Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění odpadů

Třídění odpadů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Petržela
Šetření:04. 05. 2011 - 08. 05. 2011
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:94,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, v rámci absolventské práce týkající se sběru a třídění odpadů bych vás rád požádal o poskytnutí vašich názorů prostřednictvím tohoto dotazníku. Cílem je zjistit stav a potřeby občanů při třídění odpadů. Předem děkuji za vsše názory a čas.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že třídění odpadů je důležité a má smysl ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10795,54 %95,54 %  
ne54,46 %4,46 %  

Graf

2. Třídíte odpad z vaší domácnosti ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8575,89 %75,89 %  
ne2724,11 %24,11 %  

Graf

3. Znáte druhy tříděného odpadu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10795,54 %95,54 %  
ne54,46 %4,46 %  

Graf

4. Dokážete vyjmenovat, co patří mezi druhy tříděného odpadu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10190,18 %90,18 %  
ne119,82 %9,82 %  

Graf

5. Je v blízkosti vašeho bydliště separační stanoviště ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9383,04 %83,04 %  
ne119,82 %9,82 %  
nevím87,14 %7,14 %  

Graf

6. V jaké vzdálenosti od vašeho bydliště je umístěno separační stanoviště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 80 m3934,82 %34,82 %  
nad 200 m3329,46 %29,46 %  
do 120 m2421,43 %21,43 %  
do 200 m1614,29 %14,29 %  

Graf

7. Je separační stanoviště ve vaší blízkosti pravidelně vyváženo ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7365,18 %65,18 %  
nevím3430,36 %30,36 %  
ne54,46 %4,46 %  

Graf

8. Dokážete uvést konkrétní příklad výrobku vyrobeného z druhotných surovin ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8676,79 %76,79 %  
ne2623,21 %23,21 %  

Graf

9. Kolik obyvatel má vaše obec, město ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 0004540,18 %40,18 %  
do 20 0002017,86 %17,86 %  
do 10 0001311,61 %11,61 %  
do 50 000108,93 %8,93 %  
do 1 000 000108,93 %8,93 %  
do 100 00087,14 %7,14 %  
do 500 00065,36 %5,36 %  

Graf

10. Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7163,39 %63,39 %  
muž4136,61 %36,61 %  

Graf

11. Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 3430,36 %30,36 %  
19 - 253228,57 %28,57 %  
41 - 501816,07 %16,07 %  
26 - 301816,07 %16,07 %  
15 -1865,36 %5,36 %  
50- 7043,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. V jaké vzdálenosti od vašeho bydliště je umístěno separační stanoviště

  • odpověď nad 200 m:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Je v blízkosti vašeho bydliště separační stanoviště ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že třídění odpadů je důležité a má smysl ?

2. Třídíte odpad z vaší domácnosti ?

3. Znáte druhy tříděného odpadu ?

4. Dokážete vyjmenovat, co patří mezi druhy tříděného odpadu ?

5. Je v blízkosti vašeho bydliště separační stanoviště ?

6. V jaké vzdálenosti od vašeho bydliště je umístěno separační stanoviště

7. Je separační stanoviště ve vaší blízkosti pravidelně vyváženo ?

8. Dokážete uvést konkrétní příklad výrobku vyrobeného z druhotných surovin ?

9. Kolik obyvatel má vaše obec, město ?

10. Vaše pohlaví ?

11. Váš věk ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že třídění odpadů je důležité a má smysl ?

2. Třídíte odpad z vaší domácnosti ?

3. Znáte druhy tříděného odpadu ?

4. Dokážete vyjmenovat, co patří mezi druhy tříděného odpadu ?

5. Je v blízkosti vašeho bydliště separační stanoviště ?

6. V jaké vzdálenosti od vašeho bydliště je umístěno separační stanoviště

7. Je separační stanoviště ve vaší blízkosti pravidelně vyváženo ?

8. Dokážete uvést konkrétní příklad výrobku vyrobeného z druhotných surovin ?

9. Kolik obyvatel má vaše obec, město ?

10. Vaše pohlaví ?

11. Váš věk ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petržela, K.Třídění odpadů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15938.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.