Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života diabetiků

Kvalita života diabetiků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Fučíková
Šetření:04. 10. 2011 - 01. 11. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):28 / 3.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

toto dotazníkové šetření zjišťuje kvalitu života diabetiků. Na základě výsledků bude porovnána kvalita života diabetiků do 40 let a nad 40 let. Šetření je zcela anonymní. Výsledky budou použity v bakalářské práci na téma Vliv pohybové aktivity na metabolické komplikace diabetiků.

Odpovědi respondentů

1. Trpíte onemocněním diabetes mellitus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - je mi více než 40letotázka č. 2, ano - je mi méně než 40letotázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3062,5 %62,5 %  
ano - je mi méně než 40let918,75 %18,75 %  
ano816,67 %16,67 %  
ano - je mi více než 40let12,08 %2,08 %  

Graf

2. Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá4100 %8,33 %  

Graf

3. Jak jste spokojen/a se svým zdravím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojen/a250 %4,17 %  
Velmi spokojen/a125 %2,08 %  
Ani spokojen/a ani nespokojen/a125 %2,08 %  

Graf

4. Do jaké míry Vám bolest brání v tom co potřebujete dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně375 %6,25 %  
Trochu125 %2,08 %  

Graf

5. Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu250 %4,17 %  
Středně125 %2,08 %  
Vůbec ne125 %2,08 %  

Graf

6. Jak moc Vás těší život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně375 %6,25 %  
středně125 %2,08 %  

Graf

7. Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodně375 %6,25 %  
Středně125 %2,08 %  

Graf

8. Jak se dokážete soustředit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně250 %4,17 %  
Hodně125 %2,08 %  
Trochu125 %2,08 %  

Graf

9. Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně375 %6,25 %  
Vůbec ne125 %2,08 %  

Graf

10. Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodně250 %4,17 %  
Středně250 %4,17 %  

Graf

11. Máte dost energie pro každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne250 %4,17 %  
Většinou ano125 %2,08 %  
Středně125 %2,08 %  

Graf

12. Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne250 %4,17 %  
Většinou ano250 %4,17 %  

Graf

13. Máte dostatek peněz k uspokojení svých potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano250 %4,17 %  
Středně125 %2,08 %  
Spíše ne125 %2,08 %  

Graf

14. Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano375 %6,25 %  
Středně125 %2,08 %  

Graf

15. Máte možnost věnovat se svým zálibám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano250 %4,17 %  
Spíše ne125 %2,08 %  
Středně125 %2,08 %  

Graf

16. Jak se dokážete pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře250 %4,17 %  
Velmi špatně125 %2,08 %  
Ani špatně ani dobře125 %2,08 %  

Graf

17. Jak jste spokojen/a se svým spánkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a250 %4,17 %  
Velmi spokojen/a125 %2,08 %  
Nespokojen/a125 %2,08 %  

Graf

18. Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a250 %4,17 %  
Nespokojen/a125 %2,08 %  
Ani spokojen/a ani nespokojen/a125 %2,08 %  

Graf

19. Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a250 %4,17 %  
Nespokojen/a125 %2,08 %  
Ani spokojen/a ani nespokojen/a125 %2,08 %  

Graf

20. Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a250 %4,17 %  
Nespokojen/a125 %2,08 %  
Ani spokojen/a ani nespokojen/a125 %2,08 %  

Graf

21. Jak jste spkojen/a se svými osobními vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a250 %4,17 %  
Ani spokojen/a ani nespokojen/a125 %2,08 %  
Nespokojen/a125 %2,08 %  

Graf

22. Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a375 %6,25 %  
Nespokojen/a125 %2,08 %  

Graf

23. Jak jste spokojena s podmínkami v místě, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani spokojen/a ani nespokojen/a375 %6,25 %  
Spokojen/a125 %2,08 %  

Graf

24. Jak jste spokojena s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a375 %6,25 %  
Velmi spokojen/a125 %2,08 %  

Graf

25. Jak jste spokokojen/a s dostupností zdravotní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a375 %6,25 %  
Ani spokojen/a ani nespokojen/a125 %2,08 %  

Graf

26. Jak jste spokojen/a s dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojen/a250 %4,17 %  
Spokojen/a125 %2,08 %  
Ani spokojen/a ani nespokojen/a125 %2,08 %  

Graf

27. Jak často prožíváte negativní pocity jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost nebo deprese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy375 %6,25 %  
Středně125 %2,08 %  

Graf

28. Máte nějaké připomínky/chcete ještě k dotazníku něco říci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Trpíte onemocněním diabetes mellitus?

2. Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Trpíte onemocněním diabetes mellitus?

2. Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fučíková, D.Kvalita života diabetiků (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://16941.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.