Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přijetí eura v ČR

Přijetí eura v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Valková
Šetření:20. 04. 2011 - 27. 04. 2011
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, studuji ZČU v Plzni a chtěla bych vás tímto poprosit o pomoc k mé bakalářské práci. Dotazník je zaměřen na otázky kolem přijetí eura v ČR. Zabere Vám to jen chvilku.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s přijetím eura v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8161,36 %61,36 %  
Ano, ale až bude vhodná příležitost3728,03 %28,03 %  
Ano, už tu mělo být107,58 %7,58 %  
Je mi to jedno43,03 %3,03 %  

Graf

2. Zajímáte se osobně o téma zavedení eura v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas si něco přečtu10176,52 %76,52 %  
Ano, pravidelně to sleduji1712,88 %12,88 %  
Nezajímá mě to1410,61 %10,61 %  

Graf

3. Myslíte, že k tomuto tématu máte dostatek informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5239,39 %39,39 %  
ano4030,3 %30,3 %  
nevím4030,3 %30,3 %  

Graf

4. Odkud získáváte informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet11083,33 %83,33 %  
Média (rozhlas, televize)7556,82 %56,82 %  
Tisk (noviny, časopisy, knihy)6750,76 %50,76 %  
Informace nehledám96,82 %6,82 %  
škola53,79 %3,79 %  
odborná fóra10,76 %0,76 %  
odborná literatura10,76 %0,76 %  
konverzací s jinými10,76 %0,76 %  

Graf

5. Myslíte, že ČR je připravena přijmout euro?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10176,52 %76,52 %  
nevím1914,39 %14,39 %  
Ano118,33 %8,33 %  
Nezajímá mě to10,76 %0,76 %  

Graf

6. Kdy by se podle Vašeho názoru mělo euro v ČR zavést?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6750,76 %50,76 %  
Za 3 až 6 let2518,94 %18,94 %  
Za 7 až 10 let2317,42 %17,42 %  
Do 2 let118,33 %8,33 %  
až nastanou příznivé podmínky10,76 %0,76 %  
NEVIM10,76 %0,76 %  
nikdy, a to nejsem euroskeptik10,76 %0,76 %  
až to naše finanční situace dvolí10,76 %0,76 %  
až na to bude ideální příležitost10,76 %0,76 %  
až na to budeme ve všech ohledech připraveni10,76 %0,76 %  

Graf

7. Jak dlouho by měla trvat platnost obou měn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 až 6 měsíců4534,09 %34,09 %  
déle jak půl roku4131,06 %31,06 %  
1 až 3 měsíce3526,52 %26,52 %  
Maximálně 1 měsíc118,33 %8,33 %  

Graf

8. Jak se nazývají kritéria, která musí ČR plnit, aby mohla přijmout euro?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maastrichtská konvergenční kritéria7355,3 %55,3 %  
Nevím3526,52 %26,52 %  
Eurokritéria1612,12 %12,12 %  
Bruselská přijímací kritéria75,3 %5,3 %  
Klausova kritéria10,76 %0,76 %  

Graf

9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zjednodušené cestování a obchodování se zahraničním1.7051.284
silnější a stabilnější měna3.3711.567
přehledné porovnání cen zboží a lsužeb s ostatními státy2.2951.496
zlepšení životní úrovně obyvatel ČR4.1361.012
Zlepšení ekonomické situace v ČR4.0081.068
Nárůst turismu3.3261.083
Snížení nezaměstnanosti4.1970.885
Příliv zahraničních investorů3.2351.24
Odstranění kurzového rizika2.6671.343
Rychlejší vyrovnání ekonomických rozdílů mezi ČR a ostatními státy eurozóny3.7121.19

Graf

10. Čeho se nejvíce obáváte v souvislosti se zavedením eura v ČR? (1 - obávám se až 5 - neobávám se)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Množství mincí v peněžence3.6062.148
Zvyšování cen (vč. zaokrouhlování)1.6590.952
Přepočítávání cen2.2731.532
Nárůst chudoby a prohlubování nerovností mezi obyvateli2.7351.634
Zvykání si na nové mince a bankovky3.2881.993
Nepříznivý vliv na hospodářství a ekonomický růst ČR2.4921.538
Omezení národní suverenity (větší závislost na EU)2.1891.441
Zkolabování celé eurozóny3.1211.955

