Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > příběhy - pro pracující

příběhy - pro pracující

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Štěpánka Ryšánková
Šetření:13. 06. 2011 - 30. 09. 2011
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):85 / 66.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážený respondente, dotazník mi pomůže vypracovat disertační práci na téma Storytelling (vyprávění příběhů) v akademické sféře. Cílem dále uvedeného dotazníku je ověřit hypotézy: 1) pomocí příběhu dochází k přenosu znalosti, 2) pomocí příběhu dochází k přenosu tacitní znalosti. Bude provedeno srovnání výsledků ze studentského prostředí s výsledky z firemní praxe. Vyplnění dotazníku zabere cca 15 minut. Výsledky dotazníku jsou nastaveny jako veřejné, po skončení průzkumu se s nimi můžete seznámit. Za připomínky k dotazníku předem Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Slovo "příběh" mi na prvním místě evokuje (připomene) slovo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkušenost2939,19 %39,19 %  
ponaučení2432,43 %32,43 %  
informace1621,62 %21,62 %  
vědomost34,05 %4,05 %  
znalost22,7 %2,7 %  

Graf

2. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech se svými vedoucími?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7094,59 %94,59 %  
ne45,41 %5,41 %  

Graf

3. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech s pracovními úkoly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6993,24 %93,24 %  
ne56,76 %6,76 %  

Graf

4. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech s pracovními nástroji (vč. počítačů)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6689,19 %89,19 %  
ne810,81 %10,81 %  

Graf

5. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech s ostatními kolegy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6689,19 %89,19 %  
ne810,81 %10,81 %  

Graf

6. V komunikaci u nás v práci převažují příběhy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní (o úspěchu)3952,7 %52,7 %  
negativní (o neúspěchu)3547,3 %47,3 %  

Graf

7. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3344,59 %44,59 %  
spíše souhlasím1520,27 %20,27 %  
nevím1114,86 %14,86 %  
nesouhlasím1013,51 %13,51 %  
souhlasím56,76 %6,76 %  

Graf

8. I když se z příběhu dozvím o chybě/neúspěchu někoho jiného, často se nepoučím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2939,19 %39,19 %  
spíše souhlasím2128,38 %28,38 %  
nevím1418,92 %18,92 %  
nesouhlasím56,76 %6,76 %  
souhlasím56,76 %6,76 %  

Graf

9. Příběhy o svém úspěchu vyprávím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen zřídka, pokud mě to má někde prezentovat2736,49 %36,49 %  
jen zřídka2533,78 %33,78 %  
rád a často2229,73 %29,73 %  

Graf

10. Příběhy o úspěchu někoho jiného vyprávím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rád a častootázka č. 16, jen zřídkaotázka č. 11, vůbecotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rád a často3952,7 %52,7 %  
jen zřídka3344,59 %44,59 %  
vůbec22,7 %2,7 %  

Graf

Kdy přesto příběh o úspěchu někoho jiného v práci vyprávíte?

11. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1133,33 %14,86 %  
spíše nesouhlasím927,27 %12,16 %  
nevím618,18 %8,11 %  
nesouhlasím412,12 %5,41 %  
souhlasím39,09 %4,05 %  

Graf

Pokud 10 jen zřídka: Kdy přesto příběh o úspěchu někoho jiného v práci vyprávíte?

12. Když jde o úspěch mého podřízeného

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1134,38 %14,86 %  
nevím1031,25 %13,51 %  
souhlasím412,5 %5,41 %  
nesouhlasím412,5 %5,41 %  
spíše nesouhlasím39,38 %4,05 %  

Graf

Kdy přesto příběh o úspěchu někoho jiného v práci vyprávíte?

13. Když jde o úspěch někoho z rodiny

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1545,45 %20,27 %  
souhlasím927,27 %12,16 %  
nevím39,09 %4,05 %  
nesouhlasím39,09 %4,05 %  
spíše nesouhlasím39,09 %4,05 %  

Graf

Pokud 10 jen zřídka: Kdy přesto příběh o úspěchu někoho jiného v práci vyprávíte?

14. Když jde o úspěch mého nadřízeného

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím932,14 %12,16 %  
nesouhlasím621,43 %8,11 %  
nevím621,43 %8,11 %  
spíše nesouhlasím621,43 %8,11 %  
souhlasím13,57 %1,35 %  

Graf

Kdy přesto příběh o úspěchu někoho jiného v práci vyprávíte?

