Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobilní marketing

Mobilní marketing

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hojovcová
Šetření:09. 06. 2011 - 19. 06. 2011
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dámy a pánové, tímto si Vás dovoluji oslovit s dotazníkem, který má za cíl zjistit povědomí, zkušenosti a postoje uživatelů mobilních telefonů k mobilnímu marketingu v České republice. Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 5 minut. Děkuji za Váš čas věnovaný odpovědím. 

Odpovědi respondentů

1. Co si přestavujete pod pojmem „mobilní marketing“ ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím58,06 %8,06 %  
nabízení produktů a služeb přes telefon11,61 %1,61 %  
oslovování zákazníků pomocí mobilního telefonu11,61 %1,61 %  
upozorňování klienta na některé nabídky, slevy11,61 %1,61 %  
využívání mob. telefonu k šíření reklamníc sdělení11,61 %1,61 %  
reklama pres telefon11,61 %1,61 %  
marketingové praktiky zajišťované pomocí mobilních11,61 %1,61 %  
marketing realizovaný přes mobilní telefon11,61 %1,61 %  
SMS, internet, reklamy na autech11,61 %1,61 %  
?11,61 %1,61 %  
ostatní odpovědi Telefon
Nabízení zboží, výrobků, služeb na mob.tel.napřSMS
nabídka produktů přizpůsobená zákazníkovi
Obchodování s mobily, nabízení služeb (tarify, pau
coze nejaka blbost ne..
nemám žádnou představu
reklamní zprávy a telefonáty
merketinging prostřednictvím mobilního telefonu
využití mobilní komunikace
nabídka zboží přes mob. telefony
Pokud jsou lidé propagujícími oslovováni na mobil.
oslovení přes mobil, telefonicky, SMS...
reklama chodi na mobil
SPAM SMS
reklama prostřednictvím mobilního telefonu
Reklama v mobilnim telefonu
pohyblivá nabídka
marketing založený na využívaní mob. zariadení
marketing v mobilu
Reklamní SMS
nabízení služeb přes mobil
Reklamu distribuovanou pomocí mobilního telefonu
Oslovování zákazníků pomocí mobilní sítě.
reklama e-mailem
reklamní sdělení v mobilu
otravné nevyžádané telefonáty
sms mtelefon
volání na "náhodná" čísla a nabízení zboží/služeb
Reklamu prostřednictvím mobilního telefonu
reklamy chodící nebo se ukazující na mob. telefonu
Komunikace zaměřená na uživatele mobilních tel.
obchodní nabídky po telefonu
nabídka přes telefon
neviem
marketing pře mobilní telefon
pohyblivá reklama
nabízení zboží přes mobil
nevím, možná marketing v mobilních zařízeních?
marketing v pohybu, viz. Alexander Calder
reklama pomocí sms
marketing, ktery vyuzivam mobilu, internetu v mobi
segment přímého marketingu
marketing po telefonu
Forma reklamy zasílaná na zákazníkův mobil
otravné dotazy po telefonu
nabídky služeb (banky, operátoři...) přes telefon
marketing skrze mobilní telefon
zaměření se na uživatele mobilů
4877,42 %77,42 % 

Graf

2. Setkali jste se již s mobilním marketingem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4470,97 %70,97 %  
ne1829,03 %29,03 %  

Graf

3. Jakým způsobem jste se o mobilním marketingu dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní zkušenost4090,91 %64,52 %  
Informovali mě mí známí511,36 %8,06 %  
Jiný informační zdroj49,09 %6,45 %  

Graf

4. O jakou formu (formy) mobilního marketingu se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace pomocí SMS zpráv3579,55 %56,45 %  
Hlasová komunikace3272,73 %51,61 %  
Komunikace přes internet v mobilu511,36 %8,06 %  
Jiný způsob oslovení přes mobilní telefon36,82 %4,84 %  
Komunikace přes bluetooth12,27 %1,61 %  

Graf

5. Jak byste ohodnotil(a) způsob komunikace nabídky přes mobilní telefon? 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
SMS zpráva2.8412.225
Telefonický hovor3.8411.543
Komunikace přes internet v mobilu3.3181.671
Komunikace přes bluetooth3.7271.471

Graf

6. Využili jste někdy nabídku služby či produktu, o které jste se dozvěděli přes svůj mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2761,36 %43,55 %  
ano1738,64 %27,42 %  

Graf

7. Pokud jste nabídku využili, jakým způsobem jste byli osloveni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS zprávou2360,53 %37,1 %  
Telefonicky1950 %30,65 %  

Graf

8. Pokud jste nabídku využili, o jaký typ služby či produktu se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Produkty mobilního operátora2668,42 %41,94 %  
Ostatní rychloobrátkové zboží (kosmetika apod.)821,05 %12,9 %  
Ostatní služby513,16 %8,06 %  
Finanční služby513,16 %8,06 %  
Výrobky dlouhodobé spotřeby25,26 %3,23 %  

Graf

9. Pokud jste nabídku nevyužili, z jakého důvodu tomu tak bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O tento druh výrobku jsem neměl/(a) zájem2762,79 %43,55 %  
Nabídka se mi nezdála výhodná1432,56 %22,58 %  
Nabídka mě zastihla ve špatnou chvíli 24,65 %3,23 %  

Graf

10. Byl by pro Vás tento způsob oslovení zajímavější, kdyby oproti běžné nabídce přinášel nějaké výhody navíc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4064,52 %64,52 %  
ne2235,48 %35,48 %  

Graf

11. Jakou výhodu byste nejvíce ocenili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sleva z nákupu3251,61 %51,61 %  
Nadstandardní služby (doprava zdarma apod.)1727,42 %27,42 %  
Vzorky1117,74 %17,74 %  
Zasílání novinek23,23 %3,23 %  

