Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sousedské vztahy

Sousedské vztahy

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Bestakova
Šetření:14. 09. 2011 - 05. 10. 2011
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení přátelé, ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku.

Cílem dotazníku je zjistit informace o sousedských vztazích - dotazník je určen pouze pro ty, kdo nějaké sousedy mají.

Dotazník je součástí doktorandské práce na fakultě architektury ČVUT v Praze.

Děkuji mnohokrát za Váš čas, který budete vyplňování dotazníku věnovat.

Ing. arch. Veronika BEŠŤÁKOVÁ

Odpovědi respondentů

1. Jaké máte zkušenosti se svými sousedy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré3726,24 %26,24 %  
neutrální3726,24 %26,24 %  
záleží, jak s kým 3625,53 %25,53 %  
velmi dobré1611,35 %11,35 %  
špatné139,22 %9,22 %  
velmi špatné21,42 %1,42 %  

Graf

2. Máte nějaké pozitivní zkušenosti se svými sousedy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výpomoc v době nepřítomnosti (zalevání kytek, vybírání pošty, hlídání bytu, apod.)7049,65 %49,65 %  
Další vzájemné služby a protislužby (nákupy, doprovod, apod.)2819,86 %19,86 %  
Vzájemné pohlídání dětí2014,18 %14,18 %  
Společné oslavy (narozenin, apod.)149,93 %9,93 %  
ne149,93 %9,93 %  
Společné koníčky (procházky, kolo, divadlo, apod.)96,38 %6,38 %  
nemám64,26 %4,26 %  
Společné večeře64,26 %4,26 %  
žádné53,55 %3,55 %  
nic32,13 %2,13 %  
nemám pozitivní zkušenosti10,71 %0,71 %  
žiadne10,71 %0,71 %  
-10,71 %0,71 %  
nemám podobné zkušenosti10,71 %0,71 %  
Nemám žádné pozitivní zkušenosti.10,71 %0,71 %  
žádnou10,71 %0,71 %  
skoro žádné10,71 %0,71 %  
010,71 %0,71 %  
s přímými sousedy nic moc10,71 %0,71 %  
zatím ne, bydlíme tam krátce10,71 %0,71 %  
nic z uvedeného10,71 %0,71 %  
v še uvedené10,71 %0,71 %  
spolupráce při problémech - havárie, hlídání bytu 10,71 %0,71 %  
jednou jsem byl se sousedem na fotbale10,71 %0,71 %  
tolerance, vycházení si vstříc10,71 %0,71 %  
jednorázová výpomoc (při zapomenutých klíčích atd)10,71 %0,71 %  
zadne10,71 %0,71 %  
nechci nic o nich a oni ode mě10,71 %0,71 %  
žádné nemám10,71 %0,71 %  
se sousedy se nestýkám, pouze zdravím10,71 %0,71 %  
jen se zdravíme10,71 %0,71 %  
pomoc při práci10,71 %0,71 %  
podržení dveří10,71 %0,71 %  
ne.nic10,71 %0,71 %  
pomoc při drobných haváriích v bytě10,71 %0,71 %  
vyvezení popelnice v době nepřítomnosti10,71 %0,71 %  

Graf

3. Máte nějaké negativní zkušenosti se sousedy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadměrný hluk (rušení nočního klidu, štěkání psa, dupání, apod.)8157,45 %57,45 %  
Obtěžování pachy (cigaretový kouř, kouř z komína, domácí zvířata, vaření, apod.)5539,01 %39,01 %  
Nevhodné chování (hádky, urážky, nadávky)3927,66 %27,66 %  
Znečišťování společných prostor, špatné hygienické návyky3424,11 %24,11 %  
Drobné sousedské naschvály3021,28 %21,28 %  
Agresivní chování (fyzický útok, zastrašování)1611,35 %11,35 %  
ne85,67 %5,67 %  
nic32,13 %2,13 %  
kvůli hlouposti většiny jsme koupili dům draze10,71 %0,71 %  
porušovanie zákona, čierna stavba10,71 %0,71 %  
nemám podobné zkušenosti10,71 %0,71 %  
myslí si, že jsou páni světa10,71 %0,71 %  
nemám10,71 %0,71 %  
zatím ne10,71 %0,71 %  
žádné negativní zkušenosti10,71 %0,71 %  
naštěstí žádné negativní zkušenosti10,71 %0,71 %  
žádné10,71 %0,71 %  
lidská zášť (?) 10,71 %0,71 %  
soudy10,71 %0,71 %  
ne, nikdy10,71 %0,71 %  
arogantní chování10,71 %0,71 %  
zatim ne:)10,71 %0,71 %  