15. Když jde o úspěch našeho týmu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1854,55 %24,32 %  
souhlasím1030,3 %13,51 %  
nesouhlasím39,09 %4,05 %  
spíše nesouhlasím13,03 %1,35 %  
nevím13,03 %1,35 %  

Graf

16. Příběhy o svém neúspěchu v práci vyprávím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [častootázka č. 22, jen někdy, pokud chci, aby se posluchač poučilotázka č. 22, nikdyotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen někdy, pokud chci, aby se posluchač poučil5472,97 %72,97 %  
často1621,62 %21,62 %  
nikdy45,41 %5,41 %  

Graf

Když nikdy nevyprávíte příběhy o svém neúspěchu: Jaké k tomu máte důvody?

17. Nepovažuji to za radu nebo pomoc druhému

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím250 %2,7 %  
nevím250 %2,7 %  

Graf

Když nikdy nevyprávíte příběhy o svém neúspěchu: Jaké k tomu máte důvody?

18. Nebudu přece ničit svoje image schopného člověka

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím250 %2,7 %  
spíše nesouhlasím125 %1,35 %  
nevím125 %1,35 %  

Graf

Když nikdy nevyprávíte příběhy o svém neúspěchu: Jaké k tomu máte důvody?

19. Ostatní by si mě přestali vážit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím250 %2,7 %  
spíše nesouhlasím125 %1,35 %  
spíše souhlasím125 %1,35 %  

Graf

Když nikdy nevyprávíte příběhy o svém neúspěchu: Jaké k tomu máte důvody?

20. Mně taky nikdo o svých neúspěších nevypráví, tak proč bych to dělal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím250 %2,7 %  
spíše nesouhlasím125 %1,35 %  
souhlasím125 %1,35 %  

Graf

Když nikdy nevyprávíte příběhy o svém neúspěchu: Jaké k tomu máte důvody?

21. Myslím si, že by to nikoho nezajímalo

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím250 %2,7 %  
spíše souhlasím125 %1,35 %  
spíše nesouhlasím125 %1,35 %  

Graf

22. Příběhy o neúspěchu někoho druhého v práci vyprávím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málo, nesluší se to2939,19 %39,19 %  
často, plyne z nich poučení1722,97 %22,97 %  
málo1114,86 %14,86 %  
často, bavíme se jimi810,81 %10,81 %  
často34,05 %4,05 %  
málo, neúspěch se u nás moc nevidí34,05 %4,05 %  
vůbec34,05 %4,05 %  

Graf

23. Nejčastěji jde o neúspěch

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rovnocenného kolegy3141,89 %41,89 %  
můj2331,08 %31,08 %  
našeho týmu912,16 %12,16 %  
mého nadřízeného79,46 %9,46 %  
mého podřízeného34,05 %4,05 %  
někoho z rodiny11,35 %1,35 %  

Graf

Vyplňte pouze, pokud máte zodpovědnost za podřízené

24. Které tvrzení lépe vystihuje Váš postoj?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příběhy o neúspěchu nechám kolovat, protože jsme úspěšná organizace.2252,38 %29,73 %  
Příběhy o neúspěchu kolovat nenechám, protože jsme úspěšná organizace.2047,62 %27,03 %  

Graf

25. Oběh příběhů o neúspěchu u nás firemní kulturou omezován

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není5777,03 %77,03 %  
je1722,97 %22,97 %  

Graf

26. Příběhy o vedoucích/úkolech/kolezích

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyhledávám aktivně, většina vyplyne sama z rozhovoru, který jsme zahájili jiným tématem5574,32 %74,32 %  
nevyhledávám aktivně, většinu vyslechnu mimoděk, od dvojice bavící se v naší kanceláři1114,86 %14,86 %  
nevyhledávám a mimoděk vyslechnu jen nerad68,11 %8,11 %  
vyhledávám aktivně22,7 %2,7 %  

Graf

27. Ovlivňují tyto příběhy Vaše chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3952,7 %52,7 %  
ne3547,3 %47,3 %  

Graf

28. Ovlivňují příběhy obecně Vaše chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4662,16 %62,16 %  
ne2837,84 %37,84 %  

Graf

29. Jednou jsem vyslechl/a příběh, který natrvalo změnil můj přístup k práci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 30, neotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4560,81 %60,81 %  
ano2939,19 %39,19 %  

Graf

30. Kdo ho vyprávěl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kolega v práci1448,28 %18,92 %  
pedagog517,24 %6,76 %  
někdo jiný517,24 %6,76 %  
přítel/přítelkyně310,34 %4,05 %  
rodič13,45 %1,35 %  
kolega student13,45 %1,35 %  

Graf

31. Stalo se Vám již to, že příběh, který jste vyslechl/a, změnil Váš přístup (k problému/úkolu) a vedlo to k úspěchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5168,92 %68,92 %  
ne2331,08 %31,08 %  

