Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace a přípravek Motilium.

Marketingová komunikace a přípravek Motilium.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Bezděka
Šetření:13. 06. 2011 - 13. 06. 2011
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):11 / 6.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

tato anketa je zaměřena na přípravek Motilium a spotřebitelské povědomí o tomto léčivém přípravku. 

 

Za vyplnění velice děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Znáte léčivý přípravek Motilium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3256,14 %56,14 %  
Ne2543,86 %43,86 %  

Graf

2. Použil/a jste někdy tento přípravek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 3, Nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1650 %28,07 %  
Ano1546,88 %26,32 %  
Nevím13,13 %1,75 %  

Graf

3. Kde jste se o tomto přípravku dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama2165,63 %36,84 %  
Doporučení od lékaře / lékárníka1546,88 %26,32 %  
Doporučení od známého928,13 %15,79 %  
Z akce zaměřené na propagaci tohoto výrobku - PR společnosti618,75 %10,53 %  
Informace od farmaceutického reprezentanta412,5 %7,02 %  
Nevím26,25 %3,51 %  

Graf

4. Jaká reklama Vás nejvíce oslovila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama v TV1753,13 %29,82 %  
Vnější reklama928,13 %15,79 %  
Reklama v tisku618,75 %10,53 %  

Graf

5. Jak hodnotíte celkově reklamu na Motilium?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1031,25 %17,54 %  
dobrý825 %14,04 %  
výborný825 %14,04 %  
dostatečný515,63 %8,77 %  
nedostatečný13,13 %1,75 %  

Graf

6. Setkal/a jste se s reprezentaty farmaceutické společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2165,63 %36,84 %  
ano618,75 %10,53 %  
nevím515,63 %8,77 %  

Graf

7. Jak na Vás celkově působilo jejich chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1546,88 %26,32 %  
nedostatečný825 %14,04 %  
chvalitebný515,63 %8,77 %  
dostatečný39,38 %5,26 %  
výborný13,13 %1,75 %  

Graf

8. Vzpomenete si na reklamu na tento výrobek? Dokázal/a byste ji popsat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Děj se odehrává u vody, kde žába leží na zádech a chytá se za břicho. Trpí bolestí, pak si veme lék a je ok.

i

Je tam žába, bolí jí břicho.

ležící žába

Na obrázku je žába.

ne

nepamatuji

Nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevzpomenu

Nevzpomínám

Nevzpomínám

Nevzpomínám

Nevzpomínám

Nevzpomínám

obrázek se žábou

obrázek se žábou

Scenérie, zelená žába, která trpí bolestí břicha.

Spot, ve kterém je žába a leží na zádech.

v

velký billboard s zelenou žábou ležící na zádech.

Zelená žába

zelená žába na listu

žába

žába s bolavým bříškem

9. Pomohl Vám tento výrobek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1753,13 %29,82 %  
ano1546,88 %26,32 %  

Graf

10. Jak byste ohodnotil/a celkově výrobek Motilium?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý928,13 %15,79 %  
chvalitebný928,13 %15,79 %  
výborný618,75 %10,53 %  
dostatečný515,63 %8,77 %  
nedostatečný39,38 %5,26 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1856,25 %31,58 %  
Muž1443,75 %24,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte léčivý přípravek Motilium?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Použil/a jste někdy tento přípravek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Použil/a jste někdy tento přípravek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení od lékaře / lékárníka na otázku 3. Kde jste se o tomto přípravku dozvěděli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama na otázku 3. Kde jste se o tomto přípravku dozvěděli?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v TV na otázku 4. Jaká reklama Vás nejvíce oslovila?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 5. Jak hodnotíte celkově reklamu na Motilium?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Setkal/a jste se s reprezentaty farmaceutické společnosti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý na otázku 7. Jak na Vás celkově působilo jejich chování?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Pomohl Vám tento výrobek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Pomohl Vám tento výrobek?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 11. Pohlaví
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 11. Pohlaví

2. Použil/a jste někdy tento přípravek?

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Pomohl Vám tento výrobek?

3. Kde jste se o tomto přípravku dozvěděli?

 • odpověď Reklama:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v TV na otázku 4. Jaká reklama Vás nejvíce oslovila?

9. Pomohl Vám tento výrobek?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Použil/a jste někdy tento přípravek?
 • odpověď ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Použil/a jste někdy tento přípravek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte léčivý přípravek Motilium?

2. Použil/a jste někdy tento přípravek?

3. Kde jste se o tomto přípravku dozvěděli?

4. Jaká reklama Vás nejvíce oslovila?

5. Jak hodnotíte celkově reklamu na Motilium?

6. Setkal/a jste se s reprezentaty farmaceutické společnosti?

7. Jak na Vás celkově působilo jejich chování?

9. Pomohl Vám tento výrobek?

11. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte léčivý přípravek Motilium?

2. Použil/a jste někdy tento přípravek?

3. Kde jste se o tomto přípravku dozvěděli?

4. Jaká reklama Vás nejvíce oslovila?

5. Jak hodnotíte celkově reklamu na Motilium?

6. Setkal/a jste se s reprezentaty farmaceutické společnosti?

7. Jak na Vás celkově působilo jejich chování?

9. Pomohl Vám tento výrobek?

11. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bezděka, V.Marketingová komunikace a přípravek Motilium. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16387.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.