Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trenér

Trenér

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Kubec
Šetření:01. 08. 2011 - 08. 08. 2011
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky budou sloužit k tomu, abych získal infomace, které si myslí lidé o trenérské práci.

Odpovědi respondentů

1. Jaký by podle vás hlavně měl být trenér?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spravedlivý2040,82 %40,82 %  
cílevědomý1938,78 %38,78 %  
tvrdý510,2 %10,2 %  
umí se vžít do hráčů a podle toho se zachovat12,04 %2,04 %  
Záleží věkové kategorii. Muži B, mládež - A.12,04 %2,04 %  
měl by být kombinací těchto a jiných předpokladů12,04 %2,04 %  
nic12,04 %2,04 %  
vše uvedené 12,04 %2,04 %  

Graf

2. Trenérská činnost je podle vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náročná4489,8 %89,8 %  
pohodová24,08 %4,08 %  
zodpovědná12,04 %2,04 %  
zodpovědnost12,04 %2,04 %  
odpovědná12,04 %2,04 %  

Graf

3. Máte raději trenéra:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelského1938,78 %38,78 %  
náročného1632,65 %32,65 %  
autoritativního1122,45 %22,45 %  
nic12,04 %2,04 %  
dle tréninku12,04 %2,04 %  
lze kombinovat12,04 %2,04 %  

Graf

4. Který trenér podle vás dosáhne většího úspěchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autoritářský2040,82 %40,82 %  
chladný počtář (dovede získávat potřebné nformace a vše zkalkulovat. Je logický, vzdělává se)1530,61 %30,61 %  
přátelský1428,57 %28,57 %  

Graf

5. Která z rolí trenéra je podle vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Role stratéga (vede tým v utkání, doporučuje a realizuje taktické varianty hry)2448,98 %48,98 %  
Instrukční (vede trénink, podává informace k probíhajícím procesům učení)1734,69 %34,69 %  
Role terapeuta (ovlivňuje tělesné i psychické procesy hráčů)714,29 %14,29 %  
Role stratéga (vede tým v utkání, doporučuje a realizuje taktické varianty hry)12,04 %2,04 %  

Graf

6. Z koho se stávají podle vás nejlepší trenéři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z bývalých vrcholových hráčů3367,35 %67,35 %  
z amatérských hráčů 1428,57 %28,57 %  
z ldí co fotbal nehráli24,08 %4,08 %  

Graf

7. Při utkání jste nejraději když trenér:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zasahuje jen v kritických chvílích2755,1 %55,1 %  
uklidňuje tým1530,61 %30,61 %  
křičí a živě gestikuluje714,29 %14,29 %  

Graf

8. Po utkání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přivítáte, když přijde trenér a zhodnotí utkání4081,63 %81,63 %  
je vám jedno, jestli přijde trenér a hodnotí utkání510,2 %10,2 %  
jste rádi, že je konec a těšíte se domů48,16 %8,16 %  

Graf

9. Myslíte si, že je správné, když se trenér zajímá i o mimofotbalové aktivity svých svěřenců?(např. škola, rodina, přátelé, práce)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4183,67 %83,67 %  
jen o školu (práci)612,24 %12,24 %  
Ne24,08 %4,08 %  

Graf

10. 1.Je správné, když trenér v případě špatného prospěchu ve škole nestaví hráče k utkáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží o koho jde a jak špatné to má ve škole2653,06 %53,06 %  
Ne1326,53 %26,53 %  
Ano1020,41 %20,41 %  

Graf

11. 1.Přivítáte, když s vámi trenér často komunikuje a vysvětluje svoje záměry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4489,8 %89,8 %  
je mi to jedno48,16 %8,16 %  
Ne12,04 %2,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký by podle vás hlavně měl být trenér?

2. Trenérská činnost je podle vás?

3. Máte raději trenéra:

4. Který trenér podle vás dosáhne většího úspěchu?

5. Která z rolí trenéra je podle vás nejdůležitější?

6. Z koho se stávají podle vás nejlepší trenéři?

7. Při utkání jste nejraději když trenér:

8. Po utkání:

9. Myslíte si, že je správné, když se trenér zajímá i o mimofotbalové aktivity svých svěřenců?(např. škola, rodina, přátelé, práce)

10. 1.Je správné, když trenér v případě špatného prospěchu ve škole nestaví hráče k utkáním?

11. 1.Přivítáte, když s vámi trenér často komunikuje a vysvětluje svoje záměry?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký by podle vás hlavně měl být trenér?

2. Trenérská činnost je podle vás?

3. Máte raději trenéra:

4. Který trenér podle vás dosáhne většího úspěchu?

5. Která z rolí trenéra je podle vás nejdůležitější?

6. Z koho se stávají podle vás nejlepší trenéři?

7. Při utkání jste nejraději když trenér:

8. Po utkání:

9. Myslíte si, že je správné, když se trenér zajímá i o mimofotbalové aktivity svých svěřenců?(např. škola, rodina, přátelé, práce)

10. 1.Je správné, když trenér v případě špatného prospěchu ve škole nestaví hráče k utkáním?

11. 1.Přivítáte, když s vámi trenér často komunikuje a vysvětluje svoje záměry?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubec, J.Trenér (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16774.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.