Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > příběhy - pro studenty VŠ

příběhy - pro studenty VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Štěpánka Ryšánková
Šetření:03. 07. 2011 - 30. 09. 2011
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):84 / 70.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážený respondente, dotazník mi pomůže vypracovat disertační práci z oblasti Managementu znalostí, téma Storytelling (vyprávění příběhů) v akademické sféře. Cílem dále uvedeného dotazníku je ověřit hypotézy: 1) pomocí příběhu dochází k přenosu znalosti, 2) pomocí příběhu dochází k přenosu tacitní znalosti. Vyplnění dotazníku zabere cca 15 minut. Děkuji, Ing. Štěpánka Ryšánková, doktorát FPH VŠE Praha, odborný asistent FSE UJEP Ústí nad Labem

Odpovědi respondentů

1. Slovo "příběh" mi na prvním místě evokuje (připomene) slovo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkušenost8654,43 %54,43 %  
ponaučení3824,05 %24,05 %  
informace3119,62 %19,62 %  
znalost31,9 %1,9 %  

Graf

2. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech s pedagogy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15598,1 %98,1 %  
ne31,9 %1,9 %  

Graf

3. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech s předměty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15698,73 %98,73 %  
ne21,27 %1,27 %  

Graf

4. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech se studiem na zkoušky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15094,94 %94,94 %  
ne85,06 %5,06 %  

Graf

5. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech s průběhem zkoušky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15497,47 %97,47 %  
ne42,53 %2,53 %  

Graf

6. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy jiných studentů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní (o neúspěchu)10264,56 %64,56 %  
pozitivní (o úspěchu)5635,44 %35,44 %  

Graf

7. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7245,57 %45,57 %  
spíše souhlasím3421,52 %21,52 %  
nevím3018,99 %18,99 %  
nesouhlasím1710,76 %10,76 %  
souhlasím53,16 %3,16 %  

Graf

8. U nás ve škole převažují příběhy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní (o neúspěchu)9157,59 %57,59 %  
pozitivní (o úspěchu)6742,41 %42,41 %  

Graf

9. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7648,1 %48,1 %  
nevím3018,99 %18,99 %  
spíše souhlasím2817,72 %17,72 %  
nesouhlasím1811,39 %11,39 %  
souhlasím63,8 %3,8 %  

Graf

10. I když se v příběhu dozvím o chybě/neúspěchu někoho druhého, často se nepoučím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6641,77 %41,77 %  
spíše souhlasím3824,05 %24,05 %  
nevím3018,99 %18,99 %  
nesouhlasím159,49 %9,49 %  
souhlasím95,7 %5,7 %  

Graf

11. Příběhy o svém úspěchu vyprávím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen zřídka, pokud to zajímá rodiče nebo zaměstnavatele7547,47 %47,47 %  
rád a často5232,91 %32,91 %  
jen zřídka3119,62 %19,62 %  

Graf

12. Příběhy o úspěchu někoho jiného vyprávím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rád a častootázka č. 17, jen zřídkaotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen zřídka8553,8 %53,8 %  
rád a často7346,2 %46,2 %  

Graf

Kdy přesto příběh o úspěchu ve škole vyprávíte?

13. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3642,35 %22,78 %  
spíše nesouhlasím2124,71 %13,29 %  
souhlasím1618,82 %10,13 %  
nevím1011,76 %6,33 %  
nesouhlasím22,35 %1,27 %  

Graf

Kdy přesto příběh o úspěchu ve škole vyprávíte?

14. Když jde o úspěch někoho z rodiny

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3139,74 %19,62 %  
spíše nesouhlasím1823,08 %11,39 %  
souhlasím1620,51 %10,13 %  
nesouhlasím810,26 %5,06 %  
nevím56,41 %3,16 %  

Graf

Kdy přesto příběh o úspěchu ve škole vyprávíte?

15. Když chci vyvrátit fámu o jednání učitele u zkoušky nebo v předmětu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3743,53 %23,42 %  
spíše souhlasím3743,53 %23,42 %  
nevím67,06 %3,8 %  
spíše nesouhlasím44,71 %2,53 %  
nesouhlasím11,18 %0,63 %  

Graf

Kdy přesto příběh o úspěchu ve škole vyprávíte?

16. Když jde o úspěch nějakého studijního týmu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2934,12 %18,35 %  
nevím2529,41 %15,82 %  
spíše nesouhlasím1214,12 %7,59 %  
souhlasím1011,76 %6,33 %  
nesouhlasím910,59 %5,7 %  

Graf

17. Příběhy o svém neúspěchu ve škole vyprávím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [častootázka č. 23, jen někdy, pokud chci, aby se posluchač poučilotázka č. 23, nikdyotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen někdy, pokud chci, aby se posluchač poučil13082,28 %82,28 %  
často2012,66 %12,66 %  
nikdy85,06 %5,06 %  

Graf

Jaký k tomu máte nejsilnější důvod?

