Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní úrazy

Pracovní úrazy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Drahorádová
Šetření:22. 05. 2011 - 25. 05. 2011
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce a formou několika otázek zjišťuje povědomí respondentů o pracovních úrazech.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se někdy s pojmem "Bezpečnost práce na pracovišti"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8480,77 %80,77 %  
ne1817,31 %17,31 %  
nevím21,92 %1,92 %  

Graf

2. Víte, jak postupovat v případě vzniku pracovního úrazu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pouze teoreticky.6966,35 %66,35 %  
Ano, již jsem byl svědkem pracovního úrazu.1817,31 %17,31 %  
Ne.1716,35 %16,35 %  

Graf

3. Stal se Vám někdy pracovní úraz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8177,88 %77,88 %  
ano2322,12 %22,12 %  

Graf

4. Víte, co může být příčinou pracovního úrazu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8480,77 %80,77 %  
ne109,62 %9,62 %  
nevím109,62 %9,62 %  

Graf

5. Pracovali byste na pracovišti, kde existuje větší ohrožení vzniku pracovního úrazu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5552,88 %52,88 %  
ano4947,12 %47,12 %  

Graf

6. Vyberte dle svého uvážení, jaké zdroje nejčastěji způsobují pracovní úraz.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontakt se strojním zařízením6057,69 %57,69 %  
Pád4341,35 %41,35 %  
Materiál, břemena, předměty3937,5 %37,5 %  
Stroje3937,5 %37,5 %  
Horké látky, oheň, výbušniny3331,73 %31,73 %  
Dopravní prostředek3028,85 %28,85 %  
Nástroj2826,92 %26,92 %  
Průmyslové škodliviny, chemické látky2725,96 %25,96 %  
Lidé, zvířata, přírodní živly2423,08 %23,08 %  
Jiné zdroje76,73 %6,73 %  

Graf

7. Byla u Vás někdy potvrzena nemoc z povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9591,35 %91,35 %  
ano98,65 %8,65 %  

Graf

8. Pracovali byste na pracovišti, kde existuje větší ohrožení vzniku nemoci z povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7572,12 %72,12 %  
ano2927,88 %27,88 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5451,92 %51,92 %  
Muž5048,08 %48,08 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 25 let5754,81 %54,81 %  
25 až 403432,69 %32,69 %  
40 a více87,69 %7,69 %  
do 18 let54,81 %4,81 %  

Graf

11. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5653,85 %53,85 %  
Vysokoškolské3331,73 %31,73 %  
Středoškolské 87,69 %7,69 %  
Základní76,73 %6,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se někdy s pojmem "Bezpečnost práce na pracovišti"?

2. Víte, jak postupovat v případě vzniku pracovního úrazu?

3. Stal se Vám někdy pracovní úraz?

4. Víte, co může být příčinou pracovního úrazu?

5. Pracovali byste na pracovišti, kde existuje větší ohrožení vzniku pracovního úrazu?

6. Vyberte dle svého uvážení, jaké zdroje nejčastěji způsobují pracovní úraz.

7. Byla u Vás někdy potvrzena nemoc z povolání?

8. Pracovali byste na pracovišti, kde existuje větší ohrožení vzniku nemoci z povolání?

9. Pohlaví

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se někdy s pojmem "Bezpečnost práce na pracovišti"?

2. Víte, jak postupovat v případě vzniku pracovního úrazu?

3. Stal se Vám někdy pracovní úraz?

4. Víte, co může být příčinou pracovního úrazu?

5. Pracovali byste na pracovišti, kde existuje větší ohrožení vzniku pracovního úrazu?

6. Vyberte dle svého uvážení, jaké zdroje nejčastěji způsobují pracovní úraz.

7. Byla u Vás někdy potvrzena nemoc z povolání?

8. Pracovali byste na pracovišti, kde existuje větší ohrožení vzniku nemoci z povolání?

9. Pohlaví

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drahorádová, L.Pracovní úrazy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16197.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.