Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života diabetiků

Kvalita života diabetiků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Fučíková
Šetření:16. 06. 2011 - 12. 07. 2011
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):29 / 15.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, cílem tohoto dotazníkového šetření je porovnat kvalitu života diabetiků do 40 a nad 40 let. Výsledky budou použity pro psaní bakalářské práce.

Předem děkuji za ochotu :-)

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 

Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Pokud si nejste jist/á, jak na otázku odpovědět, vyberte, prosím, odpověď, která se Vám zdá nejvhodnější. Často to bývá to, co Vás napadne jako první.

Berte přitom v úvahu, jak běžně žijete, své plány, radosti i starosti. Ptám se Vás na Váš život za posledních 30 dnů.

Odpovědi respondentů

1. Trpíte onemocněním diabetes mellitus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1352 %52 %  
ne1248 %48 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1076,92 %40 %  
muž323,08 %12 %  

Graf

3. věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34323,08 %12 %  
21215,38 %8 %  
2817,69 %4 %  
2417,69 %4 %  
2217,69 %4 %  
1717,69 %4 %  
3617,69 %4 %  
6017,69 %4 %  
4517,69 %4 %  
3717,69 %4 %  

Graf

4. Jak byste zhodnotil/a kvalitu svého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá861,54 %32 %  
ani špatná ani dobrá323,08 %12 %  
špatná17,69 %4 %  
velmi špatná17,69 %4 %  

Graf

5. Jak jste spokojen/á se svým zdravím?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nespokojen/a753,85 %28 %  
spokojen/a323,08 %12 %  
ani spokojena ani nespokojen/a215,38 %8 %  
velmi nespokojen/a17,69 %4 %  

Graf

6. Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu969,23 %36 %  
vůbec ne215,38 %8 %  
středně17,69 %4 %  
maximálně17,69 %4 %  

Graf

7. Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu430,77 %16 %  
vůbec ne430,77 %16 %  
středně430,77 %16 %  
maximálně17,69 %4 %  

Graf

8. Jak moc Vás těší život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně646,15 %24 %  
středně538,46 %20 %  
h17,69 %4 %  
vůbec ne17,69 %4 %  

Graf

9. Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně538,46 %20 %  
středně323,08 %12 %  
maximálně215,38 %8 %  
vůbec ne215,38 %8 %  
trochu17,69 %4 %  

Graf

10. Jak se dokážete soustředit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně646,15 %24 %  
hodně430,77 %16 %  
maximálně17,69 %4 %  
trochu17,69 %4 %  
vůbec ne17,69 %4 %  

Graf

11. Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně969,23 %36 %  
hodně323,08 %12 %  
vůbec ne17,69 %4 %  

Graf

12. Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně753,85 %28 %  
středně538,46 %20 %  
vůbec ne17,69 %4 %  

Graf

13. Máte dost energie pro každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano753,85 %28 %  
spíše ne430,77 %16 %  
středně17,69 %4 %  
vůbec ne17,69 %4 %  

Graf

14. Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano646,15 %24 %  
spíše ne323,08 %12 %  
středně215,38 %8 %  
většinou 17,69 %4 %  
zcela17,69 %4 %  

Graf

15. Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano538,46 %20 %  
spíše ne430,77 %16 %  
středně323,08 %12 %  
zcela17,69 %4 %  

Graf

16. Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano753,85 %28 %  
středně323,08 %12 %  
zcela323,08 %12 %  

Graf

17. Máte možnost věnovat se svým zálibám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano646,15 %24 %  
středně430,77 %16 %  
zcela215,38 %8 %  
spíše ne17,69 %4 %  

Graf

18. Jak se dokážete pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře753,85 %28 %  
velmi dobře430,77 %16 %  
špatně17,69 %4 %  
ani špatně ani dobře17,69 %4 %  

Graf

19. Jak jste spokojen/a se svým spánkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a646,15 %24 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a215,38 %8 %  
velmi spokojen/a215,38 %8 %  
nespokojen/a215,38 %8 %  
velmi nespokojen/a17,69 %4 %  

Graf

20. Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a753,85 %28 %  
velmi spokojen/a323,08 %12 %  
ani spokojen/a ani nespokoje17,69 %4 %  
velmi nespokojen/a17,69 %4 %  
nespokoje/a17,69 %4 %  

Graf

21. Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen861,54 %32 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a215,38 %8 %  
nespokojen/a215,38 %8 %  
velmi nespokojen/a17,69 %4 %  

Graf

22. Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a538,46 %20 %  
nespokojen430,77 %16 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a323,08 %12 %  
velmi spokojen/a17,69 %4 %  

Graf

23. Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a1076,92 %40 %  
nespokojen/a215,38 %8 %  
velmi spokojen/a17,69 %4 %  

Graf

24. Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a538,46 %20 %  
nespokojen/a430,77 %16 %  
ani spokojen/a ani nespokojen215,38 %8 %  
velmi spokojen/a17,69 %4 %  
velmi nespokojen/a17,69 %4 %  

Graf

25. Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a753,85 %28 %  
ani spokojen/a215,38 %8 %  
spokojen17,69 %4 %  
velmi spokojen/a17,69 %4 %  
velmi nespokojen/a17,69 %4 %  
nespokojen/a17,69 %4 %  

Graf

26. Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a969,23 %36 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a323,08 %12 %  
nespokojen/a17,69 %4 %  

Graf

27. Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a753,85 %28 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a538,46 %20 %  
nespokojen/a17,69 %4 %  

Graf

28. Jak jste spokojen/a s dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a753,85 %28 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a538,46 %20 %  
nespokojen/a17,69 %4 %  

Graf

29. Jak často prožíváte negativní pocity jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost, nebo deprese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy753,85 %28 %  
středně323,08 %12 %  
středn17,69 %4 %  
celkem často17,69 %4 %  
neustále17,69 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fučíková, D.Kvalita života diabetiků (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16285.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.