Graf

32. Většina příběhů pro mě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
funguje4459,46 %59,46 %  
nefunguje3040,54 %40,54 %  

Graf

33. Zažili jste již někdy, že to, co bylo řečeno v příběhu, nefungovalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 34, neotázka č. 41].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6283,78 %83,78 %  
ne1216,22 %16,22 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu je nejčastěji to, že vypravěč

34. Mi chce uškodit, usiluje o můj neúspěch

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2743,55 %36,49 %  
spíše nesouhlasím1930,65 %25,68 %  
nevím1117,74 %14,86 %  
souhlasím58,06 %6,76 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu je nejčastěji to, že vypravěč

35. Přibarví příběh tak, aby byl zajímavější

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2845,16 %37,84 %  
souhlasím1829,03 %24,32 %  
spíše nesouhlasím711,29 %9,46 %  
nevím69,68 %8,11 %  
nesouhlasím34,84 %4,05 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu je nejčastěji to, že vypravěč

36. Přibarví příběh tak, aby byl vtipnější

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3251,61 %43,24 %  
souhlasím1524,19 %20,27 %  
spíše nesouhlasím914,52 %12,16 %  
nesouhlasím58,06 %6,76 %  
nevím11,61 %1,35 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu je nejčastěji to, že vypravěč

37. Přibarví příběh tak, aby z něj vyšel jako oběť

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2133,87 %28,38 %  
spíše nesouhlasím1524,19 %20,27 %  
nevím1117,74 %14,86 %  
souhlasím914,52 %12,16 %  
nesouhlasím69,68 %8,11 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu je nejčastěji to, že vypravěč

38. Nemá znalost pro správné zvládnutí úkolu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2641,94 %35,14 %  
nevím1524,19 %20,27 %  
souhlasím1016,13 %13,51 %  
spíše nesouhlasím812,9 %10,81 %  
nesouhlasím34,84 %4,05 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu je nejčastěji to, že vypravěč

39. Udělá chybu při komunikaci s manažerem, kterou v příběhu nezmíní

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2337,1 %31,08 %  
nevím2032,26 %27,03 %  
souhlasím1219,35 %16,22 %  
nesouhlasím46,45 %5,41 %  
spíše nesouhlasím34,84 %4,05 %  

Graf

Příčinou nefunkčnosti zkušenosti z příběhu je nejčastěji to, že vypravěč

40. Manažer se v kontaktu s vypravěčem chová jinak, než v kontaktu se mnou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2743,55 %36,49 %  
nevím1829,03 %24,32 %  
souhlasím812,9 %10,81 %  
spíše nesouhlasím58,06 %6,76 %  
nesouhlasím46,45 %5,41 %  

Graf

41. Příběhy od kolegů z pracovního prostředí před „použitím“ verifikuji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 42, neotázka č. 55].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3952,7 %52,7 %  
ne3547,3 %47,3 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

42. pracovní kolega

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2256,41 %29,73 %  
souhlasím1025,64 %13,51 %  
spíše nesouhlasím615,38 %8,11 %  
nevím12,56 %1,35 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

43. manažer

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1743,59 %22,97 %  
spíše nesouhlasím1025,64 %13,51 %  
souhlasím512,82 %6,76 %  
nevím410,26 %5,41 %  
nesouhlasím37,69 %4,05 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

44. kolega, který má za sebou podobný nebo stejný pracovní úkol nebo problém

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2256,41 %29,73 %  
souhlasím1435,9 %18,92 %  
nevím25,13 %2,7 %  
spíše nesouhlasím12,56 %1,35 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

45. známý mimo pracoviště

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1333,33 %17,57 %  
spíše souhlasím923,08 %12,16 %  
nesouhlasím923,08 %12,16 %  
souhlasím512,82 %6,76 %  
nevím37,69 %4,05 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

46. Internetová poradna

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2564,1 %33,78 %  
spíše nesouhlasím512,82 %6,76 %  
spíše souhlasím410,26 %5,41 %  
nevím37,69 %4,05 %  
souhlasím25,13 %2,7 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

47. někdo z rodiny

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1435,9 %18,92 %  
spíše nesouhlasím1128,21 %14,86 %  
spíše souhlasím1025,64 %13,51 %  
souhlasím25,13 %2,7 %  
nevím25,13 %2,7 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

48. psycholog

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2461,54 %32,43 %  
spíše nesouhlasím820,51 %10,81 %  
nevím512,82 %6,76 %  
souhlasím12,56 %1,35 %  
spíše souhlasím12,56 %1,35 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