Graf

4. Co byste v případě sporu se sousedy dělal/-a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snaha o dohodu – smír bez třetí osoby9768,79 %68,79 %  
Nevím1913,48 %13,48 %  
Obrácení se na příslušný správní orgán128,51 %8,51 %  
Snaha o dohodu – smír s pomocí třetí osoby (např. mediátora)42,84 %2,84 %  
podle situace10,71 %0,71 %  
nic10,71 %0,71 %  
neřeším10,71 %0,71 %  
ignorace souseda + příp. žaloba10,71 %0,71 %  
záleží,zda je soused agresívní či normální...10,71 %0,71 %  
nejdřív snaha o domluvu, pak ruční řešení10,71 %0,71 %  
mrtvého brouka10,71 %0,71 %  
nejdřív bod 1,pak 310,71 %0,71 %  
Žádné spory nebyly a ani nebudou :)10,71 %0,71 %  

Graf

5. Pokud by byl sousedský spor nevyřešitelný, byl by pro Vás důvodem se odstěhovat jinam?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4834,04 %34,04 %  
nevím3222,7 %22,7 %  
nesouhlasím2618,44 %18,44 %  
spíše souhlasím2517,73 %17,73 %  
souhlasím107,09 %7,09 %  

Graf

6. Myslíte si, že by bylo dobré znát předem své budoucí sousedy před nastěhováním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6848,23 %48,23 %  
souhlasím4531,91 %31,91 %  
nevím1712,06 %12,06 %  
spíše nesouhlasím96,38 %6,38 %  
nesouhlasím21,42 %1,42 %  

Graf

7. Myslíte si, že je možné (různými způsoby) podpořit sousedské vztahy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5941,84 %41,84 %  
souhlasím4028,37 %28,37 %  
nevím3726,24 %26,24 %  
nesouhlasím42,84 %2,84 %  
spíše nesouhlasím10,71 %0,71 %  

Graf

8. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikace23,85 %1,42 %  
komunikací23,85 %1,42 %  
častější konverzace11,92 %0,71 %  
Vhodné chování, výpomoc,...11,92 %0,71 %  
slušným chováním11,92 %0,71 %  
pozváním sousedů na kávu a přátelské popovídání11,92 %0,71 %  
klábosením, pomáháním, poznáním11,92 %0,71 %  
chovat se přátelsky, pomoci pokud druhý potřebuje11,92 %0,71 %  
vzájemná výpomoc, popovídat si,společné akce11,92 %0,71 %  
Snaha konstruktivně konverzovat... 11,92 %0,71 %  
ostatní odpovědi příjemným jednáním
společná setkání
nic nedělat a nikoho si nevšímat
tolerance, komunikace, občas nějaká společná akce
slušné chování , řešení problémů bez emocí
alkohol
viz odpovědi u otázky č. 2
společná venkovní zařízení - dětské hřiště, volejb
slušnost a ohleduplnost
společné akce (např. táborák)
záleží na lidech
být slušný...:)
slušným chováním, úklidem, společné aktivity v dom
návštěvy, slušné chování, výpomoc
nedělat problémy
Pozitivním nevtíravým přístupem a ochotou.
nedělat naschvály, dodržovat klid v noci
aspoň slušně pozdravit
občas společné akce - večeře, zábava ap.
ohleduplnost, nabídnutí pomoci
Nedělat naschvály
komunikace, respekt, ohleduplnost
tolerance
návštěvy
slušnost, vstřícnost
vstřícným chiváním, pomocí, slušností ke druhým
pozdravit po příchodu, nabídnout pomoc, tolerance
společné grilovačky
příjemné chování, zdravení, pozvání na kafe a dalš
výpomocí na domě,nákup, upéct jim něco dobrého
pořádání společných aktivit
vzajomnou komunikaciou
být k nim uctivý, hodný
Vzájomné výpomoci, Pravidlená komunikácia
pčedstavit se, lépe se poznat
ano,nechovat se arogantně,být přátelský vůči nim
častá komunikace, návštěvy, vzájemná pomoc
společné prostory k rekreaci
společné akce
ochota, slušnost
4076,92 %28,37 % 

