Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > McDonald´s

McDonald´s

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Sýkora
Šetření:17. 05. 2011 - 01. 06. 2011
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky použiji do školní práce.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-3014087,5 %87,5 %  
31-40116,88 %6,88 %  
41-5553,13 %3,13 %  
0-1542,5 %2,5 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12477,5 %77,5 %  
muž3622,5 %22,5 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete McDonald´s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x za 2 měsíce6943,13 %43,13 %  
1-3x měsíčně4326,88 %26,88 %  
1x za 2 měsíce3521,88 %21,88 %  
1x týdně127,5 %7,5 %  
více než 1x týdně10,63 %0,63 %  

Graf

4. Jak jste spokojeni s obsluhou?(1-nejlepší,5-nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27647,5 %47,5 %  
34628,75 %28,75 %  
12515,63 %15,63 %  
4106,25 %6,25 %  
531,88 %1,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.27
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.51
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Co vám na obsluze vadí(můžete vybrat více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mrzutost4142,71 %25,63 %  
chování3233,33 %20 %  
chyby při předávání jídla2323,96 %14,38 %  
chyby při hlášení objednávek1414,58 %8,75 %  
nic66,25 %3,75 %  

Graf

6. Co z možností vám chutná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
McFlurry9257,5 %57,5 %  
Milk Shake7647,5 %47,5 %  
Cheeseburger6842,5 %42,5 %  
ChickenMcNuggets5534,38 %34,38 %  
Chickenburger4729,38 %29,38 %  
BigMac4729,38 %29,38 %  
Zahradní Salát3018,75 %18,75 %  
Cheeseburger Fresh3018,75 %18,75 %  
Caesar Salát2716,88 %16,88 %  
Hamburger2314,38 %14,38 %  
Double Cheeseburger2012,5 %12,5 %  
Crispy Chicken McWrap1811,25 %11,25 %  
Grilkled Chicken McWrap1811,25 %11,25 %  
Royal159,38 %9,38 %  
Chef Salát148,75 %8,75 %  
McCountry127,5 %7,5 %  
Filet-o-Fish106,25 %6,25 %  
Big Tasty106,25 %6,25 %  

Graf

7. Chutná Vám Veggieburger?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám15596,88 %96,88 %  
Znám ho, chutná mi42,5 %2,5 %  
Znám ho, nechutná mi10,63 %0,63 %  

Graf

8. Využíváte někdy McBox?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám McBox7245 %45 %  
Neznám5735,63 %35,63 %  
Neužívám, protože je drahý138,13 %8,13 %  
Ano, využívám127,5 %7,5 %  
Nevyužívám, není to praktické63,75 %3,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Co z možností vám chutná?

  • odpověď McFlurry:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, využívám na otázku 8. Využíváte někdy McBox?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jste:

3. Jak často navštěvujete McDonald´s?

4. Jak jste spokojeni s obsluhou?(1-nejlepší,5-nejhorší)

5. Co vám na obsluze vadí(můžete vybrat více možností)

6. Co z možností vám chutná?

7. Chutná Vám Veggieburger?

8. Využíváte někdy McBox?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jste:

3. Jak často navštěvujete McDonald´s?

4. Jak jste spokojeni s obsluhou?(1-nejlepší,5-nejhorší)

5. Co vám na obsluze vadí(můžete vybrat více možností)

6. Co z možností vám chutná?

7. Chutná Vám Veggieburger?

8. Využíváte někdy McBox?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sýkora, D.McDonald´s (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16140.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.