18. Nepovažuji to za radu nebo pomoc druhému

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím337,5 %1,9 %  
spíše souhlasím337,5 %1,9 %  
spíše nesouhlasím225 %1,27 %  

Graf

Jaký k tomu máte nejsilnější důvod?

19. Nebudu přece ničit svoje image schopného člověka

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím450 %2,53 %  
souhlasím337,5 %1,9 %  
spíše nesouhlasím112,5 %0,63 %  

Graf

Jaký k tomu máte nejsilnější důvod?

20. Ostatní by si mě přestali vážit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím337,5 %1,9 %  
nevím225 %1,27 %  
nesouhlasím225 %1,27 %  
spíše souhlasím112,5 %0,63 %  

Graf

Jaký k tomu máte nejsilnější důvod?

21. Mně taky nikdo o svých neúspěších nevypráví, tak proč bych to dělal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím562,5 %3,16 %  
souhlasím225 %1,27 %  
nesouhlasím112,5 %0,63 %  

Graf

Jaký k tomu máte nejsilnější důvod?

22. Myslím si, že by to nikoho nezajímalo

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím337,5 %1,9 %  
nevím225 %1,27 %  
souhlasím225 %1,27 %  
spíše souhlasím112,5 %0,63 %  

Graf

23. Příběhy o neúspěchu někoho druhého ve škole vyprávím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často, plyne z nich poučení9258,23 %58,23 %  
málo3522,15 %22,15 %  
často, bavíme se jimi148,86 %8,86 %  
Málo, neúspěch se u nás moc nevidí 116,96 %6,96 %  
často63,8 %3,8 %  

Graf

24. Příběhy o zkouškách/předmětech/učitelích

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyhledávám aktivně, většina vyplyne sama z rozhovoru se známým, který jsme zahájili jiným tématem.8151,27 %51,27 %  
Vyhledávám aktivně.6641,77 %41,77 %  
Nevyhledávám aktivně, většinu vyslechnu mimoděk, od dvojice bavící se vedle mě.106,33 %6,33 %  
Nevyhledávám a mimoděk vyslechnu jen nerad.10,63 %0,63 %  

Graf

25. Ovlivňují příběhy o učitelích/zkouškách/předmětech Vaše chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13484,81 %84,81 %  
ne2415,19 %15,19 %  

Graf

26. Ovlivňují příběhy obecně Vaše chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10667,09 %67,09 %  
ne5232,91 %32,91 %  

Graf

27. Jednou jsem vyslechl/a příběh, který natrvalo změnil můj přístup ke studiu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 28, neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13686,08 %86,08 %  
ano2213,92 %13,92 %  

Graf

28. Kdo ho vyprávěl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kolega student1359,09 %8,23 %  
přítel/přítelkyně313,64 %1,9 %  
někdo jiný29,09 %1,27 %  
pedagog29,09 %1,27 %  
rodič14,55 %0,63 %  
kolega v práci14,55 %0,63 %  

Graf

29. Pomohl Vám příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12277,22 %77,22 %  
ne3622,78 %22,78 %  

Graf

30. Stalo se Vám již to, že příběh, který jste vyslechl/a, změnil Váš přístup k problému, a vedlo to k úspěchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11270,89 %70,89 %  
ne4629,11 %29,11 %  

Graf

31. Zažili jste již někdy, že to, co bylo řečeno v příběhu, nefungovalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 32, neotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12277,22 %77,22 %  
ne3622,78 %22,78 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu dle mého názoru bylo to, že vypravěč

32. Byl starší student bavící se vyplašeností nováčků, neřekl pravdu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4234,43 %26,58 %  
spíše nesouhlasím4133,61 %25,95 %  
nevím1713,93 %10,76 %  
spíše souhlasím1512,3 %9,49 %  
souhlasím75,74 %4,43 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu dle mého názoru bylo to, že vypravěč

33. Přibarvil příběh tak, aby byl vtipnější a zajímavější

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5242,62 %32,91 %  
nesouhlasím2520,49 %15,82 %  
spíše nesouhlasím1713,93 %10,76 %  
nevím1411,48 %8,86 %  
souhlasím1411,48 %8,86 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu dle mého názoru bylo to, že vypravěč

34. Přibarvil příběh tak, aby z něj vyšel jako oběť

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5040,98 %31,65 %  
souhlasím2016,39 %12,66 %  
spíše nesouhlasím2016,39 %12,66 %  
nesouhlasím1713,93 %10,76 %  
nevím1512,3 %9,49 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu dle mého názoru bylo to, že vypravěč

