Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace práce u Policie

Motivace práce u Policie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Málek
Šetření:03. 03. 2009 - 10. 03. 2009
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,prosím o vyplnění tohoto dotazníku a s vaším názorem,proč se člověk rozhoduje pracovat u policie.Výsledky tohoto dotazníku budou sloužit jako podklad při vytvoření bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. máte zájem o bezpečnostní problematiku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5273,24 %74,29 %  
nevím1318,31 %18,57 %  
nesouhlasím68,45 %8,57 %  

Graf

2. jedná se o prestižní povolání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3042,25 %42,86 %  
nesouhlasím2636,62 %37,14 %  
nevím1521,13 %21,43 %  

Graf

3. lákají vás peníze a sociální jistoty

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5273,24 %74,29 %  
ne1926,76 %27,14 %  

Graf

4. chtěli byste pomáhat a chránit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5070,42 %71,43 %  
nevím1419,72 %20 %  
ne79,86 %10 %  

Graf

5. nosili byste rádi uniformu,nebo se vám líbí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3042,25 %42,86 %  
ne2839,44 %40 %  
nevím1318,31 %18,57 %  

Graf

6. máte svého hrdinu policajta

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5577,46 %78,57 %  
ano1622,54 %22,86 %  

Graf

7. chtěli byste se mu podobat

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5374,65 %75,71 %  
nevím1014,08 %14,29 %  
ano811,27 %11,43 %  

Graf

8. máte alespoń střední vzdělání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6287,32 %88,57 %  
ne912,68 %12,86 %  

Graf

9. láká vás kariéra a myslíte že je možné ji udělat u policie

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2940,85 %41,43 %  
ne2433,8 %34,29 %  
nevím1825,35 %25,71 %  

Graf

10. jste muž

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4056,34 %57,14 %  
ne3143,66 %44,29 %  

Graf

11. zaujala vás náborová kampań policie

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4056,34 %57,14 %  
ano2129,58 %30 %  
nevím1014,08 %14,29 %  

Graf

12. chtěli byste pracovat u policie

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2839,44 %40 %  
ano2636,62 %37,14 %  
nevím1723,94 %24,29 %  

Graf

13. je lepší se hlásit ihned po škole

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3143,66 %44,29 %  
ano2940,85 %41,43 %  
ne1115,49 %15,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. máte zájem o bezpečnostní problematiku

2. jedná se o prestižní povolání

3. lákají vás peníze a sociální jistoty

4. chtěli byste pomáhat a chránit

5. nosili byste rádi uniformu,nebo se vám líbí

6. máte svého hrdinu policajta

7. chtěli byste se mu podobat

8. máte alespoń střední vzdělání

9. láká vás kariéra a myslíte že je možné ji udělat u policie

10. jste muž

11. zaujala vás náborová kampań policie

12. chtěli byste pracovat u policie

13. je lepší se hlásit ihned po škole

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. máte zájem o bezpečnostní problematiku

2. jedná se o prestižní povolání

3. lákají vás peníze a sociální jistoty

4. chtěli byste pomáhat a chránit

5. nosili byste rádi uniformu,nebo se vám líbí

6. máte svého hrdinu policajta

7. chtěli byste se mu podobat

8. máte alespoń střední vzdělání

9. láká vás kariéra a myslíte že je možné ji udělat u policie

10. jste muž

11. zaujala vás náborová kampań policie

12. chtěli byste pracovat u policie

13. je lepší se hlásit ihned po škole

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Málek, P.Motivace práce u Policie (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://1583.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.