49. Sekretariát/administrativa firmy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1948,72 %25,68 %  
spíše nesouhlasím717,95 %9,46 %  
nevím717,95 %9,46 %  
spíše souhlasím512,82 %6,76 %  
souhlasím12,56 %1,35 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

50. Odborná literatura

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1538,46 %20,27 %  
souhlasím1333,33 %17,57 %  
nesouhlasím615,38 %8,11 %  
spíše nesouhlasím37,69 %4,05 %  
nevím25,13 %2,7 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

51. odborný poradce/kouč

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1743,59 %22,97 %  
spíše souhlasím1025,64 %13,51 %  
nevím512,82 %6,76 %  
souhlasím410,26 %5,41 %  
spíše nesouhlasím37,69 %4,05 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

52. tisk

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1538,46 %20,27 %  
spíše nesouhlasím1025,64 %13,51 %  
spíše souhlasím615,38 %8,11 %  
nevím512,82 %6,76 %  
souhlasím37,69 %4,05 %  

Graf

K verifikaci (ověření pravdivosti příběhu) poslouží

53. odborný tisk

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1435,9 %18,92 %  
souhlasím1025,64 %13,51 %  
nesouhlasím615,38 %8,11 %  
spíše nesouhlasím512,82 %6,76 %  
nevím410,26 %5,41 %  

Graf

54. Neverifikuji (rovnou beru jako pravdivé) příběhy, které vypráví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedna z odpovědí, verifikuji každý příběh1948,72 %25,68 %  
kolega, který má za sebou podobný nebo stejný pracovní úkol nebo problém 1025,64 %13,51 %  
někdo z rodiny820,51 %10,81 %  
odborný poradce/kouč615,38 %8,11 %  
odborný tisk615,38 %8,11 %  
psycholog410,26 %5,41 %  
známý mimo pracoviště 37,69 %4,05 %  
manažer37,69 %4,05 %  
pracovní kolega12,56 %1,35 %  

Graf

55. Vypravěči začnu důvěřovat ve chvíli, kdy zjistím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znám ho již delší dobu, je to můj známý5574,32 %74,32 %  
Má profesionální zkušenosti ze stejného prostředí, jako já3851,35 %51,35 %  
Má profesionální zkušenosti z jiných prostředí, než já2533,78 %33,78 %  
Je služebně starší, než já1114,86 %14,86 %  
Doporučil ho můj známý912,16 %12,16 %  
Je starší, než já34,05 %4,05 %  
Má upravený zevnějšek 11,35 %1,35 %  

Graf

56. Dávám přednost příběhům, které vyprávějí služebně a věkově starší spolupracovníci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4560,81 %60,81 %  
ano2939,19 %39,19 %  

Graf

57. Často pro hledání zkušenostního příběhu využiji internet.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4459,46 %59,46 %  
ano3040,54 %40,54 %  

Graf

58. Často sám do internetových poraden píšu (vložím příspěvek).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6486,49 %86,49 %  
ano1013,51 %13,51 %  

Graf

59. Píšu vlastní blog.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6790,54 %90,54 %  
ano79,46 %9,46 %  

Graf

60. Pokud aktivně hledám určitý příběh v organizaci, najdu ho u:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prvního tipovaného zdroje3445,95 %45,95 %  
Zdroje, na který mě ten první odkázal2736,49 %36,49 %  
Ještě dál912,16 %12,16 %  
Zdroje, na který mě odkázal druhý zdroj45,41 %5,41 %  

Graf

61. Jsem-li odkázán na pracovníka, kterého neznám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebojím se ho oslovit, oslovím ho.5574,32 %74,32 %  
Neoslovím ho, mám ostych1520,27 %20,27 %  
Neoslovím ho, nedůvěřuji mu45,41 %5,41 %  

Graf

62. Příběh o pracovním úkolu hledám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy, když stojím před novým úkolem2027,03 %27,03 %  
Jen někdy, např. pokud jsem se na úkolu již jednou dopustil chyb1925,68 %25,68 %  
Jen dočasně, např. po povýšení nebo změně, dokud se v nové funkci učím1824,32 %24,32 %  
nikdy79,46 %9,46 %  
Jen někdy, např. když mi hrozí ztráta reputace při nekvalitním provedení úkolu.68,11 %8,11 %  
Jen v krizi, když např. hrozí finanční ztráta, škoda na majetku nebo zdraví34,05 %4,05 %  
Jen když hrozí peněžitý trest/nepřiznání odměny, např. při nesplnění plánu11,35 %1,35 %  

Graf

63. Nejčastější způsob komunikace příběhů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně6283,78 %83,78 %  
přes internetový portál68,11 %8,11 %  
po mailu45,41 %5,41 %  
po telefonu22,7 %2,7 %  

