Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Multikulturní ošetřovatelství ve vzdělání sester

Multikulturní ošetřovatelství ve vzdělání sester

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Růžena Kůsová
Šetření:22. 05. 2011 - 27. 05. 2011
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):13 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro vyučující

Dobrý den jmenuji se Růžena Kůsová a jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce Sv. Alzběty v Příbrami. Ráda bych Vás touto cestou chtěla požádat o vyplnění anonymního dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Učíte na

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SZŠ266,67 %66,67 %  
VOŠZ133,33 %33,33 %  

Graf

2. Které předměty vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné266,67 %66,67 %  
teoretické133,33 %33,33 %  

Graf

3. Setkal/setkala jste se s pojmy „Multikulturní – transkulturní ošetřovatelství“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3100 %100 %  

Graf

4. Kde jste se s těmito pojmy setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

5. Jaké znalosti o této problematice máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez znalost266,67 %66,67 %  
částečné znalosti133,33 %33,33 %  

Graf

6. Jaké zdroje informací používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet266,67 %66,67 %  
časopisy133,33 %33,33 %  
jiné133,33 %33,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že je potřeba seznamovat žáky se specifiky jiných národností, kultur a etnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, není to důležité266,67 %66,67 %  
ano, je to důležité133,33 %33,33 %  

Graf

8. V jaké formě by měli studenti tyto informace získávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v každém předmětu - mezipředmětová návaznost133,33 %33,33 %  
samostatný předmě133,33 %33,33 %  
v jiné formě133,33 %33,33 %  

Graf

9. Na jakém stupni by měli být studenti informováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na VOŠZ266,67 %66,67 %  
na SZŠ133,33 %33,33 %  

Graf

10. Měli by být tyto informace zařazeny do předmětů které vyučujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

11. Jak často se setkáváte v praxi s pacienty jiné národnosti, etnik, kultury?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím133,33 %33,33 %  
občas133,33 %33,33 %  
nikdy133,33 %33,33 %  

Graf

12. Ošetřujete-li takovéto pacienty, informujete žáky o jeho specifických potřebách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
nepokládám to za důležité133,33 %33,33 %  

Graf

13. Je v nemocnicích České republiky brán ohled na potřeby těchto pacientů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
nevím133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kůsová, R.Multikulturní ošetřovatelství ve vzdělání sester (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16200.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.