35. Neměl znalost pro zkoušku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5444,26 %34,18 %  
souhlasím3327,05 %20,89 %  
nevím2218,03 %13,92 %  
spíše nesouhlasím86,56 %5,06 %  
nesouhlasím54,1 %3,16 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu dle mého názoru bylo to, že vypravěč

36. Udělal jinou chybu při komunikaci s učitelem, než kterou zmínil

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5444,26 %34,18 %  
nevím3528,69 %22,15 %  
spíše nesouhlasím129,84 %7,59 %  
souhlasím129,84 %7,59 %  
nesouhlasím97,38 %5,7 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu dle mého názoru bylo to, že vypravěč

37. Učitel se v kontaktu s vypravěčem choval jinak, než v kontaktu se mnou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5444,26 %34,18 %  
souhlasím2923,77 %18,35 %  
nevím2419,67 %15,19 %  
spíše nesouhlasím108,2 %6,33 %  
nesouhlasím54,1 %3,16 %  

Graf

38. Většina příběhů pro mě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
funguje10868,35 %68,35 %  
nefunguje5031,65 %31,65 %  

Graf

39. Příběhy ze školního prostředí před „použitím“ verifikuji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 40, neotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10163,92 %63,92 %  
ne5736,08 %36,08 %  

Graf

K verifikaci poslouží

40. jiný kolega student

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5150,5 %32,28 %  
souhlasím4241,58 %26,58 %  
nevím32,97 %1,9 %  
spíše nesouhlasím32,97 %1,9 %  
nesouhlasím21,98 %1,27 %  

Graf

K verifikaci poslouží

41. spolubydlící

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3029,7 %18,99 %  
spíše souhlasím2120,79 %13,29 %  
nevím1918,81 %12,03 %  
spíše nesouhlasím1615,84 %10,13 %  
souhlasím1514,85 %9,49 %  

Graf

K verifikaci poslouží

42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3534,65 %22,15 %  
spíše souhlasím2524,75 %15,82 %  
spíše nesouhlasím1716,83 %10,76 %  
souhlasím1413,86 %8,86 %  
nevím109,9 %6,33 %  

Graf

K verifikaci poslouží

43. kolega student, který zkoušku/předmět již absolvoval.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5756,44 %36,08 %  
spíše souhlasím4140,59 %25,95 %  
spíše nesouhlasím21,98 %1,27 %  
nesouhlasím10,99 %0,63 %  

Graf

K verifikaci poslouží

44. studijní oddělení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5251,49 %32,91 %  
spíše nesouhlasím2726,73 %17,09 %  
spíše souhlasím109,9 %6,33 %  
nevím76,93 %4,43 %  
souhlasím54,95 %3,16 %  

Graf

K verifikaci poslouží

45. sekretariáty kateder

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6463,37 %40,51 %  
spíše nesouhlasím2019,8 %12,66 %  
nevím87,92 %5,06 %  
spíše souhlasím87,92 %5,06 %  
souhlasím10,99 %0,63 %  

Graf

K verifikaci poslouží

46. pedagog

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3130,69 %19,62 %  
spíše nesouhlasím2524,75 %15,82 %  
spíše souhlasím2322,77 %14,56 %  
nevím1110,89 %6,96 %  
souhlasím1110,89 %6,96 %  

Graf

K verifikaci poslouží

47. rodič nebo někdo z příbuzných a známých

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4746,53 %29,75 %  
spíše nesouhlasím2221,78 %13,92 %  
spíše souhlasím1817,82 %11,39 %  
nevím98,91 %5,7 %  
souhlasím54,95 %3,16 %  

Graf

K verifikaci poslouží

48. stránky VŠE a ISIS/FSE a STAG/ atd.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4645,54 %29,11 %  
spíše souhlasím1918,81 %12,03 %  
spíše nesouhlasím1413,86 %8,86 %  
nevím1211,88 %7,59 %  
souhlasím109,9 %6,33 %  

Graf

K verifikaci poslouží

49. nikdo

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5756,44 %36,08 %  
nevím1817,82 %11,39 %  
spíše nesouhlasím1514,85 %9,49 %  
spíše souhlasím87,92 %5,06 %  
souhlasím32,97 %1,9 %  

Graf

50. Neverifikuji (rovnou beru jako pravdivé) příběhy, které vypráví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kolega student, který zkoušku/předmět již absolvoval9358,86 %58,86 %  
pedagog5635,44 %35,44 %  
studijní oddělení3522,15 %22,15 %  
ani jedna z možností, verifikuji každý příběh3522,15 %22,15 %  
rodič nebo někdo z příbuzných nebo známých, kdo moji školu absolvovali 3119,62 %19,62 %  
sekretariáty kateder2616,46 %16,46 %  
stránky VŠE a ISIS/ stránky FSE a STAG/ atd. 2616,46 %16,46 %  
kolega student 2515,82 %15,82 %  
spolubydlící2012,66 %12,66 %  
studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol1912,03 %12,03 %  
studentský časopis138,23 %8,23 %  
tisk a média mimo VŠE/FSE/Policejní akademii95,7 %5,7 %  

