Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost občanů s místními médii (Pardubice a okolí)

Spokojenost občanů s místními médii (Pardubice a okolí)

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Rebeka
Šetření:24. 05. 2011 - 02. 06. 2011
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):37 / 23.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych vás požádal o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma „Analýza místních médií“. Otázky v dotazníku jsou určeny lidem, žijícím v Pardubicích a jejich okolí a týkají se přesněji spokojenosti občanů s místními médii, převážně tištěnými (Radniční zpravodaj města Pardubic). Dotazník je anonymní.

 

Děkuji za Váš čas a přeji hezký den.

 

Tomáš Rebeka
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
 

Odpovědi respondentů

1. Máte trvalé bydliště v Pardubicích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6478,05 %78,05 %  
ne1821,95 %21,95 %  

Graf

2. Jak získáváte informace o dění ve Vaší městské části, ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z tiskovin 6882,93 %82,93 %  
z rozhovorů se známými / s přáteli4048,78 %48,78 %  
z informačních tabulí městské části910,98 %10,98 %  
informace tohoto druhu mne nezajímají910,98 %10,98 %  
internet33,66 %3,66 %  
osobně v rozhovorech s představiteli části33,66 %3,66 %  
osobně při účasti na veřejných schůzích11,22 %1,22 %  
z internetu11,22 %1,22 %  
televize a rádio11,22 %1,22 %  
z internetu -oficiální stránky města; sedmicka,..11,22 %1,22 %  

Graf

3. Sledujete / čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2631,71 %31,71 %  
spíše ano2226,83 %26,83 %  
ne1821,95 %21,95 %  
spíše ne1619,51 %19,51 %  

Graf

4. Sledujete / čtete Sedmičku (Pardubice a Chrudim)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3340,24 %40,24 %  
spíše ano1923,17 %23,17 %  
spíše ne1821,95 %21,95 %  
ne1214,63 %14,63 %  

Graf

5. Sledujete / čtete Pardubický deník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3239,02 %39,02 %  
ne2125,61 %25,61 %  
spíše ano1720,73 %20,73 %  
ano1214,63 %14,63 %  

Graf

6. Sledujete / čtete Pardubickou přílohu MF Dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2834,15 %34,15 %  
ano2226,83 %26,83 %  
spíše ano1619,51 %19,51 %  
spíše ne1619,51 %19,51 %  

Graf

7. Sledujete / čtete ještě jiná média působící v místě Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1754,84 %20,73 %  
internet26,45 %2,44 %  
iipardubice.cz13,23 %1,22 %  
Pardubický deník13,23 %1,22 %  
ano, na internetu mmp a kraje13,23 %1,22 %  
regionální televizní zpravodajství13,23 %1,22 %  
iDnes.cz - Pardubice a Pardubický kraj13,23 %1,22 %  
Právo13,23 %1,22 %  
zpravodaje jednotlivých obvodů Pardubic13,23 %1,22 %  
Spojilska drbna13,23 %1,22 %  
ostatní odpovědi stránky Policie a HZS Pardubického kraje
ano
obvodní zpravodaj
Internetové stránky
412,9 %4,88 % 

Graf

8. Aktuality a dění ve Vašem okolí sledujete formou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetu6984,15 %84,15 %  
Tisku / novin5567,07 %67,07 %  
Televize3643,9 %43,9 %  
Rádia2530,49 %30,49 %  
sem tam něco zaslechnu11,22 %1,22 %  
přátelé11,22 %1,22 %  

Graf

9. Jestliže média, působící v místě Vašeho bydliště sledujete, přijde vám, že jsou politicky nestranná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2732,93 %32,93 %  
nevím2024,39 %24,39 %  
spíše ne1821,95 %21,95 %  
ne1113,41 %13,41 %  
ano67,32 %7,32 %  

Graf

10. Zabývají se, podle Vás, místní média opravdu závažnými tématy a problémy, důležitými pro Vaše okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4858,54 %58,54 %  
spíše ne1518,29 %18,29 %  
nevím1315,85 %15,85 %  
ano33,66 %3,66 %  
ne33,66 %3,66 %  

Graf

11. Která důležitá témata v místních médiích postrádáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asi žádná

Dopravní stavby, infrastruktura, (silnice, parkovací místa).

informace o konání kulturních a zábavných akcí

jídelníčky některých navštěvovaných restaurací

nepostrádám

nevím

nevím

nezaměstnanost,nabídka práce v místě bydliště,péče a problémy seniorů,zdravotní péče