Graf

64. Nejvíce příběhů, ze kterých se poučím, lze načerpat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v práci4459,46 %59,46 %  
po práci3040,54 %40,54 %  

Graf

65. Více poučných příběhů lze načerpat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s možností sezení5472,97 %72,97 %  
ve stoje2027,03 %27,03 %  

Graf

66. Více poučných příběhů lze načerpat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kuchyňce (v kuřárně, ve výtahu, na chodbě u automatu) 4966,22 %66,22 %  
v kanceláři2533,78 %33,78 %  

Graf

67. Více poučných příběhů lze načerpat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při poradě5878,38 %78,38 %  
při poradě manažerů1621,62 %21,62 %  

Graf

68. Více poučných příběhů lze načerpat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při jídle5067,57 %67,57 %  
při práci2432,43 %32,43 %  

Graf

69. Já sám příběhy o vedoucích/kolezích/úkolech vyprávím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 70, neotázka č. 77].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4864,86 %64,86 %  
ne2635,14 %35,14 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

70. Abych sdělil všechno, co už o úkolu vím. (maximum)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2756,25 %36,49 %  
souhlasím1429,17 %18,92 %  
spíše nesouhlasím48,33 %5,41 %  
nesouhlasím24,17 %2,7 %  
nevím12,08 %1,35 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

71. Abych kolegu varoval před nesnázemi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2450 %32,43 %  
souhlasím1939,58 %25,68 %  
nevím24,17 %2,7 %  
spíše nesouhlasím24,17 %2,7 %  
nesouhlasím12,08 %1,35 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

72. Abych kolegu pobavil

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1939,58 %25,68 %  
spíše souhlasím1939,58 %25,68 %  
nevím612,5 %8,11 %  
spíše nesouhlasím36,25 %4,05 %  
nesouhlasím12,08 %1,35 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

73. Abych se pochlubil úspěchem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2654,17 %35,14 %  
spíše nesouhlasím1225 %16,22 %  
souhlasím612,5 %8,11 %  
nesouhlasím24,17 %2,7 %  
nevím24,17 %2,7 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

74. Abych se udělal zajímavějším

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1939,58 %25,68 %  
spíše souhlasím1327,08 %17,57 %  
nesouhlasím612,5 %8,11 %  
souhlasím612,5 %8,11 %  
nevím48,33 %5,41 %  

Graf

S jakým cílem příběhy vyprávíte?

75. abych si ulevil

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2143,75 %28,38 %  
souhlasím1837,5 %24,32 %  
spíše nesouhlasím48,33 %5,41 %  
nevím36,25 %4,05 %  
nesouhlasím24,17 %2,7 %  

Graf

76. Jaký mívá Vaše vyprávění efekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, efekt neznám1939,58 %25,68 %  
Kolega/ové jsou mi za příběh/radu vděční1633,33 %21,62 %  
Kolega při vykonávání úkolu většinou uspěje1531,25 %20,27 %  
Kolega/ové mi za příběh/radu často poděkují918,75 %12,16 %  
Na vyprávění příběhů/sdělování rad závisí moje postavení v organizaci a reputace36,25 %4,05 %  
Kolega se mými radami neřídí24,17 %2,7 %  
Kolega při vykonávání úkolu vždycky uspěje24,17 %2,7 %  

Graf

77. Někdy se vyprávějí příběhy z prostředí firmy staré třeba několik (desítek) let.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5979,73 %79,73 %  
ne1520,27 %20,27 %  

Graf

78. Sektor, ve kterém pracuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby (včetně státní správy, školství, zdravotnictví)4966,22 %66,22 %  
Průmysl (hutnictví, sklářství, strojírenství, chemie, energetika, automobily, potravinářství, textil a oděvy, stavebnictví, elektrotechnika, spotřební zboží)1925,68 %25,68 %  
Věda a výzkum (univerzity, výzkumné ústavy)45,41 %5,41 %  
Zemědělství a těžební průmysl22,7 %2,7 %  

Graf

79. Pracovní zařazení

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

.