Graf

51. Studentovi-vypravěči začnu důvěřovat ve chvíli, kdy zjistím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znám studenta již delší dobu, je to můj známý13384,18 %84,18 %  
Student je ve studiu dál, než já2113,29 %13,29 %  
Studenta doporučil můj známý21,27 %1,27 %  
Student má upravený zevnějšek 21,27 %1,27 %  

Graf

52. Dávám přednost příběhům, které vyprávějí studenti ve chvíli, kdy opustí zkušební místnost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9761,39 %61,39 %  
ne6138,61 %38,61 %  

Graf

53. Často oslovím neznámého studenta, např. na chodbě školy (se žádostí o drobnou informaci – číslo místnosti, čas, atp.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12377,85 %77,85 %  
ano3522,15 %22,15 %  

Graf

54. Často navážeme rozhovorem, který příběh o zkoušce/ učiteli/předmětu obsahuje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8755,06 %55,06 %  
ne7144,94 %44,94 %  

Graf

55. Pokud aktivně hledám určitý příběh, najdu ho u:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prvního tipovaného zdroje 7547,47 %47,47 %  
Zdroje, na který mě ten první odkázal6037,97 %37,97 %  
Ještě dál127,59 %7,59 %  
Zdroje, na který mě odkázal druhý zdroj116,96 %6,96 %  

Graf

56. Dávám přednost příběhům, které vyprávějí služebně a věkově starší spolupracovníci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9157,59 %57,59 %  
ne6742,41 %42,41 %  

Graf

57. Jsem-li odkázán na studenta, kterého neznám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebojím se ho oslovit, oslovím ho.8151,27 %51,27 %  
Neoslovím ho, mám ostych5232,91 %32,91 %  
Neoslovím ho, nedůvěřuji mu2515,82 %15,82 %  

Graf

58. Příběh o zkoušce začnu hledat ve chvíli, když:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem před prvním pokusem 12277,22 %77,22 %  
Jsem před druhým pokusem1811,39 %11,39 %  
nikdy127,59 %7,59 %  
Jsem před třetím pokusem63,8 %3,8 %  

Graf

59. Kdybych se dozvěděl, že větší šanci u zkoušky mám, pokud budu mít např. nové černé boty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přizpůsobil bych se, koupil bych si nové černé boty.7950 %50 %  
Nepřizpůsobil bych se, vzal bych si boty, které už mám.7950 %50 %  

Graf

60. Nejčastější způsob komunikace příběhů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně13082,28 %82,28 %  
přes internetový portál2213,92 %13,92 %  
po mailu31,9 %1,9 %  
po telefonu31,9 %1,9 %  

Graf

61. Více příběhů, ze kterých se poučím, lze načerpat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o přestávku13283,54 %83,54 %  
o přednášku2616,46 %16,46 %  

Graf

62. Nejvíce příběhů, ze kterých se poučím, lze načerpat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při pití (v hospodě a jiných podnicích)8855,7 %55,7 %  
Při jídle (menza, koleje, restaurace)7044,3 %44,3 %  

Graf

63. Poučné příběhy lze načerpat i rozhovorem se studentem v knihovně VŠ

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10264,56 %64,56 %  
ne5635,44 %35,44 %  

Graf

64. Poučné příběhy na kolejích vyměňuji především

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se spolubydlícím(i)10264,56 %64,56 %  
mimo spolubydlící5635,44 %35,44 %  

Graf

65. Poučné příběhy čerpám mj. na portálu Borec/jiných studentských hodnotících portálech

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10566,46 %66,46 %  
ano5333,54 %33,54 %  

Graf

66. Více příběhů, ze kterých se poučím, načerpám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na chodbách školy s možností sezení8251,9 %51,9 %  
na chodbách školy ve stoje7648,1 %48,1 %  

Graf

67. Já sám příběhy o pedagozích/zkouškách/předmětech vyprávím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13887,34 %87,34 %  
ne2012,66 %12,66 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

68. Abych sdělil všechno, co už o zkoušce/předmětu vím (maximum).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8654,43 %54,43 %  
spíše souhlasím5836,71 %36,71 %  
spíše nesouhlasím74,43 %4,43 %  
nevím42,53 %2,53 %  
nesouhlasím31,9 %1,9 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