Graf

9. Myslíte si, že existence společné klubovny, společného vhodně zařízeného dvorku nebo jiných společných prostor může podpořit sousedské vztahy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4431,21 %31,21 %  
nevím3323,4 %23,4 %  
spíše nesouhlasím2517,73 %17,73 %  
nesouhlasím2014,18 %14,18 %  
souhlasím1913,48 %13,48 %  

Graf

10. Přišlo by Vám praktické sdílet se sousedy nějaké prostory, vybavení nebo aktivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4632,62 %32,62 %  
nesouhlasím3726,24 %26,24 %  
spíše souhlasím2719,15 %19,15 %  
nevím2114,89 %14,89 %  
souhlasím107,09 %7,09 %  

Graf

11. Jaké prostory byste preferoval/-a sdílet, aby nemusely být v každé bytové jednotce / rodinném domě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společné venkovní prostory, např. s dětským hřištěm, grilem, posezením, apod.6546,1 %46,1 %  
Herna pro malé děti4129,08 %29,08 %  
Tělocvična / posilovna3826,95 %26,95 %  
Bazén3121,99 %21,99 %  
žádné2417,02 %17,02 %  
Knihovna2316,31 %16,31 %  
Dílna2114,89 %14,89 %  
Místnost se společnou tiskárnou, skenerem, kopírkou, apod.128,51 %8,51 %  
Fotokomora85,67 %5,67 %  
Místnost pro teenagery64,26 %4,26 %  
Klubovna s kuchyňskou linkou a sociálním zázemím, s možností posezení, společného vaření, rodinných oslav, apod.53,55 %3,55 %  
Sauna53,55 %3,55 %  
Hudební místnost21,42 %1,42 %  
susarna10,71 %0,71 %  
-10,71 %0,71 %  
společné vlastnictví čehokoliv, způsobuje problémy10,71 %0,71 %  
právě společné prostory mohou být vznikem sporů -10,71 %0,71 %  
zejm. grily,dvorky, ne všichni chtějí hluk poslouc10,71 %0,71 %  
hat,ne každý má čas se družit!10,71 %0,71 %  
nevím10,71 %0,71 %  
se sousedy nemám zájem se stýkat10,71 %0,71 %  
s mými sousedy je lepší nemít společně nic!10,71 %0,71 %  
sušárna,kočárkárna, místnost na kola10,71 %0,71 %  

Graf

12. Jaké aktivity byste preferoval/-a sdílet a v současné době je nesdílíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výpomoc v době nepřítomnosti (zalévání kytek, vybírání pošty, hlídání bytu, apod.)4733,33 %33,33 %  
Společné pravidelné setkávání2920,57 %20,57 %  
Společné koníčky (procházky, kolo, divadlo, apod.)1812,77 %12,77 %  
Vzájemné pohlídání dětí1712,06 %12,06 %  
Další vzájemné služby a protislužby (nákupy, doprovod, apod.)1510,64 %10,64 %  
žádné1510,64 %10,64 %  
nic117,8 %7,8 %  
Společné podnikání74,96 %4,96 %  
Společné večeře53,55 %3,55 %  
Společné oslavy (narozenin, apod.)53,55 %3,55 %  
nevím21,42 %1,42 %  
zadne10,71 %0,71 %  
-10,71 %0,71 %  
povídání10,71 %0,71 %  
nepreferuji žádné další10,71 %0,71 %  
010,71 %0,71 %  
s aktuálními sousedy žádné10,71 %0,71 %  
jine10,71 %0,71 %  
žádné, nemám zájem o sdílení10,71 %0,71 %  
je to tak akorát10,71 %0,71 %  
považuji současný stav za normální10,71 %0,71 %  
žádné, jsou to mí sousedi, ne kamarádi... 10,71 %0,71 %  
vše, co preferuji sdílet, v současné době sdílím.10,71 %0,71 %  
nic z toho10,71 %0,71 %  
nepreferuji žádné,chci mít hlavně klid10,71 %0,71 %  
nepotřebuji nic sdílet10,71 %0,71 %  
žádnou10,71 %0,71 %  
Nic z uvedeného10,71 %0,71 %  
spíše žádné10,71 %0,71 %  
takhle mě to vyhovuje10,71 %0,71 %  
---10,71 %0,71 %  

