Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přijetí eura v ČR

Přijetí eura v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Nejedlý
Šetření:11. 10. 2011 - 09. 11. 2011
Počet respondentů:439
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

výsledky tohoto výzkumu poslouží k základnímu přehledu, co si myslí obyvatelé ČR o zavedení eura a také budou použity pro mou bakalářskou práci.

Dotazník se skládá jen ze 6 otázek, takže  jeho vyplnění nezabere moc času.

 

Děkuji za váš čas

Odpovědi respondentů

1. Jste v současné době pro přijetí eura v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím28765,38 %65,38 %  
spíše nesouhlasím9020,5 %20,5 %  
spíše souhlasím317,06 %7,06 %  
souhlasím163,64 %3,64 %  
nevím153,42 %3,42 %  

Graf

2. Změnila současná krize v eurozóně váš názor na přijetí eura v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26359,91 %59,91 %  
ano14933,94 %33,94 %  
nevím276,15 %6,15 %  

Graf

3. Myslíte si, že společná evropská měna euro je už ve své podstatě špatným projektem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19143,51 %43,51 %  
ne15936,22 %36,22 %  
nevím8920,27 %20,27 %  

Graf

4. V jakém časovém horizontu by mělo být euro zavedeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy26159,45 %59,45 %  
2017-20207116,17 %16,17 %  
2021-2025409,11 %9,11 %  
2014-2016306,83 %6,83 %  
Až po roce 2025306,83 %6,83 %  
2014-201671,59 %1,59 %  

Graf

5. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-35 let33876,99 %76,99 %  
Nižší než 20 let5913,44 %13,44 %  
36-59 let286,38 %6,38 %  
60 a více let143,19 %3,19 %  

Graf

6. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ - s maturitou23253,09 %52,85 %  
17139,13 %38,95 %  
214,81 %4,78 %  
SŠ - bez maturity132,97 %2,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Myslíte si, že společná evropská měna euro je už ve své podstatě špatným projektem?

  • odpověď ne:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 1. Jste v současné době pro přijetí eura v ČR?

5. Jaký je váš věk?

  • odpověď Nižší než 20 let:
    • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 6. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste v současné době pro přijetí eura v ČR?

2. Změnila současná krize v eurozóně váš názor na přijetí eura v ČR?

3. Myslíte si, že společná evropská měna euro je už ve své podstatě špatným projektem?

4. V jakém časovém horizontu by mělo být euro zavedeno?

5. Jaký je váš věk?

6. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste v současné době pro přijetí eura v ČR?

2. Změnila současná krize v eurozóně váš názor na přijetí eura v ČR?

3. Myslíte si, že společná evropská měna euro je už ve své podstatě špatným projektem?

4. V jakém časovém horizontu by mělo být euro zavedeno?

5. Jaký je váš věk?

6. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nejedlý, D.Přijetí eura v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17375.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.