Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Biopotraviny

Biopotraviny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Červenková
Šetření:19. 04. 2011 - 23. 04. 2011
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

 jsem studentkou VŠE a chtěla bych poprosit o vyplnění mého dotazníku, který  bude základním materiálem pro mou seminární práci. 

 

 Moc děkuji za vyplnění. 

 

 Tereza Červenková

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4777,05 %77,05 %  
Ne1422,95 %22,95 %  

Graf

2. Víte, co je to biopotravina? Uměl/a byste ji krátce definovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6098,36 %98,36 %  
Ne11,64 %1,64 %  

Graf

3. Kupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výjimečně3150,82 %50,82 %  
Nekupuji2744,26 %44,26 %  
Pravidelně34,92 %4,92 %  

Graf

4. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Supermarket2947,54 %47,54 %  
Nic2540,98 %40,98 %  
Specializovaný obchod se zdravou výživou1321,31 %21,31 %  
Trhy1321,31 %21,31 %  
Jinde34,92 %4,92 %  
Internet11,64 %1,64 %  

Graf

5. Pokud kupujete biopotraviny, které výrobky nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic2540,98 %40,98 %  
Ovoce a zelenina2337,7 %37,7 %  
Jiné1422,95 %22,95 %  
Mléčné výrobky1118,03 %18,03 %  
Maso a uzeniny711,48 %11,48 %  

Graf

6. Pokud kupujete biopotraviny, jakou procentuální část nakupovaných potravin tvoří právě biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10%4980,33 %80,33 %  
11-30%1016,39 %16,39 %  
31-50%23,28 %3,28 %  

Graf

7. Pokud nekupujete biopotraviny, z jakého důvodu je nenakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příliš vysoká cena2439,34 %39,34 %  
Stačí vám běžné výrobky1829,51 %29,51 %  
Nevěříte v kvalitu produktu1727,87 %27,87 %  
Nic1016,39 %16,39 %  
Jiný důvod58,2 %8,2 %  

Graf

8. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3760,66 %60,66 %  
Muž2439,34 %39,34 %  

Graf

9. Váš Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-305183,61 %83,61 %  
31-5569,84 %9,84 %  
Méně než 1834,92 %4,92 %  
56 a více11,64 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kupujete biopotraviny?

 • odpověď Nekupuji:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 4. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 5. Pokud kupujete biopotraviny, které výrobky nakupujete?
 • odpověď Výjimečně:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 7. Pokud nekupujete biopotraviny, z jakého důvodu je nenakupujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mléčné výrobky na otázku 5. Pokud kupujete biopotraviny, které výrobky nakupujete?

4. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?

 • odpověď Nic:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 5. Pokud kupujete biopotraviny, které výrobky nakupujete?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekupuji na otázku 3. Kupujete biopotraviny?
 • odpověď Supermarket:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mléčné výrobky na otázku 5. Pokud kupujete biopotraviny, které výrobky nakupujete?

5. Pokud kupujete biopotraviny, které výrobky nakupujete?

 • odpověď Nic:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 4. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekupuji na otázku 3. Kupujete biopotraviny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o zdravý životní styl?

2. Víte, co je to biopotravina? Uměl/a byste ji krátce definovat?

3. Kupujete biopotraviny?

4. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?

5. Pokud kupujete biopotraviny, které výrobky nakupujete?

6. Pokud kupujete biopotraviny, jakou procentuální část nakupovaných potravin tvoří právě biopotraviny?

7. Pokud nekupujete biopotraviny, z jakého důvodu je nenakupujete?

8. Vaše pohlaví?

9. Váš Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o zdravý životní styl?

2. Víte, co je to biopotravina? Uměl/a byste ji krátce definovat?

3. Kupujete biopotraviny?

4. Pokud kupujete biopotraviny, kde je nakupujete?

5. Pokud kupujete biopotraviny, které výrobky nakupujete?

6. Pokud kupujete biopotraviny, jakou procentuální část nakupovaných potravin tvoří právě biopotraviny?

7. Pokud nekupujete biopotraviny, z jakého důvodu je nenakupujete?

8. Vaše pohlaví?

9. Váš Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Červenková, T.Biopotraviny (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15576.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.