Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídíte odpad?

Třídíte odpad?

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Malínská
Šetření:29. 04. 2011 - 02. 05. 2011
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma třídění odpadu. Vaše odpovědi budou sloužit pro vypracování mé seminární práce do marketingu. Dotazník je anonymní a zabere Vám jen několik minut.

Děkuji za pomoc  :)

 

Petra

 

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano67100 %100 %  

Graf

2. Jaký odpad třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plasty6597,01 %97,01 %  
sklo6089,55 %89,55 %  
papír5785,07 %85,07 %  
baterie, léky ...3247,76 %47,76 %  
textil1522,39 %22,39 %  
bioodpad811,94 %11,94 %  
nápojové kartóny11,49 %1,49 %  
kov11,49 %1,49 %  
hliník11,49 %1,49 %  

Graf

3. Kolik odpadkových košů máte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31928,36 %28,36 %  
11319,4 %19,4 %  
2913,43 %13,43 %  
5811,94 %11,94 %  
jeden45,97 %5,97 %  
445,97 %5,97 %  
tři22,99 %2,99 %  
čtyři11,49 %1,49 %  
jeden na netrideny odpad11,49 %1,49 %  
dva11,49 %1,49 %  
ostatní odpovědi 7
6
1 koš
na každý odpad samostatný
10
57,46 %7,46 % 

Graf

4. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nacházejí kontejnery na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100 metrů4871,64 %71,64 %  
více jak 300 metrů1014,93 %14,93 %  
do 200 metrů913,43 %13,43 %  

Graf

5. Do jaké vzdálenosti jste ochotní tříděný odpad odnést?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 200 metrů3247,76 %47,76 %  
do 100 metrů1826,87 %26,87 %  
více jak 300 metrů1725,37 %25,37 %  

Graf

6. Považujete počet kontejnerů v blízkosti Vašeho bydliště za dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4567,16 %67,16 %  
ne2029,85 %29,85 %  
nevím22,99 %2,99 %  

Graf

7. Vyhovuje Vám umístění kontejnerů na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5379,1 %79,1 %  
ne1116,42 %16,42 %  
nevím34,48 %4,48 %  

Graf

8. Považujete odvoz tříděného odpadu za dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4059,7 %59,7 %  
ne1623,88 %23,88 %  
nevím1116,42 %16,42 %  

Graf

9. Jakou četnost odvozu považujete za optimální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně3856,72 %56,72 %  
vícekrát týdně1928,36 %28,36 %  
1x za dva týdny1014,93 %14,93 %  

Graf

10. Jakou barvu má kontejner na barevné sklo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zelenou5886,57 %86,57 %  
modrou57,46 %7,46 %  
bílou45,97 %5,97 %  

Graf

11. Jakou barvu má kontejner na plasty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žlutou6597,01 %97,01 %  
zelenou22,99 %2,99 %  

Graf

12. Myslíte si, že celé svazky knih patří do kontejneru na papír?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3146,27 %46,27 %  
nevím1928,36 %28,36 %  
ano1725,37 %25,37 %  

Graf

13. Třídíte biologický odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5683,58 %83,58 %  
ano1116,42 %16,42 %  

Graf

14. Nachází se ve Vašem městě/vesnici sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4973,13 %73,13 %  
nevím913,43 %13,43 %  
ne913,43 %13,43 %  

Graf

15. Kolik % obyvatelstva v ČR podle Vás třídí odpad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 %4871,64 %71,64 %  
vice jak 50 %1928,36 %28,36 %  

Graf

16. Kolik kontejnerů na tříděný odpad je podle Vás rozmístěno v ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 0005481,82 %80,6 %  
do 100 0001218,18 %17,91 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5176,12 %76,12 %  
muž1623,88 %23,88 %  

Graf

18. Kolik obyvatel má Vaše vesnice/město?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 100 0002740,3 %40,3 %  
100 001 a více2131,34 %31,34 %  
0 - 10 0001928,36 %28,36 %  

Graf

19. Do jaké věkové kategorie patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 304465,67 %65,67 %  
31 - 401116,42 %16,42 %  
15 - 20710,45 %10,45 %  
51 a více34,48 %4,48 %  
41 - 5022,99 %2,99 %  

Graf

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou3856,72 %56,72 %  
1928,36 %28,36 %  
základní45,97 %5,97 %  
vyučen v oboru34,48 %4,48 %  
VOŠ34,48 %4,48 %  

Graf

21. Kolik členů má Vaše domácnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42435,82 %35,82 %  
31420,9 %20,9 %  
21319,4 %19,4 %  
557,46 %7,46 %  
dva34,48 %4,48 %  
122,99 %2,99 %  
tři22,99 %2,99 %  
čtyři22,99 %2,99 %  
šest11,49 %1,49 %  
jednoho11,49 %1,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad?

2. Jaký odpad třídíte?

3. Kolik odpadkových košů máte?

4. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nacházejí kontejnery na tříděný odpad?

5. Do jaké vzdálenosti jste ochotní tříděný odpad odnést?

6. Považujete počet kontejnerů v blízkosti Vašeho bydliště za dostačující?

7. Vyhovuje Vám umístění kontejnerů na tříděný odpad?

8. Považujete odvoz tříděného odpadu za dostačující?

9. Jakou četnost odvozu považujete za optimální?

10. Jakou barvu má kontejner na barevné sklo?

11. Jakou barvu má kontejner na plasty?

12. Myslíte si, že celé svazky knih patří do kontejneru na papír?

13. Třídíte biologický odpad?

14. Nachází se ve Vašem městě/vesnici sběrný dvůr?

15. Kolik % obyvatelstva v ČR podle Vás třídí odpad?

16. Kolik kontejnerů na tříděný odpad je podle Vás rozmístěno v ČR?

17. Pohlaví

18. Kolik obyvatel má Vaše vesnice/město?

19. Do jaké věkové kategorie patříte?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. Kolik členů má Vaše domácnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad?

2. Jaký odpad třídíte?

3. Kolik odpadkových košů máte?

4. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nacházejí kontejnery na tříděný odpad?

5. Do jaké vzdálenosti jste ochotní tříděný odpad odnést?

6. Považujete počet kontejnerů v blízkosti Vašeho bydliště za dostačující?

7. Vyhovuje Vám umístění kontejnerů na tříděný odpad?

8. Považujete odvoz tříděného odpadu za dostačující?

9. Jakou četnost odvozu považujete za optimální?

10. Jakou barvu má kontejner na barevné sklo?

11. Jakou barvu má kontejner na plasty?

12. Myslíte si, že celé svazky knih patří do kontejneru na papír?

13. Třídíte biologický odpad?

14. Nachází se ve Vašem městě/vesnici sběrný dvůr?

15. Kolik % obyvatelstva v ČR podle Vás třídí odpad?

16. Kolik kontejnerů na tříděný odpad je podle Vás rozmístěno v ČR?

17. Pohlaví

18. Kolik obyvatel má Vaše vesnice/město?

19. Do jaké věkové kategorie patříte?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. Kolik členů má Vaše domácnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malínská, P.Třídíte odpad? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15827.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.