Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Romská problematika

Romská problematika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Viragová
Šetření:20. 09. 2011 - 22. 09. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká problematiky Romů v ČR. Tento dotazník bude sloužit k bakalářské práci, která je na téma: Diskriminace na trhu práce.

Odpovědi respondentů

1. Chtěl/a byste mít Roma/ku jako kolegu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3475,56 %75,56 %  
ano1124,44 %24,44 %  

Graf

2. Podle mého názoru je pro pracovní kolektiv přínos:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otázka národnosti nehraje žádnou roli, důležité jsou lidské a profesionální kvality3577,78 %77,78 %  
zaměstnávat jen domácí, tj.: zde české občany715,56 %15,56 %  
zaměstnávat lidé různých národností a etnik36,67 %6,67 %  

Graf

3. Pracoval/a jste někdy (či pracujete) v užším pracovním kolektivu s Romem/kou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3271,11 %71,11 %  
ano1328,89 %28,89 %  

Graf

4. Kdybyste byl/a majitelem firmy a hlásili by se Vám dva uchazeči na volnou pracovní pozici, oba by měli stejné předpoklady pro výkon profese i kvalifikaci, přičemž jeden by byl Rom/ka a jeden Čech/ška potom byste raději přijal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otázka národnosti nebude v tomto případě hrát roli2351,11 %51,11 %  
Čecha / Češku2248,89 %48,89 %  

Graf

5. Vadilo by Vám mít romskou rodinu za sousedy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2555,56 %55,56 %  
nevím1226,67 %26,67 %  
ne817,78 %17,78 %  

Graf

6. Myslíte si, že sestěhování romských rodin do tzv.: geth je správné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2760 %60 %  
nevím1022,22 %22,22 %  
ano817,78 %17,78 %  

Graf

7. Myslíte si, že v romských getech narůstá u romských obyvatel kriminalita?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3884,44 %84,44 %  
nevím613,33 %13,33 %  
ne12,22 %2,22 %  

Graf

8. Myslíte si, že odebrání sociálních dávek dnešní situaci vyřeší?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2248,89 %48,89 %  
ano1328,89 %28,89 %  
nevím1022,22 %22,22 %  

Graf

9. Myslíte si, že mají Romové v ČR menší šanci uplatnit se na trhu práce než majoritní společnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2964,44 %64,44 %  
ne1124,44 %24,44 %  
nevím511,11 %11,11 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měli Romové žít v izolaci od ostatních občanů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2351,11 %51,11 %  
ano1431,11 %31,11 %  
nevím817,78 %17,78 %  

Graf

11. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 342657,78 %57,78 %  
35 - 45817,78 %17,78 %  
16 - 20715,56 %15,56 %  
45 a více 36,67 %6,67 %  
0 - 1512,22 %2,22 %  

Graf

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3475,56 %75,56 %  
muž1124,44 %24,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kdybyste byl/a majitelem firmy a hlásili by se Vám dva uchazeči na volnou pracovní pozici, oba by měli stejné předpoklady pro výkon profese i kvalifikaci, přičemž jeden by byl Rom/ka a jeden Čech/ška potom byste raději přijal/a?

  • odpověď otázka národnosti nebude v tomto případě hrát roli:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Chtěl/a byste mít Roma/ku jako kolegu na pracovišti?

5. Vadilo by Vám mít romskou rodinu za sousedy?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Myslíte si, že by měli Romové žít v izolaci od ostatních občanů?

10. Myslíte si, že by měli Romové žít v izolaci od ostatních občanů?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Chtěl/a byste mít Roma/ku jako kolegu na pracovišti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chtěl/a byste mít Roma/ku jako kolegu na pracovišti?

2. Podle mého názoru je pro pracovní kolektiv přínos:

3. Pracoval/a jste někdy (či pracujete) v užším pracovním kolektivu s Romem/kou?

4. Kdybyste byl/a majitelem firmy a hlásili by se Vám dva uchazeči na volnou pracovní pozici, oba by měli stejné předpoklady pro výkon profese i kvalifikaci, přičemž jeden by byl Rom/ka a jeden Čech/ška potom byste raději přijal/a?

5. Vadilo by Vám mít romskou rodinu za sousedy?

6. Myslíte si, že sestěhování romských rodin do tzv.: geth je správné?

7. Myslíte si, že v romských getech narůstá u romských obyvatel kriminalita?

8. Myslíte si, že odebrání sociálních dávek dnešní situaci vyřeší?

9. Myslíte si, že mají Romové v ČR menší šanci uplatnit se na trhu práce než majoritní společnost?

10. Myslíte si, že by měli Romové žít v izolaci od ostatních občanů?

11. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

12. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chtěl/a byste mít Roma/ku jako kolegu na pracovišti?

2. Podle mého názoru je pro pracovní kolektiv přínos:

3. Pracoval/a jste někdy (či pracujete) v užším pracovním kolektivu s Romem/kou?

4. Kdybyste byl/a majitelem firmy a hlásili by se Vám dva uchazeči na volnou pracovní pozici, oba by měli stejné předpoklady pro výkon profese i kvalifikaci, přičemž jeden by byl Rom/ka a jeden Čech/ška potom byste raději přijal/a?

5. Vadilo by Vám mít romskou rodinu za sousedy?

6. Myslíte si, že sestěhování romských rodin do tzv.: geth je správné?

7. Myslíte si, že v romských getech narůstá u romských obyvatel kriminalita?

8. Myslíte si, že odebrání sociálních dávek dnešní situaci vyřeší?

9. Myslíte si, že mají Romové v ČR menší šanci uplatnit se na trhu práce než majoritní společnost?

10. Myslíte si, že by měli Romové žít v izolaci od ostatních občanů?

11. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

12. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Viragová, K.Romská problematika (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17158.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.