Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrace cizinců ve Zlínském kraji

Integrace cizinců ve Zlínském kraji

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Pospíšilová
Šetření:28. 10. 2011 - 27. 11. 2011
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je zaměřen na cizince tzv. "třetích zemí". Netýká se občanů EU. Cílem dotazníku je zmapovat postoje obyvatel Zlínského kraje k procesu začleňování se cizinců do společnosti. Za vaše názory, zkušenosti a ochotu děkuji.

                                                                    Markéta Pospíšilová

Odpovědi respondentů

1. Věnuje podle vás ČR dostatek pozornosti integraci cizinců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5148,11 %48,11 %  
ne3129,25 %29,25 %  
ano2422,64 %22,64 %  

Graf

2. Integrace cizinců do společnosti je podle vás záležitostí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státu4643,4 %43,4 %  
cizinců a občanů ČR3331,13 %31,13 %  
občanů ČR1211,32 %11,32 %  
cizinců98,49 %8,49 %  
neziskových organizací65,66 %5,66 %  

Graf

3. Zajímáte se o začleňování cizinců do společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6460,38 %60,38 %  
ne2927,36 %27,36 %  
spíše ano109,43 %9,43 %  
ano32,83 %2,83 %  

Graf

4. Jsou podle vás cizinci s životními podmínkami ve Zlínském kraji spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7873,58 %73,58 %  
ano1615,09 %15,09 %  
spíše ne1211,32 %11,32 %  

Graf

5. Za největší problém cizinců s povoleným pobytem v ČR považujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznalost českého jazyka4239,62 %39,62 %  
neznalost prostředí a poměrů v ČR3331,13 %31,13 %  
nezaměstnanost1615,09 %15,09 %  
neznalost zákona o pobytu cizinců v ČR1514,15 %14,15 %  

Graf

6. Myslíte, že cizinci s povoleným pobytem zde chtějí zůstat natrvalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6965,09 %65,09 %  
spíše ne2624,53 %24,53 %  
rozhodně ano109,43 %9,43 %  
rozhodně ne10,94 %0,94 %  

Graf

7. Nabídka informací o podmínkách pobytu v ČR a jejich dostupnost jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6157,55 %57,55 %  
dostačující2927,36 %27,36 %  
nedostačující1615,09 %15,09 %  

Graf

8. Informace potřebné k podmínkám pobytu získávají nejčastěji od:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státních institucí5047,17 %47,17 %  
cizinců3129,25 %29,25 %  
neziskových organizací1816,98 %16,98 %  
občanů ČR76,6 %6,6 %  

Graf

9. Využívají podle vás cizinci služeb Center pro integraci cizinců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5652,83 %52,83 %  
ano5047,17 %47,17 %  

Graf

10. Co se týká ekonomické aktivity pak převážná část cizinců v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
raději se nechá zaměstnat7066,04 %66,04 %  
podniká2725,47 %25,47 %  
je nezaměstnaná98,49 %8,49 %  

Graf

11. Jsou cizinci na pracovním trhu v ČR podhodnoceni (nedostatečně oceněni)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5854,72 %54,72 %  
spíše ne3331,13 %31,13 %  
ano109,43 %9,43 %  
ne54,72 %4,72 %  

Graf

12. Myslíte, že se finanční situace cizinců pobytem v ČR zlepšila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5854,72 %54,72 %  
ano3129,25 %29,25 %  
spíše ne1110,38 %10,38 %  
ne65,66 %5,66 %  

Graf

13. V jakém zařízení jsou cizinci po dobu svého pobytu v ČR nejčastěji ubytováni:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ubytovna7166,98 %66,98 %  
pronájem bytu/domu3432,08 %32,08 %  
vlastní dům10,94 %0,94 %  

Graf

14. Úroveň českého jazyka cizinců pobývajících v ČR je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná (domluví se)7873,58 %73,58 %  
dobrá (slovem)1917,92 %17,92 %  
velmi špatná (je problém se domluvit)87,55 %7,55 %  
velmi dobrá (slovem i písmem)10,94 %0,94 %  

Graf

15. Zdokonalují se cizinci v češtině návštěvami jazykových kurzů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8277,36 %77,36 %  
ano2422,64 %22,64 %  

Graf

16. Ovlivňuje úroveň znalosti českého jazyka váš postoj k cizincům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3633,96 %33,96 %  
spíše ne2826,42 %26,42 %  
ano2725,47 %25,47 %  
ne1514,15 %14,15 %  

Graf

17. Snaží se úředníci cizincům na úřadech pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5854,72 %54,72 %  
spíše ne3835,85 %35,85 %  
ano65,66 %5,66 %  
ne43,77 %3,77 %  

Graf

18. Jaké vztahy cizinci při svém pobytu v ČR vyhledávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vztahy a oporu cizinců6965,09 %65,09 %  
vztahy a oporu občanů ČR2018,87 %18,87 %  
nevyhledávají vztahy ani oporu1716,04 %16,04 %  

