Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologie reklamy

Psychologie reklamy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Pruszaková
Šetření:11. 08. 2011 - 22. 08. 2011
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Je podle Vás důležité se věnovat psychologii v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2191,3 %91,3 %  
Ne28,7 %8,7 %  

Graf

2. A proč? (odpověď na otázku č.1)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

aby byla reklama účinná

Aby výrobce či prodejce prodal své zboží musí nejprve zjistit motivy, které působí na spotřebitele. Tyto motivy zjistí na základě různých faktorů. Avšak pomocí psychologie, správného využití zdrojů lze spotřebitele "přinutit" nebo přesvětčit ke koupi nabízeného zboží.

Abychom pochopili potřeby zákazníka a přizpůsobili mu náš produkt.

Ať zbytečně neškodí a neoblbuje lidi

Bez ní by reklama nebyla dostatečně úspěšná

cílová skupina

Je to nempříjemné a manipulativní.

Jelikož reklama je velmi nákladná, a tak by měla být co nejkvalitnější aby maximálně oslovila zákazníka.

Kvůli zapůsobení na potencionálního zákazníka.

lepší ovlivnění cílové skupiny

nehrozí nic opravdu vážného, když se tomu věnovat nebudu

proto

proto

Protože člověk se u toho zamyslí a bude na to myslet, tudíž si ten výrobek či službu zapamatuje a třeba ji využije či koupí. M.

Protože dobrá reklama podpoří úspěšný prodej.

Protože na člověka tlačí i když nijak neagresivně k nákupu produktu.

Protože reklama musí působit na psychiku recipientů, aby byla účinná.

psychologie reklamy ukáže, jak lidé díky ní koupí zboží, které buď potřebují nebo ne.

reklama ovlivňuje chování populace

reklama ovlivňuje psychiku člověka a naopak

z důvodu efektivity reklamy

zásah do rozhodování

3. Co se Vám vybaví pod názvem psychologie reklamy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Banda manipulantů.

Cílený způsob jak zmanipulovat lidi

jak a čím zaujmout posluchače/sledovatele

jak nejlépe zmanipulovat ...

Jak reklama působí na člověka.

Jako asociace - nákup, nákup, nákup :)

manipulace

mnoho věcí

Ovlivňování lidí při výběru určitého zboží

přesné zaměření reklamy na jedince

psychologie reklamy

působení barev, podmanivost designu..

působení na spotřebitele pomocí psychologie

Reklama je vytvořená na základě psychologického profilu zákazníka.

Reklama, která upoutá tím, že se člověk na ní zamyslí. M.

To, jak reklama působí na vědomí a podvědomí.

účeinek reklamy na diváka

Vědní obor, který se zabívá působením člověka na reklamu, jak na ni reaguje. Výsledky využívají společnosti k sestavení co nejlepší reklamy, která by maximálně oslovila zákazníka.

Výzkum, který se zabývá tím, jak nejlépe zaujmout určitou skupinu lidí.

XXXLütz - osoba, co to vymyslela potřebuje psychologa!

zacílení tak aby potencionální zákazník získal co nejširší a nejlepší povědomí o produktu nebo službě

zejména poznatky o tom, jak reklama ovlivňuje konzumenta

způsob, jak zapůsobit na člověka, aby si daný předmět koupil

4. Jste pro či proti využivání psychologických metod v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do určité míry ano1252,17 %52,17 %  
Ne834,78 %34,78 %  
Ano313,04 %13,04 %  

Graf

5. A proč? (odpověď na otázku č.4)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a proč ne proboha

aby se cíleně neovlivňovalo

Bez psychologických metod není reklama možná. Zbytečná otázka.

bez toho nefunguje

Bez toho to nejde. Často ovšem dochází ke zneužívání těchto metod (využívání důvěry dětí k rodičům, atd.).

Dobré využití může mít v reklamě v neziskovém sektoru.

je to účelem reklamy

Jsou manipulativní.

Když už ty reklamy musí být, ták aby nám něco daly. M.

Klient si díky psychologických metod v reklamě koupí i zboží, které buď nepotřebuje nebo nejsou příliž kvalitní.

nebezpečné

Není to uplně fér vůči slabším jedincům

Neúčinná reklama by byla jen opruz

Otázka 4 nedává smysl

Otázka č. 4 je špatně koncipována!

pro zvýšení efektivity

proto

proto

Protože reklama má něčím zaujmout, něco v člověku vyvolat, možná ho ovlivnit do určité míry, ale člověk si pak stejně musí sám udělat na danou reklamu názor.

