Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing - psychický teror na pracovišti

Mobbing - psychický teror na pracovišti

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Orkáčová
Šetření:10. 09. 2011 - 30. 09. 2011
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chci vás požádat o vyplnění mého dotazníku na téma Mobbing - psychický teror na pracovišti, jehož výsledky budou použity jako podklad pro analýzu v mé diplomové práci.

Mobbing je jakási forma šikany, což není zrovna ten nejlepší výraz. Nejlépe jej vystihuje hanlivější slovo "buzerace" a ta se děje jednak mezi kolegy navzájem s cílem vytěsnit oběť z kolektivu, pohanit či jinak poškodit, nebo se jedná o nátlak  ze strany nadřízeného, kde jsou důvody velmi různé, v nejhorším případě donutit pracovníka odejít na vl. žádost. Patří zde i sexuální harašení na pracovišti.

Cílem průzkumu je mj. zjistit,  zda jsou častěji "šikanovány" ženy nežli muži, zjistit formy a důsledky tohoto jednání. Průzkum je zaměřen na všechny oblasti zaměstnání kromě pedagogických, sociálních, zdravotnických zařízení a státní správy. Prosím tedy ty, kteří pracují v těchto čtyřech oblastech, nevyplňujte. Pokud si nejste jisti, co vše lze za mobbing považovat, přečtěte si nejprve otázku č. 7, kde je výčet nejrůznějších projevů "buzerace". Pokud není uvedeno jinak, zvolte prosím vždy jednu z možností.

Děkuji Vám za spolupráci.

Lucie Orkáčová

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že se ve vaší firmě mobbing vyskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2733,75 %33,75 %  
ano2328,75 %28,75 %  
nevím1113,75 %13,75 %  
ne1012,5 %12,5 %  
určitě ne911,25 %11,25 %  

Graf

2. Myslíte si, že se mobbing vyskytuje na oddělení/útvaru, kde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2733,75 %33,75 %  
ano2227,5 %27,5 %  
určitě ano1620 %20 %  
určitě ne911,25 %11,25 %  
nevím67,5 %7,5 %  

Graf

3. Byl/a jste někdy v pozici agresora/mobbera?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6378,75 %78,75 %  
nevím911,25 %11,25 %  
ano810 %10 %  

Graf

4. Pokud ANO, proč jsi to dělal/a? Pokud NE/NEVÍM, zvolte "nerelevantní".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerelevantní7290 %90 %  
jiné33,75 %3,75 %  
z legrace33,75 %3,75 %  
ze strachu o spiknutí proti mně11,25 %1,25 %  
tlak shora11,25 %1,25 %  

Graf

5. Byl/a jste někdy obětí mobbingu či buzerace ze strany kolegů či nadřízených ve vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3543,75 %43,75 %  
ne, nikdy2126,25 %26,25 %  
určitě ano1923,75 %23,75 %  
nevím56,25 %6,25 %  

Graf

6. Víte o někom jiném, kde je (také) terčem mobbingu/buzerace ve vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3138,75 %38,75 %  
pravděpodobně ano2531,25 %31,25 %  
ne, nikoho neznám1620 %20 %  
pravděpodobně ne810 %10 %  

