Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Demonstrace ve Šluknovském výběžku

Demonstrace ve Šluknovském výběžku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Böhmova
Šetření:01. 10. 2011 - 30. 10. 2011
Počet respondentů:212
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení spoluobčané,
vzhledem k mnoha žádostem o umožnění vyplnění dotazníku Demonstrace ve Šluknovkém výběžku, který byl ukončen dne 25.09.2011, dotazník opětovně prezentuji a žádám Vás o jeho vyplnění.
 

Cílem dotazníkového šetření je zjištění míry spokojenosti či nespokojenosti se situací ve Šluknovském výběžku, zjištění Vašich individuálních názorů na eskalující sociální napětí mezi starousedlíky a nepřizpůsobivými občany a následné identifikování zásadních problémů.
Výsledky dotazníkového šetření budou, v případě zájmu, prezentovány zastupitelům města Varnsdorf a využity jako podněty k řešení stávající problematiky.

Veškeré získané informace týkající se Vaší osoby, budou zcela anonymní.
Zároveň Vás žádám, o zdržení se vulgarismů, projevů rasismu apod., ve Vašich odpovědích, neboť takto nevhodné odpovědi nemohou být veřejně prezentovány.

 

Mgr. Marcela Böhmová
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13664,15 %64,15 %  
muž7635,85 %35,85 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 255827,36 %27,36 %  
26 - 355325 %25 %  
36 - 455325 %25 %  
46 - 602813,21 %13,21 %  
15 - 18125,66 %5,66 %  
61 a více94,25 %4,25 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7635,85 %35,85 %  
středoškolské s maturitou7535,38 %35,38 %  
středoškolské bez maturity/vyučen/a 3315,57 %15,57 %  
základní (i neukončené)/nevyučen/a 2511,79 %11,79 %  
vyšší odborné 31,42 %1,42 %  

Graf

4. Jaký je Váš současný status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á 10650 %50 %  
pouze studující 4420,75 %20,75 %  
OSVČ2210,38 %10,38 %  
důchodce125,66 %5,66 %  
na mateřské dovolené 125,66 %5,66 %  
nezaměstnaný/á 94,25 %4,25 %  
student31,42 %1,42 %  
v domácnosti31,42 %1,42 %  
pracující student10,47 %0,47 %  

Graf

5. V současné době žiji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šluknovsko 7133,49 %33,49 %  
severní Čechy mimo Šluknovsko 4621,7 %21,7 %  
střední Čechy 3616,98 %16,98 %  
Morava2210,38 %10,38 %  
západní Čechy 125,66 %5,66 %  
Praha104,72 %4,72 %  
východní Čechy 73,3 %3,3 %  
jižní Čechy 41,89 %1,89 %  
nic10,47 %0,47 %  
jinde10,47 %0,47 %  
Slezsko10,47 %0,47 %  
Severní Morava10,47 %0,47 %  

Graf

6. Dle Vašeho názoru, hlavní motivy nezaměstnaných k účasti na dalším vzdělávání, jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získání zaměstnání a finančních prostředků 8439,62 %39,62 %  
žádné motivy7535,38 %35,38 %  
systém poskytování sociálních dávek 4018,87 %18,87 %  
získání nové kvalifikace3315,57 %15,57 %  
vysoká nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku 115,19 %5,19 %  
netuším10,47 %0,47 %  
u každého jiné10,47 %0,47 %  
v případech specifické skupiny obyvatel10,47 %0,47 %  
nevim, nejsem sociolog10,47 %0,47 %  
Neschopnost vlády vytvořit pracovní místa10,47 %0,47 %  
u většiny problémový lidí není motivace žádná10,47 %0,47 %  

Graf

7. Dle Vašeho názoru, hlavní bariéry, které odrazují nezaměstnané osoby účastnit se dalšího vzdělávání, jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostnění pobírání soc. dávek před vzděláváním i následným zařazením pro pracovního procesu 14970,28 %70,28 %  
neochota se vzdělávat 12358,02 %58,02 %  
nabídka vzdělávání na trhu je ve Šluknovském výběžku nedostatečná2913,68 %13,68 %  
značné finanční zatížení2712,74 %12,74 %  
vzdělání není příliš vysoce ceněno10,47 %0,47 %  
v případech specifické supiny obyvatel10,47 %0,47 %  
nevidí to jako východisko 10,47 %0,47 %  
nevim, nejsem sociolog10,47 %0,47 %  
v prevazne vetsine se toto tyka Romu10,47 %0,47 %  
nedostatek motivace, vnější i vnitřní10,47 %0,47 %  
systém poskytování sociálních dávek10,47 %0,47 %  

Graf

8. Domníváte se, že vzdělávání má vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15774,06 %74,06 %  
ne4018,87 %18,87 %  
nevím157,08 %7,08 %  

Graf

9. Domníváte se, že další vzdělávání má vliv na snížení kriminality v regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16075,47 %75,47 %  
ne3616,98 %16,98 %  
nevím167,55 %7,55 %  

Graf

10. Cítíte se, ve svém městě, bezpečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10047,17 %47,17 %  
ano9042,45 %42,45 %  
nevím2210,38 %10,38 %  

Graf

11. Uveďte, jaké jsou současné zásadní problémy na Šluknovsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rostoucí kriminalita nepřizpůsobivých občanů 17683,02 %83,02 %  
zneužívání sociálních dávek 16477,36 %77,36 %  
špatná legislativa12358,02 %58,02 %  
množství výherních automatů ve městech10650 %50 %  
vzrůstající užívání drog 10147,64 %47,64 %  
to,že občané (všichni) spolu nekomunikují10,47 %0,47 %  
vedení měst, bojujících proti svým voličům10,47 %0,47 %  
sestěhování sociálně slabých občanů z jiných míst10,47 %0,47 %  
nezaměstnanost, rušení pracovních míst10,47 %0,47 %  
Neřešené užívání drog, kriminálka nestíhá10,47 %0,47 %  
všechny výše uvedené10,47 %0,47 %  
vysoká míra nezaměstnanosti, ignorace zákonů10,47 %0,47 %  
vysoká finanční zátěž a ztížený přístup k vyššímu 10,47 %0,47 %  
všechny shora uvedené odpovědi10,47 %0,47 %  
Nežiji na Šluknovsku, těžko soudit10,47 %0,47 %  
prostě bordel ve všem10,47 %0,47 %  
jde vše v kruhu, špatná legislativa - zneužívání d10,47 %0,47 %  
eskalace rasové nenávisti10,47 %0,47 %  
dlouhodobě neřešená situace ze strany samosprávy10,47 %0,47 %  
od všeho kousek10,47 %0,47 %  
Není práce10,47 %0,47 %  
předsudky a odmítání komunikace z obou stran10,47 %0,47 %  
příliš vysoké soc.dávky na to aby seVyplatiloDělat10,47 %0,47 %  
nevím10,47 %0,47 %  

Graf

12. Většina nepřizpůsobivých občanů Šluknovska má status nezaměstnaného. Domníváte se, že nezaměstnanost je přímo úměrná s rostoucí kriminalitou v tomto regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17180,66 %80,66 %  
nevím2511,79 %11,79 %  
ne167,55 %7,55 %  

Graf

13. Problémy s nepřizpůsobivými občany, převážně z řad nezaměstnaných, strmě stoupají. Domníváte se, že snížení těchto problémů lze dosáhnout v krátkém časovém úseku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17281,13 %81,13 %  
ano2813,21 %13,21 %  
nevím125,66 %5,66 %  

Graf

14. Jakým způsobem, podle Vás, lze eskalující situaci ve Šluknovském výběžku, úspěšně řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změnou systému sociálních dávek 14869,81 %69,81 %  
zařazením nezaměstnaných, nepřizpůsobivých zpět do pracovního procesu 14869,81 %69,81 %  
pravidelnou školní docházkou dětí z nepřizpůsobivých rodin12960,85 %60,85 %  
vzděláváním nezaměstnaných 11252,83 %52,83 %  
změnou legislativy9243,4 %43,4 %  
větší policejní ochranou 6430,19 %30,19 %  
odstoupením místních zastupitelů 2210,38 %10,38 %  
aby romské děti chodily do běžných škol s bílými!10,47 %0,47 %  
zrušením dávek10,47 %0,47 %  
souběh jednotlivých odpovědí10,47 %0,47 %  
vybudování holobyxtů a odsun nepřizpůsobivých mimo10,47 %0,47 %  
hlavní část města na jeho okraj10,47 %0,47 %  
přimět nepř.aby sami se starali o své povinnosti10,47 %0,47 %  
Spoluprácí měst, policie a státní správy.10,47 %0,47 %  
všechny shora uvedené odpovědi a snížení počtu NO10,47 %0,47 %  
rovnost pro všechny před zákonem10,47 %0,47 %  
zamezit parazitování majitelů bytů na podpoře bydl10,47 %0,47 %  
vystehovat10,47 %0,47 %  
vystrelit na Mars bez zpatecni jizdenky10,47 %0,47 %  
vystěhovat nepřizpůsobivé na hlídané území10,47 %0,47 %  
menším rozevíráním nůžek mezi chudými a bohatými10,47 %0,47 %  
souborem výše uvedených 10,47 %0,47 %  
odpověď znám, ale nechám si ji pro sebe10,47 %0,47 %  
romové nedělali a jen tak nebudou dělat10,47 %0,47 %  
návrat sestěhovaných do svých původních bydlišť10,47 %0,47 %  
Vytvořením pracovních míst10,47 %0,47 %  
zrušit minimální mzdu, omezit soc.dávky10,47 %0,47 %  
oddělit nepřizpůsobivé od "slušných"10,47 %0,47 %  

Graf

15. Stručně uveďte, kdo, podle Vás, nese hlavní vinu na eskalujícím sociálním napětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- stát - dlouhodobě trpí a "podporuje" nepřizpůsobivé, aby raději rodili děti, nepracovali atp. než aby pracovali a odvěděli daně, posílali děti do školy...

