Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > "Ideální manažer" z různých pohledů

"Ideální manažer" z různých pohledů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Pechanec
Šetření:04. 05. 2011 - 04. 05. 2011
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):8 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

  prosím o vyplnění dotazníku, kterým se snažím zjistit míru odlišnosti názorů na práci a osobu manažera samotných manažerů, lidí manažery vedených a studentů, kteří se možná manažery stanou.

  Cílem dotazníku je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že se názor na manažery bude u již dříve zmíněných skupin lidí lišit. Výstup z dotazníku bude sloužit jako zdroj informací pro seminární práci s názvem "Ideální manažer" do předmětu: Psychologie a sociologie řízení, bakalářského studia FPH VŠE.

  Výsledky průzkumu budou veřejně přístupné.

 

Velmi Vám děkuji za spolupráci při tovrbě Seminární práce a

přeji příjemný den !

Odpovědi respondentů

1. Jaké osobnostní charakteristiky jsou podle Vás nejdůležitější u úspěšného manažera? (1 - nejdůležitější, 10 - nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
zodpovědnost70
odbornost10
"nebýt sobec" - postarat se o kariéru podřízených100
"široké lokty"80
komunikativnost60
tolerantnost90
psychická odolnost20
schopnost "jít příkladem"30
schopnost zaměstnat lidi, kteří jsou chytřejší než manažer sám40
celkový nadhled50

Graf

2. Potkali jste během svého života člověka, o kterém byste mohli s jistotou říct, že je "ideální manažer" ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

3. Ženy zdaleka nedosahují vysokých profesních a politických pozic jako muži. Tento fakt je vysvětlován tzv. "skleněným stropem" (neviditelné bariéry či zábrany, které údajně brání v postupu žen na vyšší pozice v profesní a politické kariéře - definici formuloval prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc; zdroj:http://slovnik-cizich-slov.abz.cz) Souhlasíte s teorií "skleněného stropu" ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, nesouhlasím s teorií "skleněný strop".otázka č. 5, Nevímotázka č. 5, Ano, souhlasím s teorií.otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1100 %100 %  

Graf

4. Pokud souhlasíte s teorií "skleněného stropu", o jaké zábrany či bariéry se podle Vás jedná ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

5. Hypotetická situace: Jste majitelem středně velkého podniku (300 zaměstnanců) a rozhodli jste se vybrat vhodného generálního manažera. Jaké vlastnosti by pro Vás byly při jeho výběru nejdůležitější ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odbornost, příjemné vystupování, inteligence1100 %100 %  

Graf

6. Pozice, na které se v tomto okamžiku nacházíte (brigády, pol. úvazky apod. neberte v úvahu):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manažer - vedoucí zaměstnance1100 %100 %  

Graf

7. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-491100 %100 %  

Graf

8. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pechanec, V."Ideální manažer" z různých pohledů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15939.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.