Graf

13. Slyšel/-a jste někdy o blízkém sousedském bydlení se společnými prostorami (angl. cohousing)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10675,18 %75,18 %  
ano2819,86 %19,86 %  
nevím74,96 %4,96 %  

Graf

14. Kolik máte sousedů (v případě bytového domu – počet sousedů na patře plus o jedno patro níž plus o jedno patro výš)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 až 105337,59 %37,59 %  
méně než 54431,21 %31,21 %  
11 až 151611,35 %11,35 %  
21 až 3074,96 %4,96 %  
31 až 5074,96 %4,96 %  
16 až 2064,26 %4,26 %  
nevím42,84 %2,84 %  
více než 5142,84 %2,84 %  

Graf

15. Do jaké věkové kategorie sousedi patří? (možné zatrhnout více věkových kategorií)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 až 50 let8459,57 %59,57 %  
31 až 40 let8056,74 %56,74 %  
51 až 60 let7049,65 %49,65 %  
21 až 30 let6445,39 %45,39 %  
více než 61 let6042,55 %42,55 %  
do 10 let2920,57 %20,57 %  
11 až 20 let2417,02 %17,02 %  
nevím64,26 %4,26 %  

Graf

16. Na čem podle Vás nejvíce záleží kvalita sousedských vztahů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na věku obyvatel4834,04 %34,04 %  
Na vzdělání obyvatel4733,33 %33,33 %  
Na délce bydlení v domě nebo v lokalitě3625,53 %25,53 %  
Na velikosti obce, kde člověk žije3424,11 %24,11 %  
Na majetkovém vztahu k bydlení (osobní nebo družstevní vlastnictví, pronájem)2819,86 %19,86 %  
Na tom, zda mají obyvatelé malé děti2819,86 %19,86 %  
Na bezprostředním okolí, jestli umožňuje se setkávat (hřiště pro děti, společná klubovna, apod.)1510,64 %10,64 %  
Na velikosti bytu či rodinného domku85,67 %5,67 %  
Na kvalitě a vybavení společných prostor32,13 %2,13 %  
Na vybavení obce, kde člověk žije32,13 %2,13 %  
nevím21,42 %1,42 %  
-21,42 %1,42 %  
na lidech samotnych10,71 %0,71 %  
na ochotě ke komunikaci, na empatii, na návycích z10,71 %0,71 %  
na povaze lidí10,71 %0,71 %  
na osobě sousedů10,71 %0,71 %  
Na kontaktu s nimi.10,71 %0,71 %  
na povaze jednotlivých lidí10,71 %0,71 %  
to záleží na lidech samotných10,71 %0,71 %  
pouze a jen na lidech10,71 %0,71 %  
na vychování10,71 %0,71 %  
Na jejich charakteru10,71 %0,71 %  
vzájemná tolerance10,71 %0,71 %  
na jednotlivých sousedech10,71 %0,71 %  
na povaze10,71 %0,71 %  
na povaze jednotlivých osob10,71 %0,71 %  
na povahových rysech sousedů10,71 %0,71 %  
na lidech10,71 %0,71 %  
na charakteru lidí10,71 %0,71 %  
míra hlukové izolace bytů10,71 %0,71 %  
na přístupu a chování lidí10,71 %0,71 %  
na vzájemné toleranci a ohleduplnosti10,71 %0,71 %  
toleranci a vlastnostech obecně10,71 %0,71 %  
na vlastnostech bydlících (ohleduplnost)10,71 %0,71 %  
na toleranci10,71 %0,71 %  
Na povaze sousedů10,71 %0,71 %  
dsdfsdfsdfsd10,71 %0,71 %  
na inteligenci sousedů10,71 %0,71 %  
nejdůležitější jsou povahové rysy člověka10,71 %0,71 %  
na povaze člověka10,71 %0,71 %  
zaleží na tom, aby se každý staral sám o sebe.10,71 %0,71 %  
na vzájemné slušnosti a vyházení vstříc10,71 %0,71 %  
na charakteru obyvatel10,71 %0,71 %  
Na tom, zda mají sousedé rozum10,71 %0,71 %  