....

administrativa

administrativa

administrativa

administrativní pracovník

Asistent managera kanceláře ředitele

asistentka

asistentka

bankovní poradce

CEO

Data Analyst

dělnice

denní manažer

Elektro údržba

financny kontrolor

istruktor

knihkupec

knihovnice

konstrukce

manager

média

metodik sociálních služeb/ vedoucí sociální služby

nebohá pracovní síla

nižší management

obch. manager

odbavení cestujících

odbyt

Operátor ve výrobě

osvč

pedagog

personalista

personalista

pracovník

pracující

prodejce

Prodejce ubytování

psycholog

psychoterapeut; kontaktní pracovník

redaktor

referent

ředitel

sales assistant

skladník/ logistik/ technolog/ řadový pracovník

sociální asistent

sociální pracovník

Specialista komunikace

staniční sestra

střední management

studentka

technik

technik

ttt

účetní

učitel

úředník

vedoucí

vedoucí

vedoucí

vedoucí kanceláře

vedoucí obchodního oddělení

vedoucí pracovník

vedoucí směny

Vedoucí technolog

vedoucí týmu

vedoucí zákaznické kanceláře

vrchní inspekor policie

web development specialist

x

zaměstnanec

zaměstnanec

zdravotní sestra

80. Odpovědnost za podřízené

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám4459,46 %59,46 %  
mám3040,54 %40,54 %  

Graf

81. Počet zaměstnanců ve firmě (velikost firmy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 (malá)3344,59 %44,59 %  
250 a více (velká)2331,08 %31,08 %  
50-250 (střední)1824,32 %24,32 %  

Graf

82. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5270,27 %70,27 %  
muž2229,73 %29,73 %  

Graf

83. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské 4155,41 %55,41 %  
středoškolské a ÚSO (maturita)3243,24 %43,24 %  
základní11,35 %1,35 %  

Graf

84. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-294256,76 %56,76 %  
30-392229,73 %29,73 %  
40-49912,16 %12,16 %  
0-1911,35 %1,35 %  

Graf

85. Služební stáří v aktuální společnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 let2463,16 %32,43 %  
5-10 let718,42 %9,46 %  
10-15 let37,89 %4,05 %  
30 a více let25,26 %2,7 %  
25-30 let12,63 %1,35 %  
15-20 let12,63 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Příběhy o úspěchu někoho jiného vyprávím

 • odpověď jen zřídka:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 11. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Když jde o úspěch mého podřízeného
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 12. Když jde o úspěch mého podřízeného
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 13. Když jde o úspěch někoho z rodiny
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. Když jde o úspěch našeho týmu
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 15. Když jde o úspěch našeho týmu

29. Jednou jsem vyslechl/a příběh, který natrvalo změnil můj přístup k práci.

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolega v práci na otázku 30. Kdo ho vyprávěl?

32. Většina příběhů pro mě

 • odpověď funguje:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolega v práci na otázku 30. Kdo ho vyprávěl?

41. Příběhy od kolegů z pracovního prostředí před „použitím“ verifikuji.

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 42. pracovní kolega
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 42. pracovní kolega
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 43. manažer
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 43. manažer
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 44. kolega, který má za sebou podobný nebo stejný pracovní úkol nebo problém
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 44. kolega, který má za sebou podobný nebo stejný pracovní úkol nebo problém
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 45. známý mimo pracoviště
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 46. Internetová poradna
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 47. někdo z rodiny
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 47. někdo z rodiny
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 47. někdo z rodiny
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 48. psycholog
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 49. Sekretariát/administrativa firmy
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 50. Odborná literatura
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 50. Odborná literatura
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 51. odborný poradce/kouč
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 51. odborný poradce/kouč
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 52. tisk
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 52. tisk
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 53. odborný tisk
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 53. odborný tisk
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ani jedna z odpovědí, verifikuji každý příběh na otázku 54. Neverifikuji (rovnou beru jako pravdivé) příběhy, které vypráví
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolega, který má za sebou podobný nebo stejný pracovní úkol nebo problém na otázku 54. Neverifikuji (rovnou beru jako pravdivé) příběhy, které vypráví

48. psycholog

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 51. odborný poradce/kouč

57. Často pro hledání zkušenostního příběhu využiji internet.

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 12. Když jde o úspěch mého podřízeného

69. Já sám příběhy o vedoucích/kolezích/úkolech vyprávím.

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je služebně starší, než já na otázku 55. Vypravěči začnu důvěřovat ve chvíli, kdy zjistím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 70. Abych sdělil všechno, co už o úkolu vím. (maximum)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 70. Abych sdělil všechno, co už o úkolu vím. (maximum)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 71. Abych kolegu varoval před nesnázemi
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 71. Abych kolegu varoval před nesnázemi
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 72. Abych kolegu pobavil
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 72. Abych kolegu pobavil
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 73. Abych se pochlubil úspěchem
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 73. Abych se pochlubil úspěchem
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 74. Abych se udělal zajímavějším
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 74. Abych se udělal zajímavějším
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 75. abych si ulevil
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 75. abych si ulevil
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kolega při vykonávání úkolu většinou uspěje na otázku 76. Jaký mívá Vaše vyprávění efekt?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kolega/ové jsou mi za příběh/radu vděční na otázku 76. Jaký mívá Vaše vyprávění efekt?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, efekt neznám na otázku 76. Jaký mívá Vaše vyprávění efekt?

