Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vinařství Tomáše Juráka - reklama

Vinařství Tomáše Juráka - reklama

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Čtvrtníčková
Šetření:23. 06. 2011 - 26. 06. 2011
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Zjišťuji, která reklama vinařství Vás nejvíce oslovila a jaké služby využíváte. Toto šetření je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jste stálým zákazníkem Kamenného sklípku u Juráků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, byl/a jsem zde poprvé.otázka č. 3, Několikrát jsem zde byl/a.otázka č. 3, Ano, sklípek navštěvuji pravidelněotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, sklípek navštěvuji pravidelně2849,12 %49,12 %  
Několikrát jsem zde byl/a.1628,07 %28,07 %  
Ne, byl/a jsem zde poprvé.1322,81 %22,81 %  

Graf

2. Pokud sklípek navštěvujete pravidelně, napište jak často. (1x týdně, 1x mesíčně apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za týden728 %12,28 %  
2x za měsíc520 %8,77 %  
2x za týden416 %7,02 %  
1x za měsíc28 %3,51 %  
1xměsíčně14 %1,75 %  
občas14 %1,75 %  
cca 1x za 14 dní14 %1,75 %  
4x za týden14 %1,75 %  
pořád14 %1,75 %  
denně14 %1,75 %  
ostatní odpovědi 5x za týden 14 %1,75 % 

Graf

3. Jak jste se dozvěděl/a o vinařství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení od známých (přeskočte otážzku č.4)3154,39 %54,39 %  
Z internetových stránek712,28 %12,28 %  
Vlastní průzkum610,53 %10,53 %  
šel jsem kolem58,77 %8,77 %  
šel jsem okolo23,51 %3,51 %  
Z prospektů vinařství (přeskočte otážzku č.4)11,75 %1,75 %  
odsud11,75 %1,75 %  
byl jsem u toho11,75 %1,75 %  
dělám vedle11,75 %1,75 %  
Piju tady od začátku11,75 %1,75 %  
šla jsem kolem11,75 %1,75 %  

Graf

4. Pokud jste se o vinařství dozvěděl/a z internetových stránek, tak z kterých?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Katalog firem (www.edb.cz/www.firmy-služby.info/www.infozlin.cz atd.)337,5 %5,26 %  
Stránky vinařství (www.vinarstvi-tomase-juraka.cz/www.jurak.webh.cz/www.web.vinarstvi-tomase-juraka.cz)337,5 %5,26 %  
Stránky o víně a vinařství (www.vinari-moravy.cz/www.sklepymoravy.cz/www.encyklopedie-vina.cz atd.)225 %3,51 %  

Graf

5. Chybí Vám něco v Kamenném sklípku u Juráků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, jsem zde spokojen/a 4375,44 %75,44 %  
Ano,ještě bych uvítal/a 1424,56 %24,56 %  

Graf

6. Pokud jste odpověděl/a v předešlé otázce ANO, napiště konkrétně, co byste uvítal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

křeslo

kvalitní sýry, čabajky

lepší židle

lepší židle, odtah kouře

obsluha v kroji 1x měsíčně cimbál

obsluhu paní domácí každý den!

odtah kouře

odtah kouře

odtah kouře nebo zákaz kouření

odtah kouře nebo zákaz kouření, nižší ceny

pivo, jukebox

Signál na mobilní telefon

venkovní posezení

větší výběr sýrů

7. Využíváte prodej sudového vína s sebou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4273,68 %73,68 %  
ne1526,32 %26,32 %  

Graf

8. Využíváte slevových a akčních nabídek vinařství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3561,4 %61,4 %  
ano2238,6 %38,6 %  

Graf

9. Pokud jste na předešlou otázku odpověděl/a ANO, vypište, jaké slevy a akce využíváte

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

množstevní (slevová kartička)

Slevová kartička

slevová kartička

Slevová kartička

Slevová kartička

Slevová kartička

Slevová kartička

Slevová kartička

slevovou kartičku

Slevy

Vše

Všechny

10. Bydlíte...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Uherském Hradišti2747,37 %47,37 %  
v okolí Uherské Hradiště (do 15 km)1729,82 %29,82 %  
Praha23,51 %3,51 %  
nejsem z bližšího okolí11,75 %1,75 %  
v prdeli11,75 %1,75 %  
Liberec11,75 %1,75 %  
Přerov11,75 %1,75 %  
Zlínský kraj, okres Vsetín11,75 %1,75 %  
Ořechov11,75 %1,75 %  
Severní Morava11,75 %1,75 %  
Zlínský kraj11,75 %1,75 %  
jinde11,75 %1,75 %  
Brno11,75 %1,75 %  
Šarovy11,75 %1,75 %  

Graf

11. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let3052,63 %52,63 %  
27 - 45 let2238,6 %38,6 %  
46 - 60 let47,02 %7,02 %  
61 a více let11,75 %1,75 %  

Graf

12. Řadíte se mezi...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující, OSVČ, podnikatele3052,63 %52,63 %  
studenty2238,6 %38,6 %  
nezaměstnané35,26 %5,26 %  
pracující11,75 %1,75 %  
seniory11,75 %1,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Kolik Vám je let?

  • odpověď 18 - 26 let:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studenty na otázku 12. Řadíte se mezi...

12. Řadíte se mezi...

  • odpověď pracující, OSVČ, podnikatele:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 - 45 let na otázku 11. Kolik Vám je let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste stálým zákazníkem Kamenného sklípku u Juráků?

3. Jak jste se dozvěděl/a o vinařství?

5. Chybí Vám něco v Kamenném sklípku u Juráků?

7. Využíváte prodej sudového vína s sebou?

8. Využíváte slevových a akčních nabídek vinařství?

10. Bydlíte...

11. Kolik Vám je let?

12. Řadíte se mezi...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste stálým zákazníkem Kamenného sklípku u Juráků?

3. Jak jste se dozvěděl/a o vinařství?

5. Chybí Vám něco v Kamenném sklípku u Juráků?

7. Využíváte prodej sudového vína s sebou?

8. Využíváte slevových a akčních nabídek vinařství?

10. Bydlíte...

11. Kolik Vám je let?

12. Řadíte se mezi...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (98 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čtvrtníčková, L.Vinařství Tomáše Juráka - reklama (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16490.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.