...

Bohužel my všichni. My jsme byli u voleb, my jsme zvolili a mnaše dlouhodobá lhostejnost zapříčinila eskalci napětí na severu Čech.

celá společnost

Celkový systém na pobírání dávek,výše dávek je v některých případech vyšší než průměrný plat pracujícího občana

celospolečenské klima, tolerance takového chování

cikáni

Cikáni

Cikánští obyvatelé - jejich nemožnost zařazení se do lidské společnosti.

časká vláda

Dle mého názoru ti, kteří se podílejí na celkovém rozkrádání státu. Na obyčejné lidi pak zbyde jen populistické prohlášení : "Vše zaplatí daňoví poplatník", tedy i díru ve státním rozpočtu. Toto však nelze činit donekonečna, neboť z obyčejného občana, který pracuje a nekrade se stává žebrák. A to je občan, který má ještě relativně "štěstí", protože je tu i spousta nezaměstnaných, kteří by prostě chtěli pracovat, ale práce tu opravdu není. (tím nemyslím naše nepřizpůsobivé).

Dlouhodobé "řešení" problémů s Romy, tedy věčné vyplácení sociálních dávek, které absolutně nemotivuje k vlastní iniciativě se svým životem něco udělat. Tedy "proč chodit do práce, když sociálka pošle peníze za nic"..

Evidentně stát, judikatura, nastavení zákonů, prozatimní nečinnost města či městských zastupitelů

Hlavně Vlády ČR a část viny mají i komunální politici

Hlavní vinu nese jednoznačně vláda korupce a rozpočtové nezodpovědnosti se svými asociálními deformami.

Jedná se o výbušnou směs několika faktorů - mentalita etnika, o které se ve většině jedná (např. pohled na vzdělání), nicméně do jisté míry součást identity menšiny, neřešitelná věc, pokud nechceme násilnou asimilaci. Dalším problémem je mnoho heren a podobných zařízení, která neprospívají k dobrému soužití občanů (utápění peněz v hracích automatech, hluk..), kam se více lidé se slabším sociálním zázemím uchylují, na to navazuje problém bezohledného zneužívání sociální situace těchto lidí, nedostatek příležitostí k osobnímu růstu, předsudky.

každý má svůj díl viny Romové tím, že neposílají děti do školy, mají mnoho dětí, na které pobírají dávky, ale jinak se nestarají, nechtějí/nemohou pracovat, nemají vzdělání Češi tím, že neumožňují dobré vzdělání romským dětem, tím, že odsunují Romy do ghet, na okraj společnosti, že se jim stále jenom dává, aniž by se za to něco chtělo (to je a priori nevýchovné) Vláda/politici tím, že nezmění systém soc. dávek Zaměstnavatelé tím, že nechtějí zaměstnat Romy

Legislativa - nedostatečné tresty za přestupky Systém sociálních dávek

legislativa, ktera akceptuje chovani v rozporu se spolecenskymi normami a platnymi zakony pro obcany naseho statu

Legislativa, která nemotivuje lidi k práci.. Lidé, kteří odmítnou několik RELEVANTNÍCH nabídek k práci, měli by přijít o dávky v hmotné nouzi (a ne že by bylo jejich vyplácení podmíněno veřejně prospěšnými pracemi - to situaci nevyřeší). Nízká výše minimální mzdy (nevyplatí se pracovat).

majitelé bytů, kam romové byli přestěhováni...jen business....s tím souvisí nezájem vlády, která tomu mohla zabránit jinou legislativou=>koncentrace romů

media

média nepravdivě informující o situaci v regionu, tak zlé to vážně není a hlupák jménem Lukáš Kohout který se chce prostřednictvím demonstrujících lidí zviditelniít.

mentalita menšiny

Možnost pobírání soc. dávek, bez jakékoliv regulace, neochota začleňování těch problémových do vyspělejší společnosti (docházka do škol, životní styl,... ) samozřejmě instituce, jenž by měly zabraňovat těmto problémům.

Myslím si, že lidem dochází trpělivost. Že tu vždy žili nepřizpůsobiví občané, ale nám, zaměstnaným a těžce vydělávajícím na živobytí, začalo docházet, že dřeme za stejné peníze (ne- li nižší) než si ostatní "vydělají" na dávkách, přičemž nemusí nic půlatit. Všude jsou označováni jako sociálně slabí, ale to jsem například já (živím sebe a dvě děti) taky. Přesto si platím nájem, lékaře, školku, školní potřeby... Za autobus platím a tak podobně... Nedostanu od státu ani korunu na přídavky a jsem ráda, že jakž takž žijeme. Lidem se tohle asi začíná příčit. Někdo nemusí nic, nakonec dosáhne s pomocí státu krásného důchodu vypočítaného z průměrné mzdy, na kterou většina z nás absolutně nedosáhne ani v produktivním věku :-(

Myslím, že jde o dlouhodobě neřešenou a podceňovanou záležitost. Řekla bych, že je to věc systému, ale kdo je systém?

náš policejní systém

náš stát

nedostatečné páky státního aparátu. Je potřeba v případě nedodržování pravidel kýmkoli ukázat mantinely.

Nedostatečné zákony, nedostatečné dodržování těch stávajících

Nedostatek práce pro lidi, jež chtějí pracovat. To je ale promojeno problémem s tím, že některé osoby využívají toho, že jsou menšina a pobírají větší soc. dávky než většinové obyvatelstvo.

Největší vinu dle mého názoru má státní aparát. Nastavení vyplácení sociálních dávek na počet dětí dává prostor nepřizpůsobivým občanům udělat si z dětí rodinný podnik.Čím více dětí, tím více finančních prostředků. Špatná kontrola sociálních pracovníků, nedodržování školní docházky, kontrola bydlení apod.

někteří cikáni

nepřizpůsobiví

nepřizpůsobiví občané

nepřízpusobivý

NESCHOPNÍ LEGISLATIVCI od 1990, ZÁKONY PLATÍ JEN PRO MAJORITU A NE PRO ROMY,hájení tohoto etnika, RADNICE DŮSLEDNĚJI PROSAZOVAT POŘÁDEK PŘEDPISY A NEUSTUPOVAT ROMŮM.

Nezájem naší politické garnitury pro tento problém něco udělat. Dlouho době se tomuto regionu nikdo moc nevěnoval. Řeší se až vzniklé problémy a to za pomoci policie se nevyzřeší, ba naopak to nesvářené strany ještě více pobouří.

nezájem nepřizpůsobivých se začlenit do slušného života, velmi vysoké sociální dávky, vysoká kriminalita, beztrestnost, nemožnost je začlenit do práce (to by byl rasismus), veškeré výhody, o kterých si my ostatní můžeme nechat zdát (příspěvky na učebnice, dopravu, vysoké dávky, beztrestnost, nové domy a byty kdykoliv se jim zamane)

nic

Nikdy nepracující romové, příjemci sociálních dávek převyšující min. mzdu a všechny polistopadové vlády, které se vyhýbaly řešení, přidělování peněz organizacím ,které měly tyto otázky řešit a které za tyto peníze nevyřešily vůbec nic (pouze vlastní financování ).

občané ale i stát

od r.1989 všechny vlády napříč celým politickým spektrem - absolutní neřešení a podceňování tohoto problému, který již začíná eskalovat

politici

politici a jejich sociální politika

Politici kupující si hlasy pomocí dávek.

politici, chrání nepřizbůsobivé občany, s tím souvisí nevhodná legislativa, je potřeba jí změnit

Politika

poslanecká sněmovna, díky špatné legislativě

především stát - vláda, která věci neřeší a zjednodušovala situaci vždy pouze dalšími a dalšími sociálními dávkami. Sociálně nepřizpůsobivý nemají žádné povinnosti a stali se privilegovanou vrstvou ve společnosti, která nic nemusí a je chráněna představiteli státu, obcí a všech dalších organizací, které se na nich pouze přiživují a nehledají řešení, protože jim vyhovuje že se nic neřeší a oni můžou parazitovat. Řeči o diskriminaci cikánů jsou nesmysl, školství bylo u nás vždy zadarmo, do školy chodit mohly stejně jako ostatní. Získat vzdělání na základě kterého pak je možnost uplatnění na pracovním trhu jim nikdo neupíral, sami nechtějí, protože nemají proč. Stát dá peníze a když se bude bránit budeme do světa řvát že nás diskriminují.

předcházející vládní představitelé od roku 1989

Představitelé státní moci, jelikož pracující a slušně se chovající člověk je na tom hůře, než kdejaký cikán a jemu podobní. Takže motto je: nepracuj, flákej se, páchej trestnou činnost, fetuj a budeš se mít dobře.

