Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingový výzkum - Kde a jak se lidé informují o VŠEM

Marketingový výzkum - Kde a jak se lidé informují o VŠEM

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hagrid Štěpánek
Šetření:25. 06. 2011 - 10. 07. 2011
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi se na Vás obrátit s prosbou o vyplnění jednoduchého dotazníku. Jsem studentkou Vysoké školy ekonomie a managementu a Vaše odpovědi mi poslouží jako podklad pro zpracování mé bakalářské práce, tudíž jsou pro mě velmi důležité. Dotazník je anonymní. Zakřížkujte, prosím, odpovědi, které Vám budou nejvíce vyhovovat. V případě, že vhodnou odpověď nenaleznete, využijte kolonky „jiné“.

Děkuji, že si najdete čas na vyplnění tohoto dotazníku.

Kateřina Štěpánková
 

Odpovědi respondentů

1. Který ročník VŠEM studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třetí7258,06 %58,06 %  
druhý2520,16 %20,16 %  
první1310,48 %10,48 %  
čtvrtý75,65 %5,65 %  
pátý54,03 %4,03 %  
již mám vystudováno21,61 %1,61 %  

Graf

2. Jakou formu studia studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinovaná6451,61 %51,61 %  
prezenční6048,39 %48,39 %  

Graf

3. Z jakého informačního zdroje jste se dozvěděl/a o VŠEM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelé2721,77 %21,77 %  
vyhledávač Google1713,71 %13,71 %  
www.vysokeskoly.cz1411,29 %11,29 %  
vyhledávač Seznam1310,48 %10,48 %  
www.vsem.cz118,87 %8,87 %  
Reklamní plakát VŠEM v metru108,06 %8,06 %  
Rodina97,26 %7,26 %  
Kolegové75,65 %5,65 %  
jiné:43,23 %3,23 %  
Absolventi, studenti VŠEM32,42 %2,42 %  
Den otevřených dveří VŠEM21,61 %1,61 %  
Noviny21,61 %1,61 %  
Časopisy21,61 %1,61 %  
Reklamní tramvaj VŠEM10,81 %0,81 %  
www.vejska.cz10,81 %0,81 %  
Reklamní plakát VŠEM v tramvaji10,81 %0,81 %  

Graf

4. Co byly pro Vás nejdůležitější kritéria pro rozhodnutí studovat na VŠEM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obor studia3326,61 %26,61 %  
Časové rozdělení vyúky1915,32 %15,32 %  
Výše školného1713,71 %13,71 %  
Forma studia1612,9 %12,9 %  
Struktura předmětů108,06 %8,06 %  
Reference o kvalitě školy86,45 %6,45 %  
Celková finanční náročnost43,23 %3,23 %  
Obtížnost přijímacího řízení32,42 %2,42 %  
Možnost uplatnění v oboru32,42 %2,42 %  
Reference o kvalitě lektorů32,42 %2,42 %  
jiné:32,42 %2,42 %  
Lokalita školy21,61 %1,61 %  
Vybavení školy10,81 %0,81 %  
Soukromá škola10,81 %0,81 %  
Možnost získat stipendium10,81 %0,81 %  

Graf

5. Jak často používáte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den11794,35 %94,35 %  
5-3 dny v týdnu75,65 %5,65 %  

Graf

6. Máte internet doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12399,19 %99,19 %  
Ne10,81 %0,81 %  

Graf

7. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-3010282,26 %82,26 %  
31-402116,94 %16,94 %  
41 a více10,81 %0,81 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7862,9 %62,9 %  
muž4637,1 %37,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jakou formu studia studujete?

  • odpověď kombinovaná:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 7. Kolik Vám je let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Který ročník VŠEM studujete?

2. Jakou formu studia studujete?

3. Z jakého informačního zdroje jste se dozvěděl/a o VŠEM?

4. Co byly pro Vás nejdůležitější kritéria pro rozhodnutí studovat na VŠEM?

5. Jak často používáte internet?

6. Máte internet doma?

7. Kolik Vám je let?

8. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Který ročník VŠEM studujete?

2. Jakou formu studia studujete?

3. Z jakého informačního zdroje jste se dozvěděl/a o VŠEM?

4. Co byly pro Vás nejdůležitější kritéria pro rozhodnutí studovat na VŠEM?

5. Jak často používáte internet?

6. Máte internet doma?

7. Kolik Vám je let?

8. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěpánek, H.Marketingový výzkum - Kde a jak se lidé informují o VŠEM (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16504.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.