Postrádám zprávy o reálných finančních nákladech projektů, informace o výběrových řízeních a přehledy dotací, zkrátka průhledné účetnictví a postup řešení. Dále mi chybí celkové dořešení projektů, respektive, který návrh bude nakonec realizován. Média vždy vytáhnou nějakou problematiku, ale zda se vůbec bude řešit, a kdy začne realizace, se člověk nedozví. Po mediální odmlce už přijdou jen zprávy o tom, jak se problematika vyřešila. A když se zvedne vlna protestů, občanům je vzkázáno, že se měli ozvat, když se problém řešil, teď je již pozdě. Samozřejmě, všechny informace by měly být na informačních tabulích či stránkách města, ale často je ani nemohu najít. A zřejmě k informacím nemají dobrý přítup ani média, jinak nechápu, proč o průběhu řešení problematiky a o možnosti občanů vyjádřit svůj názor nepíší tak horlivě jako o prvotní myšlence či fatálních výsledcích projektu. Dále mi chybí špatně dohledatelné termíny veřejných diskuzí, schůzí či rozhovorů s představiteli města. Většinou je najdu v Radničním zpravodaji s tím, že už dávno proběhly či se koná 1 až za měsíc, a to ve všední den dopoledne či brzy po poledni, kdy je většina občanů v práci, ve škole,... A jak se má tedy občan vyjádřit k dění ve městě, když mu to nikdo neumožní?

reportáže a zprávy o kulturním dění

školství, zdravotnictví

více zpráv o akcích který se dějí ve městě

zdravotnictvi

Zprávy ze zasedání zastupitelstva, dlouhodobé sledování městských projektů, analýza toho co politici slíbili/splnili, více odborných pohledů na danné téma

žádná

12. Podílíte se nějakým způsobem na fungování jakéhokoliv média ve Vašem okolí/městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8198,78 %98,78 %  
ano11,22 %1,22 %  

Graf

13. Pokud ano, jak a čím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Kupuji si ho

nespolupodílím se na ničem.

ničím

14. Dává, podle Vás, místní tisk dostatečný prostor k vyjádření se i obyčejným občanům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka kdy3441,46 %41,46 %  
nevím2631,71 %31,71 %  
ano1417,07 %17,07 %  
ne89,76 %9,76 %  

Graf

15. Dostávají, podle Vás, obyčejní lidé z Vašeho okolí prostor pro diskuzi o zprávách a problémech z Vašeho okolí/města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3947,56 %47,56 %  
nevím2024,39 %24,39 %  
ne1214,63 %14,63 %  
ano1113,41 %13,41 %  

Graf

16. Dostáváte pravidelně (1x měsíčně) do své schránky výtisk Radničního zpravodaje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5162,2 %62,2 %  
ne3137,8 %37,8 %  

Graf

17. Čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, občasotázka č. 18, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3137,8 %37,8 %  
ne2935,37 %35,37 %  
občas2226,83 %26,83 %  

Graf

18. Myslíte si, že je Radniční zpravodaj politicky nestranný a objektivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2649,06 %31,71 %  
ne1732,08 %20,73 %  
ano1018,87 %12,2 %  

Graf

19. Existují ve Vašem okolí/městě nějaké zájmové či jiné organizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3566,04 %42,68 %  
nevím1732,08 %20,73 %  
ne11,89 %1,22 %  

Graf

20. Pokud ano, dostávají podle Vás v Radničním zpravodaji nějaký prostor?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2553,19 %30,49 %  
ano1736,17 %20,73 %  
ne510,64 %6,1 %  

Graf

21. Jste sami členem nějaké zájmové či jiné organizace, fungující ve Vašem okolí/městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4890,57 %58,54 %  
ano59,43 %6,1 %  

Graf

22. Pokud ano, uveďte prosím které:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turistický oddíl133,33 %1,22 %  
KVT PCE133,33 %1,22 %  
dobrovolní hasiči133,33 %1,22 %  

Graf

23. Jste-li členem nějaké z nich, dostává Vaše organizace v Radničním zpravodaji prostor?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím853,33 %9,76 %  
ne746,67 %8,54 %  

Graf

24. Je podle Vás v Radničním zpravodaji dostatek tipů na kulturní akce konající se ve Vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2547,17 %30,49 %  
ano1935,85 %23,17 %  
spíše ne611,32 %7,32 %  
ne35,66 %3,66 %  

Graf

25. Myslíte si, že je v Radničním zpravodaji, co se týče tipů na kulturní akce, dostatečná rozmanitost (dostávají sportovní, hudební, společenské a další akce ve zpravodaji stejný prostor)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2852,83 %34,15 %  
spíše ne1528,3 %18,29 %  
ano713,21 %8,54 %  
ne35,66 %3,66 %  