Graf

12. Jaký vztah máte ke svému mobilnímu telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to nezbytný prostředek pro komunikaci s okolím, převážně volám a píšu SMS zprávy4877,42 %77,42 %  
Mobilní telefon je kromě výše uvedeného pro mě i společník pro volný čas. Poslouchám hudbu a přehrávám videa1117,74 %17,74 %  
Mobilní telefon je multifunkční médium. Instaluji různé aplikace, používám mobilní internet a většinu integrovaných funkcího pro mě i společník pro volný čas34,84 %4,84 %  

Graf

13. Které z následujících funkcí mobilního telefonu používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotoaparát4470,97 %70,97 %  
Hudba (rádio/mp3)3353,23 %53,23 %  
Aplikace2438,71 %38,71 %  
Internet2235,48 %35,48 %  
Video1117,74 %17,74 %  
Sociální sítě711,29 %11,29 %  
Televize23,23 %3,23 %  

Graf

14. Jaká je Vaše zkušenost s tzv. QR kódy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, co si pod tímto termínem mám představit4775,81 %75,81 %  
Tento termín znám, ale nikdy jsem s QR kódy nepracoval(a)1320,97 %20,97 %  
QR kód jsem již použil(a)23,23 %3,23 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3556,45 %56,45 %  
Muž2743,55 %43,55 %  

Graf

16. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 365080,65 %80,65 %  
37 – 55812,9 %12,9 %  
56 a více34,84 %4,84 %  
Méně než 1811,61 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jakým způsobem jste se o mobilním marketingu dozvěděli?

 • odpověď Osobní zkušenost:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi SMS zpráva=1 na otázku 5. Jak byste ohodnotil(a) způsob komunikace nabídky přes mobilní telefon? 1 - nejlepší, 5 - nejhorší
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Telefonicky na otázku 7. Pokud jste nabídku využili, jakým způsobem jste byli osloveni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Produkty mobilního operátora na otázku 8. Pokud jste nabídku využili, o jaký typ služby či produktu se jednalo?

4. O jakou formu (formy) mobilního marketingu se jednalo?

 • odpověď Hlasová komunikace:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nabídka se mi nezdála výhodná na otázku 9. Pokud jste nabídku nevyužili, z jakého důvodu tomu tak bylo?
 • odpověď Komunikace pomocí SMS zpráv:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunikace přes internet v mobilu=5 na otázku 5. Jak byste ohodnotil(a) způsob komunikace nabídky přes mobilní telefon? 1 - nejlepší, 5 - nejhorší
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi SMS zprávou na otázku 7. Pokud jste nabídku využili, jakým způsobem jste byli osloveni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi SMS zpráva=1 na otázku 5. Jak byste ohodnotil(a) způsob komunikace nabídky přes mobilní telefon? 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

5. Jak byste ohodnotil(a) způsob komunikace nabídky přes mobilní telefon? 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

 • odpověď Komunikace přes bluetooth=5:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunikace přes internet v mobilu=5 na otázku 5. Jak byste ohodnotil(a) způsob komunikace nabídky přes mobilní telefon? 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

11. Jakou výhodu byste nejvíce ocenili?

 • odpověď Sleva z nákupu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Video na otázku 13. Které z následujících funkcí mobilního telefonu používáte?

13. Které z následujících funkcí mobilního telefonu používáte?

 • odpověď Hudba (rádio/mp3):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mobilní telefon je kromě výše uvedeného pro mě i společník pro volný čas. Poslouchám hudbu a přehrávám videa na otázku 12. Jaký vztah máte ke svému mobilnímu telefonu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Setkali jste se již s mobilním marketingem?

3. Jakým způsobem jste se o mobilním marketingu dozvěděli?

4. O jakou formu (formy) mobilního marketingu se jednalo?

5. Jak byste ohodnotil(a) způsob komunikace nabídky přes mobilní telefon? 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

6. Využili jste někdy nabídku služby či produktu, o které jste se dozvěděli přes svůj mobilní telefon?

7. Pokud jste nabídku využili, jakým způsobem jste byli osloveni?

8. Pokud jste nabídku využili, o jaký typ služby či produktu se jednalo?

9. Pokud jste nabídku nevyužili, z jakého důvodu tomu tak bylo?

10. Byl by pro Vás tento způsob oslovení zajímavější, kdyby oproti běžné nabídce přinášel nějaké výhody navíc?

11. Jakou výhodu byste nejvíce ocenili?

12. Jaký vztah máte ke svému mobilnímu telefonu?

13. Které z následujících funkcí mobilního telefonu používáte?

14. Jaká je Vaše zkušenost s tzv. QR kódy?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Setkali jste se již s mobilním marketingem?

3. Jakým způsobem jste se o mobilním marketingu dozvěděli?

4. O jakou formu (formy) mobilního marketingu se jednalo?

5. Jak byste ohodnotil(a) způsob komunikace nabídky přes mobilní telefon? 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

6. Využili jste někdy nabídku služby či produktu, o které jste se dozvěděli přes svůj mobilní telefon?

7. Pokud jste nabídku využili, jakým způsobem jste byli osloveni?

8. Pokud jste nabídku využili, o jaký typ služby či produktu se jednalo?

9. Pokud jste nabídku nevyužili, z jakého důvodu tomu tak bylo?

10. Byl by pro Vás tento způsob oslovení zajímavější, kdyby oproti běžné nabídce přinášel nějaké výhody navíc?

11. Jakou výhodu byste nejvíce ocenili?

12. Jaký vztah máte ke svému mobilnímu telefonu?

13. Které z následujících funkcí mobilního telefonu používáte?

14. Jaká je Vaše zkušenost s tzv. QR kódy?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hojovcová, P.Mobilní marketing (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16349.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.