Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vinařství Tomáše Juráka - reklama

Vinařství Tomáše Juráka - reklama

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Čtvrtníčková
Šetření:15. 06. 2011 - 19. 06. 2011
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Zjišťuji, která reklama vinařství Vás nejvíce oslovila a jaké služby využíváte. Toto šetření je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jste stálým zákazníkem Kamenného sklípku u Juráků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, byl/a jsem zde poprvé.otázka č. 3, Několikrát jsem zde byl/a.otázka č. 3, Ano, sklípek navštěvuji pravidelněotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, byl/a jsem zde poprvé.480 %80 %  
Několikrát jsem zde byl/a.120 %20 %  

Graf

2. Pokud sklípek navštěvujete pravidelně, napište jak často. (1x týdně, 1x mesíčně apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Jak jste se dozvěděl/a o vinařství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení od známých (přeskočte otážzku č.4)240 %40 %  
Z internetových stráne240 %40 %  
Z prospektů vinařství (přeskočte otážzku č.4)120 %20 %  

Graf

4. Pokud jste se o vinařství dozvěděl/a z internetových stránek, tak z kterých?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stránky vinařství (www.vinarstvi-tomase-juraka.cz/www.jurak.webh.cz/www.web.vinarstvi-tomase-juraka.cz)150 %20 %  
Katalog firem (www.edb.cz/www.firmy-služby.info/www.infozlin.cz atd.)150 %20 %  

Graf

5. Chybí Vám něco v Kamenném sklípku u Juráků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, jsem zde spokojen/a 5100 %100 %  

Graf

6. Pokud jste odpověděl/a v předešlé otázce ANO, napiště konkrétně, co byste uvítal/a

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

7. Využíváte prodej sudového vína s sebou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %100 %  

Graf

8. Využíváte slevových a akčních nabídek vinařství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
ne120 %20 %  

Graf

9. Pokud jste na předešlou otázku odpověděl/a ANO, vypište, jaké slevy a akce využíváte

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Slevová kartička

všechny

10. Bydlíte...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Uherském Hradišti240 %40 %  
v okolí Uherské Hradiště (do 15 km)240 %40 %  
nejsem z bližšího okolí120 %20 %  

Graf

11. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let360 %60 %  
27 - 45 let120 %20 %  
46 - 60 let120 %20 %  

Graf

12. Řadíte se mezi...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studenty360 %60 %  
pracující, podnikatele, OSVČ120 %20 %  
pracující seniory120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (84,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čtvrtníčková, L.Vinařství Tomáše Juráka - reklama (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16407.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.