Graf

26. Myslíte si, že Radniční zpravodaj má na vztah lidí k městu kladný vliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4075,47 %48,78 %  
ano815,09 %9,76 %  
spíše ne59,43 %6,1 %  

Graf

27. Pokud ne, vypište proč si to myslíte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Pouze informuje, nic víc.

28. Dozvídáte se z Radničního zpravodaje včas o věcech (stavbách, akcích, plánovaných dopravních omezení, atd.), které mohou ovlivnit Váš všední den?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2852,83 %34,15 %  
ne2547,17 %30,49 %  

Graf

29. Myslíte si, že Radniční zpravodaj podporuje rozvoj Vašeho města?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2241,51 %26,83 %  
nevím1935,85 %23,17 %  
ne1222,64 %14,63 %  

Graf

30. Jste spokojeni s grafickou úpravou a Radničního zpravodaje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4177,36 %50 %  
ne1222,64 %14,63 %  

Graf

31. Pokud ne, co byste po grafické stránce změnili? (prosím vypište):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

lepší přehled kultury a sportovního vyžití

přehlednost jednotlivých článků

Radniční zpravodaj na mě působí NEPŘEHLEDNĚ. Chybí mi OBSAH pro PŘEHLEDNOST, aby občan věděl, kde co má najít (za obsah nepovažuji vybraná témata s číslem stránky na přední straně). Chtělo by to zavést Rubriky, ať jsou články roztříděné a přehledné pro čtenáře. Uvítala bych i popisky rubrik v záhlaví či zápatí.

reklamy nejsou ve zpravodaji na místě

úvodní strana, rozložení textu, řazení rubrik

větší přehlednost

32. Hovoříte o problémech, o kterých psal Radniční zpravodaj, s ostatními lidmi z Vašeho okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano občas4279,25 %51,22 %  
ne nikdy611,32 %7,32 %  
ano často59,43 %6,1 %  

Graf

33. Jestliže ano, s kým?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se známými / s přáteli4088,89 %48,78 %  
se členy rodiny3373,33 %40,24 %  
se sousedy715,56 %8,54 %  

Graf

34. Máte nějaký nápad, nebo návrh, čím byste Radniční zpravodaj obohatili, nebo co byste na něm změnili (struktura témat, fotografie, rubriky, návrhy na články, atd.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Měl by se vydávat častěji

méně sociálních a společenských témat, více diskuze o konkrétních fyzických stavebních projektech ( rekonstrukce sídlišť, ulic, infrastruktury) dále více prostoru pro názory (ekonomicky) aktivních lidí, myslím si že vinnou pohodlností autorského kolektivu radničního zpravodaje se zabývají jen lehce dostupnými názory lidí kteří mají hodně volného času

mohly by se zveřejňovat jídelníčky některých navštěvovaných restaurací (v týdenících – třeba Sedmička)

předplatné na různé kulturní a sportovní akce – třeba s dvouměsíčním předstihem

Radniční zpravodaj na mě působí NEPŘEHLEDNĚ. Chybí mi OBSAH pro PŘEHLEDNOST, aby občan věděl, kde co má najít (za obsah nepovažuji vybraná témata s číslem stránky na přední straně). Chtělo by to zavést Rubriky, ať jsou články roztříděné a přehledné pro čtenáře. Uvítala bych i popisky rubrik v záhlaví či zápatí. Možná by nebylo špatné roztřídit zprávy i dle městských obvodů. Určitě dát prostor pro občany. Viditelně napsat výzvu k možnosti zaslat příspěvek do Radničního zpravodaje. Nebo zvolit na každý měsíc jednoho zastupitele, který bude písemně odpovídat na vybrané důležité dotazy zaslané občany.

Více prostoru pro aktuální politická a investiční rozhodnutí radnice, méně pro reportáže o kulturních a sportovních akcích, ty by se mohli omezit na krátké shrnutí uplynulého měsíce. Od těchto reportáží tady mají být podle mě komerční média. Bylo by užitečné zveřejňovat současná demografick a ekonomická data o městě (počet obyvatel, narození dětí, nezaměstnanost, průměrný plat), vše lze čerpat z Českého statistického úřadu.