Přístup zodpovědných institucí k problému.

rasismus naruby - zákony, které ho umožňují a ohrožují slušné lidi

Rozhodně současná vláda ČR

Sami nepřizpůsobiví a zákonodárci, kteří již mnoho let nechávají situaci potichu zrát.

Samospráva, jedná se o dlouhodobě neřešený problém, který se neobjevil náhle, ale jeho vznik byl signalizován již dlouho předem.

Samozřejmě politici, kteří nastavili štědrou sociální síť, která zvýhodňuje sociální parazity nad těmi, kteří pracují.

soc. systém

sociální systém

Sociální systém ČR, politici

Společnost

společnost - náhled na některé menšiny

starostové obcí, sami občané

Starší sociální napětí, které vzhledem k celkové situaci v Česku i ve světě nemůže jinak, než vzrůstat. Sociální napětí je způsobeno tím, že určitá část lidí nemá příliš možností pracovat v současném systému, který je budován po celém světě. Velkou část profesí tvoří sektor služeb, který je sám od sebe z určitých pohledů zbytečný. Tento sektor do sebe však nepřijme bývalého nepřizpůsového občana ani příslušníka etnika, z něhož většina nepřizpůsobyvých pochází, protože prostě chce občany, se kterými je větší pravděpodobnost absence problému. To, že se takto prohlubuje napětí ve společnosti jim je jedno, neboť takto fungují současné režimy ve většině světa. Všichni všechno dělají pro peníze, neboť to takto dělá kromě nich úplně každý, tak není důvod, aby to jeden člověk měnil. Tato forma kapitalismu, která je o dost složitější, ale není důvod se tu o ní do podrobna rozepisovat se ve většině světa taktéž hroutí. Zde však způsobuje sociální problémy. Týkají se také průmyslu, zde jsou na úkor domacích nezaměstnaných zaměstnáváni (a to ještě nemluvíme o tom, že obvykle nelegálně - kolikrát mají nelegální dokonce pobyt) lidé ze zemí býv. sovětského svazu. Lidé jsou naštvaní na nezaměstnané, za to, že nepracují a dávají jim (nebo dokonce a to je vůbec nejhorší, pracujícím lidem "nepřizpůsobivého" etnika) to najevo. Nezaměstnaní nemusí ráno vstávat, tudíž chodí spát pozdě a budí hlukem občany, kteří každý den vstávají do práce. Toto vede k dalšímu stupňování nenávisti. "Přizpůsobivý" poté kolikrát provadí skutečné útoky na "nepřizpůsobivé", zatímco "nepřizpůsobivý", protože jim nestačí peníze přepadají "přizpůsobivé. Sociální dávky hrají určitou a ne zrovna malou, roli v těchto problémech, konkrétně v oblasti příspěvku na bydlení, který je tunelováním peněz do ubytoven, které vzhledem k převládající počtu nepřizpůsobivých "přetvoří" na napřizpůbové i do té doby slušné občany, kteří se zde ocitli omylem.

startem byl jednoznačně "mačetový útok," který odhalil v plné míře skryté napětí mezi majoritní a problémovou menšinou občanů. Vina je ovšem na obou stranách, jak na straně některých lidí, kteří nejsou ochotni se přizpůsobit tak na straně majority. Nicméně bych byl opatrný na někoho svalovat hlavní vinu.

Stát - nastavení sociálního systému, - vzdělávání není dostatečně ohodnoceno a jeho získávání nemá pro sociálně nepřizpůsobivé občany motivační charakter, - další vzdělvání dospělých není nastaveno legislativně, po finannčí stránce i systémově.

Stát

stát

stát

stát

stát

stát

Stát - příliš benevolentní vyplácení soc.dávek - lidem se nevyplatí pracovat - minimální mzda - potenciálně rizikové pracovníky (např romy) bych zaměstnal spíše za méně peněz. Časem by získali praxi a tím také vyšší mzdy. Takto jsou odsouzeni k příživnictví, neboť se chovají ekonomicky a ví, že při jejich vzdělání a je pro ně výhodnější žít na dávkách.

Stát,radnice a spekulanti s byty realitky

Stát.

Státní systém není dostatečně připraven na podobné situace. Nabízí spíše sankce než pomoc.

Státní úřady svou nedůsledností, dlouhodobým přehlížením problémů.

systém

Systém, který toto vše umožnil - sestěhování nepřizpůsobivých do jedné lokality, nepřiměřené nájemné, nezaměstnanost

špatná výchova v rodinách nepřizpůsobivých

špatně nastavený soc. systém výplaty dávek

špatný systém v ČR

Tak trochu všichni.

Ten kdo připustil v našem slovníku pojem nezaměstnanost

ůll

Vedení města, které je sice zvoleno většinou bílých obyvatel města, kteří očekávali zajištění bezpečnosti proti kriminalitě. Stal se však pravý opak, vedení města svoji liknavostí a nečiností dopustilo, že cikáni si začali myslet že u nás létají pečení holubi přímo do huby, a napadání, a okrádání bílých obyvatel a všech supermarketů je jejich výsadou, nepostižitelnou žádnými zákony. A jakékoliv vzdělávání jde mimo ně - mají to už v genech.

vláda

vláda

vláda

vláda

vláda

vláda

vláda - naprosté zrušení sociálních dávek pro ty, kteří na nich parazitují, což je 90% těhle ,,občanů"

vláda - soc. systém

vláda - sociální systém místní zastupitélé - neřešení romské otázky

vláda a její soc. systém

vláda a místní zastupitelstvo - situaci neřešilo

vláda ČR

vláda ČR

Vláda ČR

VLÁDA ČR !

Vláda ČR.

Vláda- tržní hospodářství nezajistilo samo o sobě vhodné rozložení pracovních příležitostí a tak měla zasáhnout vláda svým vládním programem s regionální podporů tvorby pracovních míst v daleko větším rozsahu nebo dokonce až založením státních podniků v regionu s nejméně 500 pracovními místy

Vláda-politici, představitelé Radnice (konkrétně ve Varnsdorfu)

vláda, která dlouhodobě není schopna či ochotna řešit problémy s nepřizpůsobivými občany, nenaslouchá potřebám svých občanů, která svojí politikou znevýhodňuje a diskriminuje pracující a neproblémové občany.

Vláda,nevidí ani nechce vidět co se děje.Nedělá žádná opatření.

vlády ČR, evropská unie, zastupitelstvo města tím, že nepř. sestěhovali do jednoho místa - ubytoven

všechny předchozí vlády od r. 1989 a pseudohumanismus, tolik propagovaný V. Havlem, politická pseudokorektnost, kdy věci se přestávají nazývat pravým jménem a za pokroucené názvosloví se poschovává leccos

Všechny vlády od listopadu 1989, které postupně zavedli systém vyplácení sociálních dávek, který je nastaven výhodně pro nepřizpůsobivé, kterým umožňuje pobírání větších finančních částek a benefitů než kdyby denně docházeli do zaměstnání s pravidelným platem

Vysoká finanční zátěž tzv. nepřizpůsobivých občanů a tím nižší možnost k vyššímu vzdělání.

vysoká nezaměstnanost, potažmo systém vyplácení soc. dávek, které často nemají "strop" a převyšují tak často výši příjmu průměrného pracujícího člověka

Zákonodárci, špatná legislativa současné situaci nahrává a neřeší ji.

Zakony a jejich dodrzovani neplati pro obcany jakekoli rasy stejne. Pradstavitele moci pred problemy zaviraji oci a neresi je a to jiz po nekolik desitek let.

16. Stručně uveďte, z jakého důvodu, podle Vás, sociální napětí vzniklo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

romové se jen válejí doma a v noci kradou

Už se prostě nešlo dívat, jak nekteří využívají systému sociálních dávek a nikdy do tohoto ničím nepřispěli a nepřispějí a pouze parazitují na všech a všem, a jsou v podstatě beztrestní.

....

