
Šetření:14. 04. 2011 - 21. 04. 2011
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím vás o vyplnění tohoto dotazníku pro moji závěrečnou práci na Základy společenských věd.

 

                   Děkuji Michal Švorc.

Odpovědi respondentů

1. Je podle vás závislost nemoc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5472,97 %72,97 %  
ne1520,27 %20,27 %  
nevím56,76 %6,76 %  

Graf

2. Je podle vás závislost rozmar?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3648,65 %48,65 %  
ano2432,43 %32,43 %  
nevím1418,92 %18,92 %  

Graf

3. Co má podle vás podíl na závislosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snadná dostupnost5574,32 %74,32 %  
nefunkční rodina4358,11 %58,11 %  
nedostatečná citová vazba (rodič+dítě)3344,59 %44,59 %  
aktivní nabídka2533,78 %33,78 %  

Graf

4. K závislosti člověk utíká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze stresu5371,62 %71,62 %  
ze slabosti4054,05 %54,05 %  
z nudy 4054,05 %54,05 %  

Graf

5. Co může závislost zpusobit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozpad rodiny6283,78 %83,78 %  
finanční problémy5979,73 %79,73 %  
zanedbání práce, studia4459,46 %59,46 %  
poškození pověsti4155,41 %55,41 %  

Graf

6. Jak lze řešit závislost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ústavní léčba5067,57 %67,57 %  
pevná vůle4966,22 %66,22 %  
ambulantní léčba2939,19 %39,19 %  

Graf

7. Jsi na něčem závislý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4459,46 %59,46 %  
ano3040,54 %40,54 %  

Graf

8. Bez čeho by ses měsíc neobešel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet3243,24 %43,24 %  
Rodiče2229,73 %29,73 %  
Káva1925,68 %25,68 %  
Čokoláda1824,32 %24,32 %  
Sex1621,62 %21,62 %  
Sport1317,57 %17,57 %  
Facebook912,16 %12,16 %  
Alkohol810,81 %10,81 %  
Televize68,11 %8,11 %  
Nakupování 68,11 %8,11 %  
Drogy45,41 %5,41 %  
Automaty34,05 %4,05 %  
Čokl11,35 %1,35 %  

Graf

9. Vzdělání, práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VOŠ, VŠ3040,54 %40,54 %  
Pracuji1824,32 %24,32 %  
Gymnázium1418,92 %18,92 %  
SOŠ1216,22 %16,22 %  

Graf

10. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302837,84 %37,84 %  
0-202027,03 %27,03 %  
31-501520,27 %20,27 %  
nad 501114,86 %14,86 %  

Graf

11. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6182,43 %82,43 %  
muž1317,57 %17,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jak lze řešit závislost?

  • odpověď pevná vůle:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOŠ na otázku 9. Vzdělání, práce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je podle vás závislost nemoc?

2. Je podle vás závislost rozmar?

3. Co má podle vás podíl na závislosti?

4. K závislosti člověk utíká?

5. Co může závislost zpusobit?

6. Jak lze řešit závislost?

7. Jsi na něčem závislý?

8. Bez čeho by ses měsíc neobešel?

9. Vzdělání, práce?

10. Věk?

11. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je podle vás závislost nemoc?

2. Je podle vás závislost rozmar?

3. Co má podle vás podíl na závislosti?

4. K závislosti člověk utíká?

5. Co může závislost zpusobit?

6. Jak lze řešit závislost?

7. Jsi na něčem závislý?

8. Bez čeho by ses měsíc neobešel?

9. Vzdělání, práce?

10. Věk?

11. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švorc, M.Problematika závislosti v naší společnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15371.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.