Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neziskové organizace

Neziskové organizace

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renáta Jelínková
Šetření:20. 04. 2011 - 27. 04. 2011
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Chtěla bych poprosi o vyplnění mého dotazníku na téma Neziskové organizace. Tento dotazník bude použit ke zpracování mé ročníkové práce na toto téma.

Odpovědi respondentů

1. Subjektem sociálních služeb je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osoba, která pomoc poskytuje3056,6 %56,6 %  
osoba, která pomoc potřebuje1935,85 %35,85 %  
nevím47,55 %7,55 %  

Graf

2. Znáte nějakou neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4279,25 %79,25 %  
ne1120,75 %20,75 %  

Graf

3. Pokud ano, jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ADRA,Kuře,.....

APLA, Pomocné tlapky, Domov sv. Anežky, Sdružení Neratov, Diecézní katolická charita, Leontinka, ... je jich hodně

Arpida

bílý kruh bezpečí

Buldog Brno

Buldog Brno

Centrum pro integraci cizinců, Pět P, Gender Studies, Evropská kontaktní skupina

člověk v tísni

Člověk v tísni

člověk v tísni, naše dítě, světluška, duha, amnesty international,..

Člověk v tísni, NESEHNUTÍ, Liga Lidských práv, Persefona, Hnutí Duha

Děti Země, ADRA, Bílý kruh, Transparency international, Denní stacionář SANANIM a desítky dalších.

drop in, renarkon

Duha

duha, veronica

Elim

greenpeace

CHarita

charita, benjamín...

Klub švýcarských bílých ovčáků

MC Krteček, MC Kaštánek

Městská Policie

Mezinárodní potřeby Kapka naděje

naděje

Naděje

Nový Prostor

Plaváček

SDH

Slezská diakonie

společnost e, člověk v tísni, unicef...

Tam to s tím aidsem, Dům světla nebo tak:)

základní škola

4. Máte zkušenosti s dobrovolnictvím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2750,94 %50,94 %  
ne2649,06 %49,06 %  

Graf

5. Zapojili byste se jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3260,38 %60,38 %  
nevím1426,42 %26,42 %  
ne713,21 %13,21 %  

Graf

6. Víte kde se informovat o možnostech dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2241,51 %41,51 %  
ne1833,96 %33,96 %  
nevím1324,53 %24,53 %  

Graf

7. Pokud ano, kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dobrovolnik.cz

Charita, červený kříš,armáda spasy atd.

internet

internet

internet

internet

Internet, najdu si práci, která mě zajímá, a kontaktuji neziskovou organizaci přímo.

internet, pobočky organizací

internet...střediska..

internetové stránky NO

Na internetu

na internetu, známí

na stránkách, popřípadě provozovnách neziskových organizací

ne

u jednotlivých NGOs podle oblasti, o niž mám zájem

www.dobrovolnik.cz

8. Znáte pojem Komunitní plánováni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3667,92 %67,92 %  
ano1732,08 %32,08 %  

Graf

9. Máte informace o Komunitním plánování z Vaší oblasti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4279,25 %79,25 %  
ano815,09 %15,09 %  
nevím35,66 %5,66 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3667,92 %67,92 %  
muž1732,08 %32,08 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-263260,38 %60,38 %  
15-18916,98 %16,98 %  
35+611,32 %11,32 %  
26-35611,32 %11,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Subjektem sociálních služeb je

2. Znáte nějakou neziskovou organizaci?

4. Máte zkušenosti s dobrovolnictvím?

5. Zapojili byste se jako dobrovolník?

6. Víte kde se informovat o možnostech dobrovolnictví?

8. Znáte pojem Komunitní plánováni?

9. Máte informace o Komunitním plánování z Vaší oblasti?

10. Pohlaví

11. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Subjektem sociálních služeb je

2. Znáte nějakou neziskovou organizaci?

4. Máte zkušenosti s dobrovolnictvím?

5. Zapojili byste se jako dobrovolník?

6. Víte kde se informovat o možnostech dobrovolnictví?

8. Znáte pojem Komunitní plánováni?

9. Máte informace o Komunitním plánování z Vaší oblasti?

10. Pohlaví

11. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jelínková, R.Neziskové organizace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15585.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.