70. Abych sdělil všechno, co už o úkolu vím. (maximum)

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je služebně starší, než já na otázku 55. Vypravěči začnu důvěřovat ve chvíli, kdy zjistím:

80. Odpovědnost za podřízené

 • odpověď nemám:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 37. Přibarví příběh tak, aby z něj vyšel jako oběť

84. Věk

 • odpověď 20-29:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je služebně starší, než já na otázku 55. Vypravěči začnu důvěřovat ve chvíli, kdy zjistím:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slovo "příběh" mi na prvním místě evokuje (připomene) slovo

2. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech se svými vedoucími?

3. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech s pracovními úkoly?

4. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech s pracovními nástroji (vč. počítačů)?

5. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech s ostatními kolegy?

6. V komunikaci u nás v práci převažují příběhy

7. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních

8. I když se z příběhu dozvím o chybě/neúspěchu někoho jiného, často se nepoučím

9. Příběhy o svém úspěchu vyprávím

10. Příběhy o úspěchu někoho jiného vyprávím

11. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc

12. Když jde o úspěch mého podřízeného

13. Když jde o úspěch někoho z rodiny

15. Když jde o úspěch našeho týmu

16. Příběhy o svém neúspěchu v práci vyprávím

22. Příběhy o neúspěchu někoho druhého v práci vyprávím

23. Nejčastěji jde o neúspěch

24. Které tvrzení lépe vystihuje Váš postoj?

25. Oběh příběhů o neúspěchu u nás firemní kulturou omezován

26. Příběhy o vedoucích/úkolech/kolezích

27. Ovlivňují tyto příběhy Vaše chování?

28. Ovlivňují příběhy obecně Vaše chování?

29. Jednou jsem vyslechl/a příběh, který natrvalo změnil můj přístup k práci.

30. Kdo ho vyprávěl?

31. Stalo se Vám již to, že příběh, který jste vyslechl/a, změnil Váš přístup (k problému/úkolu) a vedlo to k úspěchu?

32. Většina příběhů pro mě

33. Zažili jste již někdy, že to, co bylo řečeno v příběhu, nefungovalo?

34. Mi chce uškodit, usiluje o můj neúspěch

35. Přibarví příběh tak, aby byl zajímavější

36. Přibarví příběh tak, aby byl vtipnější

37. Přibarví příběh tak, aby z něj vyšel jako oběť

38. Nemá znalost pro správné zvládnutí úkolu

39. Udělá chybu při komunikaci s manažerem, kterou v příběhu nezmíní

40. Manažer se v kontaktu s vypravěčem chová jinak, než v kontaktu se mnou

41. Příběhy od kolegů z pracovního prostředí před „použitím“ verifikuji.

42. pracovní kolega

43. manažer

44. kolega, který má za sebou podobný nebo stejný pracovní úkol nebo problém

45. známý mimo pracoviště

46. Internetová poradna

47. někdo z rodiny

48. psycholog

49. Sekretariát/administrativa firmy

50. Odborná literatura

51. odborný poradce/kouč

52. tisk

53. odborný tisk

54. Neverifikuji (rovnou beru jako pravdivé) příběhy, které vypráví

55. Vypravěči začnu důvěřovat ve chvíli, kdy zjistím:

56. Dávám přednost příběhům, které vyprávějí služebně a věkově starší spolupracovníci.

57. Často pro hledání zkušenostního příběhu využiji internet.

58. Často sám do internetových poraden píšu (vložím příspěvek).

59. Píšu vlastní blog.

60. Pokud aktivně hledám určitý příběh v organizaci, najdu ho u:

61. Jsem-li odkázán na pracovníka, kterého neznám:

62. Příběh o pracovním úkolu hledám:

63. Nejčastější způsob komunikace příběhů

64. Nejvíce příběhů, ze kterých se poučím, lze načerpat

65. Více poučných příběhů lze načerpat

67. Více poučných příběhů lze načerpat

69. Já sám příběhy o vedoucích/kolezích/úkolech vyprávím.

70. Abych sdělil všechno, co už o úkolu vím. (maximum)

71. Abych kolegu varoval před nesnázemi

72. Abych kolegu pobavil

73. Abych se pochlubil úspěchem

74. Abych se udělal zajímavějším

75. abych si ulevil

76. Jaký mívá Vaše vyprávění efekt?

77. Někdy se vyprávějí příběhy z prostředí firmy staré třeba několik (desítek) let.

78. Sektor, ve kterém pracuji

80. Odpovědnost za podřízené

81. Počet zaměstnanců ve firmě (velikost firmy)

82. Pohlaví

83. Vzdělání

84. Věk

85. Služební stáří v aktuální společnosti

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slovo "příběh" mi na prvním místě evokuje (připomene) slovo

2. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech se svými vedoucími?

3. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech s pracovními úkoly?

4. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech s pracovními nástroji (vč. počítačů)?

5. Vyprávíte si s kolegy příběhy o svých zkušenostech s ostatními kolegy?

6. V komunikaci u nás v práci převažují příběhy

7. Snáze se poučím z příběhu o chybě/neúspěchu někoho druhého, než z chyb vlastních

8. I když se z příběhu dozvím o chybě/neúspěchu někoho jiného, často se nepoučím

9. Příběhy o svém úspěchu vyprávím

10. Příběhy o úspěchu někoho jiného vyprávím

11. Když k úspěchu kolegy vedla moje rada nebo pomoc

12. Když jde o úspěch mého podřízeného

13. Když jde o úspěch někoho z rodiny

15. Když jde o úspěch našeho týmu

16. Příběhy o svém neúspěchu v práci vyprávím

22. Příběhy o neúspěchu někoho druhého v práci vyprávím

23. Nejčastěji jde o neúspěch

24. Které tvrzení lépe vystihuje Váš postoj?

25. Oběh příběhů o neúspěchu u nás firemní kulturou omezován

26. Příběhy o vedoucích/úkolech/kolezích

27. Ovlivňují tyto příběhy Vaše chování?

28. Ovlivňují příběhy obecně Vaše chování?

29. Jednou jsem vyslechl/a příběh, který natrvalo změnil můj přístup k práci.

30. Kdo ho vyprávěl?

31. Stalo se Vám již to, že příběh, který jste vyslechl/a, změnil Váš přístup (k problému/úkolu) a vedlo to k úspěchu?

32. Většina příběhů pro mě

33. Zažili jste již někdy, že to, co bylo řečeno v příběhu, nefungovalo?

34. Mi chce uškodit, usiluje o můj neúspěch

35. Přibarví příběh tak, aby byl zajímavější

36. Přibarví příběh tak, aby byl vtipnější

37. Přibarví příběh tak, aby z něj vyšel jako oběť

38. Nemá znalost pro správné zvládnutí úkolu

39. Udělá chybu při komunikaci s manažerem, kterou v příběhu nezmíní

40. Manažer se v kontaktu s vypravěčem chová jinak, než v kontaktu se mnou

41. Příběhy od kolegů z pracovního prostředí před „použitím“ verifikuji.

42. pracovní kolega

43. manažer

44. kolega, který má za sebou podobný nebo stejný pracovní úkol nebo problém

45. známý mimo pracoviště

46. Internetová poradna

47. někdo z rodiny

48. psycholog

49. Sekretariát/administrativa firmy

50. Odborná literatura

51. odborný poradce/kouč

52. tisk

53. odborný tisk

54. Neverifikuji (rovnou beru jako pravdivé) příběhy, které vypráví

55. Vypravěči začnu důvěřovat ve chvíli, kdy zjistím:

56. Dávám přednost příběhům, které vyprávějí služebně a věkově starší spolupracovníci.

57. Často pro hledání zkušenostního příběhu využiji internet.

58. Často sám do internetových poraden píšu (vložím příspěvek).

59. Píšu vlastní blog.

60. Pokud aktivně hledám určitý příběh v organizaci, najdu ho u:

61. Jsem-li odkázán na pracovníka, kterého neznám:

62. Příběh o pracovním úkolu hledám:

63. Nejčastější způsob komunikace příběhů

64. Nejvíce příběhů, ze kterých se poučím, lze načerpat

65. Více poučných příběhů lze načerpat

67. Více poučných příběhů lze načerpat

69. Já sám příběhy o vedoucích/kolezích/úkolech vyprávím.

70. Abych sdělil všechno, co už o úkolu vím. (maximum)

71. Abych kolegu varoval před nesnázemi

72. Abych kolegu pobavil

73. Abych se pochlubil úspěchem

74. Abych se udělal zajímavějším

75. abych si ulevil

76. Jaký mívá Vaše vyprávění efekt?

77. Někdy se vyprávějí příběhy z prostředí firmy staré třeba několik (desítek) let.

78. Sektor, ve kterém pracuji

80. Odpovědnost za podřízené

81. Počet zaměstnanců ve firmě (velikost firmy)

82. Pohlaví

83. Vzdělání

84. Věk

85. Služební stáří v aktuální společnosti

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ryšánková, Š.příběhy - pro pracující (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16366.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.