69. Abych kolegu varoval před nesnázemi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9560,13 %60,13 %  
spíše souhlasím5635,44 %35,44 %  
spíše nesouhlasím31,9 %1,9 %  
nevím21,27 %1,27 %  
nesouhlasím21,27 %1,27 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

70. Abych kolegu pobavil

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5534,81 %34,81 %  
souhlasím5031,65 %31,65 %  
spíše nesouhlasím3018,99 %18,99 %  
nesouhlasím127,59 %7,59 %  
nevím116,96 %6,96 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

71. Abych se udělal zajímavějším

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5736,08 %36,08 %  
nesouhlasím5434,18 %34,18 %  
spíše souhlasím2717,09 %17,09 %  
nevím148,86 %8,86 %  
souhlasím63,8 %3,8 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

72. Abych se pochlubil úspěchem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5232,91 %32,91 %  
spíše souhlasím4427,85 %27,85 %  
nesouhlasím3320,89 %20,89 %  
souhlasím1610,13 %10,13 %  
nevím138,23 %8,23 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

73. abych si ulevil

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6339,87 %39,87 %  
souhlasím4427,85 %27,85 %  
spíše nesouhlasím2213,92 %13,92 %  
nesouhlasím1710,76 %10,76 %  
nevím127,59 %7,59 %  

Graf

74. Jaký mívá Vaše vyprávění efekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, efekt neznám9862,03 %62,03 %  
Kolega u zkoušky/v předmětu většinou uspěje5333,54 %33,54 %  
Kolega u zkoušky/v předmětu vždycky uspěje63,8 %3,8 %  
Kolega se mými radami neřídí42,53 %2,53 %  

Graf

75. Obor studia na VŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomický6138,61 %38,61 %  
humanitní3924,68 %24,68 %  
přírodní vědy2314,56 %14,56 %  
sociálně-právní2012,66 %12,66 %  
technický159,49 %9,49 %  

Graf

76. Ročník studia (= celkově strávený počet let studia na VŠ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23119,62 %19,62 %  
33119,62 %19,62 %  
53018,99 %18,99 %  
13018,99 %18,99 %  
42314,56 %14,56 %  
6106,33 %6,33 %  
731,9 %1,9 %  

Graf

77. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12579,11 %79,11 %  
muž3320,89 %20,89 %  

Graf

78. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-247245,57 %45,57 %  
19-216037,97 %37,97 %  
25-271811,39 %11,39 %  
30 a více53,16 %3,16 %  
28-3031,9 %1,9 %  

Graf

79. Forma současného studia

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční14491,14 %91,14 %  
kombinovaná, atp. (dálkař)148,86 %8,86 %  

Graf

80. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12679,75 %79,75 %  
muž3220,25 %20,25 %  

Graf

81. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-247044,3 %44,3 %  
19-216239,24 %39,24 %  
25-271710,76 %10,76 %  
30 a více63,8 %3,8 %  
28-3031,9 %1,9 %  

Graf

82. Jméno VŠ

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UK2720,3 %17,09 %  
VŠE1914,29 %12,03 %  
MU1712,78 %10,76 %  
ZČU129,02 %7,59 %  
UPOL129,02 %7,59 %  
ČZU107,52 %6,33 %  
UJEP96,77 %5,7 %  
UTB75,26 %4,43 %  
ČVUT64,51 %3,8 %  
UHK53,76 %3,16 %  
MendelU43,01 %2,53 %  
JČU32,26 %1,9 %  
TUL10,75 %0,63 %  
FSE UJEP10,75 %0,63 %  

Graf

83. Pomohl Vám negativní příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4072,73 %25,32 %  
ne1527,27 %9,49 %  

Graf

84. Pomohl Vám pozitivní příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4683,64 %29,11 %  
ne916,36 %5,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 23 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních

 • odpověď nesouhlasím:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 9. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních.
 • odpověď nevím:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních.
 • odpověď spíše nesouhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 9. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních.
 • odpověď spíše souhlasím:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 9. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních.

8. U nás ve škole převažují příběhy

 • odpověď negativní (o neúspěchu):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 33. Přibarvil příběh tak, aby byl vtipnější a zajímavější

9. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 7. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních
 • odpověď nevím:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních
 • odpověď spíše nesouhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 7. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních

12. Příběhy o úspěchu někoho jiného vyprávím

 • odpověď jen zřídka:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 13. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 13. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 13. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 14. Když jde o úspěch někoho z rodiny
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 14. Když jde o úspěch někoho z rodiny
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 14. Když jde o úspěch někoho z rodiny
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. Když chci vyvrátit fámu o jednání učitele u zkoušky nebo v předmětu
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 15. Když chci vyvrátit fámu o jednání učitele u zkoušky nebo v předmětu
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Když jde o úspěch nějakého studijního týmu
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Když jde o úspěch nějakého studijního týmu
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 16. Když jde o úspěch nějakého studijního týmu
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 16. Když jde o úspěch nějakého studijního týmu

15. Když chci vyvrátit fámu o jednání učitele u zkoušky nebo v předmětu

 • odpověď souhlasím:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Když jde o úspěch nějakého studijního týmu

27. Jednou jsem vyslechl/a příběh, který natrvalo změnil můj přístup ke studiu.

 • odpověď ano:
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolega student na otázku 28. Kdo ho vyprávěl?

