Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > 17 základních vlastností manažera

17 základních vlastností manažera

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Elena Motkova
Šetření:03. 12. 2009 - 10. 12. 2009
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):17 / 18.73
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti!

Tento test vyjmenovává 17 základních vlastností manažera.

Na stupnici 1-5 ohodnoťte, jak často můžete o sobě prohlásit následjící vlastnosti.

Tento dotazník je anonymní a je podkladem pro seminární práci z předmětu psychologie a sociologie řízení,

předem děkijeme za vyplnění.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Na stupnici 1-5 ohodnoťte, jak často můžete o sobě prohlásit vlastnosti, které máte uvedené dole.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. firemní hodnoty: Chovám se v souladu s hodnotami společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42233,85 %37,29 %  
4 - obvykle1624,62 %27,12 %  
5 - vždy913,85 %15,25 %  
3812,31 %13,56 %  
569,23 %10,17 %  
3 - někdy34,62 %5,08 %  
211,54 %1,69 %  

Graf

2. sebevedení: Umím se zaměřit na důležité činnosti tak, že se jen zřídka dostávám do stresu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31929,23 %32,2 %  
4 - obvykle1421,54 %23,73 %  
4913,85 %15,25 %  
3 - někdy913,85 %15,25 %  
269,23 %10,17 %  
2 - zřídka34,62 %5,08 %  
523,08 %3,39 %  
111,54 %1,69 %  
1 - nikdy11,54 %1,69 %  
5 - vždy11,54 %1,69 %  

Graf

3. odvaha: Nebojím se riskovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31421,54 %23,73 %  
21116,92 %18,64 %  
4 - obvykle1116,92 %18,64 %  
4812,31 %13,56 %  
3 - někdy812,31 %13,56 %  
2 - zřídka710,77 %11,86 %  
546,15 %6,78 %  
5 - vždy11,54 %1,69 %  
1 - nikdy11,54 %1,69 %  

Graf

4. sebevědomí: Vím, v čem jsem dobrý/á, a na tom také stavím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - obvykle1726,15 %28,81 %  
31320 %22,03 %  
41320 %22,03 %  
5812,31 %13,56 %  
5 - vždy812,31 %13,56 %  
234,62 %5,08 %  
3 - někdy23,08 %3,39 %  
2 - zřídka11,54 %1,69 %  

Graf

5. charakter: To, co říkám, také dělám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41624,62 %27,12 %  
4 - obvykle1320 %22,03 %  
5 - vždy1320 %22,03 %  
31116,92 %18,64 %  
51015,38 %16,95 %  
3 - někdy11,54 %1,69 %  
2 - zřídka11,54 %1,69 %  

Graf

6. vize: Vím, čeho chcí se svým týmem dosáhnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51421,54 %23,73 %  
4 - obvykle1320 %22,03 %  
41218,46 %20,34 %  
5 - vždy1116,92 %18,64 %  
31015,38 %16,95 %  
3 - někdy34,62 %5,08 %  
211,54 %1,69 %  
2 - zřídka11,54 %1,69 %  

Graf

7. energie: Jsem pro ostatní nevyčerpatelným zdrojem energie s nápadů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31827,69 %30,51 %  
3 - někdy1116,92 %18,64 %  
4 - obvykle1015,38 %16,95 %  
4913,85 %15,25 %  
2710,77 %11,86 %  
5 - vždy46,15 %6,78 %  
534,62 %5,08 %  
2 - zřídka34,62 %5,08 %  

Graf

8. improvizace: Nemám problém se přizpůsobit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41726,15 %28,81 %  
4 - obvykle1116,92 %18,64 %  
5 - vždy1116,92 %18,64 %  
31015,38 %16,95 %  
5913,85 %15,25 %  
3 - někdy57,69 %8,47 %  
211,54 %1,69 %  
1 - nikdy11,54 %1,69 %  