1) špatná legislativa - tzn.štědré soc.dávky za nepráci !! 2/3 lidí, kteří chodí pracovat nemají takový příjem jako mají nepřízpusobiví ze soc.dávek !!!! -2) soudy a policie - tzv.rozdílný přístup soudců a policie při trestání kriminality kterou páchá minorita 3) neochota nepřízpusobivých ctít všeobecné společenské normy a nemožnost postihu za jejich porušování - dávání děti do škol - dodržování nočního klidu - dodržování všeobecné hygieny

Byla to jen otázka času.

cikáni nepracuji a jen kradou a přepadávají lidi

cikáni nepracují, povalují se doma a večer kradou

Cim vic radne pracujicim obcanum bude vladni garnitura utahovat opasky, tim vic se jim nebude libit zneuzivani davek neprizpusobivymi obcany. Nikdy nepracovali a pracovat nebudou, pokud davky budou nastaveny tak, jak jsou. Vymysl pana Drabka o 20 hodinach verejne prospesnych praci obcany, kteri ztratili praci zase jen nahrava hlavne snedym obcanum. Ti zadnou podporu v nezamestnanosti nepobiraji, tak jim nemaji ani co sebrat. Ted se budou jen posmivat tem, kteri na jejich davky dosud pracovali.

Dlouhodobá politika levice směřující k vytváření závislosti na státu a omezování osobní svobody a zodpovědnosti. Příliš mnoho podpor a dávek a zrůdně vysoké daňové zatížení ekonomicky činných občanů.

Dlouhodobé neřešení problémových situací ze strany státního aparátu.

dlouhodobé neřešení problémů, sestěhovaní soc. nepřizpůsobivých

Dlouhodobé neřešení situace týkající se nepřizpůsobivých ( krádeže, delikty mladistvých, nepořádek, hluk atd. ).

Dlouhodobý "rasizmus naruby".....

dlouhodobým neřešením problémů v soužití s nepřizpůsobivými občany, kdy pracující lidé neustále doplácejí na svoji bezproblémovost, kdy musí sledovat, jak nepřizpůsobivým občanům se neustále vyychází vstříc, snižují se nároky na ně, zvýhodňují se, a to právě na úkor těch, kteří přejali odpovědnost za svůj život, snaží se pracovat a zajistit se vlastní prací.

Dlouhodobým ustupováním a přehlížením chování cigánů

Eskalace dlouhodobější nespokojenosti a napěti.

Frustrace majority, že něktěří lidé nemusí pracovat a dělají si prakticky co chtějí (časté krádeže, vyhrožování, podpora od státu). Na druhé straně lidé, kteří patří tzv. mezi nepřizpůsobivé, ale i přes svoji snahu jsou házeni do stejného pytle s občany, kterým je vše jedno a mají své zákony.

integroval tuto skupinu do jednoho prostoru

Jednoduše. Odlišnou mentalitou nepřizpůsobivých od té naší a neschopností vlády jejich důsledky řešit.

Kdo má to štěstí, že má práci, pracuje od nevidím do nevidím a je rád, protože to je slušný člověk, který živí svou rodinu. Jiný práci usilovně shání, ale zatím nemá štěstí a tomu je třeba pomoci. A pak jsou tací, kteří nepracují, nikdy ani nepracovali, ale peníze dostávají a ne málo. Společnosti se odvděčují přepadáváním, krádežemi, násilnými činy, nepořádkem a hlučným životem. Kdo se diví, že to ty slušné přestalo bavit !

Kombinací frustrace z vysoké nezaměstnanosti na Šluknovsku a na druhé straně špatně nastaveným systémem sociálních dávek, na kterých jsou závislí zejména příslušníci minority.

kriminalita

Krizí se změnila životní úroveň i pracujícím, jejich hodnoty a vliv výchovy není nakloněn přihlížet k tomu, že i když pracuji, mám málo a dávat jinému za to že nepracuje je neakceptovatelné.

Lenost, Lakomství, Pýcha, Nestřídmost a lhostejnost

Lidé hledají důvod svého nezaměstnání nebo nízkého výdělku právě v lidech, kteří pracovat nechtějí. Pravda je někde usprostřed, nelze říci, že by na to měl jednoznačný vliv ani to, že by na to vliv neměl žádný.

Lidé nebyly schopni vydýchat napětí a pustili se do boje sami avšak neracionálně. Nechali se strhnout emocemi. Je potřeba zásahu autority.

Lidé pobírající sociální dávky nejsou dost motivovaní k tomu, aby si zaměstnání našli. Dále je velké rozlišování v pobírání dávek mezi majoritou a minoritou, kdy si dovolím říct, že sociální pracovníci dost podléhají strachu z minority a přidělí jim nesmyyslně vysoké částky, které si nezaslouží. Dále je zde další příklad, kdy člověk, který pracoval v životě jen minimálně či nikdy, tak dostává starobní důchod vypočítaný z průměrné mzdy současné doby a člověk, který pracoval celý život a který ani zdaleka nedosáhl na průměrnou mzdu, tak tomuto je vypočítán důchod z jeho mezd. Dalším bodem, proč je zde tak napjatá situace je to, že se minarita sestěhovává do jednoho místa. Kdyby na každé vesnici byla jedna nebo dvě rodiny, začleňování by bylo jistě snažší. Další věc je zneužívání soc. dávek. Lidé pobírající tyto dávky jsou nezřídka viděny v hernách a různých jiných restauračních zařízeních, kde popíjí alkohol a vychutnávají si cigarety. Rozhodně to není nic, co by potřebovali tito lidé k přežití. Nejlepším řešením by byl specializovaný obchod pro lidi pobírající soc. dávky, kde by byl jen takový sortiment, který opravdu lidé potřebují. V prodejně by se samozřejmě platilo speciálními stravenkami. Dalším bodem je snadná dostupnost drog, kdy tzv. nepřizpůsobivý si navykli užívat drogy a poté páchat trestnou činnost úplně bez zábran. Dalším bodem je malá postižitelnost nepřizpůsobivých při spáchání přestupku. Většinou to dopadne tak, že se celá věc odloží proto, že tito nemají z čeho zaplatit pokutu a na soc. dávky se jim nesmí sahat. Tak tomu říkám úplná BLBOST!!! Pro tento případ bych měl rovněž řešení, kdy by si musel přestupce pokutu oddělat na veřejnoprospěšných pracech. Beztak se celý den jen válí, tak proč by nezvelebil město.

Lidé se už na to nemohou dívat.

Lidem se nelíbí hordy chronických pobíračů soc. dávek, kteří ve svém dlouhém volném čase napadají běžné lidi, páchají trestnou činnost.

Lidi si nenechali už srát na hlavu ..

Mentalita jisté národnostní menšiny využivající "blbosti" národnostní menšiny. :)

mentalitu nepřizpůsobivých občanů nelze měnit

Myslím, že jsem to uvedla, byť možná nesrozumitelně..., v odpovědi výše

nárůst nepřizpůsobivých

náš stát a hlavně místostarosta se stsrostou ve Varnsdorfu

našimi Romskými spoluobčany, kteří nepracují jenom ohrožují životy nás ostatních

Naštváním pracujících a prácihledajících občanů na nešťastně postavený soc. systém dávek.

Nečiností současného i minulého vedení města, jejich přehlížením blížícího se nebezpečí, hrozícího z koncentrace cikánského obyvatelstva. Cikánské obyvatelstvo se svým zvyšujícím se procentním počtem proti stávajícím obyvatelům nabyli dojmu, že si mohou dovolit cokoliv - krádeže, přepadávání, různé druhy násilí a útisku, za což nejsou postižitelní. Na sociální dávky jim přeci nikdo sáhnout nemůže (to prý nemusejí mít ani trvalý pobyt), takže si žijí svým "svobodným" životem, bez povinností, přisáti jako klíšťata na benevolentní sociální systém.

Nekontrolované množení nepřizpůsobivých a žádná adekvátní odezva státu na tento proces.

nemožnost soužití zcela odlišných kultur

neochota nepřizpůsobivých přispívat do systému, ze kterého berou

neoprávněné vyplácení soc. dávek, nejednotný metr mezi řádným občanem a cikánem.

nepracování romů a jejich krádeže

neprizpusobivi obcane se jednodusse neprizpusobi, nerespektuji pravidla v nasi spolecnosti

nepřizpůsobiví nepracují, flákají se doma a kradou pracujícím na co oni vydělají

Nepřizpůsobiví občané stále nacházejí slabiny našeho státu, kdy na prvním místě je tzv. humánní zacházení s nepřizpůsobivými lidmi. Stále se jim bez jejich přičinění přiznávají sociální dávky. Tito občané jsou pak nevytížení a mají čas na lumpárny. Nemusejí dělat nic. Parazitují na hrstce daňových poplatníků. Kriminalita jde ruku v ruce se stoupajícím počtem lidí závislých na drogách. Nudí se, tak dělají takovéto potíže.