Graf

17. Obměňují se často Vaši sousedé (během jednoho roku se stěhují pryč a přichází noví)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11078,01 %78,01 %  
ano2417,02 %17,02 %  
nevím74,96 %4,96 %  

Graf

18. Kolik osob žije ve Vašem domě celkem (v případě dlouhých panelových domů v jedné vchodové sekci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 osob3625,53 %25,53 %  
více než 51 osob3424,11 %24,11 %  
21 až 30 osob1712,06 %12,06 %  
11 až 20 osob1510,64 %10,64 %  
nevím117,8 %7,8 %  
41 až 50 osob117,8 %7,8 %  
6 až 10 osob117,8 %7,8 %  
31 až 40 osob64,26 %4,26 %  

Graf

19. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Panelový dům5136,17 %36,17 %  
Rodinný dům samostatný3323,4 %23,4 %  
Bytový dům cihlový postavený mezi lety 1945 až 19892014,18 %14,18 %  
Bytový dům cihlový postavený po r. 1990139,22 %9,22 %  
Bytový dům cihlový postavený do r. 1945128,51 %8,51 %  
Rodinný dům řadový64,26 %4,26 %  
Rodinný dům - dvojdům42,84 %2,84 %  
Rodinný dům - trojdům21,42 %1,42 %  

Graf

20. Jak dlouho žijete v místě současného bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 30 let4028,37 %28,37 %  
11 až 20 let3625,53 %25,53 %  
do 2 let2517,73 %17,73 %  
3 až 5 let2014,18 %14,18 %  
6 až 10 let1712,06 %12,06 %  
31 až 40 let32,13 %2,13 %  

Graf

21. Plánujete stěhování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9063,83 %63,83 %  
ano3021,28 %21,28 %  
nevím2114,89 %14,89 %  

Graf

22. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA11480,85 %80,85 %  
MUŽ2719,15 %19,15 %  

Graf

23. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 30 let9265,25 %65,25 %  
31 až 40 let1812,77 %12,77 %  
do 19 let1712,06 %12,06 %  
41 až 50 let117,8 %7,8 %  
51 až 60 let21,42 %1,42 %  
61 až 70 let10,71 %0,71 %  

Graf

24. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5539,01 %39,01 %  
5438,3 %38,3 %  
85,67 %5,67 %  
Vyučen/-a s maturitou 85,67 %5,67 %  
VOŠ85,67 %5,67 %  
vyšší53,55 %3,55 %  
Vyučen/-a bez maturity 32,13 %2,13 %  

Graf

25. V jak velké obci žijete v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha3424,11 %24,11 %  
Obec pod 5 tis. ob.3222,7 %22,7 %  
Obec nad 100 tis. ob. 2819,86 %19,86 %  
Obec 5 až 20 tis. ob2819,86 %19,86 %  
Obec 20 až 100 tis. ob. 1913,48 %13,48 %  

Graf

26. Jaký máte vlastnický vztah k Vašemu současnému bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní vlastnictví8056,74 %56,74 %  
pronájem2618,44 %18,44 %  
družstevní vlastnictví2215,6 %15,6 %  
nic32,13 %2,13 %  
bydlení u rodičů10,71 %0,71 %  
x10,71 %0,71 %  
obecní byt10,71 %0,71 %  
byt rodičů10,71 %0,71 %  
dům přítele10,71 %0,71 %  
patří rodičům10,71 %0,71 %  
U rodičov10,71 %0,71 %  
byt rodičů, v osobním vlastnictví10,71 %0,71 %  
dům rodičů10,71 %0,71 %  
jsem u rodičů10,71 %0,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Máte nějaké negativní zkušenosti se sousedy?

  • odpověď Nevhodné chování (hádky, urážky, nadávky):
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Agresivní chování (fyzický útok, zastrašování) na otázku 3. Máte nějaké negativní zkušenosti se sousedy?

11. Jaké prostory byste preferoval/-a sdílet, aby nemusely být v každé bytové jednotce / rodinném domě?

  • odpověď Společné venkovní prostory, např. s dětským hřištěm, grilem, posezením, apod.:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 10. Přišlo by Vám praktické sdílet se sousedy nějaké prostory, vybavení nebo aktivity?