Graf

19. Pomáháte cizincům při začleňování se do společnosti/pracovního kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3633,96 %33,96 %  
ne3230,19 %30,19 %  
spíše ano2624,53 %24,53 %  
ano1211,32 %11,32 %  

Graf

20. Co je důležité pro cizince, kteří v ČR chtějí spokojeně žít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naučit se dobře česky4845,28 %45,28 %  
lepší pracovní podmínky2220,75 %20,75 %  
zvýšit si vzdělání, kvalifikaci1816,98 %16,98 %  
mít přátele mezi občany ČR1716,04 %16,04 %  
udržovat české tradice a zvyky10,94 %0,94 %  

Graf

21. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 7570,75 %70,75 %  
muž3129,25 %29,25 %  

Graf

22. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské6460,38 %60,38 %  
vysokoškolské2624,53 %24,53 %  
vyučen/a1615,09 %15,09 %  

Graf

23. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 394340,57 %40,57 %  
20 - 294138,68 %38,68 %  
40 - 49109,43 %9,43 %  
50 - 5998,49 %8,49 %  
60 a více32,83 %2,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věnuje podle vás ČR dostatek pozornosti integraci cizinců?

2. Integrace cizinců do společnosti je podle vás záležitostí:

3. Zajímáte se o začleňování cizinců do společnosti?

4. Jsou podle vás cizinci s životními podmínkami ve Zlínském kraji spokojeni?

5. Za největší problém cizinců s povoleným pobytem v ČR považujete:

6. Myslíte, že cizinci s povoleným pobytem zde chtějí zůstat natrvalo?

7. Nabídka informací o podmínkách pobytu v ČR a jejich dostupnost jsou:

8. Informace potřebné k podmínkám pobytu získávají nejčastěji od:

9. Využívají podle vás cizinci služeb Center pro integraci cizinců?

10. Co se týká ekonomické aktivity pak převážná část cizinců v ČR:

11. Jsou cizinci na pracovním trhu v ČR podhodnoceni (nedostatečně oceněni)?

12. Myslíte, že se finanční situace cizinců pobytem v ČR zlepšila?

13. V jakém zařízení jsou cizinci po dobu svého pobytu v ČR nejčastěji ubytováni:

14. Úroveň českého jazyka cizinců pobývajících v ČR je:

15. Zdokonalují se cizinci v češtině návštěvami jazykových kurzů?

16. Ovlivňuje úroveň znalosti českého jazyka váš postoj k cizincům?

17. Snaží se úředníci cizincům na úřadech pomoci?

18. Jaké vztahy cizinci při svém pobytu v ČR vyhledávají?

19. Pomáháte cizincům při začleňování se do společnosti/pracovního kolektivu?

20. Co je důležité pro cizince, kteří v ČR chtějí spokojeně žít?

21. Vaše pohlaví

22. Nejvyšší dosažené vzdělání:

23. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věnuje podle vás ČR dostatek pozornosti integraci cizinců?

2. Integrace cizinců do společnosti je podle vás záležitostí:

3. Zajímáte se o začleňování cizinců do společnosti?

4. Jsou podle vás cizinci s životními podmínkami ve Zlínském kraji spokojeni?

5. Za největší problém cizinců s povoleným pobytem v ČR považujete:

6. Myslíte, že cizinci s povoleným pobytem zde chtějí zůstat natrvalo?

7. Nabídka informací o podmínkách pobytu v ČR a jejich dostupnost jsou:

8. Informace potřebné k podmínkám pobytu získávají nejčastěji od:

9. Využívají podle vás cizinci služeb Center pro integraci cizinců?

10. Co se týká ekonomické aktivity pak převážná část cizinců v ČR:

11. Jsou cizinci na pracovním trhu v ČR podhodnoceni (nedostatečně oceněni)?

12. Myslíte, že se finanční situace cizinců pobytem v ČR zlepšila?

13. V jakém zařízení jsou cizinci po dobu svého pobytu v ČR nejčastěji ubytováni:

14. Úroveň českého jazyka cizinců pobývajících v ČR je:

15. Zdokonalují se cizinci v češtině návštěvami jazykových kurzů?

16. Ovlivňuje úroveň znalosti českého jazyka váš postoj k cizincům?

17. Snaží se úředníci cizincům na úřadech pomoci?

18. Jaké vztahy cizinci při svém pobytu v ČR vyhledávají?

19. Pomáháte cizincům při začleňování se do společnosti/pracovního kolektivu?

20. Co je důležité pro cizince, kteří v ČR chtějí spokojeně žít?

21. Vaše pohlaví

22. Nejvyšší dosažené vzdělání:

23. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pospíšilová, M.Integrace cizinců ve Zlínském kraji (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16850.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.