35. Máte nějaký návrh, nebo tip, jak by se mohla ve Vašem okolí zlepšit informovanost občanů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi ne.

ne

veřejné diskuze, schůze či rozhovory - pravidelně (např.první sobota či jiný den v měsíci); dát jako přílohu či pravidelnou součást Radničního zpravodaje - seznam Informačních tabulí s popisem, kde se nachází a co na nich občan najde; internetové stránky s informacemi o aktuálním dění v Pardubickém kraji (seriózní tisk; kde najít dopravní omezení a uzavírky; informace kulturní; odkaz na stránky Policie a HZS Pardubického kraje;...)

výlep podstatných informací na domovní dveře (bytový dům), nebo do schránky (rodiný dům), týkajících se jen toho místa ............... např. blokové čištění ulice atd. ( formou jednoho listu )

zasílání emailů

36. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3871,7 %46,34 %  
muž1528,3 %18,29 %  

Graf

37. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20916,98 %10,98 %  
2159,43 %6,1 %  
2259,43 %6,1 %  
1959,43 %6,1 %  
5047,55 %4,88 %  
2347,55 %4,88 %  
2735,66 %3,66 %  
4023,77 %2,44 %  
2423,77 %2,44 %  
4711,89 %1,22 %  
ostatní odpovědi 35
51
53
46
49
25
28
54
44
45
29
48
59
1324,53 %15,85 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.65
Minimum:19
Maximum:53
Variační rozpětí:34
Rozptyl:140.69
Směrodatná odchylka:11.86
Medián:23
Modus:20

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?

 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Sledujete / čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?

19. Existují ve Vašem okolí/městě nějaké zájmové či jiné organizace?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Pokud ano, dostávají podle Vás v Radničním zpravodaji nějaký prostor?

21. Jste sami členem nějaké zájmové či jiné organizace, fungující ve Vašem okolí/městě?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 19. Existují ve Vašem okolí/městě nějaké zájmové či jiné organizace?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 20. Pokud ano, dostávají podle Vás v Radničním zpravodaji nějaký prostor?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 29. Myslíte si, že Radniční zpravodaj podporuje rozvoj Vašeho města?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 22 > na otázku 37. Váš věk:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 24. Je podle Vás v Radničním zpravodaji dostatek tipů na kulturní akce konající se ve Vašem městě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 28. Dozvídáte se z Radničního zpravodaje včas o věcech (stavbách, akcích, plánovaných dopravních omezení, atd.), které mohou ovlivnit Váš všední den?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 17. Čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 25. Myslíte si, že je v Radničním zpravodaji, co se týče tipů na kulturní akce, dostatečná rozmanitost (dostávají sportovní, hudební, společenské a další akce ve zpravodaji stejný prostor)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 36. Jste
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 26. Myslíte si, že Radniční zpravodaj má na vztah lidí k městu kladný vliv?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 30. Jste spokojeni s grafickou úpravou a Radničního zpravodaje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Myslíte si, že je Radniční zpravodaj politicky nestranný a objektivní?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi se členy rodiny na otázku 33. Jestliže ano, s kým?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano občas na otázku 32. Hovoříte o problémech, o kterých psal Radniční zpravodaj, s ostatními lidmi z Vašeho okolí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 30. Jste spokojeni s grafickou úpravou a Radničního zpravodaje?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi se známými / s přáteli na otázku 33. Jestliže ano, s kým?

26. Myslíte si, že Radniční zpravodaj má na vztah lidí k městu kladný vliv?

 • odpověď spíše ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 25. Myslíte si, že je v Radničním zpravodaji, co se týče tipů na kulturní akce, dostatečná rozmanitost (dostávají sportovní, hudební, společenské a další akce ve zpravodaji stejný prostor)?

33. Jestliže ano, s kým?

 • odpověď se známými / s přáteli:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 25. Myslíte si, že je v Radničním zpravodaji, co se týče tipů na kulturní akce, dostatečná rozmanitost (dostávají sportovní, hudební, společenské a další akce ve zpravodaji stejný prostor)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 29. Myslíte si, že Radniční zpravodaj podporuje rozvoj Vašeho města?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 30. Jste spokojeni s grafickou úpravou a Radničního zpravodaje?

37. Váš věk:

 • odpověď < 19 - 20 >:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Sledujete / čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte trvalé bydliště v Pardubicích?

2. Jak získáváte informace o dění ve Vaší městské části, ve které bydlíte?

3. Sledujete / čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?

4. Sledujete / čtete Sedmičku (Pardubice a Chrudim)?

5. Sledujete / čtete Pardubický deník?

6. Sledujete / čtete Pardubickou přílohu MF Dnes?

7. Sledujete / čtete ještě jiná média působící v místě Vašeho bydliště?

8. Aktuality a dění ve Vašem okolí sledujete formou:

9. Jestliže média, působící v místě Vašeho bydliště sledujete, přijde vám, že jsou politicky nestranná?

10. Zabývají se, podle Vás, místní média opravdu závažnými tématy a problémy, důležitými pro Vaše okolí?

12. Podílíte se nějakým způsobem na fungování jakéhokoliv média ve Vašem okolí/městě?

14. Dává, podle Vás, místní tisk dostatečný prostor k vyjádření se i obyčejným občanům?

15. Dostávají, podle Vás, obyčejní lidé z Vašeho okolí prostor pro diskuzi o zprávách a problémech z Vašeho okolí/města?

16. Dostáváte pravidelně (1x měsíčně) do své schránky výtisk Radničního zpravodaje?

17. Čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?