21. Plánujete stěhování?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobré na otázku 1. Jaké máte zkušenosti se svými sousedy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké máte zkušenosti se svými sousedy?

2. Máte nějaké pozitivní zkušenosti se svými sousedy?

3. Máte nějaké negativní zkušenosti se sousedy?

4. Co byste v případě sporu se sousedy dělal/-a?

5. Pokud by byl sousedský spor nevyřešitelný, byl by pro Vás důvodem se odstěhovat jinam?

6. Myslíte si, že by bylo dobré znát předem své budoucí sousedy před nastěhováním?

7. Myslíte si, že je možné (různými způsoby) podpořit sousedské vztahy?

9. Myslíte si, že existence společné klubovny, společného vhodně zařízeného dvorku nebo jiných společných prostor může podpořit sousedské vztahy?

10. Přišlo by Vám praktické sdílet se sousedy nějaké prostory, vybavení nebo aktivity?

11. Jaké prostory byste preferoval/-a sdílet, aby nemusely být v každé bytové jednotce / rodinném domě?

12. Jaké aktivity byste preferoval/-a sdílet a v současné době je nesdílíte?

13. Slyšel/-a jste někdy o blízkém sousedském bydlení se společnými prostorami (angl. cohousing)?

14. Kolik máte sousedů (v případě bytového domu – počet sousedů na patře plus o jedno patro níž plus o jedno patro výš)?

15. Do jaké věkové kategorie sousedi patří? (možné zatrhnout více věkových kategorií)

16. Na čem podle Vás nejvíce záleží kvalita sousedských vztahů?

17. Obměňují se často Vaši sousedé (během jednoho roku se stěhují pryč a přichází noví)?

18. Kolik osob žije ve Vašem domě celkem (v případě dlouhých panelových domů v jedné vchodové sekci)?

19. Kde bydlíte?

20. Jak dlouho žijete v místě současného bydlení?

21. Plánujete stěhování?

22. Vaše pohlaví

23. Váš věk

24. Vaše vzdělání

25. V jak velké obci žijete v současné době?

26. Jaký máte vlastnický vztah k Vašemu současnému bydlení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké máte zkušenosti se svými sousedy?

2. Máte nějaké pozitivní zkušenosti se svými sousedy?

3. Máte nějaké negativní zkušenosti se sousedy?

4. Co byste v případě sporu se sousedy dělal/-a?

5. Pokud by byl sousedský spor nevyřešitelný, byl by pro Vás důvodem se odstěhovat jinam?

6. Myslíte si, že by bylo dobré znát předem své budoucí sousedy před nastěhováním?

7. Myslíte si, že je možné (různými způsoby) podpořit sousedské vztahy?

9. Myslíte si, že existence společné klubovny, společného vhodně zařízeného dvorku nebo jiných společných prostor může podpořit sousedské vztahy?

10. Přišlo by Vám praktické sdílet se sousedy nějaké prostory, vybavení nebo aktivity?

11. Jaké prostory byste preferoval/-a sdílet, aby nemusely být v každé bytové jednotce / rodinném domě?

12. Jaké aktivity byste preferoval/-a sdílet a v současné době je nesdílíte?

13. Slyšel/-a jste někdy o blízkém sousedském bydlení se společnými prostorami (angl. cohousing)?

14. Kolik máte sousedů (v případě bytového domu – počet sousedů na patře plus o jedno patro níž plus o jedno patro výš)?

15. Do jaké věkové kategorie sousedi patří? (možné zatrhnout více věkových kategorií)

16. Na čem podle Vás nejvíce záleží kvalita sousedských vztahů?

17. Obměňují se často Vaši sousedé (během jednoho roku se stěhují pryč a přichází noví)?

18. Kolik osob žije ve Vašem domě celkem (v případě dlouhých panelových domů v jedné vchodové sekci)?

19. Kde bydlíte?

20. Jak dlouho žijete v místě současného bydlení?

21. Plánujete stěhování?

22. Vaše pohlaví

23. Váš věk

24. Vaše vzdělání

25. V jak velké obci žijete v současné době?

26. Jaký máte vlastnický vztah k Vašemu současnému bydlení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bestakova, V.Sousedské vztahy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17101.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.