Nerovné podmínky pro občany ČR a pro cikány. Cikáni jsou všude protěžováni.

neřešení situace

Neustále rostoucí počet cikánské populace, vrozená disociální mentalita této - zatím menšinové - skupiny obyvatel.

nevím

nevím

Nezaměstnanost, levné nemovitosti, levné nájmy aj.

Nízka vzdělanost nepřizpůsobivých občanů je nutně zařadila mezi lidi, kteří nejrychleji ztratili práci. Současně vede i k špatné orientaci na trhu práce a neumožňuje jim hledat jiné způsoby řešení vzniklé situace, než pobírání sociálních dávek a kriminalitu.

Nuda, drogy a pocit že jsou někteří něco víc.

Obyvatelům došla trpělivost, bojí se kriminality, navíc k tomu velice přispěla media propagací činů, které se odehrály Lidé nechtějí živit z daní (ze svých peněz) další lidi

Opět se jedná o kombinaci několika faktorů - předsudky, cílené vytváření ghett, která jsou semeništěm kriminality, bídy a bezvýchodnosti za účelem zisku, obecně zneužívání situace těchto lidí. Obecný nezájem lidí a jednoduché odsudky. Napětí je dle mě z větší části plodem tohoto.

organizovaný masový příliv nepřizpůsobivých do regionu

parazitování na dávkách

Paušalizované a z kontextu vytržené informace o kriminalitě v regionu, co se týká Varnsdorfu musím uvést, že zde varnsdorfští policisté (jejich velká část) do jisté míry sklízejí plody své práce (prakticky nulová obchůzková služba, neexistující systémy práce zahrnující community policing, laxnost a nevstřícnost k okolí)

Prioritně je to nezaměstnanost, neochota participovat na rozvoji a chodu společnosti a naučenost "dojit systém" - brát ale nic nevracet. Zdá se mi, že podmínky nejsou nastaveny pro všecky stejně. Jako by se zákonodárci báli všeho, co se týká rasizmu a rasistických projevů.

Protože cikáni jsou celoročně hájeni, pobírájí vysoké sociální příspěvky bez jakéhokoliv přičinění, důchod se jim vypočítá z celorepublikového průměru a lidé kteří více jak 40 let poctivě pracovali jsou v době kdy by měli zaslouženě odpočívat a mít dostatek finančních prostředků, strádají a jsou na pokraji bídy.

protože odpovědné orgány - vláda, ale i zástupci města nechtěli slyšet a vidět vznikající problémy, utíkali osd nich pro vlastní pohodlí a prospěch

protože si konečně občané ČR, slušní pracující občané ČR řekli, že si tohle nenechají líbit, naprosto s tím vším souhlasím

Protože stát nepřizpůsobivé občany dostatečne dotuje tak proč by chodily do zaměstnání, vzniklo to protože lidem přetekl pohár trpělivosti s těmito občany, je to nespravedlnost v tomhle státě vůči lidem kteří jsou zaměstnaní.

příliš mnoho nepřizpůsobivých na jednom místě

příliv cikánů ze Slovenska, neúměrná tolerance vůči cikánům, nedůslednost úřadů

přistěhování nepřizpůsobilých

Přistěhování většího počtu nezaměstnaných v krátkém časovém úseku.

Rasismus naruby - nepřizpůsobiví mohou téměř vše, schovají se vždy za slova o rasismu a diskriminaci... Když Romové napadnou "bílého", o tom se skoro nemluví, když je to naopak, přetřásá to pomalu celá Evropa...

romové nepracují

romové nepracují, ale parazitují na soc. dávkách

romové nepracují, jen se flákají a kradou

Romové si myslí, že jsou diskriminovaní, ale je to pravý opak. Mají větší výhody než pracující, slušný člověk, který odvádí daně.

romové si stěžují, že nemají peníze, dávky jsou malé, nemají práci, nikdo jim práci nenabídne....konflikty s místními (bílými) obyvateli...a všichni víme, jak je snadné se s nimi dostat do křížku

řízení státu

situace se podle mě nechala vyústit až v takovéto současné problémy

Sociální napětí vyvrcholilo dle mého názoru jako boj mezi politickými stranami. Opozice využila těchto lidí jako zbraň pro svržení současného vedení radnice. Momentálně neexistuje žádné rychlé řešení této situace.

sociální politikou - začaly se jim cpát peníze na všech frontách, chrání se oni a ne většina, z většiny se stává lovná zvěř - utlačovaná je většina, ale to si naši skvělí zákonodárci nemyslí

sociální systém

strach občanů ze vzrůstající kriminality spojené s migrací nepřizpůsobivých z větších měst do Šluknovského výběžku

Špatnou legislativou, neschopností vlád řešit problémy dříve. jasně nikdy nebylo řečeno, že minorita, která se sem převážně nastěhovala zde zůstane za podmínek, které platí pro všechny občany bez vyjímek, neschopnost úřadů, zejména sociálních odborů dodržovat platné zákony. Neschopnost policie zajistit bezpečnost!!

velké množství nepracujících lidí pobírající sociální dávky

velké sociální rozdíly, nezaměstnanost

Většinová společnost má dost toho, že pokud chci bydlet a jíst, musím pracovat. Zatímco někteří jiní přijdou na úřad, udělají scénu a všichni jim raději dají další dávky, jen aby byl klid. Plození dětí není zaměstnání..

viz č. 15

viz odpověď 15

viz odpověď 15.

viz ot. 15

vláda ČSSD

Vysoká nezaměstnanost a špatná legislativa, která neustále umožňuje nepřizpůsobivým občanům tento systém zneužívat(záměrně uvádím "nepřizpůsobiví", protože to rozhodně není a ani nemůže být poze otázkou rasy či barvy pleti)

vysoká nezaměstnanost, vyloučení menšiny, sestěhování na jedno místo, neprobíhá začleňování a přizpůsobení se většině

výše vyplácených soc. dávek v součtu často překračující mzdy dosahované v regionu pracujícími lidmi

Vznikla tam příliš velká skupina soc. slabších občanů.

Vzniklo kvůli zvýšené kriminalitě a mediím.

Vzrůst nezaměstnanosti, tzv. ochrana nepřízpůsobivých z rámce EU,našich zákonů

Vzrůstající agresivita, nerespektování pravidel majoritní společnosti. Majoritní (zatím) společnosti došla trpělivost.

vzrůstající kriminalita

Z důvodu nejednotného metru pro všechny

Z důvodu tzv. rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. To totiž vždy vede k tomu, že hněv střední a nižší střední třídy se namísto oprávněného hněvu na vládnoucí pomocné elity, zločinné zbohatlíky a mafii (tzv. horních 10 000) nelogicky obrací na deklasované vrstvy na okraji společnosti, čehož vládnoucí a bohatá vrstva úspěšně zneužívá k odvádění pozornosti od vlastní příčiny zvyšování sociální nesouměřitelnosti.

Za prvé je to dlouhodobá nezaměstnanost, proto nemůžete zaměstnat ty kteří by rádi pracovaly. Jak potom chcete přesvědčit nepřispůsobivé aby šli pracovat. Další příčinou je osídlování těchto lidí do vašich měst . Jsou za to odpovědni představitelé ve vašich městě , jak mohou dovolit rádo by podnikatelů zkupovat obytné domy a další nemovitosti a bez jakekoliv kontroly zde ubytovat takové množství nepříspusobivých lidí. ještě jsou placeny městskými úřady z peněz daňových poplatníků.

závist, agrese

Ze sociálních dávek si žijí lépe než lidé ,kteří po letech práce nakonec skončili na ÚP jako nezamětnaní.Mnozí pracující si ani tolik v zaměstnání nevydělají! Důchody se jim vypočítávají z průměrné mzdy,na kterou většina obyvatel nedosáhne a opět jsou slušní a pracovití lidé znevýhodněni. Strach z nepřízpůsobivých, kteří si mohou dovolit vše a POLICIE NÁS proti jejich zlovůli a násili NECHRÁNÍ

Zneužívání sociální štědrosti státu

Zvýšená kriminalita, kterou způsobuje především rostoucí sebevědomí cikánů, kteří mají zastání všude a u všech a to je vede k pocitu neohroženosti v chování vůči ostatním. Občané už mají dost toho, že oni nic nemusí a ostatní si musí za vechno zaplatit z peněz které vydělají. Ne každý má průměrný příjem a když má nouzi stát mu nepomůže, velmi pečlivě si pohlídá jeho finanční situaci. Kdežto u cikána stačí rodit každý rok dítě a má celá rodina vystaráno. Za bydlení, jídlo, vzdělání a tak dále dostanou od státu.