Graf

9. komunikace: Moje komunikace se dá charakterizovat jako: otevřená, vyvážená a dostatečná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41320 %22,03 %  
31218,46 %20,34 %  
4 - obvykle1218,46 %20,34 %  
5913,85 %15,25 %  
5 - vždy710,77 %11,86 %  
3 - někdy57,69 %8,47 %  
234,62 %5,08 %  
2 - zřídka34,62 %5,08 %  
1 - nikdy11,54 %1,69 %  

Graf

10. učení: Cokoli dělám, využívám k tomu, abych se já a ostatní naučili něco nového.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31929,23 %32,2 %  
4 - obvykle1421,54 %23,73 %  
41015,38 %16,95 %  
3 - někdy812,31 %13,56 %  
557,69 %8,47 %  
5 - vždy57,69 %8,47 %  
234,62 %5,08 %  
1 - nikdy11,54 %1,69 %  

Graf

11. vztahy: Trvale se zajímám o potřeby svých kolegů a snažím se je uspokojit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31726,15 %28,81 %  
4 - obvykle1116,92 %18,64 %  
41015,38 %16,95 %  
2 - zřídka913,85 %15,25 %  
269,23 %10,17 %  
3 - někdy69,23 %10,17 %  
546,15 %6,78 %  
5 - vždy23,08 %3,39 %  

Graf

12. náročnost: Starám se o to, abych já a ostatní členové mého týmu měli vždy ambiciózní cíle.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31421,54 %23,73 %  
3 - někdy1320 %22,03 %  
41116,92 %18,64 %  
4 - obvykle913,85 %15,25 %  
2710,77 %11,86 %  
5 - vždy46,15 %6,78 %  
534,62 %5,08 %  
123,08 %3,39 %  
2 - zřídka23,08 %3,39 %  

Graf

13. úspěch: U lidí hledám úspěch, ne chyby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31726,15 %28,81 %  
41218,46 %20,34 %  
4 - obvykle1218,46 %20,34 %  
3 - někdy710,77 %11,86 %  
269,23 %10,17 %  
5 - vždy57,69 %8,47 %  
2 - zřídka34,62 %5,08 %  
523,08 %3,39 %  
1 - nikdy11,54 %1,69 %  

Graf

14. vedení: Jsem vždy s lidmi tam, kde mě potřebují.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31624,62 %27,12 %  
4 - obvykle1624,62 %27,12 %  
41218,46 %20,34 %  
557,69 %8,47 %  
246,15 %6,78 %  
3 - někdy46,15 %6,78 %  
5 - vždy46,15 %6,78 %  
2 - zřídka34,62 %5,08 %  
1 - nikdy11,54 %1,69 %  

Graf

15. plánování: Dokážu naplánovat a zorganizovat události tak, že nevznikají zbytečné krize.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42030,77 %33,9 %  
4 - obvykle1726,15 %28,81 %  
31116,92 %18,64 %  
3 - někdy69,23 %10,17 %  
546,15 %6,78 %  
5 - vždy46,15 %6,78 %  
223,08 %3,39 %  
2 - zřídka11,54 %1,69 %  

Graf

16. tým: Dokážu postavit tým, ve kterém různé typy lidí spolehlivě dosáhnou na víc, než kdyby pracovali sólo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31726,15 %28,81 %  
41218,46 %20,34 %  
3 - někdy1116,92 %18,64 %  
4 - obvykle812,31 %13,56 %  
557,69 %8,47 %  
2 - zřídka46,15 %6,78 %  
5 - vždy34,62 %5,08 %  
223,08 %3,39 %  
1 - nikdy23,08 %3,39 %  
111,54 %1,69 %  

Graf

17. výsledky: Dokážu se zaměřit na výsledky a najít rovnováhu mezi dosahováním cílů a pohodou a radostí v týmu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41523,08 %25,42 %  
31320 %22,03 %  
4 - obvykle1218,46 %20,34 %  
3 - někdy913,85 %15,25 %  
557,69 %8,47 %  
246,15 %6,78 %  
2 - zřídka46,15 %6,78 %  
5 - vždy34,62 %5,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Motkova, E.17 základních vlastností manažera (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://17-zakladnich-vlastnosti-manazera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.