Protože slabší jedincibrzo budou v mínusu na účtu :)

Psycologie v reklamě je velice důležitá pokud se nejedná o negativní psychologii v reklamě jako je třeba reklama klamavá.

psychologie je v reklamě důležitá, avšak v některých sférách je používána až moc, např. teleshoping. U slabších povah nebo důchodců má však psychologie spíše negativní následky, nechají se přemluvit k čemukoli.

Relkama je způsob jak půsbit na spotřebitele a psychologie je věda o lidech, jejich spojení je do jisté míry prospěšné pro obě strany - kupujícímu to usnadní život, prodávajícímu zase zvyšuje zisky. Je ale důležité držet se v určitých mantinelech, aby nebyla reklama zavádějí, manipulující,...

6. Myslíte si, že je správné využívat podprahovou manipulaci v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1669,57 %69,57 %  
Do určité míry je správná626,09 %26,09 %  
Ano, pro odboníky a prodejce je určitě prospěšná14,35 %4,35 %  

Graf

7. Co se Vám z reklamy vybaví nejdříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudba, píseň, slogan1669,57 %69,57 %  
Obrázky, fotografie, videa521,74 %21,74 %  
Známé osobnosti28,7 %8,7 %  

Graf

8. Jak dlouho se soustřeďujete na nákup určitého produktu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 den - týden

Ani minutu, reklama mě neovlivňuje..

Dlooouho

chvíli

chviličku

Jak kterého, od pár minut po několik dní

Kupuji jen co potřebuji a hledám si vždy nejvýhodnější ceny i vzhledem ke kvalitě.

max. 1 minutu :)

na chleba 1 vteřinu, na auto 5 let.

Nějak se nesoustřeďuji. M.

nerozumím dotazu

podle spokojenosti s produktem

podle toho jakého

podle toho, co o něm vím

Podle toho, kolik mám času a o jaký produkt se jedná.

Podle toho, zda už daný produkt znám ze své vlatní zkušenosti.

různě

to je různé, záleží, o jaký produkt jde, jaká je cena produktu, za jakým účelem, dlouhodobost využívání atd.

Záleží na tom co je to za produkt

Záleží na typu produktu.

záleží o co se jedná, dražší produkt-více času

záleží oč se jedná

Zvláštně formulovaná otázka. Pokud máte namysli například výběr drahé elektroniky, tak třeba čtrnáct dní. U jídla tak 15 vteřin.

9. Při nákupu určitého produktu vnímáte i více objektu najednou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud jdu za určitým produktem vnímám i více objektu najednou1460,87 %60,87 %  
Pokud jdu za určitým produktem, nevnímám více produktu730,43 %30,43 %  
Pokud nejdu za určitým produktem, vnímám více objektu28,7 %8,7 %  

Graf

10. Je pro Vás reklama zdrojem informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1356,52 %56,52 %  
Ne1043,48 %43,48 %  

Graf

11. Jste ovlivněni okolím kolem sebe při výběru daného produktu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne

Ano

ano

ano

ano

Ano, jsem.

ano, někdy

Ano.

co to je za otázku? ja mohu být neovlivněn?

částečně ano

ne

ne

Ne

Ne.

Ne.

Nejde nebýt

někdy

někdy

Někdy ano

Někdy ano.

Určitě ano

většinou ne

zcela určitě M.

12. Myslíte si, že je psychologie reklamy dostatečně propracovaná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ano

ano

Ano, ale pouze pro dobro prodejců

Ano, protože reklama je stále využívanějším prostředkem jak oslovit zákazníka, a proto si myslím, že psychologie reklamy je dostatečně propracovaná.

Bohužel ano

J. Vysekalová vydala několik dobrých publikací

Jak které.

Jak u které reklamy

myslím, že ano

Myslím, že ano.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne.

někdy

Nevím

nevím, musela bych o této problematice vědět víc

Podle mého názoru je hodně propracovaná, ale určitě by se dala ještě více zdokonalit.

U některých reklam ano. M.

13. Jaké jsou pro Vás nejúčinnější formy reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV1669,57 %69,57 %  
Internet521,74 %21,74 %  
Venkovní a vnitřní reklama28,7 %8,7 %  

Graf

14. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1982,61 %82,61 %  
Muž417,39 %17,39 %  

Graf

15. Místo bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město nad 100 0001568,18 %65,22 %  
Město pod 100 000418,18 %17,39 %  
Obec313,64 %13,04 %  

Graf

16. Věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-251463,64 %60,87 %  
36-40313,64 %13,04 %  
31-3529,09 %8,7 %  
41-5029,09 %8,7 %  
26-3014,55 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pruszaková, V.Psychologie reklamy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16856.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.