Graf

11. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let10883,08 %81,82 %  
pod 18 let86,15 %6,06 %  
30 - 39 let75,38 %5,3 %  
40 - 49 let53,85 %3,79 %  
60 a více let21,54 %1,52 %  

Graf

12. Jaké je vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8867,69 %66,67 %  
Muž4232,31 %31,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Souhlasíte s přijetím eura v České republice?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Maximálně 1 měsíc na otázku 7. Jak dlouho by měla trvat platnost obou měn?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přehledné porovnání cen zboží a lsužeb s ostatními státy=4 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi silnější a stabilnější měna=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 6. Kdy by se podle Vašeho názoru mělo euro v ČR zavést?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nárůst chudoby a prohlubování nerovností mezi obyvateli=1 na otázku 10. Čeho se nejvíce obáváte v souvislosti se zavedením eura v ČR? (1 - obávám se až 5 - neobávám se)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nárůst turismu=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odstranění kurzového rizika=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)

6. Kdy by se podle Vašeho názoru mělo euro v ČR zavést?

 • odpověď Nikdy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Maximálně 1 měsíc na otázku 7. Jak dlouho by měla trvat platnost obou měn?

9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)

 • odpověď Snížení nezaměstnanosti=5:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příliv zahraničních investorů=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nárůst turismu=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)
 • odpověď Zjednodušené cestování a obchodování se zahraničním=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, už tu mělo být na otázku 1. Souhlasíte s přijetím eura v České republice?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepříznivý vliv na hospodářství a ekonomický růst ČR=5 na otázku 10. Čeho se nejvíce obáváte v souvislosti se zavedením eura v ČR? (1 - obávám se až 5 - neobávám se)
 • odpověď Zlepšení ekonomické situace v ČR=5:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přehledné porovnání cen zboží a lsužeb s ostatními státy=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)
 • odpověď zlepšení životní úrovně obyvatel ČR=5:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přehledné porovnání cen zboží a lsužeb s ostatními státy=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nárůst turismu=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zlepšení ekonomické situace v ČR=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příliv zahraničních investorů=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)

10. Čeho se nejvíce obáváte v souvislosti se zavedením eura v ČR? (1 - obávám se až 5 - neobávám se)

 • odpověď Zvyšování cen (vč. zaokrouhlování)=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přehledné porovnání cen zboží a lsužeb s ostatními státy=5 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přepočítávání cen=1 na otázku 10. Čeho se nejvíce obáváte v souvislosti se zavedením eura v ČR? (1 - obávám se až 5 - neobávám se)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přehledné porovnání cen zboží a lsužeb s ostatními státy=4 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)

12. Jaké je vaše pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlepšení životní úrovně obyvatel ČR=2 na otázku 9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s přijetím eura v České republice?

2. Zajímáte se osobně o téma zavedení eura v ČR?

3. Myslíte, že k tomuto tématu máte dostatek informací?

4. Odkud získáváte informace?

5. Myslíte, že ČR je připravena přijmout euro?

6. Kdy by se podle Vašeho názoru mělo euro v ČR zavést?

7. Jak dlouho by měla trvat platnost obou měn?

8. Jak se nazývají kritéria, která musí ČR plnit, aby mohla přijmout euro?

9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)

10. Čeho se nejvíce obáváte v souvislosti se zavedením eura v ČR? (1 - obávám se až 5 - neobávám se)

11. Jaký je váš věk?

12. Jaké je vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s přijetím eura v České republice?

2. Zajímáte se osobně o téma zavedení eura v ČR?

3. Myslíte, že k tomuto tématu máte dostatek informací?

4. Odkud získáváte informace?

5. Myslíte, že ČR je připravena přijmout euro?

6. Kdy by se podle Vašeho názoru mělo euro v ČR zavést?

7. Jak dlouho by měla trvat platnost obou měn?

8. Jak se nazývají kritéria, která musí ČR plnit, aby mohla přijmout euro?

9. Co očekáváte, žy by mohlo být přínosem při zavedení eura? (1 - očekávám až 5 - neočekávám)

10. Čeho se nejvíce obáváte v souvislosti se zavedením eura v ČR? (1 - obávám se až 5 - neobávám se)

11. Jaký je váš věk?

12. Jaké je vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Valková, M.Přijetí eura v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15579.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.