17. Domníváte se, že demonstrace občanů Šluknovska, budou účinné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11755,19 %55,19 %  
ano4822,64 %22,64 %  
nevím4722,17 %22,17 %  

Graf

18. Uveďte stručně Vaše další názory, podněty, stanoviska a možná konstruktivní řešení

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- žádné příspěvky, přídavky, porodné na 3. a další dítě (kdo si ho může dovolit, ať ho má...) - povinnost rodičů (prarodičů) plati za děti odložené do Dětských domovů atp. - pečlivá kontrola invalidních důchodů atp. - násobě vysoké tresty za opakovanou trestnou činnost - žádné příspěvky, pokud dítě nechodí alespoň 90% času do školy

1. Svázání povinné školní docházky se sociálními dávkami 2. Zásadní omezení případně úplné zrušení příspěvku resp. doplatku na bydlení (dojde k návratu cen za bydlení do únosné a tržně akceptovatelné výše) 3. V případě dlouhodobé nezaměstnanosti zavedení povinnosti pracovat v režimu veřejně prospěšných prací (ovšem s jiným systémem kontroly), případě se místo výkonu práce zdělávat (ovšem s přísnou kontrolou docházky a studijních výsledků). 4. Ze strany PČR a státního zastupitelství nebagatelizovat drobnou trestnou činnost 5. Systém trestní justice na bázi 3x a dost s následným dlouholetým pobytem ve vězění 6. Přehodnocení systému dětských přídavků s maximálním stropem na 2 děti 7. Všeobecný zákaz hazardu na území ČR s výjimkou povolení hazardních her na základě obecního referenda.

1. zamezit sestěhování nepřizpůsobivých tím, že podpora na bydlení bude poskytována pouze v určité výši a to podle cenových map města - přestane být ubytování cikánů výnosné a jejich sestěhovávání do lokalit mimo velká města 2. omezit sociální dávky pouze na určitý počet dětí 3. výplatu sociálních dávek omezit na povinné odpracování určitého počtu hodin na veřejně prospěšných pracech 4. Kontrolovat docházku cikánských dětí do školy a vázat na jejich prospěch výplatu dávek 5. kontrolovat práci neziskových organizací s romskou problematikou a vyhodnocovat jejich programy a jejich účinnost v návaznosti na jejich odměňování 6. hledat možnosti větší zaměstnanosti ve Šluknovské výběžku

1) povinná školní docházka vázaná na výplatu všech sociálních dávek 2) snížení sociálních dávek a snížení období, po které by bylo možné pobírat tyto dávky 3) dávat porodné pouze za ty děti, které neodloží rodiče do děc.domova- "tzn.výplatu dát rodičům až v 15 roce dítětě 4) rodičovské příspěvky na děti vyplácet pouze do výše 3 dětí a pak už nic

a) Z podpory na bydlení zpět udělat sociální podporu a nikoliv tržby pro vybrané majitele b) Uvolnit státní podporu ve výši nejméně 1 miliardy na podnikání v areálu ELITE a VELVETA ve Varnsdorfu- podmínka nejméně 500 parcovních míst c) Změnit zastupitelstvo lidmi mimostranickými

Agentura pro sociální začlneňování je jen žrout peněz. Dokud tu nepůsobila, byl klid. Peníze by se daly využít mnohem smysluplněji - tím nemyslím nesmyslně je cpát nepřizpůsobivým. To samo o sobě zvyšuje napětí.

ať si každý dávky zaslouží prací

Brzy to uvedu s ostatními na internet ...

Cesta ke svobodě ducha a tím k lepšímu bytí všech vede skrz vzdělání, byť za cenu jistých restrikcí (podmínit docházku do ZŠ), s přihlédnutím k mentalitě těch, kterých se špatná situace ve většině týká. Slušnost, ohleduplnost, trpělivost. Dále rozhodně legislativní omezení hazardu a provozu hospod (ne jeho důsledků jako pokutování opilců atd.), stejně tak bezohledných spekulací s realitami a nájemní lichvě, což platí obzvlášť pro tuto oblast.

dávky vyplácet pouze za odvedenou práci a zajištění školní docházky dětí do školy.

Domnívám se, že problém je již natolik rozvinutý, že návrhy jeho řešení přesahují možnosti tohoto dotazníku.

Finanční prostředky dle zásluh - studium, práce. Né že bude cikán ležet, drbat se na kulích a všichni se budou okolo něj točit, cpát mu peníze a bát se aby někdo neřekl nic proti jeho barvě pleti nebo národnosti, protože se pak může dostat i do vězení a nebo bude tlupou cikánů napaden mačetami. Mají stejné možnosti jako ostatní lidé. Žádná diskriminace neexistuje, je to jen pohodlnost těchto lidí a hlavně specialita české republiky - krmit je aniž by něco dělali. Podívejme se například na naše sousedy Slováky. Nic zadarmo, budeš vyšlapovat. Žádná kopa dětí na které ti bude stát přispívat.

Je třeba přestat eskalovat rasovou nenávist dokud je čas. Nechci se totiž dožít žádného dalšího holokaustu.

Jediným konstruktivním, avšak nejspíš ne úplně možným řešením je vzdělávání a dávání "nepřizpůsobivým" dětem pozitivní příklad, který doma velmi často nenachází. Pokud již v několikáté generaci vyrůstají na dávkách, těžko lze očekávat, že jim bude připadat normální chodit do práce..

Jednoznačně by to chtělo změnu ve vyplácení soc. dávek, častější a hlavně nečekané kontroly ze strany soc. pracovníků, v případě porušení povinností tyto dávky nekompromisně krátit, zrychlit přestupkové, ale i trestní řízení, nepřehlížet maličkosti - nulová tolerance, omezení heren a jejich otevíraví doby, programy pro nezaměstnané, chybí motivace si hledat práci

Jednoznačně reforma legislativy, která se snad již připravuje (např. dávky jen pokud chodí dítě do školy, povinné práce nezaměstnaného pro obci atd.) V současnosti je zatím vhodné udržovat zvýšenou policejní činnost a oddělit radikály z obou stran.

jsou dvě možnosti a) nechat je být, vůbec tam nepouštět policii, ať si to mezi sebou vyřídí sami - je to kruté řešení, ale když se to stane, někomu se ublíží, třeba si lidé uvědomí, že je život cenný a začnou se snažit o domluvu a soužití b) nedemonstrovat, spíš se domluvit, romské děti budou chodit do školy s bílými dětmi, rodiny spolu budou komunikovat, jedině tak se mohou zdánlivě nepřizbůsobiví občané přizpůsobit, zvyknout si. Rozhodně nepomůže je odsunout jinam, ala Čunek... to nefunguje

kdo chce dávku, musí od rána úracovat jako ostatní..

kdo chce pobírat dávky, musí si je zasloužit, tedy alespoň kultivovat město

Konstruktivní řešení? Odstoupení vedení města a to co nejdříve a vypsat nové volby. Pod dojmem současné nebezpečné situace ve městě zcela jistě by volby dopadly jinak.

Moc se o to nezajímám, ale je třeba analyzovat negativní postoje obou stran a najít příčinu jejich problémů. Né jen řešit následky. Znovu si myslím, že je potřeba autority. Byly jsme dlouho zvyklí na autoritativní formu vlády a demokracie v některých bodech má u nás trhliny.

Možná je dobře, že se obyčejní lidé ozvali.Ale stačilo to jednou.Nejsem stoupencem opakovaných demonstrací,ale hledání řešení a to pomocí na příč politickým spektrem. Není možné, aby politici tuto závažnou situaci použili jako mocenský boj.Řešit se musí, ale myslím, že nikdo nedokáže čarovat a tento problém vyřešit ze dne na den. Musí se zajistit větší kontrola na čerpání dávek.Zajistit dostatek pracovníků, vytvořit pracovní místa pro nepřizpůsobivé občany a motivovat je k práci a sociálním návykům.Začít u veřejné služby, aby lidé, kteří nikdy nepracovali měli možnost nějak začít. Aby věděli, že pracovat se vyplatí a že je to výhodnější než pobírat sociální dávky.Ale na druhou stranu,aby lidé kteří celý život pracovali a náhle přišli o zaměstnáni nebyli posuzováni stejně jako ten, který celý život nepracoval. Problém je právě v tom, že romští obyvatelé jsou stále zvýhodňováni. Uvědomuji si, že tyto lidi málo kdo zaměstná.Jsou tu obavy z krádeží a problémy s nimi. Ale někde se začít musí a tím by měl začít především stát. Vedení měst mají až příliš svázané ruce, ale přitom oni nejlépe vědí jak to právě v jejich městě chodí a kde je co potřeba.

Můj názor: peníze jen za odvedenou práci, ale není to jednoduché zařídit. Práce pro město je všude dost. Policii spíše posílit, než její stavy snižovat. Legislativou změnit nebo upravit podmínky pro ubytovávání a přihlašování nových obyvatel pokud neprokáží, že mají zajištěnu práci.