Graf

7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný z projevů2531,25 %31,25 %  
obviňování2328,75 %28,75 %  
přehlížení2328,75 %28,75 %  
zastrašování2227,5 %27,5 %  
zesměšňování2126,25 %26,25 %  
vyhrožování2126,25 %26,25 %  
podceňování2025 %25 %  
ponižování1923,75 %23,75 %  
zatajují mi pro mne důležité informace1822,5 %22,5 %  
bagatelizování mých pracovních problémů1721,25 %21,25 %  
očerňování mé osoby u nadřízeného1721,25 %21,25 %  
diskriminace, nerovné zacházení (z důvodu mého pohlaví, sex.orientace, nedostatku sympatií ke mně apod.)1620 %20 %  
často slyším "Jestli se Vám to nelíbí, tak můžete jít..."1620 %20 %  
osočování1518,75 %18,75 %  
sabotování mé práce1316,25 %16,25 %  
neodůvodněné odejmutí pohyblivé složky mzdy1316,25 %16,25 %  
jsem terčem ironických poznámek1215 %15 %  
jsem kontrolován více než ostatní/nepřiměřeně1215 %15 %  
úmyslně dostávám nesmyslnou práci1113,75 %13,75 %  
neodůvodněná degradace1113,75 %13,75 %  
úskoky911,25 %11,25 %  
zahanbování810 %10 %  
nadávky na mou osobu před kolegy78,75 %8,75 %  
na poradě bývám "umlčen"78,75 %8,75 %  
nepříjemné sexuální narážky (dvojsmyslné výrazy; neverbální projevy)67,5 %7,5 %  
jsem pověřen dělat činnost, která je hluboko pod úroveň mé kvalifikace67,5 %7,5 %  
bývám "obětním beránkem", když se něco nepovede, tak se to svede na mne67,5 %7,5 %  
nepříjemné sexuální návrhy45 %5 %  
když vstoupím do místnosti, tak všichni najednou ztichnou33,75 %3,75 %  
pravidelně dostávám nejhorší práci33,75 %3,75 %  
zpochybňují můj psychický stav či způsobilost22,5 %2,5 %  
ztrácejí se mi různé věci prostě proto, že si je ostatní půjčují bez dovolení a nespěchají s vrácením22,5 %2,5 %  
sebrali mi úkoly a kompetence, ve kterých jsem byl úspěšný a přidělili je jinému; nové úkoly jsou pod mou odbornou úroveň22,5 %2,5 %  
osahávání22,5 %2,5 %  
nejsem zván/a na neformální podnikové akce11,25 %1,25 %  
vyhrožování výpovědí11,25 %1,25 %  
jsem terčem kanadských žertíků11,25 %1,25 %  
mám hanlivou přezdívku11,25 %1,25 %  

Graf

8. Byl jsi šikanován/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nadřízeným/nadřízenými3543,75 %43,75 %  
nerelevantní2632,5 %32,5 %  
kolegou/více kolegy911,25 %11,25 %  
kolegou i nadřízeným56,25 %6,25 %  
jiné22,5 %2,5 %  
kolegou i podřízeným11,25 %1,25 %  
ne11,25 %1,25 %  
ve škole11,25 %1,25 %  

Graf

9. Jednalo se o:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muže3240 %40 %  
nerelevantní2531,25 %31,25 %  
ženu1215 %15 %  
muže i ženu/smíšená skupina1113,75 %13,75 %  

Graf

10. Uveďte stáří útočníka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
starší než jsem já3746,25 %46,25 %  
nerelevantní2430 %30 %  
platí obě možnosti911,25 %11,25 %  
mladší než jsem já810 %10 %  
nevím22,5 %2,5 %  

Graf

11. Jak dlouho tento psychický teror či buzerace cca trval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerelevantní2632,5 %32,5 %  
1xtýdně po dobu 6 měsíců1012,5 %12,5 %  
jiné - vyšší četnost než uvedené možnosti911,25 %11,25 %  
každý den po dobu delší než 6 měsíců78,75 %8,75 %  
jiné - nižší četnost než uvedené možnosti67,5 %7,5 %  
1xtýdně po dobu delší než 6 měsíců67,5 %7,5 %  
1x14 dnů po dobu delší než 6 měsíců56,25 %6,25 %  
1x14 dnů po dobu 6 měsíců45 %5 %  
každý den po dobu 6 měsíců22,5 %2,5 %  
1xměsíc po dobu 6 měsíců22,5 %2,5 %  
1xměsíc po dobu delší než 6 měsíců22,5 %2,5 %  
2xtýden po dobu delší než 6 měsíců11,25 %1,25 %  

Graf

12. Komu jsi o mobbingu řekla? Lze vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodině/partnerovi4151,25 %51,25 %  
známému/kamarádovi3037,5 %37,5 %  
kolegovi/kolegyni v práci2936,25 %36,25 %  
jiné2126,25 %26,25 %  
odborníkovi (psycholog)78,75 %8,75 %  
nadřízenému56,25 %6,25 %  
představiteli odborové organizace45 %5 %  
Personálnímu oddělení45 %5 %  
irelevantní22,5 %2,5 %  
nerelevantní22,5 %2,5 %  
nerelevantvní11,25 %1,25 %  
nikomu11,25 %1,25 %  
nadřízený vše sám viděl a slyšel11,25 %1,25 %  
nikomu, nebrala jsem si to k srdci11,25 %1,25 %  