18. Myslíte si, že je Radniční zpravodaj politicky nestranný a objektivní?

19. Existují ve Vašem okolí/městě nějaké zájmové či jiné organizace?

20. Pokud ano, dostávají podle Vás v Radničním zpravodaji nějaký prostor?

21. Jste sami členem nějaké zájmové či jiné organizace, fungující ve Vašem okolí/městě?

24. Je podle Vás v Radničním zpravodaji dostatek tipů na kulturní akce konající se ve Vašem městě?

25. Myslíte si, že je v Radničním zpravodaji, co se týče tipů na kulturní akce, dostatečná rozmanitost (dostávají sportovní, hudební, společenské a další akce ve zpravodaji stejný prostor)?

26. Myslíte si, že Radniční zpravodaj má na vztah lidí k městu kladný vliv?

28. Dozvídáte se z Radničního zpravodaje včas o věcech (stavbách, akcích, plánovaných dopravních omezení, atd.), které mohou ovlivnit Váš všední den?

29. Myslíte si, že Radniční zpravodaj podporuje rozvoj Vašeho města?

30. Jste spokojeni s grafickou úpravou a Radničního zpravodaje?

32. Hovoříte o problémech, o kterých psal Radniční zpravodaj, s ostatními lidmi z Vašeho okolí?

33. Jestliže ano, s kým?

36. Jste

37. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte trvalé bydliště v Pardubicích?

2. Jak získáváte informace o dění ve Vaší městské části, ve které bydlíte?

3. Sledujete / čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?

4. Sledujete / čtete Sedmičku (Pardubice a Chrudim)?

5. Sledujete / čtete Pardubický deník?

6. Sledujete / čtete Pardubickou přílohu MF Dnes?

7. Sledujete / čtete ještě jiná média působící v místě Vašeho bydliště?

8. Aktuality a dění ve Vašem okolí sledujete formou:

9. Jestliže média, působící v místě Vašeho bydliště sledujete, přijde vám, že jsou politicky nestranná?

10. Zabývají se, podle Vás, místní média opravdu závažnými tématy a problémy, důležitými pro Vaše okolí?

12. Podílíte se nějakým způsobem na fungování jakéhokoliv média ve Vašem okolí/městě?

14. Dává, podle Vás, místní tisk dostatečný prostor k vyjádření se i obyčejným občanům?

15. Dostávají, podle Vás, obyčejní lidé z Vašeho okolí prostor pro diskuzi o zprávách a problémech z Vašeho okolí/města?

16. Dostáváte pravidelně (1x měsíčně) do své schránky výtisk Radničního zpravodaje?

17. Čtete Radniční zpravodaj města Pardubic?

18. Myslíte si, že je Radniční zpravodaj politicky nestranný a objektivní?

19. Existují ve Vašem okolí/městě nějaké zájmové či jiné organizace?

20. Pokud ano, dostávají podle Vás v Radničním zpravodaji nějaký prostor?

21. Jste sami členem nějaké zájmové či jiné organizace, fungující ve Vašem okolí/městě?

24. Je podle Vás v Radničním zpravodaji dostatek tipů na kulturní akce konající se ve Vašem městě?

25. Myslíte si, že je v Radničním zpravodaji, co se týče tipů na kulturní akce, dostatečná rozmanitost (dostávají sportovní, hudební, společenské a další akce ve zpravodaji stejný prostor)?

26. Myslíte si, že Radniční zpravodaj má na vztah lidí k městu kladný vliv?

28. Dozvídáte se z Radničního zpravodaje včas o věcech (stavbách, akcích, plánovaných dopravních omezení, atd.), které mohou ovlivnit Váš všední den?

29. Myslíte si, že Radniční zpravodaj podporuje rozvoj Vašeho města?

30. Jste spokojeni s grafickou úpravou a Radničního zpravodaje?

32. Hovoříte o problémech, o kterých psal Radniční zpravodaj, s ostatními lidmi z Vašeho okolí?

33. Jestliže ano, s kým?

36. Jste

37. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rebeka, T.Spokojenost občanů s místními médii (Pardubice a okolí) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16206.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.