Myslím si, že velké komunity menšin žijící pohromadě nemají zájem a motivaci přizpůsobovat se většině.

na ot. č. 17 nelze jednoznačně odpovědět, budou účinné pouze v dílčích řešeních a opatřeních ( posílení policejního sboru v krizových oblastech, větší aktivita ze strany sociálních pracovníků a pracovníků právní ochrany dětí, vytvoření příslušných vyhlášek měst a pod.) celý problém, který je daleko větší a dlouhodobější pouze demonstrace nevyřeší. Městské rady sice stanoví příslušné vyhlášky, ale když nepřizpůsobivý občané nerespektují zákony země, nemyslím že budou respektovat vyhlášky měst.

na šluknovsku, ale i v celé ČR musí začít romové pracovat, ne se jen flákat..

Napsala bych svůj názor, ale obávám se, že bych se nemohla zdržet vulgárních výrazů, proto raději pomlčím. Z čeho vycházejí problémy s nepřizpůsobivými víme všichni, jen to nikdo neříká nahlas.

Nedovolit další přistěhování Rómů. Vytvořit promyšlený systém rekvalifikací tak aby reagoval na poptávku trhu práce. Motivovat soc. skupinu aby chtěla se do tohot systému zapojit. Ale zároveň podporovat a chránit Čechy.

nechat ty,co berou pouze dávky a nehledají prací alespon uklízet město a okolí

Nejde pouze o zneužívání systému sociálních dávek. Jde o mnoho desítek let trvající snahy o "toleranci" a pochopení naturelu nepřizpůsobivé minority. Majorita je nucena chápat jejich kulturu, nároky a způsob života. Minorita není nucena prakticky k ničemu. Je nesmysl tvrdit, že příslušníci minorit jsou omezováni v právu a přístupu na vzdělání. Tuto možnost měli, mají a jistě i budou mít. Je pouze nutno k nim přistupovat rovným způsobem, jako k majirotě. Jspu to občané tohoto státu, kteří mají stejná práva ale i povinnosti, jako všichni ostatní. Dokud nebude toto řečeno dostatečně nahlas a jednoznačně, pak se budeme ubírat cestou dalších nepokojů nejen ve Šluknovském výběžku.

Neposkytovat nepřizpůsobivým občanům sociální dávky vůbec, případně řídit se chomutovským modelem (viz http://zpravy.idnes.cz/v-chomutove-zabavovali-auta-kterymi-si-lide-prijeli-pro-davky-p6g-/domaci.aspx?c=A111004_122208_usti-zpravy_js) a australským modelem (viz slova předsedy vlády Kevin Michael Rudd).

Nepřizpůsobivé nahnat do nějakého oploceného vojenského areálu, tam zřídit celnici. Ať se v takto vytvořené autonomní oblasti starají sami o sebe. Nic po nich nebudeme chtít a oni nebudou chtít nic po nás. Každý se budeme zdržovat na svém území a dodržovat své zákony. :) Ať si to vyřeší mezi sebou a nás ať si neberou jako rukojmí.

Nikdy pracovat nebudou, ale je nutné jim nedávat nic bez snažení a snížit hranici trestní odpovědnosti na 12 let.

Nulová tolerance, regulace hazardu, snížení trestní odpovědnosti, regulace soc. dávek a jejich vyplácení, častá kontrola "nepřizpůsobivých" a jejich obydlí.

Osobně vnímám tento problém především jako problém Varnsdorfu. Policie musí být důsledná v potírání zločinosti, hlídkoévá musí jezdit po venku, městská musí být v parcích a upozorňovat na drobné záležitosti týkající se veřejného pořádku a obvod se musí přestat kamarádíčkovat s lumpy a taky musí začít mluvit s občany. Obvodní oddělení je z poloviny prohnilé, a tito lemplové drží pod vodou další šikovné lidi.

podmíněná výplata soc. dávek, komletní systém vzdělávacích pobídek s definovaným přínosem pro účastníky DV

Pokud nebudou vytvořena pracovní místa tak se tato situace nikdy nevyřeší. Návrh p.Drábka využít alternativní zaměstnání nic moc neřeší . to by uklízely sinice ze Šluknovska do Prahy a zpět.

Pokud Romové nepocítí přísnost a důslednost v dodržování zákonů,pokud se jejich přečiny budou omlouvat rasismem , nic se nezmění!! Jsou dostatečně inteligentní a vzdělaní, neboť přesně vědí co si mohou dovolit a jak si vykřičet výhody.

Protně nové nastavení sociálního systému - ukáže se, kdo chce v této republice žít z důvodu podílení se na rozkvětu společnosti a kdo je u nás pouze z důvodu využívání štědrých sociálních dávek. Sekundární zaměření na osvětu prostřednictvím vzdělávání. Vzor - Japonsko - sociální soudržnost, pracovitost, loajalita s tím, že je třeba odlišit prvky jiné kultury.

Radím opatrnost, historie se opakuje a lze si lehce domyslet možné scénáře

Rodinne pridavky na 2 deti, dale jen sleva na dani z prijmu. Davky hmotne nouze pouze formou poukazek a prispevek na bydleni jen na cenu najmu obvyklou v miste bydliste. Uvedeni do praxe maximalni pocet osob v bytove jednotce.

romové do práce

romové do práce, ať dělají cokoli, hlavně ať se neflákají doma

romové musí pracovat, aby se neflákali doma a jen pobírali dávky

Řešení je téměř nemožné. Totalitní systémy nemohu uznávat, dodnes si neseme "dědictví" komunismu. Ale v tomto případě by bylo na místě regulovat jejich neustále rostoucí počet nově narozených. Cikáni nechtějí a nebudou pracovat a vzdělávat se, jejich mentalita jim to nedovoluje. Stále budou myslet a jednak tak, jak to běžně dělají. Bylo by spravedlivé zacházet s nimi tak, jak by bylo zacházeno s lidmi, kteří nemají disociální prvky chování.

sebrat všechny dávky, nástup do práce, trestní odpovědnost jako každý jiný člověk, možnost vyloučit nepřizpůsobivé z obce nebo města kde se takto chovají, trestat nezájem o potomky a trestat že nedodržují školní docházku

Sociální dávky přiznat jen těm, kteří odpracují denně alespoň 6 hodin veřejně prospěšných prací a to pravidelně každý pracovní den v měsíci. Nebudeš pracovat? Nedostaneš ani vindru!!! Nebudou-li mít děti těchto občanů uspokojivé výsledky a také docházku ve škole, nedostaneš na ně žádné peníze!!!! Vyčistit policejní řady od zkorumpovaných policistů. Nenechat géta nepřizpůsobivých občanů pohromadě - rozprášit je do jednotivců. V této zemi se snad už každý pracující člověk musí cítit být diskriminován. Nikoliv, že se tato skupina stále odvolává na diskriminaci při každé blbosti, která se jim zrovna nehodí do "krámu".

Současný stav už dávno není otázkou Šluknovska. Je jen otázkou času , kdy někomu z "normálních" občanů dojde trpělivost a vezme situaci radikálně do svých rukou. Tak, jako se to již stalo v Maďarsku či na Slovensku. Je tristní pozorovat ve zprávách, jak policie zatýká účastníky demonstrací( a rozhodně to nejsou utrapravicoví stoupenci, ale obyčejní občané jako jsme my) a nepřizpůsobiví občané se tomu smějí a vše podporují vulgárními gesty do kamer. Řešení musí přinést stát a čím dříve, tím lépe. A hlavně si v tomto ohledu nesmí nechat diktovat od čleských států EU co se má a co ne. Na západ od našich hranic jsou nepřizůsobiví občané sociálním systémem velmi striktně omezeni.

stanovit max.počet ubytovaných v jedné bytové jednotce, stanovit max. výši za nájemné / m2 (aby se zabránilo zneužívání soc.dávek na bydlení), nějak omezit automaty, určit pravidla, začlenit nepřizpůsobivé do prac. procesu ( ale to je velký problém, jelikož na jedné straně je neochota pracovat a na straně druhé je strach tyto lodi zaměstnat)

tvrdé vyžadování plnění občanských povinností a dodržování zákonů a důsledný a tvrdý postih a nenechat si do toho kecat EU ani USA

Tvrdý postup.

ty jsou vyjádřeny odpověďmi shora

Úplně by postačilo, kdyby přestal existovat pozitvní rasismus. Žádné zvýhodňování jenom proto, že jsou cikáni, mají deset dětí a nejsou schopni se o ně postarat.

v pripade neplneni skolni dochazky ditete - pokraceni ci odebrani socialnich davek, socialni davky jen na 2 deti

Větší kompetentce pro místní samosprávu, změna systému, vzdělávání

Vše se zdražuje normální lidé pobírají mzdu. Nepřizpůsobivý občané mají dávky + přídavky na děti u většiny rodin to dělá až 20 tis Kč, a to nemluvím o poukázkách na školní potřeby a různejch státních podporách. V tohle státě se ničeho nedovoláme,protože tu vládne korupce a stát akorád rozkrádaj, tak proč by je zajímaly čeští občané. Kdo jedině s tím může něco udělat jsou lidé samy

všichni co pobírají dávky musí alespoń velebit město

všichni, co nepracují, ať jsou aspoň uklízet, aby byli utahaní a nechodili krást a neflámovali celou noc

vybudovat jim samostatnou část, či dávat pokuty aj.