Graf

13. Jak jsi se po mobbingu/šikanování cítil/a? Jakými psych. projevy jste byl/a poznamenán/a? Lze vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naštvaný/á3847,5 %47,5 %  
vyčerpaný/á2632,5 %32,5 %  
ztrácel/a jsem postupně sebedůvěru2227,5 %27,5 %  
nerelevantní2227,5 %27,5 %  
únava a deprese2025 %25 %  
snížení pracovního výkonu1923,75 %23,75 %  
úzkostlivý/á1721,25 %21,25 %  
žaludeční nevolnost1417,5 %17,5 %  
poruchy koncentrace1215 %15 %  
nespavost911,25 %11,25 %  
bolesti hlavy/ migréna67,5 %7,5 %  
nevadilo mi to, jsem odolný/á67,5 %7,5 %  
vystrašený/á67,5 %7,5 %  
srdeční potíže22,5 %2,5 %  
zvracení22,5 %2,5 %  
průjmy a metabolické potíže11,25 %1,25 %  
pláč11,25 %1,25 %  

Graf

14. Trpěl jsi někdy ranní nevolností před cestou do zaměstnání ze strachu, co si na tebe kolegové či nadřízený zase vymyslí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4151,25 %51,25 %  
ano1923,75 %23,75 %  
určitě ano1215 %15 %  
určitě ne810 %10 %  

Graf

15. Nešel jsi někdy do zaměstnání ze strachu, co si na tebe kolegové či nadřízený zase vymyslí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy6176,25 %76,25 %  
ano, občas1417,5 %17,5 %  
ano, pouze 1x56,25 %6,25 %  

Graf

16. Jakým způsobem vyústilo šikanování/ mobbing tvé osoby v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odešel jsem na vlastní žádost (dohodu) ze zaměstnání1822,5 %22,5 %  
nerelevantní1417,5 %17,5 %  
nic se neděje, mobbing trvá i nadále1215 %15 %  
vyřídil jsem si to s ním(i) sám, už se to neopakovalo911,25 %11,25 %  
mým odchodem na mateřskou dovolenou/rizikové těhotenství78,75 %8,75 %  
útočník/ mobber dostal výpověď popř. "byl odejit" ze zaměstnání22,5 %2,5 %  
odstěhovala jsem se do jiné kanceláře a vyhýbám se11,25 %1,25 %  
nemám zkušenost11,25 %1,25 %  
změnil jsem oddělení11,25 %1,25 %  
změna pracovní pozice mobbera...11,25 %1,25 %  
není to tak horké vzhledem k mé osobě11,25 %1,25 %  
ŽÁDNÉ NEBYLO11,25 %1,25 %  
nemoc11,25 %1,25 %  
mobber byl přeložen11,25 %1,25 %  
po nalezení nové práce jsem podala výpověď11,25 %1,25 %  
nestalo se nic, jen tlak ustal11,25 %1,25 %  
irelevantní11,25 %1,25 %  
1.příp.já služ.mladší a zrušili mi PP pro nadbyteč11,25 %1,25 %  
2.příp-já starší - byl s ní ukončen PP11,25 %1,25 %  
skončilo to, přizpůsobila jsem se jistým věcem11,25 %1,25 %  
V konflikt s kolegyní i nadřízením.11,25 %1,25 %  
Skončilo volební období11,25 %1,25 %  
jiné11,25 %1,25 %  
úmtím nadřízeného11,25 %1,25 %  
řeší se telefonicky11,25 %1,25 %  
xxx11,25 %1,25 %  
plánuji odchod11,25 %1,25 %  
v mém případě toho nechal11,25 %1,25 %  

Graf

17. Mé pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4657,5 %57,5 %  
muž3442,5 %42,5 %  

Graf

18. Můj věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 34 let4153,25 %51,25 %  
35 - 44 let2025,97 %25 %  
do 24 let810,39 %10 %  
45 a více let810,39 %10 %  

Graf

19. Mé vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4961,25 %61,25 %  
středoškolské2328,75 %28,75 %  
vyučen78,75 %8,75 %  
základní11,25 %1,25 %  

Graf

20. Jsem vedoucí pracovník, mám podřízené:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6378,75 %78,75 %  
ano1721,25 %21,25 %  