39. Příběhy ze školního prostředí před „použitím“ verifikuji.

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 40. jiný kolega student
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 40. jiný kolega student
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 41. spolubydlící
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 41. spolubydlící
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 41. spolubydlící
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 41. spolubydlící
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 41. spolubydlící
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 43. kolega student, který zkoušku/předmět již absolvoval.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 43. kolega student, který zkoušku/předmět již absolvoval.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 44. studijní oddělení
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 44. studijní oddělení
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 44. studijní oddělení
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 45. sekretariáty kateder
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 45. sekretariáty kateder
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 46. pedagog
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 46. pedagog
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 46. pedagog
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 46. pedagog
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 46. pedagog
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 47. rodič nebo někdo z příbuzných a známých
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 47. rodič nebo někdo z příbuzných a známých
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 47. rodič nebo někdo z příbuzných a známých
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 48. stránky VŠE a ISIS/FSE a STAG/ atd.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 48. stránky VŠE a ISIS/FSE a STAG/ atd.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 48. stránky VŠE a ISIS/FSE a STAG/ atd.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 48. stránky VŠE a ISIS/FSE a STAG/ atd.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 48. stránky VŠE a ISIS/FSE a STAG/ atd.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 49. nikdo
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 49. nikdo
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 49. nikdo

40. jiný kolega student

 • odpověď souhlasím:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 41. spolubydlící
 • odpověď spíše souhlasím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 46. pedagog

43. kolega student, který zkoušku/předmět již absolvoval.

 • odpověď souhlasím:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 41. spolubydlící
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 40. jiný kolega student
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol

45. sekretariáty kateder

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 46. pedagog
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 44. studijní oddělení
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 48. stránky VŠE a ISIS/FSE a STAG/ atd.

54. Často navážeme rozhovorem, který příběh o zkoušce/ učiteli/předmětu obsahuje.

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 58. Příběh o zkoušce začnu hledat ve chvíli, když:

56. Dávám přednost příběhům, které vyprávějí služebně a věkově starší spolupracovníci.

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student je ve studiu dál, než já na otázku 51. Studentovi-vypravěči začnu důvěřovat ve chvíli, kdy zjistím:

63. Poučné příběhy lze načerpat i rozhovorem se studentem v knihovně VŠ

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 48. stránky VŠE a ISIS/FSE a STAG/ atd.

64. Poučné příběhy na kolejích vyměňuji především

 • odpověď se spolubydlícím(i):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyhledávám aktivně, většinu vyslechnu mimoděk, od dvojice bavící se vedle mě. na otázku 24. Příběhy o zkouškách/předmětech/učitelích
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 46. pedagog
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spolubydlící na otázku 50. Neverifikuji (rovnou beru jako pravdivé) příběhy, které vypráví
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi UPOL na otázku 82. Jméno VŠ

65. Poučné příběhy čerpám mj. na portálu Borec/jiných studentských hodnotících portálech

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi UPOL na otázku 82. Jméno VŠ

68. Abych sdělil všechno, co už o zkoušce/předmětu vím (maximum).

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol

69. Abych kolegu varoval před nesnázemi

 • odpověď souhlasím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 68. Abych sdělil všechno, co už o zkoušce/předmětu vím (maximum).

71. Abych se udělal zajímavějším

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 70. Abych kolegu pobavil

77. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 80. Pohlaví

78. Věk

 • odpověď 19-21:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-21 na otázku 81. Věk
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 76. Ročník studia (= celkově strávený počet let studia na VŠ)
 • odpověď 22-24:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 22-24 na otázku 81. Věk
 • odpověď 25-27:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25-27 na otázku 81. Věk

80. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 77. Pohlaví

81. Věk

 • odpověď 19-21:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-21 na otázku 78. Věk
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 76. Ročník studia (= celkově strávený počet let studia na VŠ)
 • odpověď 22-24:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 22-24 na otázku 78. Věk
 • odpověď 25-27:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25-27 na otázku 78. Věk

84. Pomohl Vám pozitivní příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 83. Pomohl Vám negativní příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slovo "příběh" mi na prvním místě evokuje (připomene) slovo

2. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech s pedagogy?

3. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech s předměty?

4. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech se studiem na zkoušky?

5. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech s průběhem zkoušky?

6. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy jiných studentů?

7. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních

8. U nás ve škole převažují příběhy

9. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních.

10. I když se v příběhu dozvím o chybě/neúspěchu někoho druhého, často se nepoučím.

11. Příběhy o svém úspěchu vyprávím

12. Příběhy o úspěchu někoho jiného vyprávím

13. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc

14. Když jde o úspěch někoho z rodiny

15. Když chci vyvrátit fámu o jednání učitele u zkoušky nebo v předmětu

16. Když jde o úspěch nějakého studijního týmu

17. Příběhy o svém neúspěchu ve škole vyprávím

23. Příběhy o neúspěchu někoho druhého ve škole vyprávím

24. Příběhy o zkouškách/předmětech/učitelích

25. Ovlivňují příběhy o učitelích/zkouškách/předmětech Vaše chování?

26. Ovlivňují příběhy obecně Vaše chování?

27. Jednou jsem vyslechl/a příběh, který natrvalo změnil můj přístup ke studiu.

28. Kdo ho vyprávěl?

29. Pomohl Vám příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

30. Stalo se Vám již to, že příběh, který jste vyslechl/a, změnil Váš přístup k problému, a vedlo to k úspěchu?

31. Zažili jste již někdy, že to, co bylo řečeno v příběhu, nefungovalo?

32. Byl starší student bavící se vyplašeností nováčků, neřekl pravdu

33. Přibarvil příběh tak, aby byl vtipnější a zajímavější

34. Přibarvil příběh tak, aby z něj vyšel jako oběť

35. Neměl znalost pro zkoušku

36. Udělal jinou chybu při komunikaci s učitelem, než kterou zmínil

37. Učitel se v kontaktu s vypravěčem choval jinak, než v kontaktu se mnou

38. Většina příběhů pro mě

39. Příběhy ze školního prostředí před „použitím“ verifikuji.

40. jiný kolega student

41. spolubydlící

42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol

43. kolega student, který zkoušku/předmět již absolvoval.

44. studijní oddělení

45. sekretariáty kateder

46. pedagog

47. rodič nebo někdo z příbuzných a známých

48. stránky VŠE a ISIS/FSE a STAG/ atd.

49. nikdo

50. Neverifikuji (rovnou beru jako pravdivé) příběhy, které vypráví

51. Studentovi-vypravěči začnu důvěřovat ve chvíli, kdy zjistím:

52. Dávám přednost příběhům, které vyprávějí studenti ve chvíli, kdy opustí zkušební místnost.

53. Často oslovím neznámého studenta, např. na chodbě školy (se žádostí o drobnou informaci – číslo místnosti, čas, atp.)

54. Často navážeme rozhovorem, který příběh o zkoušce/ učiteli/předmětu obsahuje.

55. Pokud aktivně hledám určitý příběh, najdu ho u:

56. Dávám přednost příběhům, které vyprávějí služebně a věkově starší spolupracovníci.

57. Jsem-li odkázán na studenta, kterého neznám:

58. Příběh o zkoušce začnu hledat ve chvíli, když:

59. Kdybych se dozvěděl, že větší šanci u zkoušky mám, pokud budu mít např. nové černé boty:

60. Nejčastější způsob komunikace příběhů

61. Více příběhů, ze kterých se poučím, lze načerpat

62. Nejvíce příběhů, ze kterých se poučím, lze načerpat

63. Poučné příběhy lze načerpat i rozhovorem se studentem v knihovně VŠ

64. Poučné příběhy na kolejích vyměňuji především

65. Poučné příběhy čerpám mj. na portálu Borec/jiných studentských hodnotících portálech

66. Více příběhů, ze kterých se poučím, načerpám

67. Já sám příběhy o pedagozích/zkouškách/předmětech vyprávím

68. Abych sdělil všechno, co už o zkoušce/předmětu vím (maximum).

69. Abych kolegu varoval před nesnázemi

70. Abych kolegu pobavil

71. Abych se udělal zajímavějším

72. Abych se pochlubil úspěchem

73. abych si ulevil

74. Jaký mívá Vaše vyprávění efekt?

75. Obor studia na VŠ

76. Ročník studia (= celkově strávený počet let studia na VŠ)

77. Pohlaví

78. Věk

79. Forma současného studia

80. Pohlaví

81. Věk

82. Jméno VŠ

83. Pomohl Vám negativní příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

84. Pomohl Vám pozitivní příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slovo "příběh" mi na prvním místě evokuje (připomene) slovo

2. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech s pedagogy?

3. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech s předměty?

4. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech se studiem na zkoušky?

5. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy o svých zkušenostech s průběhem zkoušky?

6. Vyprávíte si s kolegy studenty příběhy jiných studentů?

7. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních

8. U nás ve škole převažují příběhy

9. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních.

10. I když se v příběhu dozvím o chybě/neúspěchu někoho druhého, často se nepoučím.

11. Příběhy o svém úspěchu vyprávím

12. Příběhy o úspěchu někoho jiného vyprávím

13. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc

14. Když jde o úspěch někoho z rodiny

15. Když chci vyvrátit fámu o jednání učitele u zkoušky nebo v předmětu

16. Když jde o úspěch nějakého studijního týmu

17. Příběhy o svém neúspěchu ve škole vyprávím

23. Příběhy o neúspěchu někoho druhého ve škole vyprávím

24. Příběhy o zkouškách/předmětech/učitelích

25. Ovlivňují příběhy o učitelích/zkouškách/předmětech Vaše chování?

26. Ovlivňují příběhy obecně Vaše chování?

27. Jednou jsem vyslechl/a příběh, který natrvalo změnil můj přístup ke studiu.

28. Kdo ho vyprávěl?

29. Pomohl Vám příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

30. Stalo se Vám již to, že příběh, který jste vyslechl/a, změnil Váš přístup k problému, a vedlo to k úspěchu?

31. Zažili jste již někdy, že to, co bylo řečeno v příběhu, nefungovalo?

32. Byl starší student bavící se vyplašeností nováčků, neřekl pravdu

33. Přibarvil příběh tak, aby byl vtipnější a zajímavější

34. Přibarvil příběh tak, aby z něj vyšel jako oběť

35. Neměl znalost pro zkoušku

36. Udělal jinou chybu při komunikaci s učitelem, než kterou zmínil

37. Učitel se v kontaktu s vypravěčem choval jinak, než v kontaktu se mnou

38. Většina příběhů pro mě

39. Příběhy ze školního prostředí před „použitím“ verifikuji.

40. jiný kolega student

41. spolubydlící

42. studentský portál Borec/jiné studentské hodnotící portály ostatních škol

43. kolega student, který zkoušku/předmět již absolvoval.

44. studijní oddělení

45. sekretariáty kateder

46. pedagog

47. rodič nebo někdo z příbuzných a známých

48. stránky VŠE a ISIS/FSE a STAG/ atd.

49. nikdo

50. Neverifikuji (rovnou beru jako pravdivé) příběhy, které vypráví

51. Studentovi-vypravěči začnu důvěřovat ve chvíli, kdy zjistím:

52. Dávám přednost příběhům, které vyprávějí studenti ve chvíli, kdy opustí zkušební místnost.

53. Často oslovím neznámého studenta, např. na chodbě školy (se žádostí o drobnou informaci – číslo místnosti, čas, atp.)

54. Často navážeme rozhovorem, který příběh o zkoušce/ učiteli/předmětu obsahuje.

55. Pokud aktivně hledám určitý příběh, najdu ho u:

56. Dávám přednost příběhům, které vyprávějí služebně a věkově starší spolupracovníci.

57. Jsem-li odkázán na studenta, kterého neznám:

58. Příběh o zkoušce začnu hledat ve chvíli, když:

59. Kdybych se dozvěděl, že větší šanci u zkoušky mám, pokud budu mít např. nové černé boty:

60. Nejčastější způsob komunikace příběhů

61. Více příběhů, ze kterých se poučím, lze načerpat

62. Nejvíce příběhů, ze kterých se poučím, lze načerpat

63. Poučné příběhy lze načerpat i rozhovorem se studentem v knihovně VŠ

64. Poučné příběhy na kolejích vyměňuji především

65. Poučné příběhy čerpám mj. na portálu Borec/jiných studentských hodnotících portálech

66. Více příběhů, ze kterých se poučím, načerpám

67. Já sám příběhy o pedagozích/zkouškách/předmětech vyprávím

68. Abych sdělil všechno, co už o zkoušce/předmětu vím (maximum).

69. Abych kolegu varoval před nesnázemi

70. Abych kolegu pobavil

71. Abych se udělal zajímavějším

72. Abych se pochlubil úspěchem

73. abych si ulevil

74. Jaký mívá Vaše vyprávění efekt?

75. Obor studia na VŠ

76. Ročník studia (= celkově strávený počet let studia na VŠ)

77. Pohlaví

78. Věk

79. Forma současného studia

80. Pohlaví

81. Věk

82. Jméno VŠ

83. Pomohl Vám negativní příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

84. Pomohl Vám pozitivní příběh, který Vám někdo vyprávěl, uspět u zkoušky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ryšánková, Š.příběhy - pro studenty VŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16366-2-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.