Vyhostení nepřizpůsobyvých občanů, přestat dávat sociální dávky rodinám které nepracují

Vyplácení sociálních dávek podmínit odpracováním miniálně 5 let v ČR. Vyplácení přídavků na děti 1 dítě menší příspěvek, 2. dítě velký přídavek, 3 dítě velký přídavek, 4. dítě malý přídavek, 5 a další žádný přídavek Odstoupit od dohody se Slovenskou republikou o sociálních dávkách, popř. podmínit vyplacení dávek odpracováním určitého počtu let v ČR Za peníze uřčené různým organizacím posílit policii s tím, aby se věnovala bezpečnosti v ulicích.

Vystěhování nepřizpůsobivých osob

vystěhovat z Varnsdorfu romské problémové občany

Vytvoření pracovních míst ve prospěch obcí a při odmítnutí následné odebrání dávek - všem.

Začít se musí od rodin, od dětí. Nemůžeme jen trestat, ale musíme nabídnout cestu ke změně, která je přizpůsobená svou náročností adresátům. Dnes neexistuje taková škála neplacených aktivit pro děti a ty pak tráví čas na ulici a spojují se do skupin. POŘÁD PLATÍ: KDO SI HRAJE, TEN NEZLOBÍ. A přes práci s dětmi se můžeme dostat do rodin. Církevní organizace také začínají organizováním volnočasových aktivit pro děti, tak proč se nepoučit.

zákaz požívání alk. nápojů na veřejnosti - večer

Zavést jiný systém na dávání soiálních dávek,přestávat chránit tzv. nepřizpůsobivé,už jen vrok rasismu se používá pouze ublížení nepřizpůsobivých,ale neopak se nic nejde

Změna legislativy a větší činnost komunálních politiků. Jejich rétorika je, že za nic nemůžou a že za vše mohou jen zákony a Vláda ČR. S tím já nesouhlasím. Svou vinu mají také.

změna v systému vyplácení soc. dávek - nepracovat nemůže být výhodnější než pracovat, rodit děti nemůže být způsob obživy, musí být nastaveny stropy výplaty soc. dávek, na Romy musí být stejný metr - není možná obrácená diskriminace, za děti musí nést zodpovědnost rodiče, musí fungovat a být uplatňováno zkrácené soudní řízení, Policie musí mít jasné pravomoce a ne se výtržníků bát, musí fungovat trh práce vytvořením podmínek pro vznik nových prac. míst

Změnit sociální systém, aby ho rómové nemohli zneužívat. Kdo nepracuje a neodvádí daně, nezaslouží si vyplácení důchodu a ostatních dávek.

Změnit systém a podmínky pro výplatu sociálních dávek. Přídavky vyplácet maximálně na dvě děti. Přestat vyplácet daňové bonusy na děti. Snížit věkovou hranici při trestní odpovědnosti.

Změnit systém sociálních dávek - vyplácet jen těm, kteří je opravdu potřebují a jsou bez majetku. A to pouze po určitý čas např. 3 měsíce po roku práce. Dále zrušit minimální mzdu, ať je každý zaměstnatelný. Ti, co dnes působí problémy nebudou mít tolik času.

Změnit vyplácení sociálních dávek a donutit tím každého chodit pracovat. A tvrdě trestat za to, že po týdnu se do práce už nepřijde. Nepovolit se množit geometrickou řadou a jen tím vydělávat na další dávky. Neposkytovat socilální dávky na třetí a další dítě. Kdo z nás si totiž dovolí mít více než dvě až tři děti? .... Dohlížet na docházku do škol a nezvýhodňovat romské děti před českými... Proč by mělo romské dítě mít ve třídě asistenta a moje nikoho? Protože doma s ním budu sedět do večera nad úkolama já, že?..... Nebo si zaplatím doučování. Rovné šance všem a nezneužívat p ojem "rasismus" Romové nemají absolutně tušení, co tohle slovo znamená.

Změnu systému dávek. A dovolím si menší utopickou odpověď - vznikem nových pracovních míst.

zrušit příspěvek a doplatek na bydlení - konec ubytoven zrušení zvyšování dávek s rostoucím počtem dětí - o menší počet se dá lépe postarat při absenci žáka ve škole 20% a více ve škole návštěva sociálních pracovníků - pomoc slabým rodinám, které péči nezvládají a z nějakého důvodu brání přístupu ke vzdělání snížení trestní odpovědnosti od 10 let - konec bezúhonných dětských lupičů snížení přílivu cizinců a důsledné trestání opakovaného pobytu přes vyhoštění - uvolnění pracovních míst pro ty, kteří pracovat chtějí tvrdší trestání a stíhání drobných trestných činů (jako krádež, napadení) - konec pokusů o drobné přestupky, které jsou obhajovány "jinou kulturou" zakázání příjezdů DSSS a jiných extremistů, kteří v kraji nebydlí - řešení situace mírovým způsobem

zrušit sociální dávky pro občany, kteří nikdy nepracovali a kteří se ani nesnaží práci hledat..sociální dávky bych vypočítávala z odpracovaných hodin a výdělku, děti těhle občanů musí chodit do školy - pokud nechodí, pokuty. Rozhodně ale finančně nepodporovat tuhle sortu lidí, pak to odnášíme my, pracující lidé, kteří poctivě pracují a pomoc by třeba potřebovali, ale kvůli těmhle ji nedostanou.

Zrušit veškeré státem, popř. obcí dotované služby, peníze užít na vytvoření pracovních míst v obci, zaměstnat zde třeba i nepřizpůsobivé občany, kterým místo vyplácení sociálních dávek, začít vyplácet normální mzdu, ze které budou platit daně, zdravotní, sociální pojištění jako ostatní, a rovněž jim konečně vysvětlit, že si mají pořídit jen tolik dětí, kolik mohou bezproblémů uživit a toto i ze strany státu dodržovat (viz. třeba jako v sousedním Slovensku). Bylo by toho ještě mnohem více, ale jsem pesimista, nevěřím, že se něco podstatného změní. I tak děkuji autorce, každá iniciativa dobrá.

žádná

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Kolik je Vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš současný status?

5. V současné době žiji:

6. Dle Vašeho názoru, hlavní motivy nezaměstnaných k účasti na dalším vzdělávání, jsou:

7. Dle Vašeho názoru, hlavní bariéry, které odrazují nezaměstnané osoby účastnit se dalšího vzdělávání, jsou:

8. Domníváte se, že vzdělávání má vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu?

9. Domníváte se, že další vzdělávání má vliv na snížení kriminality v regionu?

10. Cítíte se, ve svém městě, bezpečně?

11. Uveďte, jaké jsou současné zásadní problémy na Šluknovsku?

12. Většina nepřizpůsobivých občanů Šluknovska má status nezaměstnaného. Domníváte se, že nezaměstnanost je přímo úměrná s rostoucí kriminalitou v tomto regionu?

13. Problémy s nepřizpůsobivými občany, převážně z řad nezaměstnaných, strmě stoupají. Domníváte se, že snížení těchto problémů lze dosáhnout v krátkém časovém úseku?

14. Jakým způsobem, podle Vás, lze eskalující situaci ve Šluknovském výběžku, úspěšně řešit?

17. Domníváte se, že demonstrace občanů Šluknovska, budou účinné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Kolik je Vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš současný status?

5. V současné době žiji:

6. Dle Vašeho názoru, hlavní motivy nezaměstnaných k účasti na dalším vzdělávání, jsou:

7. Dle Vašeho názoru, hlavní bariéry, které odrazují nezaměstnané osoby účastnit se dalšího vzdělávání, jsou:

8. Domníváte se, že vzdělávání má vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu?

9. Domníváte se, že další vzdělávání má vliv na snížení kriminality v regionu?

10. Cítíte se, ve svém městě, bezpečně?

11. Uveďte, jaké jsou současné zásadní problémy na Šluknovsku?

12. Většina nepřizpůsobivých občanů Šluknovska má status nezaměstnaného. Domníváte se, že nezaměstnanost je přímo úměrná s rostoucí kriminalitou v tomto regionu?

13. Problémy s nepřizpůsobivými občany, převážně z řad nezaměstnaných, strmě stoupají. Domníváte se, že snížení těchto problémů lze dosáhnout v krátkém časovém úseku?

14. Jakým způsobem, podle Vás, lze eskalující situaci ve Šluknovském výběžku, úspěšně řešit?

17. Domníváte se, že demonstrace občanů Šluknovska, budou účinné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Böhmova, M.Demonstrace ve Šluknovském výběžku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17279.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.