Graf

21. Kraj, ve kterém sídlí firma, kde pracuji (mé pracoviště):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
liberecký3341,25 %41,25 %  
středočeský2328,75 %28,75 %  
královehradecký45 %5 %  
vysočina33,75 %3,75 %  
ústecký33,75 %3,75 %  
plzeňský33,75 %3,75 %  
jihočeský22,5 %2,5 %  
jihomoravský22,5 %2,5 %  
zlínský22,5 %2,5 %  
pardubický22,5 %2,5 %  
olomoucký22,5 %2,5 %  
moravskoslezský11,25 %1,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Myslíte si, že se mobbing vyskytuje na oddělení/útvaru, kde pracujete?

 • odpověď ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Myslíte si, že se ve vaší firmě mobbing vyskytuje?

5. Byl/a jste někdy obětí mobbingu či buzerace ze strany kolegů či nadřízených ve vaší firmě?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem terčem ironických poznámek na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".

7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".

 • odpověď žádný z projevů:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 13. Jak jsi se po mobbingu/šikanování cítil/a? Jakými psych. projevy jste byl/a poznamenán/a? Lze vybrat více možností.
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 16. Jakým způsobem vyústilo šikanování/ mobbing tvé osoby v zaměstnání?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nikdy na otázku 5. Byl/a jste někdy obětí mobbingu či buzerace ze strany kolegů či nadřízených ve vaší firmě?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 9. Jednalo se o:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 10. Uveďte stáří útočníka:

8. Byl jsi šikanován/a:

 • odpověď nadřízeným/nadřízenými:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi často slyším "Jestli se Vám to nelíbí, tak můžete jít..." na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".
 • odpověď nerelevantní:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 10. Uveďte stáří útočníka:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 13. Jak jsi se po mobbingu/šikanování cítil/a? Jakými psych. projevy jste byl/a poznamenán/a? Lze vybrat více možností.
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 16. Jakým způsobem vyústilo šikanování/ mobbing tvé osoby v zaměstnání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 9. Jednalo se o:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 11. Jak dlouho tento psychický teror či buzerace cca trval?

9. Jednalo se o:

 • odpověď nerelevantní:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 10. Uveďte stáří útočníka:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 13. Jak jsi se po mobbingu/šikanování cítil/a? Jakými psych. projevy jste byl/a poznamenán/a? Lze vybrat více možností.
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 16. Jakým způsobem vyústilo šikanování/ mobbing tvé osoby v zaměstnání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 11. Jak dlouho tento psychický teror či buzerace cca trval?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 8. Byl jsi šikanován/a:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný z projevů na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 12. Komu jsi o mobbingu řekla? Lze vybrat více možností.

10. Uveďte stáří útočníka:

 • odpověď nerelevantní:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 13. Jak jsi se po mobbingu/šikanování cítil/a? Jakými psych. projevy jste byl/a poznamenán/a? Lze vybrat více možností.
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 16. Jakým způsobem vyústilo šikanování/ mobbing tvé osoby v zaměstnání?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 9. Jednalo se o:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 8. Byl jsi šikanován/a:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 11. Jak dlouho tento psychický teror či buzerace cca trval?

11. Jak dlouho tento psychický teror či buzerace cca trval?

 • odpověď nerelevantní:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 9. Jednalo se o:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 10. Uveďte stáří útočníka:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 13. Jak jsi se po mobbingu/šikanování cítil/a? Jakými psych. projevy jste byl/a poznamenán/a? Lze vybrat více možností.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 16. Jakým způsobem vyústilo šikanování/ mobbing tvé osoby v zaměstnání?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 8. Byl jsi šikanován/a:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný z projevů na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 12. Komu jsi o mobbingu řekla? Lze vybrat více možností.

12. Komu jsi o mobbingu řekla? Lze vybrat více možností.

 • odpověď rodině/partnerovi:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi očerňování mé osoby u nadřízeného na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 14. Trpěl jsi někdy ranní nevolností před cestou do zaměstnání ze strachu, co si na tebe kolegové či nadřízený zase vymyslí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi úmyslně dostávám nesmyslnou práci na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".

13. Jak jsi se po mobbingu/šikanování cítil/a? Jakými psych. projevy jste byl/a poznamenán/a? Lze vybrat více možností.

 • odpověď nerelevantní:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 16. Jakým způsobem vyústilo šikanování/ mobbing tvé osoby v zaměstnání?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerelevantní na otázku 10. Uveďte stáří útočníka:
 • odpověď vyčerpaný/á:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi poruchy koncentrace na otázku 13. Jak jsi se po mobbingu/šikanování cítil/a? Jakými psych. projevy jste byl/a poznamenán/a? Lze vybrat více možností.

17. Mé pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ponižování na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskriminace, nerovné zacházení (z důvodu mého pohlaví, sex.orientace, nedostatku sympatií ke mně apod.) na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že se ve vaší firmě mobbing vyskytuje?

2. Myslíte si, že se mobbing vyskytuje na oddělení/útvaru, kde pracujete?

3. Byl/a jste někdy v pozici agresora/mobbera?

4. Pokud ANO, proč jsi to dělal/a? Pokud NE/NEVÍM, zvolte "nerelevantní".

5. Byl/a jste někdy obětí mobbingu či buzerace ze strany kolegů či nadřízených ve vaší firmě?

6. Víte o někom jiném, kde je (také) terčem mobbingu/buzerace ve vaší firmě?

7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".

8. Byl jsi šikanován/a:

9. Jednalo se o:

10. Uveďte stáří útočníka:

11. Jak dlouho tento psychický teror či buzerace cca trval?

12. Komu jsi o mobbingu řekla? Lze vybrat více možností.

13. Jak jsi se po mobbingu/šikanování cítil/a? Jakými psych. projevy jste byl/a poznamenán/a? Lze vybrat více možností.

14. Trpěl jsi někdy ranní nevolností před cestou do zaměstnání ze strachu, co si na tebe kolegové či nadřízený zase vymyslí?

15. Nešel jsi někdy do zaměstnání ze strachu, co si na tebe kolegové či nadřízený zase vymyslí?

16. Jakým způsobem vyústilo šikanování/ mobbing tvé osoby v zaměstnání?

17. Mé pohlaví:

18. Můj věk:

19. Mé vzdělání:

20. Jsem vedoucí pracovník, mám podřízené:

21. Kraj, ve kterém sídlí firma, kde pracuji (mé pracoviště):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že se ve vaší firmě mobbing vyskytuje?

2. Myslíte si, že se mobbing vyskytuje na oddělení/útvaru, kde pracujete?

3. Byl/a jste někdy v pozici agresora/mobbera?

4. Pokud ANO, proč jsi to dělal/a? Pokud NE/NEVÍM, zvolte "nerelevantní".

5. Byl/a jste někdy obětí mobbingu či buzerace ze strany kolegů či nadřízených ve vaší firmě?

6. Víte o někom jiném, kde je (také) terčem mobbingu/buzerace ve vaší firmě?

7. Pokud jste byl/a někdy obětí mobbingu, označte ty z následujících možností projevů, které na Vás byly páchány. Lze zvolit více možností. Pokud jste byl/a obětí vy a zároveň znáte někoho dalšího, odpovídejte pouze za sebe. Pokud jste "šikanován/a či buzerována" nikdy nebyl/a, zvolte "žádný z projevů" a u dalších tématických otázek "nerelevantní".

8. Byl jsi šikanován/a:

9. Jednalo se o:

10. Uveďte stáří útočníka:

11. Jak dlouho tento psychický teror či buzerace cca trval?

12. Komu jsi o mobbingu řekla? Lze vybrat více možností.

13. Jak jsi se po mobbingu/šikanování cítil/a? Jakými psych. projevy jste byl/a poznamenán/a? Lze vybrat více možností.

14. Trpěl jsi někdy ranní nevolností před cestou do zaměstnání ze strachu, co si na tebe kolegové či nadřízený zase vymyslí?

15. Nešel jsi někdy do zaměstnání ze strachu, co si na tebe kolegové či nadřízený zase vymyslí?

16. Jakým způsobem vyústilo šikanování/ mobbing tvé osoby v zaměstnání?

17. Mé pohlaví:

18. Můj věk:

19. Mé vzdělání:

20. Jsem vedoucí pracovník, mám podřízené:

21. Kraj, ve kterém sídlí firma, kde pracuji (mé pracoviště):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Orkáčová, L.Mobbing - psychický teror na pracovišti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17071.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.